ማትዮስ 25

1ከመ ዴሰ ዬሱስ እክዴ፥ «ስትይ መንክስቴተ ሞንተ ሄመቶወ ተከን ኩደን አእፕሰ ቀቀፐዴ ከ ሄመምፐይተ ቱሮፐ ሶኬኤ ፐሀናተ። 2ቱፐሮሴን ኦፐዬ፥ ቱፐረ ኬን ኤፐ፥ ኬንከን ሀዮወ። 3ኤፐሴኔ አቱፐረ እፕሰ እቀፐን መ፥ ለምፐ ፕለ እስኬለ እንቴየኔ። 4ሀዮወሴኔ አቱፐረ ኾር፥ እፕሳሶኤ ቀፐዴን ከ እስኬለ ለምፐ ቴየዴን። 5ኤቴ ሄመምፐይተሴ ጨሬዬ፥ ህሞልተ እሾነ ፕሰ ቀፔ፥ እከ ሙኬን። 6«ኤቴ ሀልኬተ አኩተ ከይቴዬ፥ ኔሰ ሆረይተ አኪኖ፥ ‹ሄመምፐይተሴ አኣፐ እዴይ፥ ቱሮፐ ሶከ ከ ቴየደ!› ደከዬን። 7ቱፐራሴኔከ ፕሰን እምፐሴን ከ እፕሳሶ ሀርምሰዴን። 8ኤፐሴኔ አቱፐረከ ሀዮወሴኔት ክዴኔ፥ ‹እፕሳኖ እኖ ቀረ ልጵንይ፥ ለምፓስን ቁደ ዴሰ እኖ ዳሸ!› 9ሀዮወሴኔ አቱፐረከ ኦርሼን ከ ክዴኔ፥ ‹ለምፓኖ ኦ እኖ ከ እሽነ ከየ ዲሸን ህኖ? ኣነ ከ ፖረሴ ኦፐ ከናኔዬ ፕደደ።› 10ኤፐሴኔ አቱፐረ ኤቴ ለምፐ ፕደተ ኣኔኔዬ፥ ሄመምፐይተሴ ኣፐ እዴ ከ ቱፐረሴን ድክሰዴ ኦልን ትከሴ አሄምተ ኦፐ ኩሌን። ኻረከ ኦር ዱፈሜ። 11«ሴከመዬ ቱፐረሴኔ ኬንከ ዴኤን ከ ክዴኔ፥ ‹ፖቀለይ ፖቀለይ፥ እኖ ቱረ ፐኔ!› 12እሸከ እሾተ ኦርሼ ከ ክዴ፥ ‹ዱካተኔን እሽነ ኪን፥ አንት አንእሽነን ኡፖ።› 13ሴመለ ኩያተሴ ከ ሳቴተሴ አኡፕተኔይ፥ ቸፓደ ከ እስቀረ ቶየ።» 14ከመ ዴሰ ዬሱስከ ክዴዌ፥ «መንክስቴተ ሞንተ ነመ ተከ ፒተ ፕለ ኦፐ አንተ ኼከ ኦርኸያድ ሀሌ ከ ኮደቴተ እሾተ ዳሼ ፐሀተ። 15ከ አከ ሁፕነይሾ ኤተንኖ ምነኤ፥ ተከ ፕሬተ ኩመ ኬን፥ ከ ተከ ፕሬተ ኩመ ለክ፥ ከ ተከ ኩመ ተከ ዳሼ ከ ከፐ ፒተ ፕለ ኦፐ ኣኔ። 16ነመሴ ፕሬተ ኩመ ኬን ቄደዴ ከ ኤኖው ኣኔ ከ እሽን ነከቴ፥ ከ ኦልምነተ ኦርሼ። 17ነመሴ ኩመ ለክ ቴየዴው እሽን ነከቴ ከ ኦልምነተ ኦርሼው። 18እሰሴ ፕሬተ ኩመ ተከ ቴየዴ ኡፍ፥ ቃወ ቆቴ ከ ፕሬወሴኔ ኬለ ሀውሌ። 19«ፐረደ ሌከየ ከመዬ ፖቀላሴኔ አኦርኸየሴኔት ትኮፐ ከሌን ከ ቆተ ካጨሴኔት ዴሰ እሾተ ቆረ ፐዬን። 