ማትዮስ 13

1አውሴ ኩያስትይው ዬሱስ ትኮፐ ሶኬ ከ ፐከቴተ ከፐ ቃኤ። 2ቆተ ኦረ ሌከይተ እሸ ከፖፐ ኦሎፐ ሶኬ መለ፥ እከ ኮንከ ከሮፐ ፈየዴ። ኦረሴ ፕሰ ኾር ፐከቴተ ከፐን ዴሰ ቀቃዴ። 3እከ ዌ ሌከየ ፐሀነን እሾተ ሃሰወዴ ከ ክዴ፥ «ሀ ቆተምፐይተ ተከ አይለኤ ሶከዴ። 4ኤቴ ኾተ ቁፕኖዬ፥ ኾተ ዴሞ ፖረ ከፐኤ ሴሄን፥ ኸምፕረከ ዴን ከ ፖሀዴን። 5ኾተ ዴሞው ኮኮሆተ፥ አቀረዬ ፒተ አኩተ እንክንን ቀረኤ ሴሄን፥ ከ ቆተ ፒተ ኩተ ኬለን ክንን መለ፥ ኤኖው ሰከቴን። 6መ ኾር ሰከተሴ ቆተ ህትነ ፈየኤን ከተንን መለ፥ ኤቴ አቶተ አውድቴዬ፥ እኩፐዴ ከ ኮኬ። 7ኾተ ዴሞው ቄየ ከረኤ ሴሄን። ቄየሴኔከ ጭፌን ከ ኡንተሴ ቀረ ፕሬን፥ እከ ኤዬን ኸተው ሀሴን። 8ኾተ አተከኔ ኾር ፒተ ፈየ ኦፔ ሴሄን። ተከከ ሀርከ ድፐ ፐልቴ፥ ተከከ ሀርከ ኩንደ ሌህ ፐልቴ፥ ተከከ ሀርከ ኩንደ ሴሰ ፐልቴ። 9ነመ ነፐሀተ አደከይንቶ ቀፖ፥ አደከዮ።» 10ሴከመኤው ተማሬወ ዬሱስከ እሸ ከፖፐ ዴሀዴን ከ እሽ ክዴኔ፥ «ማነ መለ ፐሀነን ኦረ ሃሰወን?» 11ዬሱስከ ኦርሼ ከ እሾተ ክዴ፥ «ኸይሽን አከ ሃሰሴኔ አመንክስቴተ ሞንተ አጩተሜ ኡፕናተ እእሽነ ዳሰምቴ። ኸይሾ ኾር፥ እሾቴኤን ዳሰሜ። 12አቀፖ፥ ቀረኤው እሽ ዳሰምተ፥ እከ ኦልን እሽ ኮፕተ፤ አኪኖ ‹አንቀፖ›፥ ሴዴ አኪኖ ‹አንቀፖ› ሸከ ኔፎ ቀረ ቄደመ። 13ሴመለ ቆተ አኤዬ አክነን ከፐዬ፥ አክንንክንን፤ ከ አኤዬ ደከይነን ከፐዬ፥ ደከይንንክንን፤ እከ እሾተ ከልንክንን መለን ፐሀናን እሾተ ሌል። 14- 15ሴዴ ኔፎ ኹመሴ አኹመምፐይተሴ እሰያስ ኪኖ፥ ‹ደከየ ኤዬ ደከይንተን፥ ኡመ እሽነ ከልንክቶ፤ ቶዬተ ኔፎ ኤዬ ቶይንተን፥ ኡመ አአክንአክተን። አከ እልዳሶትንን አክንንእ፥ ከ ነፓሶትንን ደከይንንእ፥ ከ መቴዬን ኦርሰንንእ፥ ከ ዴሰን ኦርን ከን ድንንእ፥ ሀ ድከተ ኦሮሴት እሉሌ፥ ነፓሶ ኔፎከ ደከዌን፥ እልዳሶ ኔፎ እኦል ዲፔን።› ኹሞሴኤ እሾተ ቀረ ድከዴ። 16ኸይሽን ኾር፥ እልዳስን እፓተ አክን፥ ነፓስንከ ፓተ ደከይንይ፥ ሀ እኦሎቴን። 