ማትዮስ 22

1ዬሱስከ ፐሀነ ፕለትን እሾነ ሃሰወዴ ከ ክዴ፥ 2«መንክስቴተ ሞንተ ኑቁሰ ተከ አእናድ ሄምነን እከ እሽ ትክሴ ፐሀተ። 3ኑቁሰሴከ አከ ኦረሴ አሄምተ ሀለዴ ትክሴቶፖፐ ዴኦኤ፥ ኦርኸያድ እሾተ ከመ ኤርኬ። ኦረሴ አሄምተ እሾነ ሀለዴ ከፐኖ፥ ትክሴሴ ኦፖፐ ዴነን ሄናኔ። 4«ኑቁሰሴከ ኦርኸያድ አፕለ ኤርኬ ከ ክዴ፥ ‹ኣነ ከ ኦረሴ ሄምቶሴ ኦፖፐ ሀላሜ ክደ፦ ድክሰመ ፕሰንተ ድከዴይ፥ ኾርመደ ከ ሜርተደ እቀለሜኔይ፥ ዌ ፕሰከ ሀርምሰሜኔይ፥ ደምቶፐ ኾየ።› 5ኦረሴ ኤቶተ ሄምተ ኦፖፐ ሀላሜ ኡፍ ኤርከነሴኔ አኑቁሰኤ ፑየዴን። እሾቶፐ ተከከ ዱሎፖፐ ሶከዴ፥ ተከከ ሄራድ ከመ ኣነዴ። 6ኦረሴ ኬለ ሀሴውከ ኦርኸየሴኔ ጬርሼን ከ ኦፐ ቅዴን ከ እሾተ ሌይሼን። 7ኑቁሰሴከ ሀርሞ ሚሮዴ ከ ኦርኸያድ ኤርኬ ከ፥ አከ ኦሮሴ ሌይሸን ከ ከተመዳሶ አፕተን ኩፐኔ ኮዴ። 8እከ ኦርኸያድ ክዴ፥ ‹ትክሴተ እሀርምሰምቴ፥ መ ኾር ኦረ ደምቶስት ሀላሜ ኡልፌነ ደምቶስት ምነኤን ቀኔ። 9ሴመለ ፖረ ከፖፐ ኣነ ከ ነመ አአክተን ፕሰ ትክሴሴ ኦፖፐ ሀለ።› 10ኦርኸየሴኔከ ፖረ ከፖፐ ኣኔን ከ ጩፖለየ ከ ዱኮለየ ፕሰ ኦሎፐ ሀሌን። ትከሴ አደምተ ኦር ኦረኔ እመካቴ። 11«ኑቁሰሴከ ኦረሴ ሀለሜ ቶየኤ ትከሴ አደምተ ኬሎፐ ኩሌ ከ ትከሴ ኬለዬ ነመ ተከ ኦሀተ ሰርኬተኤን ኡውሰንን አኬ። 12ከ ነመሴት ክዴ፥ ‹እነይት፥ አተ ኦሃተ ሰርኬተ መል አሬፐ ኩልቴ?› ነመሴከ አኦፐን ኦርንን መል ጨው ክዴ። 13ኑቁሰሴከ ኦርኸያድ ክዴ፥ ‹ሀርከ እሾ ሎቀ ቱፐ ህደ ከ ቱከንተሴ ለከ ቱለ ክቶፖፐ ከተ። ቱከንተሴ ከረዬ ፖይተ ከ እልከ ኦልን ቆሜተ ፐተ ኮድተ።› 14«ኦረ ሀላሜ እሌክ፥ አሬኸሜ ኡፍ ለመየው።» 15ፌሬሰዌወ አከ አፈ ተለፈን ዬሱስ ቀፐኔኤ ኣኔን ከ ኦል ሱሌን። 16ከ ተማሬዋሶ እሾ ኮለ ሄሮድስ ዬሱስ ከፖፐ ኤርኬን። እሾተከ ዬሱስ ካሰዴን ከ ክዴኔ፥ «ኮልሰምፐይቶ፥ አት አክመ ዱኮለይተ ኮድቴ ከ ቆተ ፖረ ዋቀት ዴሰ ዱካተን ኮልንቶ እንኡፕነ፥ ኡመ ነመ ፉሬተን ወ ኮንተ እንቻኔ፥ ኡመ ኦረ ኦርቀረኔ አቀቀፕነንአክቶይ፥ 17እንቶኔ፥ እኖ ሌሌይ፥ ሄለ ሴርኖፐዬ ኑቁሰሴ አፒተ ሮምት ክፕረ ዳሰተ እፈቀተሜም፥ ሞን እንፈቀተሜ?» 18ዬሱስ ኡፍ ኔቁምተይሾኤ ኡፕናዴ ከ እሾተ ኦርሼ ከ ክዴ፥ «እስፔፐምፐየይ፥ ማነ መለ አፈ ተለፈ አነ ቀረ ፋንተን? 19ሽልንከ አክፕረ ዳናን ሜንቶኔይ፥ አነ አክሸይ።» እከ እሽ ሽልንከ ዳሼን። 20እሸከ እሾተ ክዴ፥ «ፐሀኖሴን አሬ ቀረ ቸ እሾ መኾሴ አሬ ቀረ ታፈሜ፥ አአይኖ?» 21እሾተከ ኦርሼን ከ ክዴኔ፥ «አኑቁሰሴ አፒተ ሮምት።» እሸከ ኦር እሾተ ክዴ፥ «ከ አሴዬ፥ አኑቁሰ ኑቁሰ ዳሸ፥ ከ አዋቀ ዋቀ ዳሸ።» 22እሾተከ ሃሶሴን ኻድፐ ቀወዌን ከ አሌ እሸ ከፐ ኣኔን። 