ማትዮስ 24

1ዬሱስ ኤቴ ትከ ቁልቁሎተ ኬለ ሶኬዬ፥ ተማሬዋድ ቁፔተሴ አትከ ቁልቁሎተ እሽ አክሰኤ እሸ ከፖፐ ኣኔን። 2እሸ ኡፍ እእሾተ ኦርሼ ከ ክዴ፥ «ሴ ፕሰ እአክንተኔ? ዱካተኔን እሽነ ኪን፥ ደኮሴ አሬ ኦልቀረ ደወሜ ፕሰ ኦርቀረ ቅትቅተ።» 3ዬሱስ አእሮተ ቴፕሬሴይት ቀረ ቾ ከ ኤዬ ቃኤዬ፥ ተማሬዋድ ፐተ እሸ ከፖፐ ዴኤ ከ እሸ ካሰዴ ከ ክዴ፥ «እንቶኖ፥ እኖ ሌሌይ፥ አተ ዎሴን አኪቴ አይተም ኮደን? አንከ ማነ ቀረን ዴናት እሾ ፕረንፕረ ፒተ ኡፕናነ?» 4- 5ዬሱስከ እሾተ ኦርሼ ከ ክዴ፥ «ኦረ ሌከይተ መኽዮን ዴአ ከ ክደ፥ ‹አንት አንክርስቶስ› ከ ኦረ ሌከይተ ሰሰፐደ፥ ነመ ተከ ኔፎ አክመ እሽነን ሰሰፐንንእ ቶይታደ። 6ኦቶ ኦቶተ ኦረነ እሾ ኔሰ ኦረነኤ ደከይተኔዬ፥ እንተመቀን። ሴኔ ኮዴተ እሾተ ፐርፓችስን፥ መ ኡፍ ፕረምፕረ እንዴሀን። 7ሀ ኦረ ኦርቀረኤ ኸ፥ መንክስቴተከ መንክስቴተ ቀረ ኻተ፤ ፒተ ሌከይቴተ ኔፎፐ ሎተከ ዴተ፥ ፒተከ ፖረ ሌከየፐ ሌሌሄተ። 8ሴኔ ፕሰከን ሱሩምተ ዬተተ አፐዮተ። 9«ስትይ ኦረ ረኮተኤ እሽን ተርፕሸ ከ እሽን ዳሸ፥ ከ እሽን ሌይሸ። አነ መለ ኦረ ፒተ ፕሰከ እሽን ኔደደ። 10ኦረ ሌከይተከ ስትይ አመንቴተይሾ አሌ ዲሸ ከ ረኮተ ኦል ተርፕሸ ከ ዳሸ ከ ኦል ኔደደ። 11ኹመምፐየ ደርተ ሌከየከ ኻን ከ ኦረ ሌከይተ ሰሰፐደን። 12ኝረሙመ ኮፔ ቀረን ኻቴ፥ ጫለለ ኦረ ሌከይተከ ፑለወን። 13መ ኡፍ፥ አሀከ ፕረምፕረት ዱፐተን ኮኮናዶ፥ እሸ ድነ። 14አከ ሌክነ ፕሰ ማኩመ ኮድቶኤ፥ ኦቶተሴ አፈየ አመንክስቴተ ዋቀ ፒተ ፕሰ ቀረኤ ቶረምተ። ፕረምፕረ ፒተከ ኦር ስት ኮደ።» 15ከመ ዴሰ ዬሱስ እክዴ፥ «አክመ ኹመምፐይተሴ ታንኤል ሃሰወዴ ከ ክዴ፥ ኦ ጬረ ድኬ ኔቀ ፖረሴ ቁልቁለዌ ኦፐ ቀአዶ አከ አክተኔዬ፥» ነመ መታፎሴ አነፐፕኖ አእሽ ከልቶ። 16«ኦረ ስትይ ፒተ ይሁደ ኦፐ ከሎ፥ አአሌ እሮወ ቀሮፐ ቀሆ። 17ነመ ፐፍቴዬ ቱለ ቀረ ቾ፥ ወ ፐፍቶሴ ኬለ ቸ ተከ ኔፎ ቴየተኤን ሌከንን። 18ነመ ዱሎፐ ቾ ኔፎው፥ ኦሀታድ ቴየተኤ እስከሞፐን ኦርን። 