ማትዮስ 23

1ሴከመዬ ዬሱስ ሰመይተ እሾ ተማሬዋድእ ክዴ፥ 2«ኮልሰምፐየ አሴረ እሾ ፌሬሰዌወ ፖረ ሙሴ ቀፐዴን ከ ቀረ ተማርስሰ ቃኤን፥ 3ወ እሾተ እሽነ ኪነኔ ፕሰ ኮደ ከ ቶይታደ። እሾተ ኡፍ፥ ቆተ ወ ሃሰወነኔ ኮንንክንን መለ፥ ወ እሾተ ኮናኔኤን ኮደን። 4እሾተ ሃዴተ ኡልሰ ከ ኮኮከኤ ህድን ከ ኦረ ቀረ ካክን፥ ኡመ ሃዴሴ ቁደ ቁፕተን ቴርሰ ኔፎን ሄነን። 5አከ ኦረ ኮደይሾ እሾተ አኮኤ፥ ዌ ፕሰ ኮን። ኸለሸ ሚንቶፐ ህደን ከ ኦሀዋሶ ምነ ከይለ ዴዴረይሰን፤ 6ትከ ትክሴወትይ ከ ትከሴኔ አኦረ አይሁድ አቅንሴተ ኬለ ፖረ ኡልፌነኤው ፋን፤ 7ከ ኡርመለደፐዬው አከ ኦረ እሾተ ሀሎ ከ ‹ኮልሰምፐይቶ› እሾተ ክዶ ጫለን። 8እሽነ ኡፍ ኮልሰምፐይተይሽን ቆተ ተከው ኮዴ መለ፥ እሽነ ኔፎከ ሄለ ቶለ ተከ ኮድቴን መለ፥ ኦረ ‹ኮልሰምፐይቶ› እሽነኤን ኪንን ከ እሽነን ሀሌንን። 9ኣፐሴ ኸይሽን አሞንተ ቆተ ተከው ኮዴ መለ፥ ፒተ ቀረዬ ነመ ተከ ኔፎ ‹ኣፖ› እንክደን ከ እንሀለን። 10ኦከይሽን ቆተ ተከ ኮዴ መለ፥ እሸ ኔፎ ክርስቶስይ፥ ኦረ ‹ኦከ› እሽኔን ኪንን ከ እሽነን ሀሌንን። 11እሽኖፐዬ ነመ እሽን ፕሰ ቀረ ቀፖ፥ አኦርኸይተ ነመ ፕሰ ኮዶ። 12ነመ መታድ ሞንቶፔለ ኩትኖ ፕሰ ኸተ ሸከደ፤ ነመ መታድ ኸተ ሸክኖው ፕሰከ ሞንቶፔለ ኩተደ።» 13«እስፔፐምፐየይ፥ ፌሬሰዌወዬ ከ ኮልሰምፐየ አሴረ ሙሴዬ፥ ኦ እሽን ክዶ! እሽነ አክመ ነመ መንክስቴተ ሞንተ ኦፖፐን ከልንእ፥ ኦረ ቱረ ኻረ ዱፍንተን፥ ኡመ እሽነ መተይሽነ መንክስቴተሴ አሞንተ ኦፖፐ አኩልንአክተን ከ ኦረ ኩለ ሄኖ ኔፎ ደውርንተን። 14[«እስፔፐምፐየይ፥ ፌሬሰዌወዬ ከ ኮልሰምፐየ አሴረ ሙሴዬ፥ ኦ እሽን ክዶ! እሽነ ቅንሴተይሽነ ዴረንተን ከ ትከ ህዬቴወ አኣፐዳሶ ቀረ ሌኔት ደምተኔይ፤ ደፐ አኔቀ እሽን ቀረ ሙረመ።] 15«እስፔፐምፐየይ፥ ፌሬሰዌወዬ ከ ኮልሰምፐየ አሴረ ሙሴዬ፥ ኦ እሽን ክዶ! እሽነ ነመ ተከ አመንቴተይሽኖፖፐ ከልሰ ቱፐ ፒተ ደለቴ እሾ ፐከቴወ ቀረ ፖረ ትቲተውንተን። ኦን ነመ ተከ አመንሲሰን ከመዬ፥ አክመ እሽን ቀሮፐ ሀርከ ለክ ኔቁመ ጫሎ ከ አፕተሴ ልጵንንክንንፐ ኩፐዶ ኮንተኔይ። 