መርቆስ 8

1ኤቶሴን ከመ ዴሰው ሰመይተ ኩተይተ ዬሱስ ከፖፐ ኦሬ ከ ዴ። ሰመይተሴ ኡመ ወ ደመኤን ቀፖ። ሴመለ ዬሱስከ ተማሬዋድ ሀሌ ከ እሾነ ክዴ፥ 2«ሰመይቶሴ ኩያተ ሴሰ አነ ከፔ ፕሬ፥ ኡመ ወ ደመኔኤን ቀፐን ከ አነ ሱረውን። 3እሾኖፐ ኦረ ዴሞ ፖረ ሴከዬ ዴኤይ፤ ኦን አሴ ፐተን እስቀረ እሾነ ኽእኖዬ፥ ፖሮፔ መከን።» 4ተማሬወሴኔ ኻድከ እሽ ኦርሼ ከ ክዴኔ፥ «ኮመይሴ ኦፐዬ ደምተ ሰመይቶሴ ቀረ ከይቶ አይሸዬ ቄደን?» 5ዬሱስከ እሾነ ካሰዴ ከ ክዴ፥ «አተ ላቆተ ሜቀ ቀፕተን?» እሾነከ ኦርሼን ከ ክዴኔ፥ «ላቆተ ተፐን ቀፕነ።» 6እከ አክመ ሰመይተሴ ፒቶፐ ኩቴኦ አጨጬ፥ ከ ላቆተሴ ተፐ ቄዴ ከ ቀረ ዋቀ ከለተይሰዴ ከ ኦፐ ሞሴ ከ ተማሬዋድ ዳሼ ከ እሾነ ክዴ፥ «ሰመይተ ደዳሸ።» እሾነከ ኦር ሰመይተ ዳሼን። 7ሙርኩጨ ሸሸከ ለመይተ ቀፐኔዌይ፥ እከ ቄዴ ከ ሰኬ ከ ተማሬዋድ ክዴ፥ «ሰመይተኤው ዳሸ።» 8ሰመይተሴ ፕሰከ ደሜ ከ ዱተኔ። እከ ሞሶወ ኬለ ሀሴ ኤቴ ፖሄኔዬ፥ ሰተረ ተፐ ከዬን። 9ኦረ ደምቶሴ ደሜ ኔፎ ነመ ኩመ አፉር ምነኤ ቸ። 10ዬሱስ ኤቴ ሰመይሴ እስቀረ ኻሼ ከመዬ፥ ኤኖው ተማሬዋድ ኦልይ ኮንከፐ ፈየዴ ከ ፒተ ተልመኑተ ኦፐ ኣኔ። 11ፌሬሰዌወ ዬሱስ ኤከይሰተኤ ዴን ከ እሸ ሺሸ ፐዬን ከ ክዴኔ፥ «ኮልሰምፐይቶ፥ አክመ ዋቀ ኬ ኤርኬ ከ አከ ኮደ ዋቀ ኮንቶ፥ ሞንቴ ኸተ ምልክተን እኖ አክሼ።» 12ኡፍ ዬሱስ እስከረን ኸተ ሀርሞ ኘረሄ ከ ክዴ፥ «ኦረ ኼልቶሴት ማነኤ ምልክተ አከው ፋን? አንት ዱካተኔን እሽነ ኪን፥ ኦረ ኼልቶሴትት ምልክተ እንዳሰሞ።» 13ከ እሾነ ከፐ ኮንከ ከሮፐው ኦሬ ከ አፈ ድስ ኦፐ ቱሌ። 14ተማሬወ አዬሱስ ቆተ ላቆተ እስኬለ ቴየተ ቴይሜን መለ፥ ላቆተ ተከ መል አፕለ ኮንከ ከረን ቀፐን። 15ዬሱስከ እሾነ ክዴ፥ «እሽነ ሀደየ አፌሬሰዌወ እሾ አሄሮድስ ከፐ ሴካደ ከ እስቶይታደ።» 16እሾተከ ኦር ኦል ክዴኔ፥ «ሀ ቆተ አንላቆተ አንቀፕንን መለ አሴ ክዴ ኮድተ።» 17ዬሱስከ ድከተይሾ ኡፕናዴ ከ ክዴ፥ «ማነ መለ ኪንተኔ፥ ‹ላቆተ አንቀፕኖ› ከ ሃሰወንተን? ሄለ አምክ እሽነ መቴ አኦርሰኔአክተኔ? እከ እሽነ ከልንክንን እከ እሽን ቱረ ሉልቴ? 18አእልደ ቀፕተን ከፐ እሽነ አአክንአክንን፥ ከ አነፐሀወ ቀፕተን ከፐ አደከይንአክንን፥ እከ እሽነ መቴ ኦርንክንኒ?» ከ እሾነ ክዴዌ፥ 19«አውተን ነመ ኩመ ኬን ላቆተ ኬንፐ ሞሴ ከ ዳሼዬ፥ ሰተረ እመኮተ ሜቀፐኤ ሞሶወ ኬለ ሀሴ ፖሆቴን?» እሾነከ ክዴኔ፥ «ሰተረ ኩደንከ ለክን ኬለ ፖሆኔ።» 20እከ ክዴዌ፥ «አውተን ላቆተ ተፐ ነመ ኩመ አፉር ሞሴ ከ ዳሼዬ፥ ሰተረ እመኮተ ሜቀፐኤ ሞሶወ አኬለ ሀሴ ፖሆቴኔው?» እሾነከ ክዴኔ፥ «ሰተረ ተፐ።» 