መርቆስ 15

1ቴይከንት ፐረ ከረን ሳረ ቄሴወ ከ ቅሞተ እሾ ኮልሰምፐየ አሴረ ሙሴ ከ ኦረ ፍርትሾንኮተ ከ ታኘደ ፕሰ ኦል ከሌን ከ ዬሱስ ህዴን ከ ፕለቶስእ ተርፕሼን ከ ዳሼን። 2ፕለቶስከ ዬሱስ ካሰዴ ከ ክዴ፥ «ሄለ ኬን ኑቁሰ አይሁድኢ?» ዬሱስከ እሽ ኦርሼ ከ ክዴ፥ «ኬው ክዴ።» 3ስትይ ሳረ ቄሴወ ዌ ሌከየኔ እሸ ኸሰሴን፥ 4ፕለቶስከ ኦፐ ኦሬው ከ እሽ ክዴ፥ «ከ አተ እነይት፥ እሾነ ዌ ሌከየኔ ኬ ኸሰሰንይ፥ ዌ ተከን ምነኤ አኦርሰቶ?» 5ዬሱስ ኡፍ ሀከ ፕለቶስ ኦፐ ኦልን ቀወውኖኤ ኤዬ ጨው ክዴ ከ ኦፐ ኦርሰ ቲቴ። 6ፕለቶስ ፐረ ፐሮፔ ኦ ፓሌተ ኦረ አይሁድ አፋስከ ከይንቶዬ፥ ኦረ ህደሜፐዬ ነመ ተከ አሰመይተ ጫለዴ እሾነ ፉር። 7ስትይ ኝረመየ ትየ ኻሼ ከ ኦረ ሌይሼ ከ ህደሜ ኦፐ፥ ተከ ፐርፓን ክደሞ ቸ። 8ኦረ አይሁድከ ፕለቶስ ከፖፐ ዴ ከ አከ ኮሉማድ ምነኤ እሸ ቅንሰዴ ከ ክዴ፥ «ነመ ተከ እኖ ፉሬ።» 9ፕለቶስከ እሾነ ኦርሼ ከ ክዴ፥ «አከን ኑቁሰሴ አይሁድ እሽነ ፉሮ እሄንተኔ?» 10ፕለቶስ ዋ መለ አሴ ክዴ፥ ቆተ ሳረ ቄሴወ ዬሱስ ኔዱመን እሸ ቀሮፐ ተርፕሼን፥ እከ ኡፖ መለ። 11መ ኾር ሳረሴኔ አቄሴወ ሰመይተ ሆርሼን ከ ክዴኔ፥ «ዬሱስን መ ፐርፓን አእኖ ፉረሞ።» 12ፕለቶስከ ለመተ ኦሬው ከ ክዴ፥ «ከ ኩል ኑቁሰሴ አአይሁድ አኪንተን አተን ኮደ?» 13እሾነከ ፕሰንት ኡሉፔን ከ ክዴኔ፥ «አሌ ፈንሴ!» 14ኤቴ ፕለቶስ እሾነ ኪኖ፥ «ማነኔ አከተ አሴ ደፔ?» እሾነከ ቀሬው ኡሉፕተ ኮፕሼን ከ ኪን፥ «አፈንሰሞ!» 15ፕለቶስከ ሌክነ ኸሰሰኤ ፐርፓን እሾነ ፉሬ ከ ዬሱስ ቅደቺሴ ከ አከ ፈንሰኔ እሾነ ዳሼ። 16ስትይ ፎልሶወሴኔ አሙክሰምፐይተ፥ ትከ ሙክሰምፐይተስት ከሮፐ ዬሱስን ኣኔን ከ ፐርከይሾ ፕሰ ኦሎፐ ሀሌን። 17ከ ፓሮተ ቲመ ቁደ ኡውሼን ከ ቄየ አኩሌተ ኑቁሰ ምነ መሬን ከ መተ ቀረ እሽ ከልሼን። 18ከ እሽ ኪን፥ «ኑቁሰ አይሁድ፥ ነከይሰዶ!» ከ ካሬተ እሽ ኦርሼን። 