መርቆስ 5

1ዬሱስ እሾ ተማሬዋድ ኮንከኔ ፐከቴተ ኬልለ ቱሌን ከ ፒተ ኬረስኖነ ከዬን። 2ኤኖው ኤቴ ዬሱስ ኮንከፐ ሌከዴዬ፥ ነመ ተከ ሀፑረ ኔቀን ቀፐሜ ሀውለለ ከረ ዴሰ ሶኬ ከ እሸ ምና ዴ። 3ነሞሴ ኔፎ ሀውለለ ከረ ከላን፥ ኡመ ነመ ሰንሰላተን እሸ ህዴተ ኤተንኖ ተከ ኔፎን ቾ። 4አውተ ፕሰ ሰንሰላተኔ ህደም፥ መ ኡፍ ሰንሰላተሴ አሌ ሜን ከ ስፕለሴ ሎቃድን ህዴን ኔፎ ቄቄፕን ከ አሌ ደክን። ሴመለ ነመ ተከ ኔፎ እሸ ቀፔተ ኤተንንንቾ። 5እሸ አውተ ፕሰ ሀልኬት ከ ኩያት ሀውለለ እሾ እሮወ ቀረ ፖረ አን ከ ፖረ ኡሉፕን ከ ደክንታድ ኔፎ ደከደን ቱቅን። 6ከ ኤቴ ለከ ዴሰ ዬሱስ አኬዬ፥ እሸ ከፖፐ ኬሬ ከ ሎቃድ ኬለ ፕኤ ከ እሽ ሰከተዴ። 7ከ ኡሉፕተን ኔሰ ሞንቶፐ ቄዴ ከ ክዴ፥ «ዬሱስ አት አእነ ዋቀሴ ዌ ፕሰ ኡኩሞት፥ አተ ማነን ኦልከፐ ቀፕነ? መኸ ዋቀትንን ኬ ቅንሰንይ፥ አነን ረከቺሰን።» 8ሴ ኔፎ ወ መለ አሴ ክዴ፥ እሰሴ አዬሱስ አጨጬ ከ ክዴ፥ «ሀፑረ ኔቀ፥ ነሞሴ ከረ ሶኬ!» መለ። 9ዬሱስከ እሸ ካሰዴ ከ ክዴ፥ «መኸይት አይኖ?» እሸከ ኦርሼ ከ ክዴ፥ «ቆተን ሌክኖ መለ መኽዮ ሌክኖ።» 10ከ አክመ ዬሱስ ፒቶሴ ኦፐ አሌ እሾተን ዳንን መለ፥ ሀርሞኤ ቅንሰዴ። 11ኤዬ ፖረ ዴሆፐዬ ኼሎተ ቱዮተ ኩተይቴተ ተኬለ ቁደ ዴተ ዴን። 12ሀፑረሴኔ ኔኔቀከ አከ ቱዮወሴኔ ከሮፐ ከለኔኤ ዬሱስ ቅንሰዴን። 13እሸከ እሾተ ፈቀቴ። እከ ነመሴ ከረ አሌ ሶኬን ከ ቱዮወሴኔ ከሮፐ ከሌን። ኼሎተሴ አቱዮተ ኩመ ለክ ፕሰከ ተኬለ ቁደ ቀሀቴ ከ ፐከቴተ ከሮፐ ሴሄቴ ከ ፕረምቴ። 14ስክመየ ቱዮወሴኔትከ ኦር አሌ ቀሄን ከ፥ ከተመ እሾ ፐሌወ ከረ ኦቶተሴ ፍዴን። ኦረከ ዌሴን ቶየ መለ ትካፐ ሶኬ። 15ኤቴ ዬሱስ ከፖፐ ዴኔዬ፥ ኣፐሴ ኦርየ ቀፖ አእስ ኡፕናዴ ከ ሜሀደ ከልሰዴ ከ ኤዬ ቃኤ አኬን ከ ተመቄን። 16ኦረ አቱረን ሴ ፕሰ አኬ፥ ወ ነመሴ ኦርየ ቀፖ እሾ ቱዮወ ቀረ ከዬ ፕሰ እሾነ ቶሬ። 17ኦረ ፒሴትከ አከ ዬሱስ ፒተይሾ ከረ አሌ ኣኖኤ እሸ ቅንሰዴን። 18ኤቴ ዬሱስ ኮንከ ከሮፐ ፈየኖዬ፥ ነመሴ አኦርየ ከረ ሶኬ ዬሱስ ቅንሰዴ ከ ክዴ፥ «አነ ኬ ኦል ዴኦ።» 19መ ኾር ዬሱስ እሸ ደውሬ ከ ክዴ፥ «አነ ኦልን ዴአኔ መ፥ ትኮፐ ከሌ ከ፥ አከ ፖቀለ ኬ ሱረይሰዴን ከ ወ ኩተ ኬ ኮዴን ቶለይሽነ ቶሬ።» 20ኣፐሴከ ኤዬ ኼከ ፒተ ተከ ከተመደ ኩደን ኪነኔፐ ኣኔ ከ ወ ዬሱስ እሽ ኮዴ ፕሰ ቶሬተ ፐዬ። ኦቶተሴከ ኦረ ደከዬ ፕሰ ቀወሴ። 21ዬሱስ ኤቴ ኮንከን ፐከቴተ አፈ ድስት ቲተዌዬ፥ ፐከቴተሴ ከፖፐ ሰመይተ ኩተይተ እሸ ከፖፐ እመካዴው። 22ሳረ ትከሴ ኦረ አይሁድ አቅንሴተ እየኢሮስ ክደሞከ ዴ ከ፥ ኤቴ ዬሱስ አኬዬ፥ ሎቃድ ኬለ ፕኤ። 23ከ ሀርሞ እሸ ቅንሰዴ ከ ክዴ፥ «ኤኔንትዮ አሸከ ድኬት ፓቀን ከ መክቴይ፥ ኾዬ ከ ሀርከይት ቀረ ቀፐዶ ከ ድንሼ።» 