16«እሽነ ሳረ እልደን ፐቴት፥ እሽነ ኪነኤ ‹ነመ ኦን ትከ ቁልቁሎተኤ ሀሌን ከ እሽን ፓተ ኸኸንይ፥ ዌኤን ቀፕቶ፥ መ ኦን ነመ ወርቄተ ትከ ቁልቁሎተኤ ሀሌን ከ እሽን ፓተ ኸኸን፥ እእሽ ተቄልተ።› ኦ እሽን ክዶ! 17እሽነ ኤፐይ ከ ጮለደይ፥ ትከሴ ወርቄተሴ ቁልቁለንቶ እሾ ወርቄተሴ ኦፐ አኻሜ ጫል? 18አክሞሴ ምነ እኪንተኔዌ፥ ‹ነመ ኦን ፖሮሴ አቀረ ከልሶተ ከልናኔ ሀለ ከ እሽን ፓተ ኸኸደዬ፥ ዌኤን ቀፕቶ መ፥ ኦቶን ነመ ዳሰተ ፖረሴ አከልሶተ ቀረ ክቶ ሀለ ከ እሽን ፓተ ኸኸደዬ፥ እእሽ ተቄል።› 19እሽነ ጮሌት፥ ፖረሴ አከልሶተ ከ ዳሰተ ቁልቁለኖ እሾ ዳሰቶፐዬ፥ አኻሜ ጫል? 20ሴመለ ቶይ፥ ነመ ኦቶ ፖረሴ አከልሶተ ሀሌኖ ከ እሽን ፓተ ኸኸኖ፥ ፖረሴ አከልሶተ እሾ ዳሰተ አቀረ ክቶ ኩል ኸኸን። 21ነመ ትከ ቁልቁሎተ ሀሌኖ ከ እሽን ፓተ ኸኸኖ፥ ትከሴ አቁልቁሎተ እሾ ዋቀሴ ትከሴ ቁልቁሎተ ኬለ ከሎ ኩል ኸኸን። 22ነመ ሞንተ ሀሌኖ ከ እሽን ፓተ ኸኸኖ፥ አልከሴኔ አዋቀ እሾ እሰሴ አልከ ቀረ ኩቲኖን ከሱ ኸኸን። 23«እስፔፐምፐየይ፥ ፌሬሰዌወዬ ከ ኮልሰምፐየ አሴረ ሙሴዬ፥ ኦ እሽን ክዶ! እሽነ ቅንደ ተከን እፈየደ ከ ጨለተወ እሾ ኩሩተየ ኩል ቀረዬ ኩመ ኩንደተ ሶክንተን ከ ዳንተን፥ ቅንደ ተከኔው ወሴኔ ኮኮከ ሴረ ቀረ ቸ፥ ኮደ ዱካተ አዋቀ እሽን ቀረ ፋኖ እሾ ሱረይሰተ ከ አመንቴተ፥ አሌ ዲሴን። አሴዴ ኔፎ ኮደ አሌ አዲንን መል፥ ሄለን ሴዴ ኮኮከ ኮደ እሽን ፋን። 24እሽነ ሳረ እልደን ፐቴትይ፥ ወ ኩኜቶፐ ቸኤ ቱፈንተን፥ ከ ወ ካሎፐ ቸ ሎቅንተን። 25«እስፔፐምፐየይ፥ ፌሬሰዌወዬ ከ ኮልሰምፐየ አሴረ ሙሴዬ፥ ኦ እሽን ክዶ! እሽነ ቆሬዋስን ከ ኩፐየዳስን ቁደሌለ እጨቅንተን መ፥ ከረንኸተ ሴረ ከ ቁርቁሙመ እመካዴን። 26አት ጮልቶ ፌሬሰውቶ፥ ፐዮተ ኩፐያት ኬለ ከ ቆሬተይት ከረ ጨቀዶ፥ ከ ቁደኔለ እፐኻርናደኔይ። 