19ከ ኡሌተን መቶፐ ኸተ ቅዴን ከ ቀረ ቱቱፈዴን፥ ከ እሸ ኮጬሰኤ ቱረ ክልፒፐን ከ እሽ ሰከተን። 20ከ ኤቴ እሸ ኮጬሴን ከመዬ፥ ፓሮተሴ ቲመ ቁደ ቄዴን ከ ሜሀዳድ እሸ ቁደ ከልሼን ከ ፈንሰ እሽን ኣኔን። 21ቄሬነውተ ተከ፥ ኣፖፐ እስክንትሮስ እሾ አሩፎስ፥ ስሞን ኪነን አኻድ ከንተደዬለ ከሎ ከ ስትይ ከተመፖፐ ኩልኖ አኬን ከ እሬተን መስቀለሴ አዬሱስ ሃደቺሴን። 22ከ ፒተሴ አኮልኮተ መተ ነመ ክደምቶፐ ዬሱስን ኣኔን። 23ከ ታጬተ ዋ ተከን ኬርፔ «ኬርፔ» ኪናኔ ሀደውናትን ለሄን ከ እሸ ዳሼን ከ ክዴኔ፥ «እኬ!» እሸከ ቲቴ። 24ሴከመ ኦር እሸ ፈንሴን፥ ከ ሜሀዳድ አከልሰነ ቆተዴን ከ ቀረ ቆይርተ ከተዴን። 25አእሸ ፈንስናኔዬ፥ ስት ቴይከንተ ሳቴተ ሴሰ። 26ከ ታፌተሴ አእሽን እሸ ኸሰሴን አኪንቶ፥ «ኑቁሰ አይሁድ» እሸ ቀሬለ ረኬን። 27ከ ሽፍተደ ለክ ቄዴን ከ፥ ተከ ቅንደ አክተትን ከ ተከ ቅንደ ፕትተትን ፈንሴን። 28[እሰሴ ታፈምቴ ከ ኪንቶ፥ «ኝረመየፔ ድከሜ» ከ ድከቴ።] 29ኦረ እሸ ከፐን ተርፕኖ ኔፎ መተ እሽ ሌሌሄን ከ እሸ ኮጬስን ከ ኪን፥ «አት ኬኔ አኪኖ፥ ‹ትከ ቁልቁሎቴኤን ቅትቅሸ ከ ኩያተ ሴሰ ከረ ቁፓ?› 30እንቶኖ መስቀሎሴ ቀረ ሌከዶ ከ እስ ድንሼይ!» 31ሳረ ቄሴወ ከ ኮልሰምፐየ አሴረ ሙሴ እሸ ኮጬሰኤ ኦል ኪን፥ «ኦረ ፕለኤ ድንሼ ከ እስ ድንሰ መላሌ። 32ኦን አሱ ኬቶን ክርስቶስ፥ ኑቁሰሴ አእስረኤልትይ፥ አመስቀሎሴ ቀረ ሌከዶ፥ እኖከ ቶይኖ ከ እሸ አመኖ።» ሽፍተደሴኔ እሸ ኦል ፈንሰሜ ኩልከ እሸ ኮጬስን። 33ሌተ አሳቴተ ሌህ ፐየቴዬ ሀከ ሳቴተ ሰከልትእ ኦፐሌለ ዱምቴ፥ ፒተ ፕሰከ ቱከንተውቴ። 34ኤቴ ሳቴተ ሰከል ከይቴዬ፥ ዬሱስ ኔሰ ኩትሼ ከ ኡሉፔ ከ ክዴ፥ «ኤሎህ፥ ኤሎህ፥ ለመ ሰፐቅተን!» ሴ ክዴሴ ኔፎ «ዋቆ፥ ዋቆ፥ ማነኤ አሌ አነ ዲሴ?» ክዴተ። 