መርቆስ 7

1ፌሬሰዌወ እሾ ኮልሰምፐየ አሴረ ሙሴ ኦፐዬ ኦረ ለመይተ ዬሩሰሌም ዴሰ ዬሱስ ከፖፐ ዴ። 2ከ ተማሬወ ዬሱስፐ ለመየ አሀርከ ጨቀተ መል ደምተ ደመ አኬን። 3ፌሬሰዌወ እሾ ኦረ አይሁድ አፕለ፥ ቆተ ኣተ ኣከዳሶት ፈየ ቶይታነን መለ፥ አፈየ ሀርካሶ ጨቀደን መል ደምተ ደምንቻን። 4ከ አሴው ወ ኡርመላፐ ፕደኔ አቁደን ጨቅንን መል ደምንቻን። ከ አክሞሴ ምነኤው ኩፐየ ከ ኦኮተ ከ ቆሬተ እሾ ሎሸደ ጨቄተኤ ኣተደ ሌከየ ኮለዴን። 5ሴመለ ኦር ፌሬሰዌወ እሾ ኮልሰምፐየ አሴረ ሙሴ ዬሱስ ካሰዴን ከ ክዴኔ፥ «ተማሬወሴኔ ኸይት ማነኤ ኣተ ኣከደ ዲሼን ከ አሀርከን ጨቀንን መል ደምተ ደም?» 6ዬሱስከ እሾነ ኦርሼ ከ ክዴ፥ «እሽነ እስፔፐንፐየይ፥ እሰሴ አእሰያስ ቆተይሽነ ዴሰ ኹሜ ከ ክዴ፥ ‹ሀ ኦሮሴ አፈ ፐተኔ አነ ኡልፌስን፥ መ ድከተይሾ አነ ከፐ እሴክ። 7እሾተ ኔፎ ኣተ ነመ ኮዴኤ አከ ሴረ ምነኤ ኦረ ኮልን ከ ፐተ አነ ሰክሰን።› ሴ አአሴ ክዴ አሱ ዱካተ። 8«ሴመለ እሽነ አጨጨ ዋቀኤ አሌ ዲሴን ከ ኣተ ነመት ኦውሰቴን።» 9ከመ ዴሰ ዬሱስ እእሾነ ክዴ፥ «ኣታስን ኮኮነሰ ኬለኤ አጨጨ ዋ�� አሌ ዲሴን። 10ፐሀነኤ፥ ሙሴ እክዴ፥ ‹ኣፐይሽን እሾ ኣያስን ኡልፌሴ።› ከ ክዴ፥ ‹ነመ ኣፐይሾ ከ ኣያሶ ቀረኤ ወ ኔቀ ሃሰወኖ፥ አአሌ ቶ!› 11እሽነ ኾር እኪንተኔ፥ ‹ነመ ተከ ኦ ኣፐይሾ ቶክን ኣያሶት ኪኖ፥ ዋን ኬ ዳሸኤን ዋቀ ዳሼ፥› 12አክመ እሸ ኣፐይሾ ከ ኣያሶኤን ቃርቃርን ኮንተን። 13እሽነ ፖረ አሴ ፐሆን ኣታስን መለ ቃሌተ ዋቀ አሌ ፐትንተን፤ ከ ወ አሴ ፐሀ ኔፎ ሌከየ ኮንተን።» 14ተከዬ ዬሱስ ኦሎፐ ሌክነ ሀሌው ከ እሾነ ክዴ፥ «እሽነ ፕሰንት አነ ደከይሰደ፥ እከ እሽነ ከልቶ! 15ወ ነመ ከረ ሶክነኤ ነመ ኘልን ዲሼይ፥ ወ ለኬ ዴሰ ነመ ከሮፐ አነ ተከ ኔፎ አነመ ኘልነ እንቻን። 16[ነመ ነፐሀተ አደከይንቶ ቀፖ፥ አደከዮ።]» 17ኤቴ ሰመይተ ለኮፐ ዲሼ ከ ከፐ ትከ ኬሎፐ ኩሌዬ፥ ተማሬዋድ ቆተ ፐሀኖሴኔት ዴሰ እሸ ቀረ ካሰዴን። 18ዬሱስከ እሾነ ኦርሼ ከ ክዴ፥ «ሄለ እሽን ኩል አምክ ዌ መቴ ኦርሰንንክንኒ? ሄለ ዱካተን ወ ለኬ ዴሰ ነመ ከሮፐ አነ አክመ ነመ ኘልንንክንን እሽነ ከልንቻኔ? 19ማነ መለ፥ ደምተ ሰታተ ከሮፐ አንንክቶመ፥ ከርተ ከሮፐ አን ከ ኤንኸተ ለኮፐ ሶክን።» ሴመለ ዬሱስ ደምተ ፕሰ አክመ ኔቁምተን ቀፕንን አሴ እሾነ ኡፕነይሼ። 