መርቆስ 14

1አፓሌተ ፋስከ እሾ ፓሌተ ላቆተ አኦረ አይሁድ ከይቶኤ ሌተ ለክ ዴሰ ሀሴ፥ ሳረ ቄሴወ እሾ ኮልሰምፐየ አሴረ ሙሴ፥ አተ አከ ዬሱስ ደርተን ቀፐን ከ እሸ እሸኔ ሱሌን። 2መ ኡፍ «አከ ሰመይተ ትየን ኽእንንእ ኩያተ ፓሌተ ኦፐኤን ኮድንን።» ክዴን ከ ሰመይተ ፉሬን። 3ዬሱስ ፒተ ፕታንየትይ፥ ትከ ኣፐ ተከ አኸተ ቆሾዴ አስሞንይ ደምተ ደም። እስከቴተ ተከከ ሹጰ ተከን ደከ አለዮተ ኦፐ ኮደሜ አከረዬ ሽቶተ ተከ ነርቶስ ክደምቶ ኮኮከ ከ ሄረ ኩተ ቄንቶን ዬሱስ ከፖፐ ዴቴ ከ ፐንቴ ከ መተ ቀረ እሽ ቱቅቴ። 4ኦረ ዴሞከ እሼነ ቀረ ሚሮን ከ ኦል ኪን፥ «ሽቶቶሴ ማነ መለ አሴ ፐተ ፐቴ? 5ከት ፕሬተ ድፐ ሴሰ ከተን ከ ሂዬሰ ቆተኔ ወይ።» 6ዬሱስ ኡፍ እእሾነ ክዴ፥ «አተ ማነኤ እሼተ ቀረ ኘኝንተን? ዲሸ፥ ኮደ ፈየኤ አነ ኮቴይ። 7ህዬሰ አውተ ፕሰ እሽን ከፐ ቸይ፥ አውተ ሄንተኔዬ ዋ ፐኻረ እሾነ ኮዴተ እኤተንሰን፥ መ አንት አውተ ፕሰ አንእሽን ኦል አንቻዶ። 8እስከቴሴ ወ ኤተንንተኤ አነ ኮቴ ከ አንሀውለምን ቱረን ደክንትዮ አነ ዳትቴይ። 9አንት ዱካተኔን እሽነ ኪን፥ ፒሴ ፕሰ ቀረ ፖረ ኦፐ ኦቶቶሴ አፈየ ቶራምቶ ፕሶፐኤ፥ ኮዶሴ ኻድ አኮቴ፥ አከ እሼተ መቴ ኦርሰተምቶኤ ፖረ ፕሶፔ ቶረምተ።» 10ስትይ ተማሬወሴኔ አዬሱስ ኩደንከ ለክፐ ተከ አስቆሮተውተሴ ይሁደ ክደሞ ዬሱስ ተርፕሰ ከ ዳሰተኤ ሳረ ቄሴወ ከፖፐ ኣኔ። 11እሾነ ኤቴ ሴዴ ደከዬኔዬ፥ ሀርሞ ኸሶዴን ከ ኸሰ እሽ ካሌኔን ከ ክዴኔ፥ «ኦን አሴዬ፥ ካጨ ኔፎን ኬ ዳነ።» ይሁደከ ኦር ኤዬ ዴሰ ፐዬ ከ አሮተ ፈየ አኦፐን ዬሱስ ተርፕሾ ከ ዳሾ ፈደን። 12አውተ ፓሌተ ላቆተት ኩያተ ፐዮተትይ አለሀ ፋስከ ቀላኔዬ ተማሬዋድ እሸ ካሰዴን ከ ክዴኔ፥ «ኮልሰምፐይቶ፥ ኤቶተሴ አፋስከ አከን አይሸ ኬ ሀርምኖ ሄንተ?» 13እሸከ ተማሬዋድፐ ነመ ለክ ኤርኬ ከ ክዴ፥ «ከተማፐ ኣነ ከ፥ ኦ ነመ ኦኮተን ፕሸ ሃኖ አክተኔዬ፥ ከመ ኣነ፥ 14ከ ትከ ኦፐ ኩልኖፐ ከመ ኩለ ከ ኣፐ ትከት ክደ፥ ‹ኮልሰምፐይተ እኪን፥ አሌተ ኸይክተ አንኬለ ተማሬወዮ ኦል ፋስከ ደሞ አኻሜ?