ማትዮስ 19

1ዬሱስ ኤቴ ቶሮሴን ድክሼ ከመዬ፥ ፒተሴ አኬልለት ኼ ከ፥ ፒተ አይሁድ አክረ ዮርተኖስት አፈ ድስት ክቶፐ ኣኔ። 2ኦረ ሌከይተከ እሸ ከመ ኣኔ፥ እከ ኤዬ እሾተ ድንሼ። 3ስትይ ፌሬሰዌወ ዬሱስ ከፖፐ ዴን ከ እሸ ኤከይሰተ ፈዴን ከ እሸ ካሰዴን ከ ክዴኔ፥ «ሄለ ሴሮፐ ነመ ወ ኮድነ ፕሰ ምነኔ አከመ እስከቴታድ አሌ ዲሾ እፈቀተምቴ?» 4ዬሱስከ እሾተ ኦርሼ ከ ክዴ፥ «እሰሴ ኪንቶ፥ ‹ዋቀ ፐዮተ ቀረ ዲርተ ከ እስከቴተ ኦልን ኡሜ፤ 5ሴመለ ነመ ኣፐይሾ እሾ ኣያሶኤ አሌ ዲሸ ከ እስከታድ ኦል ትኩመደ። እሾተ ለክ ኔፎ ደክንተ ተከ ኮደን።› ኪንቶ አአነፐፕኔ? 6ሴመለ ቶይ፥ አሬፐ ዴሰ እሾተ ደክንተ ተከ ዲሼይ፥ ደክንተ ለክን። ሴመለ ወ ዋቀ ኦሎፐ ጨቀልሼ፥ ነመ ኦልኬለን ፖቅሾ።» 7እሾተከ ክዴኔ፥ «ሙሴ ኸው ማነ መለ ክዴ፥ ‹ነመ ኦቶን እስከቴታድ አሌ ዲንይ፥ አወረቀተ እሽን እሼተ ዲሼ አእሼተ ዳሾ ከ አሌ እሼተ ዲሾ?› » 8ዬሱስከ እሾተ ኦርሼ ከ ክዴ፥ «ሙሴ፥ ቆተ ወ ዋቀ እሽነ ከልንክንን መለ፥ አከ እስከተይሽን አሌ ዲሰኔ እሽነኤ ፈቀቴ ዲሼይ፥ ፐዮተ ቀረ ዴሰ አሴን። 9«አንት ኡፍ እንእሽነ ኪን፦ ነመ አእስከቴታድን ማሰንን መል አሌ እሼተ ዲኖ ከ አፕለ ሄምኖ ፕሰ እአልመሉም፥ [ነመ እስከቴተሴ አኣፓድ አሌ እሼተ ዲሼ ሄምኖው ፕሰ፥ እአልመሉም።]» 10ተማሬዋድከ እሽ ክዴኔ፥ «ኦ ቶሉመ ዲርተ ከ አእስከቴተ አሴ ኮዴዬ፥ አሴዬ ኦል ሄሜተ ኔፎ እንፐኻረን።» 11ዬሱስከ እሾተ ኦርሼ ከ ክዴ፥ «ሄምተ መል ከላተ፥ ኦረ እሾተ ዳሰምቴ መል ኦረ ፕሰኤን ኮድቶ። 12ኦረ ሰኩመን ዴለዴ ከ ሄምተ መል ከላኖ እቸ። ኦረ ፈየን ደለዴ ከ ፒቴ ሙረሜው እቸ። ኦረ መንክስቴተ ሞንተ መለ ኪኖ ከ ሄምተ ዲኖ ኔፎከ ቸው። ኦረ ተማሬሴ ቴየተ ኤተንኖ፥ አቴየዶ።» 13ስትይ ዬሱስ አከ ሀርከ ሄለ ቀረ ቀፐዶ ከ እሾተ ሰኮኤ፥ ኦረ ዬሱስ ከፖፐ ሄለን ዴ። ተማሬወ ዬሱስ ኾር ኦረሴት ፔቄን። 14ዬሱስከ እሾነ ክዴ፥ «ሄለን ደውረን፥ ዲሸ፥ እከ አነ ከፖፐ ዴኤን፤ መንክስቴተ ሞንተ አሴኔ አሴ ፐፐሀትእይ።» 15ከ ሀርካድ እሾተ ቀረ ቀፐዴ ከ እሾተ ሰኬ። ከ ኦር ፖሮሴ ኦፐዬ ቅንደ ፕለ ኦፐ ኣኔ። 