23አውሴትይው፥ ሳዱቄወሴኔ ኪነ፥ «ቶቶፐ ኻነ እንቻን» እሸ ከፖፐ ዴን ከ ክዴኔ፥ 24«ኮልሰምፐይቶ፥ ሙሴ እክዴ፥ ‹ነመ ኦን እስከተ ሄመ ከ አንኸይንን መል ቀረ ቶአዬ፥ እናሶ አእስከቴታድ ቁደ ኦሬን ከ ኦፐዬ እሽ ሄለ ኻዬን።› 25ሴመለ ቶለ ተከ ሄለ ዲረ ተፐ ቀፖ እኖፐ ከለ። ቃርተከ ሄሜ ከ አንኸይንን መል ቶኤ። 26ኩስተ አቃርተ ከመ ቀቶከ እስከቴተሴ ቁደ ኦሬ ከ አንኸይንን መል ቶኤው፥ አሴሰተ እሾ ኩስየ አአተ ሀሴ ፕሰከ እሼተ ቁደ ኦሬን ከ አንኸይንን መል ሌኤን። 27እሼተከ እሾተ ፕሰ ከመ ቶቴ። 28ሴመለ እሾተ ተፐንት እሼተ ሄሜኔይ፥ አውተ ቶቶፐ ኻነ ከይቶዬ፥ እስከቴተ አይኖ ኮድተ?» 29ዬሱስ ኡፍ እእሾተ ኦርሼ ከ ክዴ፥ «እሽነ ቆተ መታፈ ቁልቁሎተ እሾ ሁፕነ ዋቀ አኡፕንን መለ ከመ ደፕንተን። 30ኦረ ሌኤ አውተ ቶቶፐ ኻኔዬ፥ አከ ኤርከምፐቶወ ሞንተ ምነኤ ኮደ ዲሼይ፥ እንሄመን ከን ሄመመን። 31ቆተ ቶቶፐ ኻነት ዴሰ ዋቀ ወ እሽነ ክዴ እሽነ አአነፐፕኔ? 32ሀ እክዴኤ፥ ‹አንት አንዋቀ አፕረሃም ከ ዋቀ ይሳቅ ከ ዋቀ የይቆፕ።› ሴመለ ዋቀ ዋቀ ኦረ ቾት ዲሼይ፥ ዋቀ ኦረ ሌኤትእን።» 33ሰመይተ ኤቴ ሴዴ ደከዬዬ፥ ተማሬሴ ኻድ ኦፐኤ ቀወዌ። 34ፌሬሰዌወ አክመ ዬሱስ ሳዱቄወ ካሱመ ኦርሼ እከ ወ እሸ ምነ ክደኔ ደፔን እከ ደከዬኔዬ፥ ኦሎፐ ኦሬን። 35እሾቶፐዬ ኮልሰምፐይተ አሴረ ሙሴከ እሸ ኤከይሰተ ፈዴ ከ ካሱመ ካሰዴ ከ ክዴ፥ 36«ኮልሰምፐይቶ፥ አጨጨ አኻሜ ፕሰ ቀረ ቀፐ?» 37- 38ዬሱስከ ኦርሼ ከ ክዴ፥ «አጨጨሴ አፐዮተ ፕሰ ቀረ ቀፖ እኪን፥ ‹ዋቀ ፖቀላት፥ ከርተይት ከሬለ፥ ከ ነፕሴተይት ፕሰን፥ ከ ድከተይት ፕሰን፥ እሸ ጫለዶ።› 39አጨጨሴ አለመተ ሴ ምነ ፐሆ እኪንው፥ ‹አከመ እስ ጫለንቶ ምነኤ፥ ነመ ፕሰ ጫለዶ።› 40ሴረ ሙሴ እሾ ተማሬተ ኹመምፐየ አጨጮሴ ለክ ቀረኤው ክርተ ከተቴ።» 41ኤቴ ፌሬሰዌወ ኦሎፐ ኦሬኔዬ፥ ዬሱስ እሾተ ካሰዴ ከ ክዴ፥ 42«ቆተ ክርስቶስ ዴሰ ማነ ድከንተን? አተ እነ አይኖ እሽ ኪንተን?» እሾተከ እሽ ኦርሼን ከ ክዴኔ፥ «እሸ እነ አታውት።» 43- 44ዬሱስከ እሾተ ኦርሼ ከ ክዴ «አሴዬ፥ ኸው ታውት አውተ ሀፑረ ቁልቁሎተትን ቆተ ክርስቶስ ዴሰ ኪኖ፥ ‹ሀ ዋቀ እፖቀለዮ ክዴ፦ ሀከን ፓረካላት ሎቃት ኬሎፐ ኦርሾ ከረኤ፥ ቅንደ አክትዮ ኬለ ኩቴኤ፥› አተ እሽ ‹ፖቀለዮ› ኪን ከ ሀሌን? 45ታውት መታድ ክርስቶስ ‹ፖቀለ› ኪንይ፥ ኸው ክርስቶስ አይሸኔ እነ ታውት ኮደው?» 46ኦር ነመ ሃሳድ ምነ ኔሰ ኦርሰተ ኤተንሼ ተከ ኔፎ እንቾ፤ ኡመ አውስት ዴሰ ፐየቴ ነመ ካሱመ እሸ ቀረ ካሰተ ኜሬ ተከ ኔፎ እንቾ።


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\