› 15እሸ ኔፎ አሌተ ኩተይቴተ ፎቄተ ለመተ ቀረ ክቶ ከ ፈየ ሀርምሰምቴ እሽነ አክሸይ፥ ኤዬ እኖ ሀርምሸ።» 16ተማሬወሴኔ ለክ ኤቴ ኼን ከ ከተመሴኔ ኦፐ ኣኔኔዬ፥ አከ እሸ ክዴ ምነ ዌ ፕሰከ ኮዴን፥ እከ አኬን ከ ፋስከሴ ኤዬ ሀርምሼን። 17ኤቴ ሌተ ዱምቴዬ ኦር፥ ዬሱስ እሾ ተማሬዋድ ኩደንከ ለክ ኦልን ዴን። 18ኤቴ ደምተ ኩቴኤን ከ ደማኔዬ ዬሱስ እክዴ፥ «አንት ዱካተኔን እሽነ ኪን፥ እሽነ አሬ አነ ኦል ደመ ኦፐዬ ነመ ተከ አነ ቶተ ተርፕሸ ከ ዳሸ።» 19ተማሬወሴኔከ ኦር ኘረሄን ከ ኼልተ ኼልተ እሸ ካሰተ ፐዬን ከ ኪን፥ «ሄለ ከት አነ ኮድታ?» 20ዬሱስከ እሾነ ክዴ፥ «እሽን ኩደንከ ለክፐዬ ነሞሴ አመ አነ ኦል ቶሞፐዬ ደምተ ቴየን። 21እነ ነመ አክመ ቆታድ ዴሰ ታፈምቴ ምነኤ እቶአን። መ ኾር ነሞሴ እነ ነመ ቶተ ተርፕሾ ከ ዳሾ፥ ኦ እሸ ክዶ! ነሞሴ ከትን ዴለንን እሽ ወይ።» «ኤቶተ ፖቀለ» 22አደምቶፐ ቻኔዬ ዬሱስ ላቆተ ቄዴ ከ ቀረ ዋቀ ከለተይሰዴ ከ ኦፐ ሞሴ ከ ተማሬዋድ ዳሼ ከ ክዴ፥ «ህንደ፥ ሴዴ ደክንትዮይ።» 23ከ ኩፐየ ቄዴው ከ፥ ቀረ ዋቀ ከለተይሰዴ ከ እሾነ ዳሼ። እከ ፕሰንትይ ኩፐዮሴን ኦፐዬ እኬን። 24ዬሱስከ እሾነ ክዴ፥ «እን ዲከሴ ኸዮ አኮደይቴተ ሃረየ፥ አኦረ ሌከይተ መለ ቱቀሞ። 25አንት ዱካተኔን እሽነ ኪን፥ ሀከን መንክስቴተ ዋቀት ወይኔተሴ ሃረየ እኮ ከረኤ፥ አሬፐ ዴሰ ደልተ ወይኔቶስት ኦፐ ለመተ አንእኮ።» 26ሴከመ ኦር መስሙሬተ ደወዴን ከ እሮተ ቴፕሬሴይት ቀሮፐ ፈየዴን። 27ዬሱስ ተማሬዋድእ ክዴ፥ «ሀ እታፈምቴ ከ ኪን፥ ‹አንት ስክመይተን እሸ፥ ከሀረ ኔፎከ ፐሰን።› ሴመለ ፕሰንት አሌ አነ ዲሰን ከ አነ ከፐ ቀሀተን። 28መ ኡፍ አውተን ቶቶፐ ኾ ከመዬ፥ ፒተ ኬልለትእን እሽነ ቱረ ቀተ።» 