20ኦርኸይተሴ ፕሬተ ኩመ ኬን ቄደዴ ከ ፖቀለ ከፖፐ ዴኤ ከ ሀርከ ለክ ዴሀይሼ ከ ክዴ፥ ‹ፖቀለይ፥ ኩመ ኬን አነ ዳሴ፥ አንከ ነከቴ ከ ቶክተ ኩመ ኬን ኬለ ቄዴ።› 21ፖቀለከ እሽ ክዴኔ፥ ‹ፈየ ኮቴ፥ አት አኦርኸይተ ፈየ ከ አመነሜ፥ ወ ሸከትን አመነምቴይ፥ ወ ኩተ ቀረኤን ኬ ሹመ። ኾዬ ከ ፖቀላት ኦል ኸሶዶ።› 22ነመሴ ፕሬተ ኩመ ለክ ቄደዴው ከ ፖቀለ ከፖፐ ዴሀዴው ከ ክዴ፥ ‹ፖቀለይ፥ ፕሬተ ኩመ ለክ አነ ዳሴ አንከ እሽን ነከቴ ከ ቶክተ ኩመ ለክ ኬለ ቄዴ።› 23ፖቀለከ እሽ ክዴኔ፥ ‹ፈየ ኮቴ፥ አት አኦርኸይተ ፈየ ከ አመነሜ! ወ ሸከትን አመነምቴይ፥ ወ ኩተ ቀረኤን ኬ ሹመ። ኾዬ ከ ፖቀላት ኦል ኸሶዶ።› 24ነመሴ ፕሬተ ኩመ ተከ ቄደዴ ከ ፖቀለ ከፖፐ ዴሃዴ ከ ክዴ፥ ‹ፖቀለይ፥ አት አክመ ኝረመይተ ኮድቴ፥ ከ ፖረ ኦፐ አአይለንንፐ ፌረንቶ፥ ከ ፖረ ኦፐ ኾተ አቁፐንንፐ ቀፕሰንቶን ኡፕናዴ ከ 25ፉሬ ከ ኣኔ ከ ፕሬዋት ሀውሌ። ፕሬዋት ትን አሬ ቻን።› 26ፖቀለከ እሽ ኦርሼን ከ ክዴኔ፥ ‹አት ኑኩለይቶ ኦርኸይተ ኔቀ፥ አከመን ፖረ አንኦፐ አንቁፐንንፐ ቀፕሴተ ቀፕሰኖ ከ ፖረ አንኦፐ አንአይለንንፐ ፌረኖ ኤ ኡፕቶዬ፥ 27ማነ መለ ፕሬወዮ ኸውደ ኔፎ ሌቀኤ አዳንን? አንከ ሄለት ኤቴን ከሌዬ፥ ፕሬወዮ ደልተ ኦልን ቴየን ሄኔይ። 28ሴመለ ነሞሴ ቀረዬ ፕሬዎሴን አሌ ቄደ፥ ከ ነሞሴ ኩመ ኩደን ቀፖ ዳሸ። 29አቀፖ ቀረኤው እሽ ዳሰምተ፥ እከ ኦልን እሽ ኮፕተይ፤ አኪኖ «አንቀፖ»፥ ሴዴ አኪኖ «አንቀፖ» ሸከ ኔፎ ቀራ ቄደመ። 30ኦርኸይሴ ዌኤን ኔስንን ቄደ ከ ቱከንቶሴ ለከ ቱለ ክቶፖፐ እሸ ከተ፤ ኤዬዬ ኦር ፖይተ ከ እልከ ኦልን ቆሜተ ፐተ ኮድተ።› » 31ከመ ዴሰ ዬሱስ እክዴ፥ «አውተ እነ ነመ ኤርከምፐቶወ ዋቀ ኦል ኡልፌነን ዴናኔዬ፥ አልከ ኡልፌነ ቀሬ ኩተአን። 32ሰመይተ ፒተ ፕሰከ እሸ ከፖፐ ኦሎፐ ኦረ። እሸከ አከ ስክመይተ ቴለ እሾ ከህረ ኦልኬለ ሬኽኖ ምነኤ፥ ሰመይተ ኦልኬለ ሬኸ። 