27«እስፔፐምፐየይ፥ ፌሬሰዌወዬ ከ ኮልሰምፐየ አሴረ ሙሴዬ፥ ኦ እሽን ክዶ! እሽነ ሀውለለ ተከን ለከ ቱለን ኣነተን ዳተሜ ከ ቁደንሌለ ስሬኔ ከ ከረንኸተ ለፈ ኦረ ሌ እሾ ወ ጨፕጨፔ ፕሰን እመካዴ ፐሀ፥ 28እሽነ አሴዌ ፉለ ኦረ ቱረ ሀንቄለየ ፐሀተን ከ ከረን ኸተ እስፔፐ ከ ኝረሙመ ፐተን እመካቴን። 29- 30«እስፔፐምፐየይ፥ ፌሬሰዌወዬ እሾ ኮልሰምፐየ አሴረ ሙሴ፥ ኦ እሽን ክዶ! እሽነ ሀውለ ኹመምፐየ ቁደ ሀርምንተን ከ ዋከ ሀንቄለየ ቁደ ስርተን ከ ኪንተኔ፥ ‹ከትን ኸተ ኼልተ ኣፐዳኖት፥ ኣፐዳኖ ኦልን ክነ ኪቴዬ፥ ኣፐዳኖ ኦልይ ኹመምፐየ እኖ አንሌን አንሄኔ።› 31ሴመለ፥ አክመ ሄለ አኣፐዳሶ ኹመምፐየ ሌይሼኔ ኮድቴን፥ እሽነው እስቀረ ሙር። 32ኦር፥ ኮደሴ ኣፐዳስን ፐዬን ኬለ ድክሸንከ። 33እሽነ ማከደይ ከ ሄለ ፑቶተት፥ ኾረሴኔ አአፕተ ልጵንንክንን ኬለ አተ ፐሀተን? 34«ሴመለ ቶይ፥ ኹመምፐየ እሾ ኦከ ከ ኮልሰምፐየን እሽኖፖፐ ኤርከ፤ አከ እሾቶፐ አዴሄሞ ሌሰን፥ ከ አዴሄሞ ፈንስተን፥ ከ አዴሄሞ ትካስን አቅንሴተ ኬለ ኦፐ ቂተን፥ ከ እሾተ ቶርተን ከ ከተመ ተከኔ ዴሰ አፕለ ኦፐ ፖረ እሾተ ዳንተን። 35ቶተ ሀንቄለይተሴ አአፔል ዴሰ ፐየቴ ከ ሀከ ቶተ እነሴኔ አፔረክ አሰካርያስ፥ እሰሴ አትከ ቁልቁሎተ እሾ አፖረ ከልሶተትይ ኦተንተ ከረ እከሴኔ፥ ዲከ ሀንቄለየ ፕሰኤ እሽነ ተቄለ። 36አንት ዱካተኔን እሽነ ኪን፥ ኾሮሴን ፕሰ ኼልቶሴ አአመ ቀረ ከየ።» 37ከመ ዴሰ ዬሱስ እክዴ፥ «ኦ ዬሩሰሌም፥ ኦ ዬሩሰሌም፥ ኬ አኹመምፐየ ሌንቶ፥ ከ ኦረሴ ኬ ከፖፐ ኤርከሜ ደከን ደክንቶ፥ አከ ሉከልቴተ ኾላድ ኬሎፐ ሄላድ ኦሎፐ ኦርሰንቶ ምነኤ፥ ሜቀኔን ሄላት እስኬሎፐ ኦርሰተ ፈዴ። አት ኡፍ እቲቴ። 38ሴመለ ትከይሽን አቁልቁሎተ እኦንተ ከ አሴ ፐተ ሀስተ። 39ኡመ ሀከ አነ ኪተኔ፥ ‹አመኸ ፖቀላትን ዴኖ፥ አኤፕሰሞ› ከረኤ፥ አነ አአክተን።»


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\