መርቆስ 9

1ከመ ዴሰ ዬሱስ እእሾነ ክዴ፥ «ዱካተኔን እሽነ ኪን፥ ኦሮሴ አሬ ቾፐዬ ኦረ አንሌንን መል መንክስቴተ ዋቀ አሁፕነን ዴንቶ አኮ ተከ ተከ ቸ።» 2ከ ኩያተ ሌህ ከመዬ ፔትሮስ ከ የይቆፕ ከ ዮሀንስ እስቁደ ቄዴ ከ፥ እሾተ ፐተን እሮተ ተከ ኩተይቴተ ቀሮፐ ፈየዴ ከ፥ ፕሳድከ ኤዬ እሾነ ቱረ ፑርሰሜ። 3ሜሀዳድ ኔፎከ ሀርሞት አታዴን ከ ወርወር። ኡመ ፒተ ቀረ ከት ፑኑ ሜሀደ ዲፐን ዲፐን ኔፎዬ፥ አሴ አታንንቻን። 4ስትይ ኦር ኤልያስ እሾ ሙሴ አዬሱስ ኦል ሃሰወነኤ እሾነ ቱረ አካዴ። 5ፔትሮስከ ዬሱስ ክዴ፥ «ፖቀለይ፥ አሬ ተዌተ እእኖ ፐኻርይ፥ ሻከ ሴሰን ቁፕነ፤ ተከን ኸይት ኮደን፥ ተከንከ አሙሴ ኮደን፥ ተከንከ አኤልያስ ኮደን።» 6ፔትሮስ ከ የይቆፕ ከ ዮሀንስ ቆተ ሀርሞ ተተመቄን መለ፥ ፔትሮስ ወ አሃሰወዴ ኔፎ እንኡፖ። 7ኡረተከ ዴ ከ እሾነ ቀረ ልጵሼ፥ እከ ኡረተሴ ከረ ዴሰ ኔሰ አኪኖ፥ «እን እነሴኔ ኸዮ አንጫለነኤይ፥ እሽ ደከየ።» ከ ደካዴ። 8ኤኖው ኤቴ ቶይናኔዬ፥ ዬሱስ ፐተ መል ነመ ተከ ኔፎን አክኔ። 9ኤቴ ኦር እሮተሴ ቀረ ኸተ ሌከዴኔዬ፥ እእሾነ ዴሃሜ ከ ክዴ፥ «ሀከ እነ ነመ ቶቶፐ ኻን ከረኤ ዌሴን አአክቴኔ ነመ ተከ ኔፎኤን ሌለን።» 10እሾነ ሃሰሴኔ አዬሱስ ሃሰወዴኤ ደከዬን ከ ቴየዴን፥ መ ኡፍ እኦል ክዴኔ፥ «አተ እን አኪኖ ቶቶፐ ኻነ፥ ማነ ክዴተ?» 11ከ ዬሱስ ካሰዴን ከ ክዴኔ፥ «ኮልሰምፐየ አሴረ ማነ መለ ኪን፥ ‹አፐዮተ ቀረ ዴኦ፥ ኤልያስ ኮደ ፐርፓችስን?› » 12ዬሱስከ ኦርሼ ከ ክዴ፥ «ኬቶ ኤልያስ ፐዮተ ቀረ ዴአ ከ ዌ ፕሰ ሀርምሸ፥ መ እን ኪንቶዌ፥ ‹እነ ነመ ኦረ እሸ ረከቺሰ ከ እሸ ቱፈደ› ከ ታፈምቴ አተው? 13አንት ኡፍ እንእሽነ ኪን፥ ኤልያስ ዴዮው ቱረን ዴ፥ ኦረከ ቆታድ ዴሰ አክመ ታፈምቴ ምነ ዋ እሾነ ኣከ ፕሰ እሸ ቀረ ኮዴ።» 14ዬሱስከ ተማሬወሴኔ ሴሰ ኤቴ እሰሴኔ ኤዬ ሀሴ ከፖፐ ኦሬኔዬ፥ ኦረ ሌከይተ አእሾነ ከፖፐ ኦሎፐ ኦሬ አኬን። ኮልሰምፐየሴኔ አሴረ ሙሴ ኔፎከ ኤዬ እሾነ ኦል ኛኝን። 15ኦረሴ ቶየተ እሸ ቶየዴኔኔ ተመቄን ከ ኤኖው እሸ ከፖፐ ህሬን ከ እሽን ፓኔን። 16ዬሱስከ ተማሬዋድ ክዴ፥ «አተ ማነ ቀረ እሾነ ኦል ኛኝንተን?» 17ኣፐ ተከከ ኦረ ከረ ዴሰ ኦርሼ ከ ክዴ፥ «ሀ ፖቀለይ፥ ሀፑረ ኔቀ አነመ ቱፐ አፈ ዱፍኖ እነዮ ቀፔ፥ አንከ ኬ ከፖፐን ዴ። 