24ዬሱስከ ኦር እሸ ኦል ኣኔ። ስት ኔፎዬ ኦረ ሌከይተ እሸ ቁደ ቻከ ቅንደ ፕሰ ዴሰ እሸ ከፐ እመኬ ከ እሸ ቱክን። 25እስከቴተ ተከ ሀከ ፐረ ኩደንከ ለክት ዲከ ኡርቅሰን ፐየሀቴከ ኤዬ ክተ። 26እስከቴሴ አክሜወ ሌከየ እሼተ ኤከይሼ እከ ኮደቴታድ ፕሰ ሴዴ ኬለኤው ፕርቴ፥ ኡመ እንድኔ፥ መ ኾር አውተ ፕሰ ቀሮፐ ዴሰው እሽ ዴን ዲሼይ፥ እሽ አክናንንክቶ። 27እሼተ ቆተ ኩረ ዬሱስ ደከይቴ መለ፥ ኦተንተ ኦረ ኦፐ ዴሰ ተርፕቴ ከ ኦሀተ ዬሱስ ከማ ዴሰ ቀፐቴ። 28ወ መለ አሴ ኮቴ፥ ቆተ እስከረን ኸተ ድከቴ ከ ኪቴ፥ «ኦን አሱ ኦሀታድ ቁደን ቀፐደ፥ እንድነ።» መለ። 29ኤቴ ኦሀተሴ አዬሱስ ቁደ ቀፐቴዬ፥ ዲከሴከ ኦር ኤኖው ቀአዴ፥ እከ አከ ረኮታድ ኬለ ድንቴ፥ ኤኖው እሼተ ደካቴ። 30ዬሱስከ አክመ ነመ እሸ ቁደ ቀፐዴ ከ ሁፕናድን ድኔ ኡፕናዴ ከ ሰመይተሴ ኦፐ ዴሰ ቲተዌ ከ እሾነ ክዴ፥ «አይኖ ኦሀትዮ ቁደ ቀፐዴ?» 31ተማሬዋድከ እሽ ኦርሼን ከ ክዴኔ፥ «አክመ ሰመይተ ኦልቱክኖ ከ ኬ ከፐ እመኬ እአክንይ፥ ማነኤ ኪን፥ ‹አይኖ አነ ቁደ ቀፐዴ?› » 32ዬሱስ ኡፍ ነመ እሸ ቁደ ቀፐዴ እስከፐን ዴሰ ቶይን። 33እስከቴተሴ ኾር ወ አእሼተ ኮዴኤ ኡፕናቴ ከ ፉረን ኸር ከ ዴቴ ከ ሎቀ ዬሱስ ኬለ ፒቴ ከ ዌ ፕሰ እሽ ቶርቴ። 34ዬሱስከ እሼተ ክዴ፥ «ኤኔንትዮ፥ አመንቴተይት ኬ ድንሼይ፥ ነከይተን ኣኔ ከ ረኮተይት ፕሰ ኬለ ፐሄ።» 35ኤቴ ዬሱስ አፈፐ ሃሶሴኔን ድክንንይ፥ ኦረ ኤርከነን ትከ እየኢሮስ ዴሰ ዴኤ ከ እየኢሮስ ኪን፥ «ኤኔንተይት እቶቴይ፥ ማኔ ፐተ ኮልሰምፐይተ ያልን?» 36ዬሱስ ኤቴ ሴዴ ደከዬዬ፥ ዌ ምነኤን ድክኔ መ፥ እእየኢሮስ ክዴ፥ «እንቃፐን፥ አመንቴተ ፐተው አመኔ።» 37ከ ኦር ፔትሮስ እሾ የይቆፕ ከ እናሶ ዮሀንስ መል አከ ነመ ፕለ እሸ ኦልን ዴንን ደውሬ። 38ኤቴ ትከሴ እየኢሮስ ከዬኔዬ፥ ኦረ አኦሎፐ ቅቴ ከ ፖይኖ ከ ኡሉፕኖ አኬ። 39ከ ኦፖፐ ኩሌ ከ ክዴ፥ «ማነ መለ ኦሎፐ ቅቴን ከ ፖይንተን? ኤኔንሴ እሙክቴ ዲሼይ፥ እንቶኔ።» 40እሾተ ኡፍ እሸ ፑየዴን ከ ቀረ ኾሰሌን። ዬሱስ ኡፍ እሾተ ፕሰ ትከ ኬለ አሌ ሶክሼ ከ፥ ኣፐ እሾ ኣያፐ ኤኔንተሴት ከ ተማሬወሴኔ ኻድ ሴሰ ኦልን ካተሴኔ አኤኔንተሴ ከረ ሙክቴ ኬሎፐ ኩሌን። 41እከ ሀርከ ኤኔንተሴ ቀፔ ከ እሼተ ክዴ፥ «ተልታ ኩም» ሴ ክዴተ ኔፎ «ኤኔንተ ሸከ፥ እንኬ ኪን ኼ።» ክዴተ። 42እከ ኻቴ ከ ኤፐን ዴሰ ፖረ አንተ ፐይቴ። እሼተ ኔፎ ኤኔንተ ፐረ ኩደንከ ለክት። ድነ ኤኔንተሴትከ ሀርሞ ኦረ ቀወይሼ። 43ኡፍ ዬሱስ አከመ ነመ ተከ ኔፎኤን ሌልን እሾተ ዴሃሜ ከ ክዴ፥ «ወ አደምተ እሼተ ዳሸ።»


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\