ማትዮስ 12

1ስትይ ኩያተ ተከ አሰምፐተ አይሁድትይ «ሰምፐተ አይሁድ» ዬሱስ ዱሎፐ ዴሰ ተርፕን፥ ተማሬዋድከ ዶዶኼን ከ ማንቀ ቄቄፕሰተ ከ ደምተ ፐዬን። 2ፌሬሰዌወከ ሴዴ አኬን ከ ዬሱስ ክዴ፥ «ሀ ተማሬወሴኔ ኸይት ወ ሰምፐተዬ ደውረሜኤ ኮን።» 3እሸ ኾር እእሾተ ክዴ፥ «ታውት፥ እሸ እሾ ኦረ እሸ ኦል ቾ ኤቴ ዶኼኔዬ፥ ወ አኮዴ እሽነ አአነፐፕኔ? 4ሀ ኤለ ኼ ከ ትከ ዋቀ ኬሎፐ ኩሌ፥ ከ ላቆተሴ ከልሶተ ዋቀት ዳሰምቴ ከ ቄሴወ ፐተ ደሜተ ፈቀተምቴ ደሜ ከ፥ ኦረ እሸ ኦል ቾ ኔፎ ዳሼ። 5ቄሴወው፥ አክመ ሰምፐተን ትከ ቁልቁሎተ ኬለ ኮደ ኮናን ከ ሴረ ሰምፐተ ቄፕነን እከ ጩፖተ እሾነ ቀረ ድከምንክንን፥ እሽነ ሴሮፐዬ አአነፐፕኔ? 6መ እንእሽነ ኪን፥ ሀ ኼለ አትከ ቁልቁሎተ ቀረ ቀፖ አሬ ቸ። 7ከትን እሰሴ ኪንቶ፥ ‹አንት ዲሰተን ጫለን ዲሼይ፥ ከልሶተ አንጫለንአንቾ።› ኡፕተኔ ኪቴዬ፥ ሄለንይ ኦረ ደፐን ቀፕንን ቀረኤ ደፐ አሙር አሄኔ። 8ማነ መለ፥ እነ ነመ «እነ ነመ» ሰምፐተ ቀረዬ ፖቀለይ።» 9ዬሱስ ፖረሴ ኦፐዬ ኸኤከ ትከሴ አኦረ አይሁድ አቅንሴተ ኬሎፐ ኩሌ። 10ነመ ተከ አሀርካድ ቱፐ ቶነዌከ ኤዬ ቸ። እከ አከ እሸ ኸሰሰን መለ እሸ ካሰዴን ከ ክዴኔ፥ «ሄለ ሰምፐተን ነመ ድንሰ እፈቀተሜ?» 11እሸ ኾር እእሾተ ክዴ፥ «እሽኖፐዬ ነመ ተከ ከት ከሀርተ ቀፐ ኪቴዬ፥ እከ ሰምፐተን ተኬለ ኬሎፐ ቱረ ፒተዬ፥ አንቄንን ከ ተኬለ ኬለን ፈይንን አይኖ? 12ሄለ ኸው ነመ ከህርተ ቀረን ቀፖ? ሴመለ ሰምፐተን ኮደ ፐኻረ ኮዴተ እፈቀተሜ።» 13ከ ሴ ከመዬ ነመሴት ክዴ፥ «እንቶኖ፥ ሀርከይት ዴረይሼ።» እከ ዴረይሼ። ሀርከሴ ኻድከ ድኔ ከ እሰሴ አተከ ምነ ፈየ ቀፕናዴ። 14ፌሬሰዌወከ ኦር ለኮፐ ኸተ ሶሶኬን ከ ሳንተ አእሽን ዬሱስ እሸን ሱለዴን። 15ዬሱስከ ሱላሴኔ ኸይሾ ኡፕናዴ ከ ኤፐዬ አሌ ቅንደ ኮዴ። ኦረ ሌከይተከ እሸ ከመ ኣኔ፥ እከ ፓቆለየ ፕሰ ድንሼ። 16ከ አክመ ቆታድ ዴሰን ቶርንን እሾነ ደውሬ። 17ሴዴ ኔፎ እሰሴ አኹመምፐይተሴ እሰያስ ሃሰወዴ ከ ክዴ፥ 18«ሀ ኦርኸይተሴ ኸዮ አንሬኸዴ እን! አንእሸ ጫለዴ ከ እሽን ኸሶዴ፤ እሽእን ሀፑርዮ ዳሸ፤ እከ አከን ሀንቄተን ደፐ ከ ዱካተ ሙሮ ኦረ ኦረ አይሁድእን ኮድንን ቶረ። 19ኡመ ሺሸ ፖረን ሺሾ ከ ፖረን ኡሉፖ፤ ኔሳድከ ለከኤን ደካዶ። 