ማትዮስ 18

1ስትይ ተማሬወ ዬሱስ፥ ዬሱስ ከፖፐ ዴኤን ከ እሸ ካሰዴን ከ ክዴኔ፥ «አተ አመ መንክስቴተ ሞንተትይ አኦረ ፕሰ ቀረ ጫሎ አይኖ?» 2ዬሱስከ እነ ተከን ሸከ ሀሌ ከ ኦተንተይሾ ኦፐ ቃትሼ፥ 3ከ ክዴ፥ «ዱካተኔን እሽነ ኪን፥ ኦ እሽነ አዴሰ አኦርን ከ አከ ሄለ ሸሸከ ምነኤ አኮድንንይ፥ ፐከነ መንክስቴተ ሞንተ ኦፖፐ አከልተን። 4ነመ አከ እኖሴን ሸከ ምነ መታድ ኸተ ሸክኖ ፕሰ፥ መንክስቴተ ሞንተትይ እሸ ፕሰ ቀረ ጫል። 5ነመ እነ አሴ ቸ ተከን መኽዮን ቴየኖ ፕሰ፥ አነ ቴየን። 6ነመ፥ አሴኔ ሸሸከ አነ አመኔ ኦፐዬ ተከ ኬሀይትሾ ከ ጩፖቶፖፐ ከልሾ ከፐዬ፥ ከት ዮመተ ኾልማፐ እሽ ህደን ከ ፐከቴተ ከሮፐ እሸ ከተኔ፥ እሽ ወይ።» 7ከመ ዴሰው ዬሱስ እክዴ፥ «ወ ፒሴ ቀረ ኦረ አከ አሌ አመንቴተ ዲሾ ኮነ መለ፥ ኦ ኦረ ፒሴት ክዶ! ወ ኦረ ኬሀይትሸከ ከተ እሬተን ዴናን ዲሸን። መ ኾር ነመ አምነን ኬሀይቶሴ ዴኖ፥ ኦ እሸ ክዶ። 8ኦን ሀርከይት ታክ ሎቅተይት ደፐ ከሮፐ ኬ ከልንይ፥ አሌ እስቁደ ሙሬ ከ አሌ ከቴ። አሀርከ ለክ ታክት ሎቀ ለክ ቀፕናቶ ከ አፕተሴ ልጵንንክንንፖፐ ከተምቶ ከፐዬ፥ አቶነይተ ኮድቶ ታክ ሀርከ ተከ ደፕቶ ከ ቻተ ፐረፐረ አከቶ፥ ኬ ወይይ። 9ኦን እልተይት ደፐ ከሮፐ ኬ ከልንይው፥ እስከረ ሶክሼ ከ አሌ ከቴ። አእልደ ለክ ቀፕናቶ ከ አፕተሴ ልጵንንክንንፖፐ ከተምቶ ከፐዬ፥ አእልተ ተከው ቀፕናቶ ከ ቻተ ፐረፐረ አከቶ፥ ኬ ወይይ። 10ሴኔ ሸክሸከ ኦፐዬ አከ ተከ ኔፎ እሽነ አፑየንን ቶይታደ። እንእሽነ ኪን፥ ኤርከምፐቶዋሶ አውተ ፕሰ ፉለ ኣፐሴ ኸኖ ሞንቴ ከሎ ኦፐ ቶይንይ። 11[እነ ነመ እሰሴኔ ፐቴ ፈዴተ ከ ድንሰኤ ዴኔይ።]» 12ከመ ዴሰው ዬሱስ እክዴ፥ «ነመ ተከ ከት ከህረ ድፐ ቀፐዬ፥ ተከከ ኦፐዬ ፐተዬ፥ ከህረሴኔ ኩንደ ሰከል ሰከል እሮተ ቀረ ዲንንቾ ከ አንንቾ ከ እሴ መየቅቴ ፋንንቾ? ሞን አተ እሽነ ፐሀተ? 13ዱካተኔን እሽነ ኪን፥ ኦቶ አኮዬ፥ ከህረሴኔኤን ፐንን ኩንደ ሰከል ሰከል ከፐዬ፥ እሰሴ ፐቴ ከ አከቴኔ ሀርሞኤ ኸሶን። 14አከሞሴ ምነኤው፥ ኣፐሴ ኸይሽን ሞንቴ ከሎ፥ ሴኔ ሸክሸከ ኦፐዬ አከ ተከ ፐቶ እንሄኖ።» 15ከመ ዴሰው ዬሱስ እክዴ፥ «ኦን እናስነ ኬ ምህሸዬ፥ ኣኔ ከ ፖረ ኦፐ ኬ እሾ እሸ ፐተ ኦልን ክተኔፐዬ፥ ደፓድ እሽ ሌሌ። ኦን እኬ ደከዬዬ፥ እናስን እስፐ ቄቴ። 16ኦን እኬኤን ደከይንን ኾር፥ ሃሰ ማክተ ለክ እሾ ሴሰ ማኩመ እዱከይሰተምይ፥ ነመ ተከ እሾ ለክ እስቁደ ቄዴው። 17ኦን እሾተኤን ደከይንንው፥ ማፐረ አመንቴተት ሌሌ፤ ኦን ማፐረሴ አአመንቴተትእን ደከይንን ኦር፥ አከ ነመ ዋቀን ኡፕንን ከ ጩፖታድፐ ኦርንክንን ምነ እሸ ድኬ። 