ማትዮስ 21

1ዬሱስ ኤቴ ተማሬዋድ ኦልን ዬሩሰሌም ከዬተ ፎልሰዴኔዬ፥ ፐሌተሴ አፔቴፋኬ እሮተ ቴፕሬሴይት ከፐ ክቶ ከፐ ከዬን። ስትይ ኦር ዬሱስ ተማሬዋድፐዬ ነመ ለክ ኤርኬ ከ ክዴ፥ 2«ፐሌቶሴ እሽን ቱረ ክቶ ከሮፐ ኣነ ከ ሀሬተ ኤዬ ህደምቴ ከ እነየ እስኬለ ቀፕቶ አክተኔይ፥ ፉረ ከ እሽን አነ ኾየ። 3ኦን ነመ እሽን ካሰንይ፥ ክደ፥ ‹ፖቀለኤ ፐርፓችስን።› እሸ ኔፎ ኤኖው ሀሬሴ እነያድ ኦልን እሽነ ዲሸይ።» 4ሴዴ ኔፎ ወ መለ አሴ ኮድቴ ኹመሴ አኹመምፐይተ ክዴ፥ 5«ከተመሴኔ ከተመ ስዮን ክደመት ከተመ ስዮን ክደ፥ ‹ሀ ኑቁሰይት ናለይተ ኮደ ከ እነየ ሀሬተ ቀረ ኩቴአ ከ ቀረዬ ኬፖፐ ዴአ።› » 6ተማሬወሴኔከ ኣኔን ከ፥ አከ ዬሱስ እሾተ ዴሃሜ ምነ ኮዴን። 7ከ ሀሬተሴ ከ እነያድ ኦልን ቄዴን ከ እሸ ከፖፐን ዴኤን። ከ ኦሀዋሶ ቀረ አፌን፥ ዬሱስከ ቀረ ኩቴኤ። 8ሰመይቶፐ ኦረ ሌከይተከ ኦሀዋሶ እሸ ቱረን ዴሰ ፖሮፐን ዴሰ አፍን። አዴሄሞከ ታመ ቆረ ቄቄፕን ከ ፖሮፐን ዴሰ እሸ ቱረን ዴሰ አፍን። 9ሰመይተ አእሸ ከመ ቀቴ ከ አእሸ ቱረን ዴሰ አኖከ ኔሰ ሞንቶፔለ ቄዴ ከ ደወን ከ ኪን «ሆሰእነ፥ አከለተ እነሴኔ አታውት አንአሰንነ ከዮ! አመኸ ፖቀላትን ዴኖ፥ አኤፕሰሞ! ሞንቴኤ ዋቀ አከለተይሰሞ!» 10ዬሱስ ኤቴ ዬሩሰሌም ከሮፐ ኩሌዬ፥ ኦረ ከተሞሴን ከረ ከሎ ፕሰ ኦልኬለን ሆሬ ከ ኪን፥ «አተ እን አይኖ?» 11ሰመይተከ ኦርሼ ከ ክዴ፥ «ሀ እን ኹመምፐይተሴ ዬሱስ ክደሞ፥ ከተመሴኔ አናስሬት ፒተ ኬልለ ከረ ቻት ዴሰ ዴ።» 12ሴከመዬ ዬሱስ ትከ ቁልቁሎተ ኦፐ ኣኔ ከ ኦረ ትከሴ አቁልቁሎተ ከረዬ ኡርመለ ሄረኖ አሌ ዳኔ ከ ተረጴሰደሴኔ አቀረ ዴሰ ካጨ ፑርሰንናኔ ከ ፐርጩመደሴኔ አኦረ ኤሌለ ከተኖት አሌ ከከርከልሼ። 13ከ እሾተ ክዴ፥ «እታፈምቴ ከ ኪን፥ ‹ትክዮ ትከ ቅንሴተኤ ክደምተ።› እሽነ ኾር ረሀነ ኬሬዋት ኮቴን።» 14ዬሱስ አትከ ቁልቁሎተ ኬለ ቾዬ፥ ኦረ እልደን ቀፕንን ከ ቶቶነየ እሸ ከፖፐ ዴ። እከ እሾተ ድንሼ። 15ሳረ ቄሴወ እሾ ኮልሰምፐየ አሴረ ኤቴ ኮዶሴ ኦልሰ ፐሆ አዬሱስ ኮዴ አኬኔዬ፥ ከ ሄለሴኔ ትከ ቁልቁሎተ ኬለዬ ኔሰ ሞንቶፐ ቄዴ ከ ደወነ ከ ኪነ፥ «ሆሰእነ፥ አከለተ እነሴኔ አታውት አንአሰንነ ከዮ።» አኬኔዬ፥ ሀርሞኤ ሚሮዴን። 16ከ ዬሱስ ካሰዴን ከ ክዴኔ፥ «ሄሎሴን ሸክሸከ ወ ኪናኔ አደከይንአክቶ?» ዬሱስከ እሾተ ኦርሼ ከ ክዴ፥ «ኣ እንደከይን። እሰሴ መታፎፐ ታፈምቴ ከ ኪንቶ፥ ‹አፈ ሄለ ሸክሸከ እሾ አሄለ አመ ሉክነ ኦፐኤ ከለተ ኬ ሀርምሸ› እሽነ አአነፐፕኔ?» 