ማትዮስ 15

1ሴከመዬ ፌሬሰዌወ እሾ ኮልሰምፐየ አሴረኤ ዬሩሰሌምይ ዬሱስ ከፖፐ ዴ። 2ከ እሸ ክዴኔ፥ «ተማሬዋት ኦ ደምተ ደማኔዬ፥ ሀርከ ጨቀንንቻኔይ፥ አተ ማነ መለ ኣተ ኣከደ ከመ ደፕን?» 3እሸከ እሾተ ኦርሼ ከ ክዴ፥ «አተ እሽነ ማነ መለ ኣታስን መለ ሴረ ዋቀ ቄፕንተን? 4ዋቀ እክዴ፥ ‹ኣፐይሽን እሾ ኣያስን ኡልፌሴ።› ከ ክዴ፥ ‹ነመ ኣፐይሾ ታክ ኣያሶ ቀረኤ ወ ኔቀ ሃሰወኖ፥ አአሌ ቶ!› 5እሽነ ኾር እኪንተኔ፥ ‹ነመ ተከ ኦ ኣፐይሾ ቶክን ኣያሶት ኪኖ፥ ዋን ኬ ዳሸኤን ዋቀ ዳሼ፥ 6ነሞሴ ኦር ኣፐይሾ [ቶክን ኣያሶ] ኡልፌሰ እሸ ፋንንክቶ።› ከ ፖረ አሴ ፐሆን ኣታስን መለ ቃሌተ ዋቀ ፐትንተን። 7እሽነ እስፔፐንፐየይ፥ እሰሴ አእሰያስ ቆተይሽነ ዴሰ ኹሜ ከ ክዴ፥ 8‹ሀ ኦሮሴ አፈ ፐተኔ አነ ኡልፌስን፥ መ ድከተይሾ አነ ከፐ እሴክ። 9እሾተ ኔፎ ኣተ ነመ ኮዴኤ አከ ሴረ ምነ ኦረ ኮልን፥ ከ ፐተ አነ ሰክሰን።› ሴ አአሴ ክዴ አሱ ዱካተ።» 10ከመ ዴሰው ዬሱስ ሰመይተ እስከፖፐ ሀሌ ከ እሾተ ክዴ፥ «ደከይሰደ፥ እከ እሽነ ከልቶ! 11ወ አፈ ነመ ከረ ሶክነኤ ነመ ኘልን ዲሼይ፥ ወ አፈ ነመ ከሮፐ አነ ነመ ኘልንንቻን።» 12ስትይ ተማሬዋድከ እሸ ከፖፐ ዴኤን ከ እሽ ክዴኔ፥ «ሄለ አክመ ፌሬሰዌወ ሃሰሴኔ ኸይት ደከዬን ከ ቀረ ቁመዴን፥ እኡፕናቴ?» 13እሸከ እሾተ ኦርሼ ከ ክዴ፥ «ድሽመ ኣፕኖ አሞንተኤን ድሽንን ፕሰ አሌ ሹከመ። 14ዲሸ፥ እሾተ ኦረ እልደን ቀፕንን ከ ኦረ እልደን ቀፕንን አፕለት ፖረ አክኖይ፤ ኦን ነመ እልደን ቀፕንን፥ አእልደን ቀፕንን አፕለ ቱረ ቀን ከ እሽ ፖረ አክንይ፥ ፕሰን ተኬለ ኬሎፐ ሴሀን።» 15ፔትሮስከ ዬሱስ ክዴ፥ «ፐሀኖሴን ኦልኬለ እኖ ለአይሽንከ።» 16ዬሱስከ እሾተ ኦርሼ ከ ክዴ፥ «ሄለ፥ እሽን ኩል አምክ ዌ መቴ ኦርሰንንክንኒ? 17ወ አፈን ነመ ከሮፐ አነ ፕሰ፥ አክመ ከርተ ከሮፐ አነን ከ ኤንኸተ ለኮፐ ሶክናን እሽነ ከልንክቶ? 18ወ ነመ ከሬለ አፈን ሶክነ ኾር፥ ነመ ከሬለ ሶክን ከ ነመ ኘልን። 19ማነ መለ፥ ከርተ ነመ ከረዬ፥ ድከተ ኔቀከ፥ ነመ እከሰ ከ፥ ሸርሙቱመ ከ፥ አልመሉመ ከ፥ ሀተንተ ከ፥ ደርተ ማኩመ ከ፥ መኸ ነመ ፐትሰ፥ ሶክንይ። 20ወ ነመ ኘልነ ሴኔ ዲሼይ፥ ሀርከ ጨቀተ መል ደምተ ደሜተ ነመ ኘልንንክቶ።» 21ዬሱስ ኤዬ ኼ ከ ፒተ ትሮስ እሾ አስቶነ ኦፐ ኣኔ። 22ኬኔኣንቴተ ተከ ፒሴት ከልቶከ ዬሱስ ከፖፐ ዴቴ ከ ኡሉፕን ከ ኪን፥ «ፖቀለይ፥ እነ ታውት፥ ኤኔንትዮ ኦርተን ቀፐሜ ከ ሀርሞ ረከንይ፥ አተረ አነ ሱረይሰዶ!» 