18«ዱካተኔን እሽነ ኪን፥ ነመ ፒሴ ቀረ እስፐ ሴርተን ፕሰ፥ ሞንቴዬ አሴው አሴረሜ ኮደ። ነመ ፒሴ ቀረ እስፖፐ ከልሰን ፕሰ፥ ሞንቴ አሴው አከሌ ኮደ። 19እንእሽነ ኪንው፥ እሽኖፐዬ ነመ ለክ ከት ወ ቅንሰተ ፋናኔትን ፒተ ቀረዬ ኦል ከለኔዬ፥ ኣፐሴ ኸኖ ሞንቴ ከሎ እእሾነ ዳሸ። 20ፖረ ነመ ለክ እሾ ሴሰ ኮዶ ከ መኽዮን ኦሎፐ ኣኖፐዬ፥ አንት ኦተንተይሾ ኦፐዬን ቻደይ።» 21ስትይ ፔትሮስከ ዬሱስ ከፖፐ ዴኤ ከ እሸ ካሰዴ ከ ክዴ፥ «ፖቀለይ፥ ኦ እናኖ አውተ ፕሰ አነ ምህናኔዬ፥ ሜቀኔን እሸ ዲሸ? ሄለ ተፐኔን እሽ ዲሻ?» 22ዬሱስከ እሽ ክዴ፥ «ኩንደ ተፐን ፖረ ኩንደ ተፐፐኤ እሽ ዲሼን ኬ ኪን ዲሼይ፥ ተፐ ፐተን እሽ ዲሼ አንኬ አንኪንአንቾ። 23ሴመለ መንክስቴተ ሞንተ ኑቁሰ ተከ ካጨ ኦርኸያድ ቀረ ቀፐ ድከ ፋኖ ፐሀተ። 24ኤቴ ኑቁሰሴ ካጨሴኔ ድከተ ፐዬዬ፥ ኦርኸይተ ተከ አኑቁሰሴ እሸ ቀረ ፕሬወ ኩመደ ቀፖ ቀፐሜ፥ ከ ኑቁሰሴ ቱሮፐ ዴሃዴ። 25ኦርኸይሴ ቆተ ሌቆስንት ወ ዳሸኤን ቀፕንን መለ፥ አከ እሸ ከ እስከታድ እሾ ሄላድ ከ ወ ቀፐ ፕሰ ከፐ ድከመን ከ ሌቆሴኔትእ ዳሰመኔኤ ኑቁሰሴ አጨጬ። 26ኦርኸይሴ ኾር፥ ሎቀ ኑቁሰስት ኬለኤ ፕኤ ከ እሸ ቅንሰዴ ከ ክዴ፥ ‹ፖቀለይ፥ አነ ቀአዶ፥ ፕሰን ኬ ኦርሸይ።› 27ኑቁሰሴከ እሸ ሱረይሰዴ ከ ቱፐ ዴሰ እሸ ዲሼ ከ ሌቀሴኔ ፕሰ እሽ ዲሼ። 28«ኦርኸይተሴ ኾር ኸተ ሶኬ ከ ኼልያሴኔ ኻድ፥ አኦርኸየ ኦፐዬ ኦርኸይተ ተከ፥ አቀረዬ ፕሬተ ድፐ ቀፖ አኬ ከ ክዴ፥ ‹ሌቀዮ አነ ኦርሼ!› ከ ኾልመፐ ቀፔ ከ ኒኬ። 29ኼልተሴ ኻድከ ሎቃድ ኬለ ፕኤ ከ እሸ ቅንሰዴ ከ ክዴ፥ ‹እነይት አነ ቀአዶ፤ ፕሰን ኬ ኦርሸይ!› እሸ ኾር እቲቴ። 30ከ ኣኔ ከ ሀከ ሌቃድ ኦርኖ ከረኤ፥ ትከ ህደ ኬለ እሸ ህደቺሴ። 31ኦርኸየሴኔ ኼልያድ ኮድነከ ወ ኮዴ አኬን ከ ሀርሞ ኘረሄን ከ ኣኔን ከ ወ ኮዴ ፕሰ ኑቁሰስት ቶሬን። 32ኑቁሰሴከ ኦር ኦርኸይተሴ ሀለቺሴ ከ እሽ ክዴ፥ ‹አት አኦርኸይተ ኔቀ፥ ቆተ አነ ቅንሰቴ መለን፥ ሌቆሴን ፕሰ ኬ ዲሼይ፤ 33ከ ኩል አክመን አንት ኬ ዲሼ ምነኤ፥ ኦርኸይሴ ኼልተይት ኮዴኤ ዲሰተ ኬ ፋንንክቶ?› 34ኑቁሰሴከ ኦር ሚሮዴ ከ ሀከ ሌቀሴኔ ኦርኖ ከረኤ፥ ሀርከ ፎልሶተ ኦፐ እሸ ዳሼ። 35«እሽነ ተከ ተከዬው፥ ኦን እነሴኔ ኸይሽን ዋቀ አመናት፥ ከርተ ከሬለ አዲንንይ፥ ኣፐሴ ኸኖ ሞንቴ ከሎ አሴው እሽነኤን ዲንን።»


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\