35ኦረ ኤዬ ቀቃዴፐ አዴሞከ ሴዴ ደከዬን ከ ክዴኔ፥ «ሀ ኤልያስ ሀሌን!» 36እሾቶፐዬ ተከከ ኬሬ ከ ወ ተከን አፉቶተ ምነኤ ኑኩለ ቄዴ ከ ሀደየ ወይኔተ ኦፐ እመኬ ከ ኻሸ ቀረ ጭኬ ከ ዬሱስ አፈፐን ቆይሼ ከ ክዴ፥ «እንቶኖ ዲሸይ፥ አከ ኤልያስ ዴኦ ከ መስቀለ ቀረ እሸ ሌክሾን ቶይነይ!» 37ዬሱስከ ኦር ኔሰ ኩተን ኡሉፔ ከ ኔሰ ዲሼ። 38ኦሀተሴ ትከ ቁልቁሎተ ኬለዬ ሞንተን ዴሰ ካሬንከ እል ኸተ ፐየቴ ከ ለክ ካመቴ ከ ኸተ ከይቴ። 39ሞቶለቀ ተከን ኤዬ እሸ ከፐ ቃአዴ ከ፥ አተ አከ ቶኤ አኬ ከ ክዴ፥ «ሀ ነሞሴ ዱካተኔን እነ ዋቀ።» 40ስትይ እስከተ ለኬ ዴሰ ቀአዴ ከ ወሴን ኮድነ ፕሰ ቶይኖ ቸ። እሾኖፐዬ ኔፎ ሜክቴለውቴተሴ ማርያም ኪናን ከ፥ ማርያሜተሴ የይቆፔተሴ ሸከ እሾ ዮሰ ኸይቴ ከ፥ ሰሎሜ ቸ። 41እሾነ አዬሱስ ፒተ ኬልላት ቾዬው እሸ ከመ አን ከ እሸ ቃርቃር። እስከተ ፕለ ሌከይተ አዬሱስ ኦል ዬሩሰሌምፐ ዴ ኔፎከ ኤዬ ቸው። 42ስትይ ሌተ እዱምቴ። ሌቶሴ ኔፎ፥ ቆተ ሌተሴ አሰምፐተ ኦረ አይሁድ ቱረ ድክሰኖ ኮድቴ መለ፥ 43አርመተውተ ተከ ዮሴፍ ኪናኔ ኜሬ ከ ፕለቶስ ከፖፐ ኣኔ ከ ፑከ ዬሱስ እሸ ቀረ ቅንሰዴ። እሸ ኔፎ ፍርትሾንኮወፐ ነመ ኩተ ከ ዴዮው ኤዬ መንክስቴተ ዋቀ አሰን። 44እከ ፕለቶስ ቀወሴ፥ እከ ካሰዴ ከ ክዴ፥ «አተ አተ ኤኖው እረቀረ ቶኤ?» ከ ሞቶለቀሴኔ ሀለቺሴ ከ ካሰዴ ከ ክዴ፥ «ሄለ ዬሱስ ኬቶ ዴዮው ቶኤ?» እሸከ ክዴ፥ «ኣ።» 45ከ ኤቴ ኦር ቶተ ዬሱስ ሞቶለቀ ቀረ ኡፕናዴ ከመ ፑከሴ ዮሴፍ ዳሼ። 46ሴከመ ዮሴፍ ኦሀተ ቀሀነይቴተ ፕዴ ከ ፑከሴ ሌክሼ ከ ኦሎፐ ኦርሼ፥ ከ ሀውለ ሽለ ከረ ቆቴን ከረ ዬሱስ ሀውሌ ከ፥ ሽለ ኩተይተ ሀውለሴ ቱሮፐ ሱክሼ ከ ቱረ ዱፌ። 47ሜክቴለውቴተሴ ማርያም ኪነን እሾ ኣያፐ ዮሰ ማርያም ኔፎ ኤዬው ቻን፥ ከ ፖረ ኦፐ ሀውለሜ ቶዬን።


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\