23እሸ ኾር ኦፐ እሽን ኦርኔ። ተማሬዋድ ከ እሸ ከፖፐ ዴኤን ከ እሸ ቅንሰዴን ከ ክዴኔ፥ «እስከቴሴ እኖ ከመ ዴን ከ እኖ ቀረ ፖረ ኡሉፕንይ፥ አሌ እስቀረ ከልሼ።» 24እሸከ ኦርሼ ከ ክዴ፥ «አንት ኦረሴ ሰመይተ እስረኤል ኦፐዬ፥ አከ ከሀረ ምነ ፐትፐቴ መለን ኤርከሜ ዲሼይ፥ አፕለ መለ አንኤርከሜ።» 25እስከቴሴ ኾር እዴቴ ከ እሸ ቱረ ክልፒፐቴ ከ ኪቴ፥ «ፖቀለይ፥ አነ ቃርቃሬ!» 26እሸ ኾር እኦርሼ ከ እሼተ ክዴ፥ «ሉዶተ ሄለ ቄዴተ ከ ኩተ ከቴተ እንፐኻረን።» 27እሼተከ ኪቴ፥ «ፖቀለይ፥ ሴዴ ኬቶ መ፥ ሀ ኩተ ኔፎ ሞሶወ ቶለይሾ ኬለ ሴሄኤ ፒቴ ፖሀን።» 28ስትይ ዬሱስከ እሼተ ኦርሼ ከ ክዴ፥ «አት እስከተይት፥ አመንቴተይት እኩት። አከ ፋንቶ ምነ አኬ ኮድቶ።» ኤኔንተሴ ኻድከ ኤኖው ድንቴ። 29ዬሱስ ኤዬ ኼ ከ ፐከቴተ ኬልለ ከፖፐ ኣኔ ከ እሮተ ቀሮፐ ፈየዴ ከ ኤዬ ኩቴኤ። 30ኦረ ኩተይተከ እሸ ከፖፐ ቶነየ እሾ ኦረ እልደን ቀፕንን፥ ከ ደከየ እሾ ኦረ ሀርከ እሾ ሎቀን ቀፕንን፥ ከ ኦረ ፓቀ ሄንቴ ቀፖ ሌከይተ እሸ ከፖፐ ሃዴ፥ ከ ሎቀ ዬሱስ ከፐን ዴሰ እሾተ ሙሙክሼ፤ እከ እሾተ ፕሰ ድንሼ። 31ኦረሴ ኾር፥ ኤቴ ደከየ ሃሰን ሰሀንን ሃሰወነን፥ አሎቀን ቀፕንንከ ድነን፥ ቶቶነየከ ፖረ አናን፥ አእልደን ቀፕንንከ ፓተ አክናን፥ እከ አኬኔዬ፥ ኦፔ ኦልን ቀወዌን ከ ዋቀሴ አእስረኤል ከለተይሰዴን። 32ዬሱስከ ተማሬዋድ ሀሌ ከ እሾተ ክዴ፥ «ሰመይቶሴ ኩያተ ሴሰ አነ ከፐ ፕሬ፥ ኡመ ወ ደመኔኤን ቀፐን፥ ከ አነ ሱረውንይ፤ ኦን አሴ ፐተን እስቀረ እሾተ ኽእኖዬ፥ ፖሮፔ መከኔይ፥ አሴ ፐተ እሾተ እስቀረ ኽእሰ አንሄኖ።» 33ተማሬዋድከ እሽ ክዴኔ፥ «ኮመይሴ ኦፐዬ ደምተ ሰመይቶሴ ፕሰ ቀረ ከይቶ አይሸዬን ቄነ?» 34ዬሱስከ እሾተ ክዴ፥ «አተ ላቆተ ሜቀ ቀፕተን?» እሾተከ እሽ ክዴኔ፥ «ላቆተ ተፐ እሾ ሙርኩጨ ለመይተን አሬ ቀፕነ።» 35እከ አክመ ሰመይተሴ ፒቶፐ ኩቴኦ አጨጬ። 36ከ ላቆተሴ ተፐ እሾ ሙርኩጨሴ ቄዴ ከ ቀረ ዋቀ ከለተይሰዴ ከ ኦፐ ሞሴ ከ ተማሬዋድ ዳሼ፤ እሾተከ ሰመይተሴት ዳሼን። 37ሰመይተሴ ፕሰከ ደሜ ከ ዱተኔ። ከ ኤቴ ሞሶወ ኬለ ሀሴ ፖሄኔዬ፥ ሰተረ ተፐ እመኮተ ከዬን። 38እስከተ እሾ ሄለ መልይ ዲረ ደምቶሴ ደሜ፥ ኩመ አፉር። 39ዬሱስ ኤቴ ሰመይተ እስቀረ ኻሼ ከመዬ ኦር፥ ኮንከፔ ፈየዴ ከ ፒተ መኬዶን ኦፐ ኣኔ።


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\