ማትዮስ 10

1ዬሱስ ተማሬዋድ ኩደንከ ለክ እስ ከፖፐ ሀላዴ ከ እሾተ ክዴ፥ «አንት ሁፕነ ኡኩሜተኤን እሽነ ዳሸይ፥ ኣነ ከ ሀፑረ ኔኔቀ ኦረ ከረ ሶክሸ ከ ፓቆለየ እሾ ኦረ ዴሰ ቀፖ ፕሰ ድንሸ።» 2መኸደ ኮደምፐየሴኔ አዬሱስ ኩደንከ ለክ ኔፎ፦ አፐዮተ ስሞኔተሴ ፔትሮስ ክደሞ እሾ እናሶ እንትርያስ፥ ከ ሄለ ሴፕትዮስ የይቆፕ ከ እናሶ ዮሀንስ፥ 3ከ ፍልፖስ ከ ፔርቶሎሜኦስ ከ ቶማስ፥ እሾ ማትዮሴተሴ ቀረተ ቀረትኖ፥ ከ እነ አእልፍዮስ የይቆፕ ከ ተዴዎስ፥ 4ከ ስሞኔተሴ ፒተይሾ ቀረ ከሞ እሾ አስቆሮተውተሴ ይሁደ ክደሞ እሰሴ ዬሱስ ተርፕሼ ከ ቶተ ዳሼ። 5ዬሱስከ ተማሬወሴኔ ኻድ ኩደንከ ለክ ዴሃሜ ከ እሾነ ኤርኬ ከ ክዴ፥ «ፒተ ፒተ ኦረ አይሁድእን ኮድንን ኦፖፐን ኣነን፥ ኡመ ከተመ ኦረ ሰማርየ ከሮፐን ኩለን። 6መ ኾር ኦረሴ አእስረኤል አክመ ከሀረ ምነ ፐትፐቴ ኦፖፐ ኣነ ከ 7እሾነ ክደ፥ ‹ሀ ኼለ መንክስቴተ ሞንተ እዴሃቴ!› ከ እሾተ ቶረ። 8ከ ፓቆለየ ድንሸ፥ ከ ኦረ ሌኤ ቶቶፐ ኻሸ፥ ከ ቆሾለየ ድንሸ፥ ከ ኦርየ ኦረ ከረ ሶክሸ። ፐተኤ ቴየቴኔይ፥ አሴው ፐተ ዳሸ። 9ኦ አንተኔዬ፥ ካጨ ተከን ኔፎ እስቁዴን ቴየደን። 10ኡመ ቀረቴተ ከ ፖርሰ እሾ ኾቴተ ፕለ ከ ኾፐ ፕለ ከ ኸልተ ኔፎ ሀርኮፐኤን ቴየደን። ኮደምፐይተ ያላድ ከመዬ ደምተ አከተ እሸ ፋንይ። 11ኦ ከተመ ተከን ታክ ፐሌተ ተከ ከሮፐ አንተኔዬ፥ ነመ እሽን ቴየተ ጫለኖ ኦን እቸዬ፥ ቆረደ ከ ሀከ ኤዬ ሶክንተን ከ አንተን ከረኤ ትኮሴት ተወ። 12ኦ ትከ ነመ ኦፐ ኩልንተኔዬ፥ ቶሎስትን ፓነ። 13ኦን እእሽነን ፓኔኔዬ፥ ነከይተይሽን አእሾተ ኮዶ። ኦን እሽነኔን ፓንንይ፥ ነከይተይሽን አእሽነ ኦልይ ሶኮ። 14ኡፍ ኦን ኦረ እሽን ቴየንንክንን ከ እሽነ ደከይንንክንን ቻዬ፥ ኦ ትከሴ ታክ ከተሞሴን ከረ ሶክንተኔዬ፥ አከ እሾተ ቀረ ማክተ ኮድቶኤ፥ ኩያለይተ ሎቃስን ቁደ ሰሀደ። 15አንት ዱካተኔን እሽነ ኪን፥ ኩያተ አኦፐዬ ዋቀ ኦረ ፕሰ ቀረ ደፐ ከ ዱካተ ሙሮዬ፥ አውሴ ኦሮሴ ከፐዬ፥ ዋቀ ኦረ ሶቶም ከ ኦረ ከሞረት ኾረ ሸክሸ።» 