20ኡመ ሀከ ኦረ ፍርቴተ ሀንቄተ ኡፕናኖ ከረኤ፥ ኦረ ሌይመ ቄፐ ፎልሰዴ ፐሆ ኔፎ እንቄፕሾ፥ ኡመ ኦረ እፕሰ ልጰ ፎልሰዴ ፐሆ ሱረይሰተን ዲሾ። 21ኦረ ኦረ አይሁድእን ኮድንንከ እሸ ክፐደ።» 22ሴከመዬ ኦረከ፥ ነመ ተከ እልደን ቀፕንን ከ ሃሰ ኤተንንንክንን ከ ኦርተ ቀፖን፥ እሸ ከፖፐ ዴ። ዬሱስከ እሸ ድንሼ፥ እከ ኦር ፓተ አኬ ከ ሃሰወተ ፐዬ። 23ኦረ ፕሰከ ኦፐ ቀወዌ ከ ኪን፥ «ሄለ ከት እሸ እነሴኔ አታውት አሰናኔኤ ኮዳ?» 24ፌሬሰዌወከ ኡፍ ኤቴ ሴዴ ደከዬኔዬ፥ እኪን፥ «ሀ ነሞሴ ፔሌሴፑል ሳረሴ አኦርተትን ኦርየ ሶክን ዲሼይ፥ እስን ሶክንንቾ።» 25ዬሱስ ኾር ድከተይሾኤ ኡፕናዴ ከ እሾተ ክዴ፥ «መንክስቴተ እስፐ ቆንቶ ከ ኦል ቶርፕንቶ ፕሰ እፐን፤ ፐሌተ እስፐ ቆንቶ ታክ ቶለ እስፐ ቆኖ እፐስን ዲሼይ፥ ከላንንቾ። 26ኦ ሴተነ ሴተነ ሶክኖዬ፥ መንክስቴታድ እስፐ ቆቴይ፥ መንክስቴታድ አተ ከላተ ኤተንሰ? 27ኦን አንት ሁፕነ ፔሌሴፑልን ኦርየ ሶክኖዬ፥ ሄላስን ሁፕነ አይኖኔ ኦርየ ሶክንው? ሴመለ አክመ እሽን ደፕንተን፥ ሄላስነው እሽን ቀረ ደፐ ሙረ። 28መ ኾር፥ ሴዴ አንአንት ሀፑረ ዋቀትን ኦርየ ሶክኖ ቀረዬ፥ አክመ መንክስቴተ ዋቀ እሽን ከፐ ከይቴ፥ ኡፕናደ። 29ነመ ተከ አፐዮተ እሬለይተን ፑንን መል፥ አተ ትከ እሬለይቶሴት ኦፐ ኩሌተ ከ ትካድ ፖቴተ ኤተንሸ? ኦ እሬለይቶሴ ፑቶ ከመዬ፥ ትካድ ፖተተ ኤተንሸ ዲሼይ። 30ነመ አነ ቁደን ኮድንን ፕሰ፥ አነ ቶር፤ ነመ ቀፕሰተ አነ እየንንክንን ፕሰከ አነ ቱረዬ አሌ ፊን። 31ሴመለ እንእሽነ ኪን፦ ጩፖተ እሾ ኦትተ ፕሰ እኦረ ዲሰመ። መ ኾር ነመ ሀፑረ ቁልቁሎተ ኦኖ፥ እሽእን ዲሰምቶ። 32ነመ እነ ነመ ቀረ አፈ ኔቀ ሃሰወኖ ፕሰ፥ እእሸ ዲሰምተ፤ መ ኾር፥ ነመ ሀፑረ ቁልቁሎተ ቀረ አፈ ኔቀ ሃሰወኖ፥ አመ ከ እቱሮፐ እሽእን ዲሰምቶ።» 33ከመ ዴሰ ዬሱስ እክዴ፥ «ቆይረ ዴልታድን ኡፕነይሰም። ኦን ቆይረ ፐኻረ ቀፕተኔዬ፥ ዴልተ ፐኻረኤ አከተን። ከፐኖው፥ ኦቶን ቆይረ ኔቀ ቀፕተኔዬው፥ ዴልተ ኔቀኤ አከተን። 34ኸው እሽነ ሄለ ፑቶተት፥ አኦረ ኔቀይ! አተ ወ ፐኻረ ሃሰወተ ኤተንሰን? ነመ ወ ከርታድ ከረ እመካዴ ከ ቀረ ሀሴኤ አፈን ሃሰወን፤ 35«ነመ ፐኻረ ከርታድ አፐኻረ ከሬለ ወ ፐኻረኤ ሶክን፤ ነመ ኔቀው ከርታድ አኔቀ ከሬለ ወ ኔቀኤ ሶክን። 