33ከ ሀንቄለየ ቅንደ አክተትን ቃትሰደ፥ ከ አታከኔ ቅንደ ፕትተትን ቃትሰደ። 34ስትይ ኦር ኑቁሰሴከ እሰሴኔ ቅንደ አክተት ቀቴት ክደ፥ ‹እሽነ አኣፕኖ እሽነ ሰኬት፥ ኾየ ከ መንክስቴተሴ አፒተን ኡመምን ቱረን እሽነ ሀርምሰምቴ ሌሃደ። 35ቆተን ዶኼ አከ አነ ደምሴን፥ አንከ ዴፖዴ አከ ፕሸ አነ እክሴን፥ አንከ ኸይኩመ ዴ አከ አነ ቴየቴን መለ፤ 36አንሉሌ አኖዬ አከ አነ ኡውሴን፥ አንፓቅኖዬ አከ አነ ቶይቴን፥ አንህደሜዬው አከ አነ ካሰቴኔይ።› 37ሀንቄለየከ ስትይ ኦርሸን ከ ክደኔ፥ ‹ፖቀለይ፥ አተ አይተም ዶኽቴ፥ አንከ ኬ ደምኔ? ከ አይተም ዴፖቴ አንከ ፕሸ ኬ እክኔ? 38ከ አይተም ኸይክተ ኮድቴ አንከ ኬ አክኔ ከ ኬ ቴየኔ? ከ አይተም ሉሌ አንቴ አንከ ኬ ኡውኔ? 39ከ አይተም ፓቅቴ ከ ህደምቴ፥ አንከ ኬ አክኔ ከ ኬ ቶይኔ?› 40ኑቁሰሴከ እሾተ ኦርሸ ከ ክደ፥ ‹ዱካተኔን እሽነ ኪን፥ ሄለሴኔ ኸኖ ኦረ ፕሰ ኬሎፐ ኸተ ቸ ኦፐዬ ወ ነመ ተከ ኮቴኔ፥ መከ አነ ኮቴን ምነ።› 41«ከ ከመ ዴሰው እሰሴኔ ቅንደ ፕትተትን ቻት ክደ፥ ‹እሽነ ጪጨሜት፥ አነ ከፐ ሴካደ፥ ከ ፖረሴ ሴተነ ከ ኤርከምፐቶዋድ ሀርምሰሜ፥ አፕተሴ ልጵንንክንን ኦፖፐ ኣነ። 42አውተን ዶኼዬ እሽነ ደምተ አነኤ አዳኔ፥ ከ አንዴፖዴዬ ፕሸ አነኤ አእክኔ፤ 43አንኸይኩመ ዴኤዬ አነ አቴየኔ፥ ከ አንሉሌ አኖዬ አነኤ አኡውኔ፥ ከ አንፓቅኖዬ ከ ህደሜ እሽነ አነ አቶይኔ።› 44እሾተከ ኦርሸን ከ እሽ ክደኔ፥ ‹ፖቀለይ፥ አይተም ዶኽቴ፥ ታክን ዴፖቴ፥ ታክን ኸይክተ ኮድቴ፥ ታክን ሉሌ አንቴ፥ ታክን አይተም ፓቅቴ ከ ህደምቴ አንከ ኬ አክኔ ከ ካሰተ ዲኔ?› 45ኑቁሰሴከ እሾተ ኦርሸ ከ ክደ፥ ‹ዱካተኔን እሽነ ኪን፥ ሄለሴኔ ኸኖ ኦረ ፕሰ ኬሎፐ ኸተ ቸ ኦፐዬ፥ ወ ነመ ተከ ኮደ ዲሴኔ፥ መከ አነ ኮደ ዲሴን ምነ።› 46ሴመለ እሾነ ረኮተ ድከተን ቀፕንን ኦፖፐ ኣነን፥ ሀንቄለየከ ቻተ ፐረፐረ አካደን።»


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\