16ከመ ዴሰ ዬሱስ እክዴ፥ «አንት ቶይ፥ አከ ከሀረ ምነኤን ዮይቶፖፐ እሽን ኤርከይ፥ እሽነ አከ ከረ «ከረ» ምነኤ እለተየ ኮደ ከ አከ ኤሌለ ምነኤ ናለየ ኮደ። 17ኦረ እእሽን ቀቀፐ ከ ኦረ ቱሮፐ እሽን ዴሀይሸ ከ ደፐ እሽን ቀረ ሙረ፥ ከ ትከሴኔ አኦረ አይሁድ አቅንሴተ «ትከሴኔ አኦረ አይሁድ አቅንሴተ» ኬለ እሽን ቅደይ፥ እስቶይታደ። 18አነ መለ ሳረ ፒተ እሾ ኑቁሰደ ቱሮፐ ዴሀተን ከ እሾነ እሾ ኦረ ኦረ አይሁድእን ኮድንንእ ማክየዮ ኮድተን። 19ኦቶን ኦሮሴ እሽን ዴሀይሰደዬ፥ ‹አተን ኪነ ከ ማነን ሃሰወነ› እንክደን ከ ኦፐኤን ረከደን፥ ወ አሃሰወተኔ ስትይ እእሽነ ዳሰመኔይ። 20አውሴ ሀፑረ ኣፐ ሞንተኤ እሽን ከሬለ ሃሰወደ ዲሼይ፥ እሽነ አሃሰወተኔይ። 21ሄለ ቶለ ኦል ተርፕሸን ከ ቶተ ኦል ዳሸን፥ ኣፐከ እናድ አሴው ቶተ ተርፕሸ ከ ዳሸው፥ ሄለ ኔፎከ አሴው ቶላሶ ቀረ ኸአንከ ቶተ ተርፕሸን ከ ዳሸኔው። 22ኦረ ፕሰከ አነ መለ እሽን ኔደደ። መ ኡፍ ነመ ሀከ ፕረንፕረት ዱፐተን ኮኮናኖ፥ እሸ ድነ። 23ኦን ከተመ ተከኔፐዬ ረኮተ እሽን ቀረ ኮፕንይ፥ ከተመ ፕለ ኦፐ ቀሀ። አንት ዱካተኔን እሽነ ኪን፥ ሀከ እነ ነመ ቲተውነን ከ ኦረን ከረኤ፥ ከተመደ አእስረኤል ፕሰ ኦልን አከይተን። 24ነመ ኮልሰምፐይታድ ቀረ ቀፕናንንቾ፥ ኡመ ኦርኸይተ ፖቀላድ ቀረን ቀፖ። 25ነመ ኮለኖ፥ ኦ አኮልሰምፐይታድ ምነ ኮዶዬ፥ እእሸ ከይተ። ኦርኸይተው፥ ኦ አፖቀላድ ምነ ኮዶው፥ እእሸ ከይተ። ኤቴ ኣፐ ትከት ፔሌሴፑል ክዴን ከ ሀሌኔዬ፥ አተ ዴሰ አተ ቀረኔን ጫልንን ከ ቶለ ትከት መኸ አኔቀን ኮንንው?» 26ዬሱስከ እሾተ ክዴ፥ «ኦረ ፖረን ፉረን። ወ ቱረ ዱፈሜ ፐነመይሾ ሀስንንቾ፥ ኡመ ወ ጩተሜ ኡፕነይሰመ ዲንንቻን። 27ሴመለ ዋን አንት ቱከንቶፐ እሽነ ሌለ፥ እሽነ ለአይቶፐ ሰመይተ ቱረ ሃሰወደ፤ ወ ሎኮት ነፐሀቶፐ እሽነ ሆሾሾሸሜ፥ ለኮፐ ሶከ ከ ኦረ ፕሰ ሴልሸ። 