19ኩያዎሴኔትይ፥ እስከተ ከርቶፐ እነ ቀፖ ከ አሄለ ሉክኖ፥ ኦ እሾነ ክዶ! 20መ ኾር ቀሀናስን አከ ሶሮረ እሾ ኩያተ ሰምፐተ ኦፐ እሽነኤን ከልንእ ዋቀ ቅንሰደ። 21አውሴት ረኮተ፥ አፒተ ኡመምቴ ዴሰ ፐየቴ አፐር ፒተ ቀሬኤን ዴንን ከ እቱሮፐ ኔፎን ኮድንን፥ ዴአይ። 22ከድን ኩያዎሴን ቱረን ኩመአንን ኪቴዬ፥ ነመ ተከ ኔፎ ድንን ሄኔ፤ መ ኾር ኦረሴ ሬኸሜ መለ፥ ኩያዎሴን ቱረ ኩመአዴን። 23«አውሴትይ ኦን ነመ እሽነ ኪን፥ ‹ሀ ክርስቶስ ትን አሬ ቸ፥ ትን ድስ ቸ!› እንዱከይሰደን። 24ማነ መለ፥ ኦረ ደርተን ‹አንክርስቶስ› እስ ኪኖ እሾ ኹመምፐየ ደርተኤ ኻከ፥ ወ አፐርን ኮድንን ከ ኦረ ቀወነ ኮደይ፤ ከ ሴዴን፥ ኦን እእሾነ ኮድንይ፥ ኦረሴ አዋቀ ሬኸዴ ኩል ሰሰፐደን። 25«ቱረኔን ቀትሼ ከ ሴዴ እሽነ ሌሌይ። 26ሴመለ፥ ኦ እሽነ ኪናኔ፥ ‹ኮመይቶፐ ቻ።› ፖሮሴ ኦፐን ኣነን። ኦ ኪናኔዌ፥ ‹አሬኤ ዴከዴ።› ኡመ እንአመነን። 27ዴነ እነ ነመ፥ አከ ሀንካደ ቅንደ ፒርቶተት ዴለ ሀንካኖ ከ ሀከ ዱማቴተት አካኖ ምነኤ ኮደኔይ። 28ፖረ ኦፐዬ ፑከ ቾ፥ አልተ ኤዬፐ ኦሎፐ ቲተውንይ።» 29ከመ ዴሰ ዬሱስ እክዴ፥ «ረኮሴ ከመዬ ኤኖው ሌተ እቱከንተውተ፥ ሌየ ኡመ እንለአዮ፥ ህከከ ሞንቴ ሴሀን፥ ሁፕነደ አሞንተ ቁደ ቸ ኔፎከ ሌሌሀን። 30ከመ ዴሰ ኤኖኤው፥ ምልክተ አእነ ነመከ ሞንተ ቁደ አካደ ከ፥ ከፈ ኦረ ፒተ ፕሰከ ኦሎፐ ቅተን ከ ፖየን ከ፥ እነ ነመ አሁፕነ ከ ኡልፌነ ኩተን ኦራራፐ ዴነ አከን። 31ኦ ካሰ ደወሞ ከ ኩቱምተን ደካኖዬ፥ እከ ኤርከምፐቶዋድ ኤርከ፥ እከ ፖረ ኦፐ ፒተ ኦርቶ ፕሶፐ፥ ቅንደደ አፉር ዴሰ ኦረ አሬኸሜ ኦሎፐ ቲተይሸን።» 32ከመ ዴሰ ዬሱስ እክዴ፥ «ቆይረ ፔሌስ ቀረ ሃሰ ኮለደ። ኦ ታማድ ፉጩቅናኔዬ ሃሻድከ ጨፐራኔዬ፥ አክመ ከተነ ዴሃዴ እኡፕተን። 33አከሞሴ ምነኤው፥ ኦ ዌስን ፕሰ ኮድናን አከ አክተኔዬ፥ አከ ዴነ እነ ነመ ኬለ ፎልሰቴ ኡፕናደ። 34አንት ዱካተኔን እሽነ ኪን፥ አኼልቶሴኤን ተርፕንን ቱረኔ፥ ዌሴን ፕሰ ኮደ። 35ፒተከ ሞንተ እተርፐን መ፥ ቃሌትዮ ፐከነ ተርፐን ቀፕቶ።» 