29ፔትሮስከ እሽ ክዴ፥ «ከት ፑኑ ኦረ ፕሰ ኬ ከፐ ቀሀዬ፥ አንት አንኬ ከፐ አንቀሆ!» 30ዬሱስከ እሽ ክዴ፥ «ሀ እነይቴ፥ ዱካተኔን ኬ ኪን፥ አዌ ሀልኬሴ አሬ ክቶፐዬ፥ አሉከልተ ለክንን እይንን ቱረኔ፥ ሴሰኔ አነ መርመተ።» 31እሸ ኡፍ አቀረን ቀፕቶኤ ክዴ፥ «ከት ፑኑ ቶተ ኮድተ ኔፎዬ፥ ኬ ኦልን ቶአ ዲሼይ፥ ፐከነኤ አንኬ አንመርመዶ።» ተማሬወሴኔ ፕሰከ አሴው ክዴን። 32ኤቴ ፖረ ተከ ኬቴሴማኔ ኪናን ኦፐ ኣኔኔዬ፥ ዬሱስ እተማሬዋድ ክዴ፥ «አንት እንኣነ ከ ቅንሰደይ፥ ኬሎ አሬፐ ተወ።» 33ከ ፔትሮስ ከ የይቆፕ ከ ዮሀንስ እስቁደ ቄዴ ከ ተመቅተ ከ ቃፔተ ፐዬ 34ከ እሾነ ክዴ፥ «ኘረሀተ ድኬ ኔቀ አነ ደካንይ፥ አሬፐ ተወ ከ ጨፓደ ከ አነ አሰ።» 35ከ ሸከይቴተ እሾተ ከፓ ዴሰ ሄቄ ከ ፒቶፐ ክልፒፐዴ ከ ቅንሰዴ ከ ክዴ፥ «ኣፖ፥ ኦን እኮድንይ፥ ሳቴተሴ አረኮተ አነ ቀረ ተርፕሼ። 36ኣፖ፥ ዌ ፕሰ ኤተንንይ፥ ኩፐዮሴን አረኮተ አሌ አነ ከፐ ሴከይሼ። መ ኾር አኸይት ቀረ ኮድቶ ዲሼይ፥ ኸዮ ቀረኤን ኮድንን።» 37ኤቴ ኸተ ኦሬዬ፥ ተማሬወሴኔ ኤዬ ሙኬን፥ እከ አኬ ከ ፔትሮስ ክዴ፥ «ስሞን ሄለ እሙክቴ? ሄለ ሳቴተ ተከ ኔፎ ዱፐተ መላልቴኔ? 38አከ ወ ኔቀ ኦፖፐ አከልንእ፥ ጨፓደ ከ ቅንሰደ፤ እሽነ እድክሰቴን መ፥ ደክንተይሽን ኡፍ ኑኩለይቴተይ።» 39ከ ዴሰ ኦሬው ከ ወሴኔ አፐዮተ ቅንሰዴኤው ቅንሰዴ። 40ከ አመ ኔፎ እሾነ ከፖፐ ኦሬው ከ፥ እሾነ ከከፈዴ ከ ህሞለ ከ ሙኬኤ አኬ፥ ኡመ ወ እሸ ምነ ኦርናኔ ተከ ኔፎን ኡፐን። 41ኤቴ አሴሰተት እሾነ ከፖፐ ኦሬዬው እሙኬኔው፥ እከ እሾነ ክዴ፥ «ሄለ አምክ ሙክተፐ ክተን ከ ኔሰንተኔ? ሀ እኮድቴ። ሳቴተሴ አእነ ነመ ሀርከ ጩፖለየ ኦፖፐ ተርፐን ከ ዳሰመን እከይቴይ። 42ኻ ከ አሌ አነ፥ እሰሴ አነ ተርፕሾ ከ ዳሾ እዴሰ ከዬይ።» 