17ዱካተኔን እሾነ ኪን፥ ኹመምፐየ እሾ ሀንቄለየ ሌከየ ዌሴን አእሽነ አክንተኔ አከ ኻጬሌን፥ ኡመ እንአክኔ፤ ከ ዌስን አእሸ ደከይንተኔ ደከየ ኸጬሌን፥ ኡመ እንደከይኔ።» 18ከመ ዴሰ ዬሱስ እክዴ፥ «አመ ኦር እሽነ ፐሀነሴኔ አኾተ ቁፐንፐይተ ደከይሰደ፥ 19ኾተሴኔ ፖረ ከፐ ሴሄ፥ እን ነመሴ ኦቶተሴ አፈየ አቆተ መንክስቴተ ሞንተት ዴሰ ሌለምቴ ደከዬ እከ እሽእን ከልን፤ ሴተነከ ዴኖ ከ ቃሌተሴ ከርታድ ከረ አይለምቴ እሸ ከረ ቄኖ ሌል። 20ኾተሴኔ ኮኮሆተ ቀረ ሴሄው፥ እን ነመሴ፥ ኦ ቃሌተ ደከዮዬ፥ ኤኖው ኸሰን ቴየኖ ሌል። 21መ ኾር ቃሌሴ እሾቶፖፐ ህትነን ከተኔ፥ ከ ኤኖው፥ ኤቴ ረኮተ ታክ ቶረ ከ ፖረ ዳነመ ቃሌሴ ምነን እሾነ ቀረ ዴናኔዬ፥ ኤኖው ኬሀን። 22ኾተሴኔ ቄኤየ ከረ ሴሄኤው፥ እን ነመሴ ቃሌቶሴ ደከይኖ ሌል። መ ኦር፥ ድከተ ፒሴት እሾ ጫለለ ቴየንተኤ ቃሌተሴ አዋቀ ቀረ ፕር፥ እከ ደልተ ደልንክንን። 23ኾተሴኔ ፒተ ፈየ ኦፐ ሴሄኤው፥ እን ነመሴ ቃሌተሴ ደከዬ ከ መቴ ኦርሰኖ ሌል። ነሞሴ ኔፎ ደልተ ደል፤ ተከ ሀርከ ድፐ ደልቴ፥ ተከከ ሀርከ ኩንደ ሌህ ደልቴ፥ ተከከ ሀርከ ኩንደ ሴሰ ደልቴው።» 24ዬሱስ ፐሀነ ፕለኤ እሾተ ሌሌው ከ ክዴ፥ «መንክስቴተ ሞንተ ነመ ዱሎፐ ከፐ ፈየ አይለዴ ፐሀተ። 25ኤቴ ኦረ ሙኬዬ፥ ፓረካለከ ዴን ከ ከፐሴ ኦፐን ዴሰ ዬቶተ ቁፔን ከ ኬለ ተዌን። 26ኤቴ ከፐሴ ዴሄ ከ ፊቴዬ፥ ዬቶተሴ ኦር ስት ከረ ኸዌ ኦርቴ ከ አካቴ። 27ኦርኸየሴኔ አኣፐሴ አዱለከ ከፖፐ ዴኤን ከ ኣፐ ዱለት ክዴኔ፥ ‹ፖቀለይ፥ ኾተ ፈየኤ ዱሎፐ አይልቴይ፥ አተ ኻው ዬቶተ አይሸ ኦፖፐ ዴቴ?› 28እሸከ እሾተ ኦርሼ ከ ክዴ፥ ‹ፓረካለ አሴ ኮዴ።› ኦርኸየሴኔከ ክዴኔ፥ ‹ሄለ ኩል እንአነ ከ ኦፐ ሹክነ!› 29እሸከ ክዴ፥ ‹እነ! ኦን ዬቶተሴ ሹክንተኔዬ፥ ተከ ፑኑ ከፐሴ ኩል ኦፐ ሹክተኔይ፥ አሌ ዲሸ፥ 30እከ ሀከ ፌረ ከይንቶ ከረ ኦልን ኩኩተዴን። አውተ ፌረ ከይቶዬ፥ ፌረምፐየኤን ክደ፦ ፐዮተ ቀረዬ ዬቶተ ኦፐ ሹከከ መረነ መረነ ህደ ከ ኩፐነ ኦሎፐ ከተ፥ ከ ከፐ ኮሰፖፐ አነ ከልሸይ።