መርቆስ 4

1ዬሱስ አለመተት ፐከቴተ ኬልለት ኮልሰ ፐዬ። ቆተ ሰመይተ ኩተ እሸ ከፖፐ ኦሎፐ ዴ መለ፥ ኮንከ ፕሸዬ ቅንደ ቁደ ቸ ከሮፐ ፈየዴ ከ ኦፐ ቃኤ። 2ሰመይተ ኔፎከ ፐከቴተ ከፐን ዴሰ ቀኤ፥ እከ ዌ ሌከየ ፐሀነን እሾነ ኮልሼ ከ እሾተ ክዴ፥ 3«ደከይሰደ! ቆተምፐይተ ተከ አይለኤ ሶከዴ። 4ኤቴ ኾተ ቁፕኖዬ፥ ኾተ ዴሞ ፖረ ከፔ ሴሄን። ኸምፕረከ ዴን ከ ፖሀዴን። 5ኾተ ዴሞው ኮኮሆተ፥ አቀረዬ ፒተ አኩተ እንክንን ቀረኤ ሴሄን፥ ከ ቆተ ፒተ ኩተ ኬለን ክንን መለ፥ ኤኖው ሰከቴን። 6ሰከተሴከ ቆተ ህትነ ፈየኤን ከተንን መለ፥ ኤቴ አቶተ አውድቴዬ፥ እኩፐዴ ከ ኮኬ። 7ኾተ ዴሞው ቄየ ከረኤ ሴሄን። ቄየሴኔከ ጭፌን ከ ኡንተሴ ቀረ ፕሬን፥ እከ ዌ ተከን ኔፎን ደልን። 8ኾተ አተከኔ ኾር፥ ፒተ ፈየ ኦፔ ሴሄን ከ ሰከቴን፥ ኡንተሴ ኔፎከ ጭፍቴ ከ ፐልቴ ከ ሄደምቴ፤ ተከከ ሀርከ ኩንደ ሴሰ ፐልቴ፥ አፕለከ ኩንደ ሌህ ፐልቴ፥ ተከኤውከ ድፐ ፐልቴ።» 9ሴከመ ዬሱስ እክዴ፥ «ነመ ነፐሀተ አደከይንቶ ቀፖ፥ አደከዮ።» 10አዬሱስ ኸዋት ቾዬ፥ እሰሴኔ እሸ ኦል ቸ እሾ ተማሬወሴኔ ኩደንከ ለክ ኦልን አክመ ዬሱስ ፐሀኖሴን ኦልኬለ እሾነ ለአይሾኤ እሸ ካሰዴን። 11እሸከ እሾነ ክዴ፥ «እሽነ ሃሰ መንክስቴተ ዋቀ አጩተሜ ኡፕናተ እእሽነ ዳሰምቴ፤ ኦረ እሽኖፐን ቀፕንን ኡፍ፥ ዌ ፕሰንተ ፐሀነኔው እሾነ ሌለም። 12እሾተ አከ ዋቆፐን ኦርን፥ ጩፖተይሾከ እሾተኤን ሀስንንእ፤ አኤዬ አክናን ከፐዬ አክንንክንን፤ ከ አደከይነን ከፐዬ ደከይንንክንን መለ።» 13ዬሱስከ እሾነ ክዴ፥ «ሄለ ፐሀኖሴን እሽነኤን ከሌ? ኦ ፐሀኖሴን እሽነኤን ከልን፥ ፐሀነ አፕለ አተ እሽነ ከሌተ ኤተንሸን? 14እን ኾተ ቁፕኖ፥ ቃሌተ ዋቀኤ ቁፕን። 15ኾቶሴን ፖረ ከፐ ሴሄ፥ ኦረ ቃሌተሴ አዋቀ ደከዬ፥ ሴተነከ ኤኖው ዴኖ ከ ቃሌተሴ እሾተ ከረ አይለምቴ እሾነ ከረ ቄኖ ሌል። 16ኾተሴኔ ኮኮሆተ ቀረ ሴሄ ኔፎው፥ ኦረሴ ኤቴ ቃሌሴ ደከዬ፥ ኤኖው ኸሰን ቴየኖ ሌል። 17መ ኾር ቃሌሴ እሾቶፖፐ ህትነን ከተኔ፤ ከ ኤኖው ኤቴ ረኮተ ታክ ቶረ ከ ፖረ ዳነመ ቃሌሴ ምነን እሾነ ቀረ ዴናኔዬ፥ አሌኤ ዲን። 18ኾተሴኔ ቄየ ከረ ሴሄኤው፥ ኦረ ቃሌተሴ ደከይሰኖ ሌል። 19እሾተ ቃሌሴ እደከዬን፥ መ ኡፍ ቆተ ድከተ ፒተ እሾ ጫለለ ቴየንተ ከ ኸጬልተ አፕለ አከርተይሾ ከረ ቾ፥ ቃሌተሴ አዋቀ ቀረ ፕር፥ እከ ደልተ ደልንክንን። 20ኾተሴኔ ፒተ ፈየ ኦፐ ሴሄኤው፥ እን ኦረሴ ቃሌተሴ ደከዬ ከ ቴየዴ ሌል። ኦሮሴ ኔፎ ደልተ ደል፤ ተከከ ኩንደ ሴሰ ደል፥ አፕለከ ኩንደ ሌህ ደል፥ አፕለኤውከ ድፐ ደል።» 