መርቆስ 6

1ዬሱስ ኤፐዬ ኼ ከ ፒተይሾ ኦፐ ከሌ። ተማሬዋድ ኔፎከ እሸ ኦልው ኣኔን። 2ከ ኩያተ ሰምፐተ ኦረ አይሁድትይ ትከሴ አኦረ አይሁድ አቅንሴተ ኬለ ኮልሰ ፐዬ። ኦረ ሌከይተከ ኤዬ ቸ። ኤቴ ሃሳድ ደከዬኔዬ እክዴኔ፥ «እሸ አይሸዬ ዌሴን ፕሰ ቄዴ? እን ኦኩመ ማነኤ እሽ ዳሰሜ? እከ አተ አሴ ኮደ ኦልሰ ፐሀ ኮን?» ክዴን ከ ኦፐ ቀወዌን። 3ከ ክዴኔዌ፥ «እሸ ሀርምተሴ ቆረ ኼፍኖኔ? ኣያሶከን ማርያምን? ሄላሶ ኔፎከን ኦፐ የይቆፕ ከ ዮሰ ከ ይሁደ እሾ ስሞንን? ቱፐራሶ ኩል አሬ እኖፐዌን ከለኔ?» ክዴን ከ እሸ ቱፈዴን። 4ዬሱስከ እሾነ ክዴ፥ «ሀ ኹመምፐይተ ፒተ ፕለት ኡልፌሰም ዲሼይ፥ ፒተይሾ ከ ቶለይሾ ከፐ ኡልፌሰምንቾ።» 5ሴከመዬ ኤዬ ፓቆለየ ለመየ ቀረኤ ሀርካድ ቀፐዴ ከ ድንሼ ዲሼይ፥ ኮደ ኦልሰ ፐሆ አፕለ ኮዴተ እንኤተንኔ። 6እከ ቆተ አመንቴተ ደፔን መለ ሀርሞ እሸ ቀወሴ። ከ ሴከመዬ ኦር ፐሌወ ፕለ ኦፐ ትቲተውን ከ ኦረ ኮልን። 7ዬሱስ ኮደምፐየሴኔ ኻድ ኩደንከ ለክ ኦሎፐ ሀሌ ከ ለክ ለክ ኦልን ቀፔ ከ ኤርኬ፥ ከ ሀፑረ ኔቀ ቀረ ሁፕነ ኡኩሜተ እሾነ ዳሼ። 8ከ እሾነ ዴሃሜ ከ ክዴ፥ «ኦ ፖሮፐ አንተኔዬ፥ ኡሌተ ፐተ መልይ፥ ከላተ፥ ታክ ፖርሰ፥ ታክ ቀረቴተ፥ ታክ ኮደቴተ ከሱ እስቁዴን ቴየደን።» 9ከ ቁደ ዴሰ እሾነ ክዴዌ፥ «ኾፐ ሎቀ ኬለ ኸየደከ ኾቴተ ተከው ከልሰደ፥ ኡመ አፕለ እስቁደኤን ቴየደን። 10ፖረ ኦፐ እሽን ቴየነን ፕሰዬ፥ ሀከ ፐሌሴ ከረ ኻንተኔኤ ትኮሴትእው ተወ። 11ኦን ፖረ ኦረ እሽን ቴየንንክንን ከ እሽን ደከይንንክንንፐ አንተኔዬ፥ ኦ ኦፐ ሶክንተኔዬ፥ አከ እሾተ ቀረ ማክተ ኮድቶኤ፥ ኩያለይተ ሎቃስን ቁደ ሰሀደ።» 12እሾተከ ኦር ኤዬ ኼን ከ አከ ኦረ ፕሰ ጩፖቶፐ ቲተዎ ኮልሼን። 13ከ ኦርየ ሌከየ ዳኔን ከ ፓቆለየ ሌከየ ቀረ ሰይቴተ ዳቴን ከ ድንሼን። 