28እሰሴኔ ደክንተ እከነ ከ ነፕሴተ እከሰ ኤተንንንክንን እንፉረን መ፥ ሴ ከፐዬ ዋቀሴ ነፕሴተ ከ ደክንተ ኩል አፕተሴ ልጵንንክንን ኦፐ ኩፔተ ኤተንኖ ፉረ። 29ፑረየ ለክ ሰንትመ ተከ ቄንንቻን? መ አኣፐሴ ኸይሽን አሞንተ ክዶ መልይ፥ እሾቶፐ ተከ ኔፎ ቶንንቾ። 30ኸይሽን ዴሰው ኝርፋስን አመተ ኩል ድስ ድከሜይ፥ እንፉረን። 31እሽነ ፑረየደ ሌከየ ቀረዬ እቀፕተኔይ።» 32ከመ ዴሰው ዬሱስ እክዴ፥ «ነመ ፉለ ኦረ ቱረ አከመ ነምዮ ኮዴ ማኩሞ፥ አንት ኔፎ፥ አክመ እሸ ነምዮ ኮዴ፥ ፉለ ኣፕኖ አሞንተ ቱረ አሴዌን እሽ ማኩመው። 33ነመ ፉለ ኦረ ቱረ አነ መርመኖ፥ አንት ኔፎው ፉለ ኣፕኖ አሞንተ ቱረ አሴዌን እሸ መርመደ። 34አንት አንፒተ ቀሮፐ ነከይተ ቄደ ዴኤ አንእሽነኤ አንፐሀናንን። ኦረነ ኽእሰኤን ዴ ዲሼይ፥ ነከይተ ቄደኤ አንዴኔ። 35አንት እነ እሾ ኣፐ ኦልኬለን ደፐኤን ዴ፥ ከ ኤኔንተ እሾ ኣያሶ፥ ከ ሀንቶተ እሾ ሀቅቶተ ኦልኬለን ደፐኤን ዴ። 36ሴመለ ቶለ ነመኤው ፓረካለ ነመ ኮደ። 37ነመ አአነ ቀረን ቀፕቶ ኣፐይሾ ከ ኣያሶ ጫለኖ ፕሰ፥ ተማርትዮ ኮዴተ እሸ ፐርፓችስንንክቶ። ነመ አነ ቀረን ቀፕቶ እናድ ከ ኤኔንታድ ጫለኖ፥ ተማርትዮ ኮዴተ እሸ ፐርፓችስንንክቶ። 38ነመ መስቀላድ ሃደንንክንን ከ አነ ከመ ዴንንክንን፥ ተማርትዮ ኮዴተ እሸ ፋንንቾ። 39ነመ እስ ድንሰ ፋኖ፥ እስ ፐትን፤ ነመ አነ መለ ኪኖ ከ እስ ፐትኖው፥ እስ ድንን። 40ነመ እሽን ቴየኖ፥ አነ ቴየን፤ ነመ አነ ቴየኖው፥ እሰሴ አነ ኤርኬ ቴየንው። 41ነመ ኹመንፐይተ ዋቀት ‹ኹመምፐይተ ዋቀ› ኪኖ ከ ቴየኖ፥ ወ ኹመምፐይተስት ዳሰሜኤ አከደ። ነመ ሀንቄለይተ ‹ሀንቄለይተ› ኪኖ ከ ቴየኖ ፕሰ፥ ወሴኔ አቁልቁልተ አከዴኤ አከደ። 42አንት ዱካተኔን እሽነ ኪኒ፥ ነመ እሰሴኔ ሸሸከ ሱረይሰዶ ከ፥ ቆተ ተማሬወዮ ኮዴን መለ፥ እሾኖፐዬ ነመ ተከኤ ቁለ ኬለ ፕሸ ዳሾ፥ ሙሻረን ደፖ።»


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\