› » 31ዬሱስከ ፐሀነ ፕለ እሾተ ሌሌ ከ ክዴዌ፥ «መንክስቴተ ሞንተ ኡቅንቴተ አሌየ አነመ ተከ ቄዴ ከ ዱሎፐ ድሸዴኤ ፐሀተ። 32እሼተ ኔፎ ኡቅነ ፕሰ ኬሎፐ ኸተ ሸክ። አውተ ኩተቶዬ ኾር፥ ቆረ ፕሰ ቀረ ጫል ከ ቆይረ ኩተ ኮድን። ኸምፕረከ ዴን ከ ታማድ ቀረኤ ሳተ ሳተን።» 33ዬሱስከ ፐሀነ ፕለ እሾተ ሌሌው ከ ክዴዌ፥ «መንክስቴተ ሞንተ፥ ሀደየ አእስከቴተ ተከ ቄቴ ከ፥ አክመ ፑሎተ ኻሸኔኤ ዳመ ኾተ ሴሰ ከረ ፑልቴኤ ፐሀተ። ሀደየሴኔከ አከ ፑሎተሴ ኻሸኔ ኮዴን።» 34ዬሱስ ሴ ፕሰ ፐሀነኔው ሰመይተ ሃሰወዴ፥ ኡመ አፐር ፐሀነ መል እሾተኤን ሃሰወኔ። 35ሴዴ ኔፎ እሰሴ አኹመምፐይተ ክዴ፥ «ፐሀነኔን ሃሰ ቄደ ከ ወ አኸተ ፒተ ኡመምቴ ፐየቴዬ ጩተሜ ሃሰወደ።» አከ ድከቶ መለ። 36ስትይ ዬሱስ ኦረ ከፐ ኼ ከ ትከ ኬሎፐ ኩሌ። ተማሬዋድከ እሸ ከፖፐ ዴሃዴን ከ እሽ ክዴኔ፥ «ፐሀኖሴን አዬቶተ ዱሎፐ እኖ ለአይሼ።» 37እሸከ እሾተ ኦርሼ ከ ክዴ፥ «አከፐ ፈየ አይሌ፥ እነ ነመ። 38ዱለሴ አኦፐ አይሌ ኔፎ፥ ፒሴ አሬ ክቶ። ከፐሴ አፈየ ኔፎው፥ ሄለሴኔ አመንክስቴተ ዋቀ። ዬቶተው ሄለ ሴተነ። 39ፓረካለሴኔ ዬቶተ አይሌ ሴተነ። ፌረ ኔፎው፥ ፕረምፕረ ፒሴት። ፌረምፐየ ኤርከምፐቶወ ዋቀ። 40ሴመለ አክመ ዬቶተ ሹክናን ከ አሌ አፕተን ኩፕናን፥ አውተ ፕረምፕረ ፒተ ከይቶዬ አሴው ኮድተ። 41እነ ነመ ኤርከምፐቶዋድ ኤርከን። እሾተከ መንክስቴታድፐዬ ኦረሴ ኦረ ቱረ ኬሀይተ ኮድኖ እሾ ኦረሴ ኮደ ኔቀ ኮኖ ፕሰ ኦሎፐ ፖሀን። 42ከ ኩፐነፖፐ እሾተ ደከን። ፖሮሴ ኦፐዬ ኦር፥ ፖይተ ከ እልከ ኦልን ቆሜተ ፐተ ኮድተ። 43ሀንቄለየ ኾር አውሴ መንክስቴተ ኣፐይሾትትይ አከ ፕርቶተ ምነኤ ለአየን። ነመ ነፐሀተ አደከይንቶ ቀፖ፥ አደከዮ።» 44ከመ ዴሰ ዬሱስ እክዴ፥ «ሀ መንክስቴተ ሞንተ፥ ቴየንተ አዱሎፐ ጩተምቴ ፐሀተ። ነመ ተከከ ቀረ ከዬ ከ ኤኖው ቀሮፐ ፒተ ኦርሼ፥ ከ ኸሶታድ ቀረን ኻቴ ኣኔ ከ ወ ቀፐ ፕሰ ከትከቴ ከ ዱለሴ ፕደዴ።» 