14ቆተ ኩረ ዬሱስ ፒተ ፕሶፐ ደከዴ መለ፥ ኑቁሰሴ ሄሮድስ ኪነን ከሱ እደከዬው፤ ኦረ ዴሞከ እኪን፥ «ዮሀንሴተሴ ፕሸን ኦረ ጨቅኖ ቶቶፐ ኼ ከ፥ ሴመለ ሁፕነን ኮደሴ ኦልሰ ፐሀ ኮን።» 15ኦረ ዴሞ እኪንው፥ «ሀ ኤልያስ»፤ አዴሞከ ኪንው፥ «ሀ ኹመምፐየፐ ተከ ኮደን ዲሾ።» 16ሄሮድስከ ሴዴ ደከዬ ከ ክዴ፥ «ሀ እን ዮሀንሴተሴ አንቀረ መተ ሙረቺሴ ቶቶፐ ኼ።» 17ወ መለ ሄሮድስ አሴ ኮዴ፥ ሃንቶተ እናሶት አፍልፖስ አሄሮትያተ ሄመ ቀረን ኻቴ መለ ዮሀንስ ቀፕሲሴ ከ ህደቺሴ ከ ትከ ህደ ኬሎፐ ከልሼ። 18ሴዴ ኔፎ ቆተ ዮሀንስ ሄሮድስ ክዴ፥ «አከ እናስን ኬለ ሃንቶተ ቴየቶ ሴርኖ እደውርን።» መለ። 19ሄሮትያተከ ሴምነኔ ዮሀንስ ቀረ ኾማተ ቀፐቴ ከ እሸ እከሰ ፋቴ፥ መ ኾር እንኤተንኔ። 20ሄሮድስ ቆተ ሀንቄሉመከ ቁልቁሉመ ዮሀንስ ኡፖ መለ፥ እእሸ ፉሬ ከ ቶተ ኬለ ከሱ እሸን ፐሀን። ከትፑኑ ቶረ ዮሀንስ እሸ ተመቅናን ኔፎዬ፥ ኸሰኔ እሸ ደከይሰን። 21ኤቴ ኩያተ አኦፐ ሄሮድስ ዴለዴ ከይቴዬ፥ ሄሮድስ ኦረ ኩኩተ አመተ ፒተ ኮዴ ከ ሳረ ኦረ ኦረነ ከ ሀዮወ አፒተ ኬልለ ኦፐ ከለ ፕሰ ደምተ ሀሌ። ሄሮትያተከ ኦር ሴ ምነን ሚንተ አከቴ። 22አውስት ኤኔንተ ሄሮትያተ ኦረ ደምተ ሀለሜፖፐ ኩልቴ ከ ክርፐ እሾተ ዲቴ ከ ሄሮድስ እሾ ኸይክተሴ ኻድ ኸሰሴ። ኑቁሰሴከ ኤኔንተሴት ክዴ፥ «ማነ ሄንተ? ዋ ጫለንተ ፕሰን ኬ ዳሸይ። 23ወ ካሰተ ፕሰ ከትፑኑ መንክስቴትዮ ቁደ ፐከ ኮደኔዬ፥ እንኬ ዳሸ።» ክዴ ከ ኸኸዴ። 24ኤኔንተሴከ ኦር ኣያሶ ከፖፐ አንቴ ከ ኪቴ፥ «ማነ አነ ዳሼን ክደ?» ኣያሶከ ኪቴ፥ «መተ ዮሀንሴተሴ ፕሸን ኦረ ጨቅኖት አነ ዳሼ ክዴ።» 25ኤኔንተሴከ ኤኖው ኑቁሰ ከፖፐ ጨርጨርተን አንቴ ከ ኪቴ፥ «አከ መተ ዮሀንሴተሴ ፕሸን ኦረ ጨቅኖት አመ ቆሬቶፐ አነ ዳሶን ሄነ።» 26ሴዴ ሀርሞ ኑቁሰሴ ኘረሀስሴ፥ መ አፈሴኔ ኻድ አኸይክተሴ እሸ ከፐ ቀኤ ቱረ ክዴ መለ፥ እሼተ ደውሬተ እንኤተንኔ። 