21ዬሱስከ ኦር እሾነ ክዴ፥ «ኸው ሴ ኔፎ እሽነ ከልንክንን?» 22ኤቴ ፒተ ፔቴሰይደ ኦፐ ኣነኔዬ፥ ኦረ ነመ ተከ እልደን ቀፕንን እሸ ከፖፐን ዴን ከ እሸ ቅንሰዴን ከ ክዴኔ፥ «እልደፐ እሸ ቀፐዶ።» 23ዬሱስከ ነመሴ እልደን ቀፕንን ቱፐ ሀርከ ቀፔ ከ ፐሌተ ከረ እሽን ሶኬ ከ እልደሴኔ ኻድፐ ሀንጩፍተ እሽ ቱፌ ከ ሀርከ እሸ ቀረ ቀፐዴ ከ እሽ ክዴ፥ «እፓተ አክኒ?» 24ነመሴ እልደን ቀፕንንከ ኤለ ቶየዴ ከ ክዴ፥ «እንአክን መ፥ ኦረ ቆረ አነኤ አነ ፐሀ።» 25ዬሱስከ ለመተ ኦፐ ኦሬ ከ ሀርካድ ኣፐሴ እልደን ቀፕንን ቀረ ቀፐዴው። ኣፐሴከ ኦር ቶየዴ ከ ድኔ ከ ዌ ፕሰ ፈየ አከ ፐዬ። 26ዬሱስከ እሽ ክዴ፥ «አፐሌቶፖፐ አመቅንን መል ትከይሽኖፐ ከሌ።» 27ዬሱስ ተማሬዋድ ኦልን ፐሌወ ፍልፖስ ቄሳርየ ኦፐ ቸ ኦፐ ኣኔን። እከ ፖሮፐ ተማሬዋድ ካሰዴ ከ ክዴኤ፥ «አተ አመ ኦረ አይኖ አነ ኪን?» 28እሾነከ እሽ ኦርሼን ከ ክዴኔ፥ «ኦረ ዴሞ እኬ ኪን፥ ‹ዮሀንሴተሴ ፕሸን ኦረ ጨቅኖ።› አዴሞከ ኪንው፥ ‹ኤልያስ።› ኦረ ፕለከ ኪንው፥ ‹ኹመምፐየፐ ተከ ኮደን ዲሾ።› » 29እከ ካሰዴው ከ ክዴ፥ «እሽነ አይኖ አነ ኪንተኔው?» ፔትሮስከ ኦርሼ ከ ክዴ፥ «አት አክርስቶስ።» 30ዬሱስከ ኦር እሾነ ሀርሞ ዴሃሜ ከ ክዴ፥ «ቆትዮ ዴሰ ነመ ተከ ኔፎ ከፐን ሌለን!» 31ዬሱስ ተማሬዋድ ኮልሰ ፐዬ ከ ክዴ፥ «እነ ነመ ረኮተ ኩተ አከተ እሾነ ፋን። ቅሞተ ፒተ ከ ሳረ ቄሴወ ከ ኮልሰምፐየ አሴረ ሙሴ ኔፎከ እሸ ኔደን ከ እሸን፥ መ ኡፍ እነ ነመ ኩያተ ሴሰተት ቶቶፐ እኻን።» 32ከ እሾነ ሌሌ ከ ፈየ እሾነ ለአይሼ። ፔትሮስ ኡፍ ኸው ዴሰ እሸ ሀሌ ከ እሸ እክሼ ከ ክዴ፥ «እነይቴ፥ አሴን ክደን።» 33ዬሱስ ከፐኖ ተማሬዋድፐ ዴሰ ቲተዌ ከ እሾተ ቶየዴ ከ ፔትሮስ ክዴ፥ «አት ሴተኖ፥ አነ ከፐ ኣኔ! ድከቶሴ ኸይት ድከተ ነመ ዲሼይ፥ አዋቀኤኔይ!» 34ሴከመ ዬሱስ ሰመይተ ተማሬዋድ ኦል ሀሌ፥ ከ እሾነ ክዴ፥ «ነመ ኦን አነ ከመ ዴነ ሄነዬ፥ አእስቀረ ከርተ ኩተዶ ከ መስቀላድ ሃደዶ ከ አነ ከመ ዴኦ። 35ነመ እስን ፐሀ ሄኖ ፕሰ እስ ፐትን፥ መ ኾር ነመ አነ ከ ኦቶቶሴ አፈየ መለ እስ ፐትኖ፥ እስን ፐሀን። 36ነመ ከት ወ ፒተ ቀረ ቸ ፕሰ አከደዬ ከ ከፐ እስ ደፐዬ፥ ማነ እሸ ቀረ ኔስሰ? 37እከ ማነን እስፕደ ኤተንሸ? 38ነመ ኼልተሴ ጩፖለይቴተ ከ አመንቴተን ቀፕንን ቱረ አነ ከ ቃሌትዮ መለ ጬረ እሽ ደከኖ ፕሰ፥ እነ ነመ አውተ ኡልፌነ ኣፐይሾትትን ከ ቁልቁሎወ ኤርከምፐቶወ ኦልን ዴኤናኔዬ፥ አውሴ ቆታድ መለ አሴው ጬረ እሽ ደካደ።»


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\