43ድክሰ አፈፐ ሃሶሴን ድክሼኔ፥ ይሁደ፥ እሰሴ ተማሬወሴኔ ኩደንከ ለክፐ ተከ ኮዴ እዴ። እሸ ኦልይው፥ ኦረ ኮረቴወ እሾ ኩመየ ቀቀፐዴ ሳረ ቄሴወ ከ ኮልሰምፐየ አሴረ ሙሴ እሾ ቅሞተ ፒተ ከፐ ዴ። 44ይሁደሴ እሸ ተርፕኖ ከ ዳኖ ዴቾኤው ቱረን ኦረሴት ምልክተ ዳሼ ከ ክዴ፥ «ነመ አንድንኮ እሸይ፥ ቀፐ ከ ቀረ ቶየ ከ እሽን ኣነ።» 45ከ ኤኖው ዬሱስ ከፖፐ ዴሃዴ ከ እሽ ክዴ፥ «ኮልሰምፐይቶ!» ከ እሸ ድንኬ። 46ሴከመዬ ኦረሴከ ኦር ዬሱስ ቀፔ። 47ኦረ ዬሱስ ከፐ ቾፐ ተከከ ኮረቴተ ዩኬ ከ ኦርኸይተ ተከ አቄስተ ኩተትን ደይሼ ከ ቁደዬ ነፐሀተ ከቴ። 48- 49ዬሱስከ ክዴ፥ «አን ኸተዬ ትከ ቁልቁሎተ ኬለ ኮልኖ ከ እሽን ከፐ ከሎዬ፥ እሽነ አነ አቀፕኔ፤ መ አዌ አኬረ ቀፕናን ምነኤ አነ ቀፔተኤ ኮረቴወ እሾ ኩመየ ፖሀቴኔ? መ ኡፍ እን ወ መለ አሴ ኮድቴ፥ እሴ ቱረን መታፈ ቀረ ታፈምቴ አከ ድከቶ መለ።» 50ተማሬዋድ ፕሰከ አሌ እሸ ዲሼን ከ ከፐ ቀሄን። 51ኸዮለይተ ተከ ኦሀተ ቀሀነይቴተ ፐተ ኡውሰዴ ከ እሸ ከመ አን ከ፥ ኤቴ እሸ ቀፔኔዬ፥ 52ኦሀታድ አሌ ኤዬ ከቴ ከ ከፐ ሉሌ ቀሄ። 53እከ ኦር ዬሱስ ቄዴን ከ ቄስተ ኩተ ቱሮፐ እሸ ዴሀይሼን። ሳረ ቄሴወከ ቅሞተ ፒተ ከ ኮልሰምፐየ አሴረ ሙሴ ኔፎከ ኤፐ ኦሎፐ ዴን። 54ፔትሮስ ሀከ ትከ ቄስተሴ ኩተትእ ለኬ ዴሰ ዬሱስ ከመ ኣኔ። ከ ኤዬ ኦርኸየ ሳረሴት ኦል አፕተ አውሰን። 55ሳረሴኔ አቄሴወ ከ ኦረ ፍርትሾንኮተ ፕሰከ ማኩመ አዬሱስ ምነን ቶኦ ቀረ ፈዴን ከ ደፔን። 56ማክየ ሌከየከ እሸ ቀረ ደርተን ማኩሜን፤ ማኩመይሾከ ኦልከመ ደፔ። 57- 58ኦረ ዴሞ እኪን፥ «ዬሱስ እክዴ፥ ‹ትኮሴ አቁልቁሎተ አቁፕቴን አሌኤን ቅትቅሸ ከ አፕለ አነመን ቁፕንን ሌተ ሴሰ ከረ ቁፐ› ክዴ» ክዴን ከ ደርተ እሸ ቀረ ማኩሜን። 59አኮድቶመ ስትክት ማኩመይሾ ኦልቀሬን ከሌ። 