27ሴመለ ኦር ኑቁሰሴ ፎልሶዋድፐ ነመ ተከ ኤኖው መተ ዮሀንስ ሙሬተኤ ትከ ህደ ኦፐ ኤርኬ። ፎልስተሴከ ትከ ህደ ኦፐ ኣኔ ከ ዮሀንስ ቀረ መተ ሙሬ። 28ከ ኦር ቆሬቶፐ መተሴትን ዴ ከ ኤኔንተሴት ዳሼ። እሼተከ ቱረ ኣያሶት ዳሴ። 29ተማሬወ ዮሀንስ ኤቴ ሴ ደከዬኔዬ፥ እዴን ከ ፑካድ ቄዴን ከ ሀውሌን። 30ኮደምፐየሴኔ አዬሱስ ፖረሴ አኦፐ ኤርከሜኔ ዴሰ ኦሬን ከ ወ አኮዴኔ ከ ኮልሼኔ ፕሰ ዬሱስ ሌሌን። 31ቆተ ኦረ ሌከይተ ዴኖ ከ አኖ፥ እከ አሮተ ከረን ደምተ ደመን ደፔን መለ ዬሱስ እእሾተ ክዴ፥ «ፖረ ቶርኬ ቾፐ ዴሰ ኣነ ከ ሸከይተ ኔሰደ።» 32ሴመለ ኦር እከ ኮንከ ከሮፐ ፈየዴን ከ ፖረ ቶርኬ ቾፐ ዴሰ አሌ ኣኔን። 33አኮድቶ መ፥ ኤቴ አናኔዬ፥ ኦረ ሌከይተ እሾነ አኬ ከ አከ እሾነ ኮዴን ኡፕናዴ። ከ ከተመደ ፕሶፐ ሶኬ ከ ሎቀን ህሬ ከ እሾነ ቀቴ ከ እሾነ ከፖፐ ዴ። 34ዬሱስ ኤቴ ኮንከ ከረ ሌከዴዬ፥ ሰመይተ አከሀረ ስክመይተ ደፔ ፐሆ አኬ ከ እሾነ ኘረሄ፥ ከ ዌ ሌከየ እሾነ ኮልሼ። 35ኤቴ ሌተ ዱምቶዬ፥ ተማሬዋድ እሸ ከፖፐ ኣኔን ከ እሽ ክዴኔ፥ «አመ አሬ ኮመይቶፐን ክነይ፥ ሌተ ኔፎከ ዱምቴይ፥ 36አሌ ኦረ እስቀረ ኻሼ፥ እከ ከንተደ አዴሀ እሾ ፐሌወፐን ዴሰ ኣኔን ከ ደምተ ፕደዴን።» 37ዬሱስከ እሾነ ኦርሼ ከ ክዴ፥ «እሽነ መተይሽነ ወ ደመኔ እሾተ ዳሸ።» እሾተከ ክዴኔ፥ «ሄለ ኸው እንአነ ከ ፕሬተ ድፐ ለክን ላቆወ ደመኔ ፕድነ ከ እሾነ ዳና?» 38እሸከ ክዴ፥ «ላቆተ ሜቀ ቀፕተን? ኣነ ከ ቶየ!» ከ ኤቴ ኣኔን ከ ቶዬኔዬ ክዴኔ፥ «ላቆተ ኬን ከ ሙርኩጨ ለክ አሬ ቸ።» 39ዬሱስከ ኦር ተማሬዋድ ክዴ፥ «ሰመይቶሴ ኦፐ ክተ ክተ ቆተ ከ ፖረ አማንተ ኦፐ ክቶፐ ኩቲሸ።» 40ሴመለ ሰመይሴ ክተ ክተኤ ነመ ድፐ ድፐ እሾ አኩንደ ኬን ኬንት ታንቴተን ኩቴኤ። 41ዬሱስከ ኦር ላቆተሴ ኬን ከ ሙርኩጨሴ ለክ ቄዴ ከ ሞንተሌለ ቶየዴ ከ ቀረ ዋቀ ከለተይሰዴ ከ ላቆተሴ ኦፐ ሞሴ ከ ተማሬዋድ ዳሼ ከ ክዴ፥ «ኦረ ፕሰ ቆተ።» ከ አሴው ሙርኩጨሴ ለክ ኦረ ፕሰ ቆቴ። 