16አውተ ተከዬ ኣፐ ተከ ዬሱስ ከፖፐ ዴ ከ እሽ ክዴኤ፥ «ኮልሰምፐይቶ፥ አከን ቻተ ፐረፐረ አከዶኤ፥ ኮደ አፐኻረ ማነ ኮዴተ አነ ፋን?» 17ዬሱስከ እሽ ኦርሼ ከ ክዴ፥ «ቆተ ወ ፐኻረት ዴሰ ማኔ አነ ቆረን? ዋቀ ፐተ ፐኻርይ። ከፐን ኦቶን ቻተ ፐረፐረ አከተ ሄንተዬ፥ አጨጨደ ፕሰ ቶይቴ።» 18ኣፐሴከ ክዴ፥ «አተ አጨጨ አኻሜን ቶይተ?» ዬሱስከ እሽ ኦርሼ ከ ክዴ «እሰሴ ኪኖ፥ ‹እንእ���ን፥ እንሸርሙቱመን፥ እንሀተን፥ ዴርተን ማኩመን፥ 19ኣፐይሽን እሾ ኣያስን ኡልፌሴ፥ ከ አከ እስ ጫለንቶ ምነኤ ኦረ ፕሰ ጫለዶ።› » 20ኸዮለይተሴከ ክዴ፥ «ሀ ሴ ፕሰን ቶይቴይ፥ ወ ፕለ አአነ ቀጬ እቻኔ?» 21ዬሱስከ እሽ ክዴ፥ «ኦቶን እኪን፥ ቀጨ መል ቻተን ፋንይ፥ ኣኔ ከ ወ አቀፕተ ፕሰ ከቴ ከ ቴኮለየ ቆቴ፥ ቴየንተ ሞንቴዬ አከተይ፤ ከ አነ ከመ ኾዬ።» 22ኸዮለይተሴ ኡፍ፥ ኤቴ ዌሴን ደከዬዬ፥ ቆተ ቴየንተ ኩተ ቀፖ መለ፥ ኘረሀተኔ አሌ ኣኔ። 23ሴከመ ዬሱስከ ተማሬዋድ ክዴ፥ «ዱካተኔን እሽነ ኪን፥ መንክስቴተ ሞንተ ኦፖፐ ከልተኤ፥ ቴየንቶለይተኤ፥ ኦ አተን ረኮተ! 24እንእሽነ ኪን፥ አቴየንቶለይተ መንክስቴተ ዋቀ ኦፖፐ ከሎ ከፐዬ፥ ካለ ቃወ መርፌተ ከረን ኩለ ከ ተርፐ።» 25ተማሬዋድ ኤቴ ሴ ደከዬኔዬ፥ ሀርሞ ኦፐ ቀወዌን ከ ክዴኔ፥ «ከ ኩል አሴዬ፥ አይኖ ድኔተ ኤተንሸ?» 26ዬሱስከ እሾቶፐ ዴሰ ቶየዴ ከ ክዴ፥ «ነመ ሴዴ ኤተንንንቾ መ፥ ዋቀ ኾር ዌ ፕሰ ኤተንን።» 27ስትይ ፔትሮስከ ክዴ፥ «ሀ እኖ ዌ ፕሰን አሌ ዲኔ ከ ኬ ከመ ዴኔይ፥ ኩል ማነን አከነ?» 28ዬሱስከ እሾተ ክዴ፥ «አንት ዱካተኔን እሽነ ኪን፥ ኼልቶሴ ሃረየ ኦፐዬ፥ አእነ ነመ አልከ ኡልፌነ ቀረ ኩቴአኔፐዬ፥ አውሴ እሽነ አአነ ከመ ዴነ አልከ ኩደንከ ለክ ቀረኤ ኩቲተን ከ ከፈ ሄለ እስረኤል ኩደንከ ለክ ቀረ ፖቀሉምተን። 29ነመ አነ መለ ክዴ ከ ትካድ፥ ታክን ሄላሶ፥ ታክን ቱፐራሶ፥ ታክን ኣፐይሾ፥ ታክን ኣያሶ፥ ታክን ሄላድ፥ ታክን ዱላድ አሌ ዲሼ፥ ሀርከ ድፐ አከደ ከ ቻተ ፐረፐረ ከሱ ሌሃደ። 30መ ኾር፥ ኦረ ቱረ ቀቴ ከሞፐ ኦረ፥ አከመ ቀቴከ ቱሮፐ ኦረ።»


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\