60ቄስተሴ ኩተከ እሾኖፔለ ኼ ከ ዬሱስ ካሰዴ ከ ክዴ፥ «ዌሴን አኦረ ኬ ቀረ ማኩመ ኦፐ ዌ ተከን ኔፎ አኦርሶ?» 61መ ኾር እሸ ኦፐ ኔፎን ኦርኔ መ፥ ኤዬ ጨው ክዴ። ቄስተሴ ኩተከ ክዴ፥ «አት ኬቶን አክርስቶሴተሴ ኪናኔ እነ ዋቀ አኤፕሰሜትኢ?» 62ዬሱስከ ኦርሼ ከ ክዴ፥ «ኣ አሱ አነ፥ መ አውተ እነ ነመ ዋቀሴ ሁፕነ ኩተ ቀፖዬ ቅንደ አክተ ኬለ ኩተአን ከ ሞንቴዬ ኦራረፐ ለመተ ኦረን ከ ዴናኔ አክተን።» 63ቄስተሴ ኩተከ ኦር ሚሮዴ ከ ሜሀዳድ እስቁደ ካኤ ከ ክዴ፥ «አተ አሬፐ ዴሰ ማክየ ማነኤን ፖረ ፋነው? 64አዋቀ ኦኖ እደከይቴኔይ፥ ማነ እሽነ ፐሀተ?» እከ ፕሰንት ክዴኔ፥ «ቶተ እሸ ፐርፓችስን!» ከ ቀረ ቶተ ሙሬን። 65ኦረ ዴሞከ ሀንጩፍተ እሸ ቀረ ቱቱፈን ከ እልደ ቀረ እሸ ዴክን ከ ኪን፥ «እንቶኖይ፥ ኹመ ሃሰወዶ፥ አይኖ ኬ ከንድሼ?» አዴሞከ አኦፐ ከከንድነን ቁደ እሽን ኣኔን። 66- 67ፔትሮስ አትከ አቄስተሴ ኩተት ከረ ቾ ከ ኤዬ አፕተ አውሰኖዬ፥ ኦርኸየ ሳረሴ ኩተ አቄሴወ ኦፐ ኦርኸይቴተ ተከ እዴቴ ከ እሸ ቁደ እልተ ኮቴ ከ እሽ ኪቴ፥ «ሀ አት ኔፎ ዬሱሴተሴ አናስሬት ቁደው ክተ።» 68ፔትሮስከ ክዴ፥ «አንት ነሞሴ አኪንቶ አንኡፖ፥ ወ አኪንተ ከሱ አነ ከልንቻን» ከ መርመዴ። ኤቴ ኻሮፐ ኸተ ሶክኖዬ፥ ሉከልተከ ኤኖው እዬ። 69ኦርኸይቴተሴከ አለመተት ፔትሮስፐ ቶየቴው ከ ኦረ ከፐ ቃአዴ ሌልቴ ከ ኪቴ፥ «ሀ እን አሬ ቾ ከሱ እሾነ ቁደው።» 70እሸከ አመ ኔፎ መርመዴው። ኦረሴ እሸ ከፐ ቾ ኔፎከ ሸከይቴተ ጨሬን ከ ኦሬኔው ከ እሽ ክዴኔዌ፥ «አት አነመ ኬልለኤይ፥ አሱ ዱካተኔ እሾነ ቁደ ክተ።» 71ፔትሮስከ ክዴ፥ «ነመይ፥ ነሞሴ አኪንተን አንት አንኡፖ።» ከ እስ ኦትተ ከ ኸኸተ ፐዬ። 72ሉከልተከ ኤኖው አለመተት እዬ። ፔትሮስከ እሰሴ አዬሱስ እሽ ክዴ፥ «አሉከልተ ለክንን እይንን ቱረን ሴሰኔ አነ መርመተ» መቴ እሽ ኦሬ፥ እከ ኦፐ ድከዴ ከ ፖዬ።


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\