18ኦ እሸ ቀረ ሌከኖዬ ፒተኔ እሸ ደክን፥ ሩምፐየከ አፈፐን እሽ ቅን፥ እከ እልከ ኦልን ቆም፥ ደክንታድ ኔፎከ አፑከ ምነ ፑለውን ከ ኤዬ ኮክን። አክመ ኦርቶሴ እነዮ ከረ ሶክሸኔኤን ተማሬዋት ቅንሰዴ፥ እከ መላሌን።» 19ዬሱስከ እሾተ ክዴ፥ «እሽነ ኼልተ አመንቴተን ቀፕንንይ፥ ሀከ አይተምትእን እሽን ኦል ከላደ? ከ ሀከ አይተምት እሽን ኬለ ዱፐደ? ሜ እንቶኔይ፥ እኖሴን ኸይት አነ ከፖፐን ኾየ።» 20ኤቴ እሸ ከፖፐን ዴኔዬ፥ ሀፑረሴ ኔቀከ ዬሱስ አኬዬ፥ ኤኖው እነሴኔ ሹሌ፥ እከ ፒተን ዴሰ ከንከላዴን ከ ሩምፐየ ኔፎ አፈን እሸ ቅተ ፐዬን። 21ዬሱስከ ኣፐይሾ ካሰዴ ከ ክዴ፥ «አተ ፓቆሴ አይተምይ እኖሴን ፐዬ።» 22ኣፐይሾከ ክዴ፥ «እኑመኔ እሸ ፐዬ። ከ ሌከይቴተን እሸ እከሰኤ አፕተ እሾ ፕሸ ከሮፐ እሸ ደክን። አተረ ኦን እኤተንንይ፥ እኖ ሱረይሰዶ ከ እኖ ቃርቃሬ።» 23ዬሱስከ እሽ ክዴ፥ «ሄለ ኦን እኤተንን ኪኒ? ነመ አመኖኤ ዌ ፕሰ ኮድን።» 24ኣፐሴ አኦፐ እነከ ኤኖው ኡሉፔ ከ ክዴ፥ «እንአመነይ፥ ሴዴ አንአመንቴተ ደፔ መለ፥ አነ ቃርቃሬ።» 25ዬሱስከ አከመ ሌክነ ኦልኬለን እሸ ከፖፐ ህሮ አኬ ከ ኦር ሀፑረሴ ኔቀኤ ክዴ፥ «አት ሀፑረ ደካዌ ከ ሃሰ ኤተንንንክንን፥ እኖሴን ከረ ሶኬ ከ ለመተ ከሮፐን ኦረኔን ኬ ኪን።» 26ሀፑረሴ ኔቀከ ሀርሞ ኡሉፔ ከ እነሴኔ ከንከላቺሴ ከ አሌ ከረ ሶኬ፥ እነሴኔከ አፑከ ምነ ኤዬ ኮኬን። ኦረ ሌከይተከ ክዴ፥ «እነሴኔ እቶኤን!» 27መ ኾር ዬሱስ ሀርከ እነሴኔት ቀፔ ከ ኤለ ኸአሼ፥ እከ ቀአዴን። 28ዬሱስ ኡፍ ኤቴ ትኮፐ ከሌዬ፥ ተማሬዋድ ኸው ዴሰ እሸ ካሰዴን ከ ክዴኔ፥ «ፖቀለይ፥ እኖ ኸው ማነ መለን ኦርቶሴ ሶክሰ መላሌ?» 29እሸከ እሾተ ኦርሼ ከ ክዴ፥ «እኮሴ አሴ ፐሆ ቅንሴተ [እሾ ደምተ ሙሰተ] መል ዌ ተከን ኔፎን ኮድንንቾ።» 30- 31ዬሱስ እሾ ተማሬዋድ ፖረሴ ኦፐዬ አሌ ኼን ከ ፒተ ኬልለትን ኣኔን። ቆተ ተማሬዋድ ኮልኖ መለ፥ ፖረ ኦፐ ቻን አከ ነመ ተከ ኔፎን ኡፕናንን ፈዴ። ከ እሾነ ኮልሼ ከ ክዴ፥ «እነ ነመ፥ ሀርከ ኦረ ኦፖፐ ተርፐን ከ ዳሰመን፥ ኦረከ እሸ እሸ። መ ኡፍ ኦ ቶ ከመ ኩያተ ሴሰተት ቶቶፐ እኸ።» 32ተማሬዋድ ኾር ዎሴኔ አዬሱስ እሾነ ኮልሼ ኦልኬለ እሾነኤን ኦሬ መ፥ ካሰተ ፉሬን። 33ዬሱስ እሾ ተማሬዋድ ፒተ ቅፍርነሆም ኦፐ ኣኔን። ዬሱስ ኤቴ አሌተ ኬሎፐ ኩሌ ከመዬ፥ ተማሬዋድ ካሰዴ ከ ክዴ፥ «ሴዴ አፖሮፐ ዴንተኔዬ፥ ማነ ቀረ ኦል ሽሽንተን?» 