17ከ አሌ ኤዬ እሾተ ዲሼ ከ ፒተ ፕታንየ ኦፐ ኣኔ ከ ኤዬ ሙኬ። 18ፐረይታድይ ቴይከንትይ፥ ዬሱስ ኤ ከተመፖፐ ቲተውኖዬ፥ እዶኼ። 19ከ ቆይረ ተከ አፔሌስ ፖረ ከፐ አኬ ከ ኬሎፐ መቄ፥ መ ሃሸ መል ደልተ ተከ ኔፎ ቀሬኤን አክኔ። ከ ሴመለ ቆይረሴት ክዴ፥ «አዌ ዴሰ ዴልተን ዴለን።» ቆይረሴከ ኤኖው ኮኬ። 20ተማሬዋድከ ሴዴ አኬን ከ ኦፐ ቀወዌን ከ ክዴኔ፥ «አተ ቆይረሴ አተ ኤኖው ኮኬ?» ዬሱስከ እሾተ ኦርሼ ከ ክዴ፥ 21«አንት ዱካተኔን እሽነ ኪን፥ ከትን አመንቴተ ቀፕተን ከ አኦፐ አድከንአክንን ኪቴዬ፥ ወ ቆይሮሴ ቀረ ኮዴ ፐተ አኮተኔ መ፥ ከት እሮቶሴት ኔፎ ‹አሬፐ ኼ ከ ፐከቴተ ከሮፐ ፕኤ› ኪንተኔዬ፥ እእሽነ ኮድተ። 22ወ አመንተኔ ከ ቅንሴተን ካሰንተኔ ፕሰ እሽነ ኮደ።» 23ዬሱስ ኤቴ ትከ ቁልቁሎተ ኬሎፐ ኩሌ ከ ኦረ ኮልኖዬ፥ ሳረ ቄሴወ እሾ ቅመየ ፒተ እሸ ከፖፐ ዴን ከ እሸ ካሰዴን ከ ክዴኔ፥ «እንቶኖ፥ ሁፕነ አኡኩሜተ አማነትን ኮደዶሴን ኮን? ሁፕኖሴ አኡኩሜተ ኔፎ አይኖ ኬ ዳሼ?» 24ዬሱስከ ኦርሼ ከ እሾተ ክዴ፥ «አንት ኔፎ ካሱመ ተከኔን እሽን ካሰደዌይ፥ እሽነ ኔፎ አነ ኦርሸው፤ ስትን ሁፕነ ኡኩሜተ አንእሽን ዎሴን ኮኖ እሽነ ሌለይ። 25ሴ አዮሀንስ ፕሸን ኦረ ጨቅኖ አይኖ ከፐ ዴቴ? ሄለ ሞንቴ ኸተ ዴቴም፥ ሞን ነመ ከፐ?» እሾተከ ኦል ኦርሰዴን ከ ክዴኔ፥ «ኦን ‹ሞንቴ ኸተ ዴቴ› ኪነ ከ ኦርነዬ፥ እእኖ ክደ፥ ‹ማነ መለ እሸ አአመንን?› 26ኦን እንኪነኤዌ ‹ነመ ከፐ ዴቴን›፥ ኦረ ፕሰ ዮሀንስ ኹመምፐይተ ኪንይ፥ ሰመይተን ፉርነ።» 27ከ ዬሱስ ኦርሼን ከ ክዴኔ፥ «እኖ አንኡፕኖ።» እሸከ እሾተ ኦርሼ ከ ክዴ፥ «አንት ኔፎ ሁፕነሴ አኡኩሜተ አንእሽን ኮደዶሴን ኮኖ፥ አንእሽነ አንሌሎ።» 28ከመ ዴሰው ዬሱስ እክዴ፥ «ሜ እንቶኔይ፥ አነ ዌ ተከን እሽን ካሰዶ። «ኣፐ ተከ ሄለ ለክ ቀፐ፥ ከ ቃርታድ ከፖፐ ኣኔ ከ ክዴ፥ ‹እነዮ፥ አዌ ሶከዶ ከ ዱለ ወይኔተ ኦፐ ኮደ ኮዴ።› 29እነሴኔከ ኣፐይሾት ኦርሼን ከ ክዴኔ፥ ‹አንሄኖ› ከ ኩል ኦፐ ድከዴን ከ ሶከዴን። 30ከ ኩስተ ከፖፐ ኣኔው ከ አሴው እሽ ክዴው። እነሴኔከ ክዴኔ፥ ‹እየ።› ኡመ እንአኔ ከ ኮደሴ እንኮኔ። 31ሄሎሴን ለክፐ አኻሜ ኣፐይሾት አጨጨሜ እሽነ ፐሀተ?» እሾተከ እሽ ኦርሼን ከ ክዴኔ፥ «እነሴኔ አፐዮተ።» ዬሱስከ እሾተ ኦርሼ ከ ክዴ፥ «ዱካተኔን እሽነ ኪን፥ ኦረ ኦረ ፒተ ለዮትእ ቀረተ ቀረትኖ እሾ አልመሌተ፥ መንክስቴተ ሞንተ ኦፐ ከልተ እሽነ ቀተ። 