36አንት እንእሽነ ኪን፥ ኦረ፥ አፈ ኔቀ ሃሰወዴ ፕሰ ከፔኤ ኩያተ ፍርቴተትይ ካሰተመን። 37አፋት አሃሰወቴ ምነኔ ዱካተ ኬ ከልተ፥ አፋት አሃሰወቴ ምነን ደርተከ ኬ ከልተ።» 38ስትይ ኮልሰምፐየ አሴረ እሾ ፌሬሰዌወፐዬ ኦረ ዴሞከ፥ ዬሱስ ካሰዴ ከ ክዴ፥ «ኮልሰምፐይቶ፥ አክመ ዋቀ ኬ ኤርኬ ከ አከ ኮደ ዋቀ ኮንቶ፥ ሞንቴ ኸተ ምልክተን እኖ አክሼ።» 39እሸ ኾር እእሾተ ኦርሼ ከ ክዴ፥ «ኼልተ ኔቀ ከ ዋቀን ኡፕንን ምልክተ አከው ፋን። ምልክተ አኹመምፐይተሴ አዮናስ መል ኮደ ኦረ ቀወኖ አፕለ ኼልቶስት እንዳሰሞ። 40ዮናስ አክመ ከርተ ናቸ ከረ ኩያተ ሴሰ ከ ሀልኬተ ሴሰ ፕሬ ምነኤ፥ እነ ነመ አከሞሴ ምነኤው፥ ሀውለ ከሬ ኩያተ ሴሰ ከ ሀልኬተ ሴሰ ፕረን። 41ኦረ ኔኔዌ ቆተ ቶረ ዮናስ ደከዬን ከ ጩፖተይሾ ኦፐ ኦሬን መለ፥ ኩያተ ፍርቴተት ኦረ ኼልቶስት ኦል ቀአደን ከ እሾተ ቀረ ደርተ ሙረን። መ ሀ ኼለ፥ አዮናስ ቀረ ቀፖ አሬዬ ቸ። 42ኑቁስቴተሴ አፒተ ሳፐ፥ ቆተ ኦኩመ ሴሎሞን ደከየኤ ፖረ ሴከዬ ዴቴ መለ፥ ኩያተ ደፐ ከ ዱካተ ኦልኬለ ሙረሞዬ፥ ኦረ ኼልቶስት ኦል ቀአተ ከ እሾተ ቀረ ደርተ ሙርተ። መ ሀ ኼለ፥ አሴሎሞን ቀረ ቀፖ አሬዬ ቸ።» 43ከመ ዴሰው ዬሱስ እክዴ፥ «ሀፑረ ኔቀ ኦ ነመ ከረ ሶኮዬ፥ ፖረ ኦፐ ኔሰዶ ፈደተኤ፥ ፖረ አኦፐ ፕሸን ክንንፐ ፖረ አን ከ፥ ኦ ፖረ ኦፐ ኔሰዶ ደፖዬ፥ 44እስ ኪን፥ ‹ትከሴ ኸዮ አንከረ ሶኬፐን ኦረ።› ከ ኦ ቲተዎከ ኣኖዬ፥ ትከሴ ኻድ አኸተ አዌ ኬለን ክንን አኬለ ሰሀምቴ ከ ሀርምሰምቴ አክን። 45ከ ኦር አን ከ ሀፑረ አኔኔቁመ እሸ ቀረ ቀፖ ተፐ እስቁደ ቄን ከ ነሞሴ ከሮፐ ከል ከ ከረ ከላን። ነሞሴ ቀረ ኦር ረኮተሴ አኸተ ቀረን ቀፕቶ እሸ ቀረ ዴን። ኼልቶሴ አሬ ኔቀ ቀረኤ ቶይ፥ አሴው ኮድተ።» 46ኤቴ ዬሱስ ቶረፐ ቾዬ፥ ኣያሶ እሾ ሄላሶ እሸ ኦል ሃሰወተ ፈዴን ከ ለኮፐኤ ቀቃዴን። 47[ነመ ተከከ እሽ ክዴ፥ «ሀ ኣያስን እሾ ሄላስን ለኮፐኤ ቀቃዴን ከ ኬ ኦል ሃሰወተ ፋን።»] 48እሸ ኾር እእሽ ኦርሼ ከ ክዴ፥ «አተ ኣያኖ አይኖ? ሄላኖከን ኦፐ አይኖ?» 49ከ ሀርከን ተማሬዋድፐ አክሼ ከ ክዴ፥ «ሄላኖ ከ ኣያኖ ሴኔ። 50ነመ ፌቃተ ኣፕኖ አሞንተ ኮኖ ፕሰ፥ እሸን እናኖ ከ ኤኔንትኖ ከ ኣያኖ።»


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\