34እሾነ ኡፍ ቆተ አፖሮፐ ዴሰ ኦል ሺሼን ከ ክዴኔ፥ «አተ አመ እኖፐዬ፥ አይኖ እኖ ፕሰ ቀረ ጫል?» መለ ኦፐ ኔፎን ኦርኔ። 35ከ ኤቴ ኩቴኤዬ፥ ተማሬወሴኔ ኩደንከ ለክ ሀሌ ከ እሾነ ክዴ፥ «ነመ ነመ ፕሰ ቀረ ቀፕናተ ሄኖ፥ አነመ ፕሰ ኬሎፐ ኸተ እስ ሸክሾ ከ ኦርኸይተ ነመ ፕሰ ኮዶ።» 36ከ እነ ተከን ሸከ ቄዴ ከ ኦተንተይሾ ኦፐ ቃትሼ ከ ሀዱኔ ከ እሾነ ክዴ፥ 37«ነመ ሄሎሴን ሸሸከ ኦፐ ተከ መኽዮን ቴየኖ ፕሰ፥ አነ ቴየን፤ ኡመ አነ ፐተኔ መ፥ እሰሴ አነ ኤርኬ ከሱ ቴየንው።» 38ዮሀንስ እዬሱስ ክዴ፥ «ፖቀለይ፥ ኣፐ ተከ መኸይትን ኦርየ ዳኖን አክኔ ከ፥ ቆተ ነሞሴ እኖ ኦልይ አንንክንን መለ፥ አንከ አሌ እሸ ደውርኔ።» 39ዬሱስከ እሾነ ክዴ፥ «ነመ መኽዮን ወ ኦልሰ ፐሀ ኮኖ ከ ኤኖው አነ ቀረ ወ ኔቀ ሃሰወተ ቆተ ኤተንንንክንን መለ፥ እንደውረን። 40ነመ እኖ ቶርንክንን ፕሰ፥ እኖ ቁደው። 41ዱካተኔን እሽነ ኪን፥ ቆተ እሽነ ኦረ ክርስቶስ ኮድቴን መለ፥ ነመ ቁለ ኬለ ፕሸ እከይተ እሽነ ዳሾ ኔፎ፥ ሙሻረን ደፖ።» 42«ነመ፥ አሴኔ ሸሸከ አነ አመኔ ኦፐዬ ተከ ኬሀይትሾ ከ ጩፖቶፖፐ ከልሾ ከፐዬ፥ ከት ዮመተ ኾልማፐ እሽ ህደን ከ ፐከቴተ ከሮፐ እሸ ከተኔ፥ እሽ ወይ። 43ሴመለ ኦን ሀርከይት ደፐ ከሮፐ ኬ ከልንይ፥ እስቁደ አሌ ሙሬ፤ አሀርከ ለክን አፕተሴ ልጵንንክንን ኦፖፐ ኬ ከተን ከፐ፥ አሀርከ ሙረሜን ቻተፖፐ ከልቶ ኬ ወይ። 44[ፖሮሴ ኦፐዬ ኔፎ ፑነትታድ ቶንንቾ፥ ኡመ አፕታድ ልጵንንቾ።] 45ኦን ሎቆተይት ደፐ ከሮፐ ኬ ከልንይ፥ እስቁደ አሌ ሙሬ፤ አሎቀ ለክ ቀፕናቶ ከ አፕተሴ ልጵንንክንን ኦፖፐ ኬ ከተን ከፐ፥ አሎቅተ ሙረምቶ አከ ቻተፖፐ ከልቶ ኬ ወይ። 46[ፖሮሴ ኦፐዬ ኔፎ ፑነትታድ ቶንንቾ፥ ኡመ አፕታድ ልጵንንቾ።] 47ኦን እልተይት ደፐ ከሮፐ ኬ ከልንይ፥ አሌ እስከረ ሶክሼ ከ ከቴ፤ አእልደ ለክን አፕተሴ ልጵንንክንን ኦፖፐ ኬ ከተን ከፐ፥ አእልተ ተከኔው መንክስቴተ ዋቀ ኦፐ ከልቶ ኬ ወይይ። 48ፖሮሴ ኦፐዬ ፑነትታድ ቶንን ቾ፥ ኡመ አፕታድ ልጵንንቾ። 49«አፕተ ነመ ፕሰ ኦልኬለ ኦርሸይ። 50«ሶክተ እፐኻር መ፥ ሄለ አመ ከት መርመደውንንክንን፥ ማነኔ እሸ መርመደይሸን? እሽነ አሶክተ ምነ መርመደወ ከ ነከይተን ኦልን ከላደ።»


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\