21ሴከመ ዬሱስ እክዴ፥ «ሄለ አመ ዌትይ፥ እእፕሰ ኦፐን ከ ቀረ ቶመ ቁፓፕኒ? ታክ እሎሸ ኬለ ኸይኒ? ሴ ከፐዬ፥ ፖረ አቀራ ዴሰ አካደን ቀረኤ ኸይን ዲሼይ። 22ሴመለ ኦር፥ ወ ዴከዴ ፕሰ ለአይቶፖፐ ሶከን፤ አቀረ ዱፈሜ ፕሰከ ፐነመን። 23ነመ ነፐሀተ አደከይንቶ ቀፖ፥ አደከዮ።» 24ከ እሾነ ክዴዌ፥ «ወ ደከይሰንተኔ ኬለ ነፐሀተ ከተ። ታረ አእሽን ኩርተኔኔው እሽነ ኩረምተ ከ ቀረኤው እሽነ ፐደወምተ። 25አቀፖ ቀረኤው እሽ ዳሰምተ፤ አኪኖ ‹አንቀፖ›፥ ሴዴ አኪኖ ‹አንቀፖ› ሸከ ኔፎ ቀረ ቄደመ።» 26ከመ ዴሰ ዬሱስ እክዴ፥ «መንክስቴተ ዋቀ ነመ ዱሎፐ ኾተ ቁፕኖ ምነ ፐሀተ። 27ነመሴ ኾተሴኔ አይልን ከ ከፐ ተውን ከ ሀልኬት ሙክን ከ ኩያት ኻን። ኾተሴኔከ ሰከትን። መ ኣፐሴ ሰከተሴ አተ አከ ኩተኖ እንኡፖ። 28ፒተ መታድ ሰከተሴ ኩትን። ኡንተከ ፐዮተ ሄምነ ቂር ከ ከመ ፊን ከ ፕረንፕረ ቀረዬ ፊተሴከ ሚለተ ፐልን። 29ኦ ኡንተሴ ፐልቶዬ ኦር፥ ኦፍንከ ማጭተን ፌር።» 30ከመ ዴሰ ዬሱስ እክዴ፥ «መንክስቴተ ዋቀ ማነ ፐሀተን ኪነ ከ ማነን እሼተ ኤከነ? ከ ፐሀነ አተ ፐሀትን ቆታድ ዴሰ ኦልኬለ ለአነ? 31እሼተ ኡቅንቴተ ሌየኤ ፐሀተ። ኡቅንቴተ ሌየ፥ ኾተ አይለመ ፕሰ ኬለ ሸክ። 32መ ኦ ዴሄቶ ከመዬ፥ እኩተን ከ ቆረ ፕሰ ቀረ ጫል፥ ከ ታመ ኩኩተ ዴህን። ኸምፕረ ኔፎከ ቀረ ሳተ ሳተን።» 33ዬሱስከ ቅንደ እሽን ሌክነ ከልቶ ፐሀነ ሌከየን ሃሰሴኔ ኻድ እሾተ ሌል። 34ፐሀነ መል እሾተ ሃሰወንንቾ። መ ኡፍ አተማሬዋድ ኦል ኸዋት ቾዬ፥ ዌ ፕሰንተ ኦልኬለ እሾተ ለአን። 35አውሴት ሽሽጴዬ ዬሱስ ተማሬዋድእ ክዴ፥ «ፐከቴተ አፈ ድስ ኦፐ ቱልነ።» 36ተማሬዋድከ ኦር እስቁደ እሸ ቄዴን ከ ኮንከ ከረ ኦልን ቃኤን ከ ኮንከደ ፕለ ከሱ ኦልን ሰመይተሴ ከፐ አንተ ኼን። 37ፑፔተ ኔቀከ ፕሸ ቀረ ኻቴ። ፕሸከ ኮንከ ከሮፐ ከልሰ ከ እመካተ ፐዬን። 38ስትይ ዬሱስ መታ ኮደዴ ከ ኮንከ ከረዬ ከመ ሙኬ። ተማሬዋድከ እሸ ኸአሼን ከ እሸ ክዴኔ፥ «ፖቀለይ፥ እንፕረምነይ፥ ሄለ እእኖ ደከይን?» 39ዬሱስከ ኼ ከ ፑፔተሴ ጨው ኪሼ። ከ ፐከቴተሴ ፐጨቅጨቅንቶ እክሼ ከ ክዴ፥ «ጨው ክዴ!» ፑፔተሴከ ጨው ኪቴ፤ ዌ ፕሰከ ኦልን ክዴኔ «ድእ!» 40ዬሱስከ ኦር ተማሬዋድ ክዴ፥ «ማነ መለ አሴ ፉርተን ከ አመንቴተ ከሱ ደፕቴን?» 41እሾተ ኾር ድኬ ፉሬን ከ ኦል ክዴኔ፥ «አተ ነሞሴ አፑፔተ እሾ ፐከቴተ ከሱ እሽ አጨጨመን፥ አተ እን ነሜዬ ማነ?»


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\