36ከመ ዴሰ ዬሱስ እክዴ፥ «ኩያተ ከ ሳቴተሴ አኦፐ እነ ነመ ዴአን፥ ዋቀ ኣፐ መል ኤርከምፐቶወ አሞንተ እሾ እነ ነመ ኔፎ እንኡፐን። 37አክሞሴ አኼልተ ኖሄዬ ኮድቴ፥ ዴነ እነ ነመ ኤዬ አውሴ አሴው ኮደን። 38ስትይ፥ ፕሸ ፐቴተ ቱረን፥ ሀከ ኩያሴ አኦፐ ኖሄ መርከፐ ከሮፐ ከሌ ከይንቶ ከረ፥ ኦረ እደም ከ እክን፥ ከ ኦልው ሄምን ከ ኦሎፐው ሄመም። 39ኡመ ሀከ ፕሸ ፐቴተ ዴነን ከ ኦረ ፕሰ ሃናን ከረኤ ዌኤን ኡፕናኔ። ዴነ እነ ነመ ኩል አሴው ኮደን። 40ስትይ ነመ ለክ ዱሎፐ ኦልን ቻደ፤ ተከ ከፐዬ እቄደመ፥ ተከከ ኤዬ ሀሰ። 41እስከተ ለክው ኦልን ዮቀ ዮቀ፤ ተከ ከፐዬ እቄደምተ፥ ተከከ ኤዬ ሀስተ። 42ሴመለ፥ ፖቀላስን አይተም አክመ ዴአን አኡፕተኔይ፥ ቸፓደ ከ እሸ አሰ። 43መ ሴዴ ኡፕናደ፦ ኣፐ ትከ ከትን ፖረ ኦፐ ኬረ ሀልኬት ሀተንተ ዴኦ ኡፐ ኪቴዬ፥ እእምፐስን ሄኔ ከ አከ ትካድ ፖተምቶኤ ኬረ ቱረ ዲንን ሄኔ። 44ሴመለ እሽነ ኔፎ እነ ነመ ሳቴተ አእሽነ እስቀረ አኡፕንንፔ ዴአኔይ፥ ሀርምሰደ ከ ጨፓደ።» 45ከመ ዴሰ ዬሱስ እክዴ፥ «ከ ኩልየ፥ ሀዮተሴ አኦርኸይተ አመነሞ፥ አፖቀለ አክመ ፖረ ፈያትን ቶላድ ሙክሾ ከ ክሴተን ቶላድ ደምተ ደዳሾኤ እሸ ሹመዴ፥ አተ አይኖ? 46ኦ ፖቀለ ፖረ ኦፐ ኣኔኔዬ ከላኔዬ፥ ከ አከ እሸ ዴሃሜ ምነኤ አኮዳድ ኮኖ አኮዬ፥ ኦርኸይቶሴ ኻድ እኦሎዴ! 47አንት ዱካተኔን እሽነ ኪን፥ ፖቀለሴኔ ኦርኸይተሴ ቄደን ከ ቴየንታድ አቀፖ ፕሰ ቀረ እሸ ሹመን። 48ኦርኸይተ ኔቀ ከፐን፥ ኦ ድከተ ፐዮ ከ ክዶ፥ ‹ፖቀለዮ ተፖኤን ከለኔይ፥ ማነ?› 49ከ ኦርኸየሴኔ አፕለ ኦፐ ቅደ ፐዮ ከ ኦረ ማሾኖ ኦልይ ደምተ ደመ ከ እከይተ እከ ፐዮዬ፥ 50ፖቀለ ኦርኸይቶስት ኩያተ አእሸ እስቀረን ኡፕንን ከ ሳቴተ አመቴን ቀፕንንፔ ከለን ከ፥ 51ኾረ ድኬ ኔቀ እሸ ቀረ ሙረን፥ ከ ክታድ ኔፎ ኦረ እስፔፕኖ ቁዶፐ ሬኸ። ፖሮሴ ኦፐዬ ፖይተ ከ እልከ ኦልን ቆሜተ ፐተ ኮድተ።»


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\