32ማነ መለ፥ ዮሀንሴተሴ ፕሸን ኦረ ጨቅኖ ኤቴ ሳንተ ቁልቁሉመ እሽነ አክሰ ዴኤዬ፥ እሸ ዱከይሰተ እቲቴን፤ ኦረ ፒተ ለዮት ቀረተ ቀረትኖ እሾ አልመሌተከ ዱከይሰቴ። ኤቴ ሴዴ አክቴን ኔፎዬ፥ ጩፖተይሽን ኦፐ አኦሬ ከ እሸ አዱከይሰኔይ።» 33ከመ ዴሰው ዬሱስ እክዴ፥ «ፐሀነ ፕለ ደከይሰደው፦ ኣፐ ተከ ድሽመ ወይኔተኤ ዱሎፐ ድሸዴ። ከ ከፐ ኦኽንተ ኦኽኔ፥ ከ ፖረ አከረ ወይኔተ ዲፐን ከረ ቆቴ ከ ሀርምሼ፥ ከ ቴይከ አቀረ ዴሰ ሉተኔ ኔፎ ከፐ ኮዴ፥ ከ ኦር ዱለሴ ፒየላተ ዳሼ ከ ከፐ ፒተ ፕለ ኦፐ ኣኔ። 34ኤቴ ወይኔተሴ ፐልቴ ከ ፖሀ ከይቴዬ፥ ኣፐሴ አዱለ አከ ቄታድ እሸ ቄደኔኤ ኦርኸያድ ፒየላተሴ ከፖፐ ኤርከዴ። 35ፒየላተሴ ኾር፥ ኦርኸየሴኔ አኣፐሴ አዱለ ኤርኬኤ ቄዴን ከ፥ ተኮፐ ቅዴን፥ ከ ተከ እሼን፥ ከ ተኮፐ ደከደን ደኬን። 36ኣፐሴ አዱለከ ኦርኸየ ሌኩመ አዴዮ ቀረን ጫለ ኤርኬው። ፒየላተሴ አክመ ኦርኸየ ዴቾ ኮዴን ምነኤ አሴው እሾተ ኮዴኔው። 37ኣፐሴ አዱለ ከ ፕረምፕረ ቀረ ክዴ፥ ‹እነዮ ቱረ ፉረ ከ ኡልፌሰን ዲሸን።› ከ ፒየላተሴ ከፖፐ እናድ ኤርኬ። 38ፒየላተሴ ኾር፥ ኤቴ እነሴኔ አኣፐሴ አዱለ አኬዬ፥ እኦል ክዴኔ፥ ‹ሌሀምፐይተሴ እን እሸይ፥ ኾየ ከ እከነ፥ ከ ወ አቀፐኔ ፕሰ ሌሀነ!› 39ከ እነሴኔ ቄዴን ከ ዱሎፐዬ አሌ ለኮፐ ትቴንከ እሼን። 40«ሴመለ ኣፖሴ አዱለ ኦቶ ዴኦዬ፥ አተ ፒየላቶሴ ኮደ እሽነ ፐሀተ?» 41እሾተከ ኦርሼን ከ ክዴኔ፥ «ሚረኔ አሌ እሾተ ሌይሸከ ዱለሴ ኻድ አወይኔተ ቄደ ከ ፒየላተ አውተ ፌረ ከይቶ ፕሰ ምነ እሽ ደልተ ወይኔተ ዳሾኤ ዳሸ።» 42ዬሱስከ እሾነ ክዴ፥ «እሰሴ ታፈምቴ ከ ኪንቶ፥ ‹ደከሴ አኦረ ቁፔተ ቁፕኖ ፑየዴ፥ እሸ መተ ትከ ኮዴ። ሴዴ ኔፎ ኮደ ዋቀ፥ እከ እልዳኖ ቱረ ኦልሰ ፐሀናቴ።› እሽነ አፐር አአነፐፕኔ? 43ሴመለ እንእሽነ ኪን፥ መንክስቴተ ዋቀ እሽን ቀረ ቄደምተ ከ ሰመይተ ወ ዋቀ ፋነ ኮኖ ዳሰምተ። 44«[ነመ ደኮሴ ቀረ ፕኦ፥ ፕሰ ቄቄፐ፤ ነመ አደኮሴ ሞንቴ እሸ ቀረ ፕኦ፥ እኘልኸተወ።]» 45ሳረ ቄሴወ እሾ ፌሬሰዌወ፥ ኤ ፐሀኖሴን ደከዬኔዬ፥ አከ ዬሱስ እሾነ ከፐ ሃሰወዴ ኡፕናዴን ከ 46እሸ ቀፐ ፈዴን። መ ኾር፥ ቆተ ኦረ አከ ኹመምፐይተ ምነ እሸ ድክኖ መለ፥ እፉሬን።


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\