45ከመ ዴሰ ዬሱስ እክዴ፥ «ሀ መንክስቴተ ሞንተ ነካትተ ተከ ፉሮተ ኮኮከ ፕደተ ፋኖ ፐሀተ። 46ከ ኤቴ ፉሮተ ሄራድ ድኬ ኮኮከ ቴዬዬ፥ ኣኔ ከ ወ ቀፐ ፕሰ ከቴ ከ ፉሮተሴትን ፕዴ።» 47ከመ ዴሰ ዬሱስ እክዴ፥ «ሀ መንክስቴተ ሞንተ ኙፑረ ፐከቴቶፐ ከቴኔ እከ ሙርኩጨ እከ ሌከይተከ ኦፐ ቀፐሜኤ ፐሀተ። 48ኤቴ እመካዴኔዬ፥ ኦረሴ ሙርኩጨ ቀፕኖከ ከምከመ ቀሮፐ እሼተ ትቴ፥ ከ ከፐ ቃኤን ከ ኦፐዬ ሙርኩጨ አደመን ሜሀዳሶ ከሮፐ ኦሎፐ ፖሀዴን ከ አኦፍን ደምንክንን አሌ ደኬን። 49አውተ ፕረንፕረ ከይቶዬ፥ አሴው ኮድተ። ኤርከምፐቶወ ዋቀ እዴአን፥ ከ ሀንቄለየፐዬ ጩፖለየ ሬኸን። 50ከ ኩፐነፖፐ እሾተ ደከን። ፖሮሴ ኦፐዬ ፖይተ ከ እልከ ኦልን ቆሜተ ፐተ ኮድተ።» 51ከመ ዴሰ ዬሱስ እእሾተ ካሰዴ ከ ክዴ፥ «ሄለ ኩል ሴ ፕሰ እእሽነ ከልቴ?» እሾተከ ኦርሼን ከ ክዴኔ፥ «ኣ።» 52እከ ክዴ፥ «ሴመለ ቶይ፥ ኮልሰምፐይተ ሴረ፥ አቆተ መንክስቴተ ሞንተት ዴሰ ፈየ ኡፖ ፕሰ፥ ኣፐ ትካድ አሜሀደ ከረ ወ ሃረየ እሾ አኬሬ ሶክኖ ምነ ፐሀ።» 53ዬሱስ ኤቴ ፐሀነዶስን ሃሰወዴ ከ ድክሼ ከመዬ፥ ፖሮሴ ኦፐዬ ኼከ አሌ ተዌ፥ 54ከ ፒተይሾ ኦፐ ከሌ ከ ኤዬዬ ትከሴኔ ኸይሾ አአይሁድ አቅንሴተ ኬለዬ እሾተ ኮልን። እሾነከ ድኬ ኦፐ ቀወዌን ከ ኪን፥ «አተ እን ኦኩሞሴ እሾ ኮደዶሴን ኦልሰ ፐሀ አይሸዬ ቄዴ? 55እሸ እነሴኔ አኣፐይሾ ቆረ ኼፍነኤኔ? ኣያሶከ ማርያም ክደምንክቶ? ሄላሶከን የይቆፕ ከ ዮሴፍ ከ ስሞን እሾ ይሁደኔ? 56ቱፐራሶ ኩል አሬ እኖፐዌን ከለኔ? ከ ኩል አይሸ ሴ ፕሰ ቄዴ?» 57ከ እሸ ቱፈዴን። ዬሱስ ኾር እእሾተ ኦርሼ ከ ክዴ፥ «ሀ ኹመምፐይተ ፒተ ፕለት ኡልፌሰም ዲሼይ፥ ፒተይሾ ከ ቶለይሾ ከፐ ኡልፌሰምንቾ።» 58ቆተ እሸን ዱከይሰንን መለ፥ ኤዬ ኮደ ኦልሰ ፐሆ ሌከየን ኮኔ።


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\