42ኤቴ ነመ ፕሰ ደሜ ከ ዱተኔ ከመዬ፥ 43ተማሬወ ዬሱስ ሞሶወ ላቆተ እሾ ሙርኩጮሴ ኬለ ሀሴ ኦሎፐ ፖሄን ከ ኦሎፐ ኦርሼን፤ እከ ሰተረ ኩደንከ ለክ እመኮተ ከዬን። 44ኦረ ደምቶሴ ደሜፐዬ ሀምየ ፐተ ነመ ኩመ ኬን። 45ሴከመዬ ኤኖው ዬሱስ ተማሬዋድ ዴሃሜ ከ ክዴ፥ «ሀከን ኦረ እስቀረ ኽእኖ ከረኤ፥ እሽነ ኮንከን አነ ቱረ ቀተ ከ ፔቴሰይዶፐ ፐከቴተ አፈ ድስ ኦፐ ቱለ።» 46ኤቴ ሰመይተሴ እስቀረ ኻሼ ከመዬ፥ እሮተ ቀሮፐ ቅንሴተ ፈየዴ። 47ኤቴ ሽሽጵቴዬ ኮንከ ፐከቴተ ኦተንቶፐ ቻን። ዬሱስከ ኸዋት ፒቴ ቸ። 48ዬሱስ ኤቴ ተማሬዋድ ፐከቴተ ቀረ ፑንቁለናን ከ ኮንከን አናኔዬ፥ አፑፔተ እሾነ ምነ ዴቴ ከ እሾነ ፐየህንቶ አኬ ከ፥ ሀልኬት አሉከልተ እይኖ ምነ ክቶዬ፥ ሎቀን ፐከቴተ ቀረን ዴሰ እሾነ ከፐን አተርፐ ኦፐ ክዴ። 49ኤቴ እሸ ፕሸ ቀረ ዴሰ ዴኖዬ፥ እከ እሸ አኬኔዬ፥ «ካረየ» ክዴን ከ ኡሉፔን። 50ከ ኤቴ እሸ አኬኔዬ፥ ፕሰን ፉሬን። ዬሱስከ ኤኖው እሾነ ክዴ፥ «አነይ፥ እንፉረን ከን ተመቀን።» 51ኤቴ እሾነ ከፖፐ ፈየዴዬ፥ ፑፔተሴ እኪቴ ጨው። ሴዴ ኔፎከ ተማሬዋድ ቀወሴ። 52ደምተሴ አእሾነ ዳሼ ቆተ እሾነ ከረ ቀቅን ኪንን መለ፥ ሴዴ መቴ እንኦርሰኔ ዲሼይ፥ ሄለት ሴዴ ኔፎ እሾነ ቀወንን ሄኔ። 53ኤቴ ፐከቴተ ቀረን ቱሌን ከ ፒተ ኬንሰሬት ኦፐ ከዬኔዬ፥ ቅንደ ቁዶፐ ኮንከ ሄቅሼን ከ ኤዬ ህዴን። 54ሌከተ እሾነ ኮንከፐ ሌከዴኔን፥ ኦረ ኤኖው ዬሱስ ኡፕናዴ። 55ኤቴ ፖረ ኦፐ ቾ ደከዬኔዬ፥ ኦልኬለኔ ህሬን ከ ፓቆለየ ፒቶሴ ከፐን ዴሰ ቸ ፕሰ ሻጰን እሸ ከፖፐ ሃዴን። 56ፖረ ኦፖፐ ኣኔ ፕሶፐ ከተመ ከ ፐሌወ ከ ከንታደ ከረን ዴሰ ሞረፖፐ ፓቆለየን ዴን ከ እሸ ከፐን ዴሰ ሙክን። ከ አክመ ከይለ ኦሀታድ ፐተ ቁደው ቀፐደኔ እሸ ቅንሰን፥ አቀፐዴ ፕሰከ ድኔን።


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\