20ሴከመ ዬሱስ እክዴ፥ «ወ ነመ ኘልነ፥ ወ ነመ ከረ ሶክነ። 21እሾነ ኔፎ ድከተ ኔቀ፥ ከ አልመሉመ፥ ከ ሀተንተ፥ ከ ነመ እከሰ፥ 22ከ ሸርሙቱመ፥ ከ ፓተ እስፐ ካጴተ፥ ከ ኔቁምተ፥ ከ ሰሰፐ፥ ከ ሴረ ደፔተ፥ ከ ዮዮመ፥ ከ መኸ ነመ ፐትሰ፥ ከ ጬጨ እሾ እስቀረን ኸተ ፓተ ኻዬተ። 23ዎሴን ኔኔቀ ፕሰ ነመ ከረው ዴን ከ ነመ ኘልን።» 24ዬሱስ ኤዬ ዴሰ ኼ ከ ፒተ ትሮስ [ከ አስቶነ] ኦፐ ኣኔ። ከ ኦር አከ ነመ እሸን አክንንእ ትከ ተከ ኬሎፐ መቄ። አኮድቶመ ዴከተ እንኤተንኔ። 25እስከቴተ ተከ አኤኔንታድ ሀፑረ ኔቀትን ቀፐምቴ ኤቴ ደከይቴዬ፥ ኤኖው ዴቴ ከ ሎቀ ዬሱስ ኬለ ፒቴ። 26እስከቴተሴ ኔፎ ሰኜተ ስሮፍንቀ ከ ፒተ ክርክት ዴቴ፥ ከ አከ ዬሱስ ኦርቶሴ ኤኔንታድ ከረ ሶክሾኤ እሸ ቅንሰቴ። 27ዬሱስከ እሼተ ኦርሼ ከ ክዴ፥ «ሉዶተ ሄለ ቄዴተ ከ ኩተ ከቴተ እምፐቃረኔይ፥ አፐዮተ ሄለ ዱተኔን።» 28እሼተከ ኦርሴ ከ ኪቴ፥ «ፖቀለዮ፥ ሴዴ ኬቶ መ፥ ሀ ኩተ ኔፎ ሞሶወ ሄለ ኬለ ሴሄኤ ፒቴ ፖሀን።» 29ዬሱስከ እሼተ ኦርሼ ከ ክዴ፥ «ሴዴ አሴ ኪቴ መለ ኦርተሴ ኤኔንተይት ከረ እሶኬይ፥ ትከይትፐ ከሌ።» 30እስከቴተሴ ኦር ኤቴ ከልቴዬ፥ ኤኔንተሴ ኻድ አሀፑረሴ አሴተነ እሼተ ዲሼ፥ እከ አሎሸ ቀረ ነከይተን ሙክቴ አክቴ። 31ሴከመ ዬሱስ ፒተሴ አትሮስት ዴሰ ኼ ከ ፒተ ስቶነት ዴሰ ከ ፒተ ተከ ከተመደ ኩደን ኪናኔ ዴሰ ፐከቴተ ኬልለ ኦፐ ኣኔ። 32ፒቶስት ደከይተ ተከ ሃሰ ኤተንንንክንን ቸ፥ እከ አከ ዬሱስ ሀርካድ ቀረ ቀፐዶ ከ ድንሾኤ፥ እሸ ከፖፐን ዴን። 33ዬሱስከ ኣፐሴ ኸው ዴሰ ሀሌ ከ ቁፕያድ ነፐ ኣፖሴት ከሮፐ ኩልሼ ከ ሀንጩፍተ ቱፌ ከ አረፐ ቀረን እሽ ቀፐዴ። 34ሴከመ ዬሱስ እስከረን ኸተ ኘረሄ ከ ሞንተንሌለ ቶየዴ ከ ክዴ፥ «ኤፈተህ!» ሴ ክዴተ ኔፎ «ፐነመ» ክዴተ። 35ኤኖው ነፐሴኔ ኻድከ ፐነሜን፥ አረፓድ ኔፎከ ፉርመዴ፥ እከ ረኮተ ተከ ኔፎ መል ሃሰ ሃሰወተ ፐዬ። 36ዬሱስ አከ ቆቶሴት ዴሰ ፖረን ሃሰውንንእ ኦረሴ ከፐ ቾ ዴሃሜ። እሾተ ኡፍ ዴሀምተሴ አእሸ እሾተ ዴሃሜ አሌ ዲሼን ከ አቀረን ቀፕቶኤ ቶሬን። 37ኦረ ቶሮሴን ደከዬ ፕሰከ ክዴ፥ «ዌ ፕሰ ሀርምሼ ከ ደከየ አከ ደከየኔ ኮዴ፥ ከ ኦረ ሃሰ ኤተንንንክንን ኔፎ አከ ሃሰወደኔ ኮዴ።»


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\