ማትዮስ 26

1ዬሱስ ኤቴ ሃሰሴኔ ፕሰ ድክሼ ከመዬ፥ እተማሬዋድ ክዴ፥ 2«ኩያተ ለክ ከመዬ አከ ፓሌተ ፋስከ ኮድቶ እኡፕተን። እነ ነመ ኔፎ ፈንሰመኤ ቀፕሲሰመን ከ ዳሰመን።» 3ስትይ ሳረ ቄሴወ ከ ቅሞተ ፒተ፥ ትከሴ አቄስተ ኩተ አቄያፈ ከሮፐ ኦሎፐ ኦሬን። 4ከ አከ ዬሱስ ደርተን ቀፐን ከ እሸ እሸን ሱለዴን። 5ከ ኦል ክዴኔ፥ «አከ ሰመይተ ቲየን ኽእንንእ፥ ኩያተ ፓሌተ ኦፐኤን ኮድንን።» 6ዬሱስ አፒተ ፕታንየትይ፥ ትከ ኣፐ ተከ አኸተ ቆሾዴ፥ አስሞንይ ደምተ ደሞዬ፥ 7እስከቴተ ተከ፥ ሹጰ ተከን ደከ አለዮተ ኦፐ ኮደሜ አከረዬ ሽቶተ ተከ ሀርሞ አለውንቶ ከ ሄረ ኩተ ቄንቶን እሸ ከፖፐ ዴቴ፥ ከ ሽቶተሴ ቄቴ ከ መተ ቀረ እሽ ቱቅቴ። 8ተማሬዋድ ኤቴ ሴዴ አኬኔዬ፥ እሚሮዴን ከ ክዴኔ፥ «ሽቶቶሴ ማነ መለ አሴ ፐተ ፐቴ? 9ከት ካጨ ኩተት ከተን ከ ህዬሰ ቆቴን እንወየኔ?» 10ዬሱስከ ወ እሾተ ኪነኔ ኡፕናዴ ከ ክዴ፥ «እስከቴሴ ወ ፈየኤ አነ ኮቴይ፥ ማነኤ እሼተ ቀረ ኘኝንተን? 11ህዬሰ አውተ ፕሰ እሽን ከፐ ቸ፤ አንት ኾር አውተ ፕሰ እሽን ኦል አንቻዶ። 12እሼተ ሀ፥ ሽቶቶሴ አአነ ቀረ ዳትትኔ ደክንትዮ ሀውለ ሀርምሴ። 13አንት ዱካተኔን እሽነ ኪን፥ ፒሴ ፕሰ ቀረ፥ ፖረ ኦፐ ኦቶቶሴ አፈየ ቶረምቶ ፕሶፔኤ፥ ኮዶሴ ኻድ አኮቴ፥ አከ እሼተ መቴ ኦርሰተምቶኤ፥ ፖረ ፕሶፐኤ ቶረምተ።» 14ስትይ ተማሬወሴኔ ኩደንከ ለክፐዬ፥ አስቆሮተውተሴ ይሁደ ክደሞ፥ ሳረ ቄሴወ ከፖፐ ኣኔ ከ እሾነ ክዴ፥ 15«ከትን ዬሱስ ተርፕሸ ከ እሽነ ዳሸዬ፥ ማነ አነ ዳሰን?» እሾተከ ፕሬተ ኩንደ ሴሰ እሽ ዳሼን። 16እከ ሀከ አውስት ዴሰ ፐዬ ከ አሮተ ፈየ አኦፐን ዬሱስ ተርፕሾ ከ ዳሾ ፈደን። 17ፓሌተ ላቆተ ኦፐዬ፥ ኩያተ ፐዮተት ተማሬወ ዬሱስ እሸ ከፖፐ ኣኔን ከ ክዴኔ፥ «ኤቶተሴ አፋስከ አከን አይሸ ኬ ሀርምኖ ሄንተ?» 18እሸከ እሾተ ክዴ፥ «ከተማፐ ትከ አሎሌፐ ኣነ ከ እሽ ክደ፥ ‹ኮልሰምፐይተ እኪንእ፥ ክሴትዮ እከይቴይ፥ አንት ተማሬወዮ ኦልይ ኤቶተሴ አፋስከ ትከይትእን ሂክነ።› » 19ተማሬዋድከ አከ ዬሱስ እሾተ ዴሃሜ ምነ ኮዴን ከ ኤቶተሴ ከሱ ሀርምሼን። 20ኤቴ ሽሽጵቴዬ፥ ተማሬወሴኔ ኻድ ኩደንከ ለክ ኦልይ ኤቶተ ኤተተ ቃኤ። 21አደምቶፐ ቻኔዬ፥ ዬሱስከ ክዴ፥ «ዱካተኔን እሽነ ኪን፥ እሽኖፐዬ ነመ ተከ አነ ቶተ ተርፕሸ ከ ዳሸ።» 22ተማሬወሴኔ ኻድከ ሀርሞ ኘረሄን፥ ከ ፕሰንት እሸ ካሰተ ፐዬን ከ ኪን፥ «ፖቀለይ፥ ሄለ ከት አነ ኮድታ?» 23ዬሱስከ እሾተ ኦርሼ ከ ክዴ፥ «ነመ ሀርካድ ቶሞፐ አነ ኦል ደምተ ቴየኖ፥ ነሞሴ እሸ ቶተ አነ ተርፕሸ ከ አነ ዳሸ። 24እነ ነመ አክመ ቆታድ ዴሰ ታፈምቴ ምነኤ እቶአን፤ መ ኾር ነሞሴ እነ ነመ ቶተ ተርፕሾ ከ ዳሾ፥ ኦ እሸ ክዶ! ነሞሴ ከትን ዴለንን እሽ ወይ።» 25ይሁደሴ እሸ ተርፕሾ ከ እሸ ዳሾከ ክዴ፥ «ኮልሰምፐይቶ፥ ሄለ አነ?» ዬሱስከ እሽ ክዴ፥ «ኬው ክደዴ።» 26አደምቶፐ ቻኔዬ፥ ዬሱስከ ላቆተ ቄዴ ከ ቀረ ዋቀ ከለተይሰዴ ከ ኦፐ ሞሴ ከ ተማሬዋድ ዳሼ ከ ክዴ፥ «ህንደ ከ ደመ፥ ሴዴ ደክንትዮይ።» 27ከ ኩፐየ ቄዴው ከ፥ ቀረ ዋቀ ከለተይሰዴ ከ እሾተ ዳሼ ከ ክዴ፥ 28«ፕሰን ኩፐዮሴን ከረ እከ! እን ዲከሴ ኸዮ አኮደይቴተ ሃረየ አዲሰተ ጩፖተ ኦረ ሌከይተ መለ ቱቀሞ። 29መ ኾር እንእሽነ ኪን፥ ሀከን መንክስቴተ ኣፕኖትይ ወይኔተ ሃረየ እሽን ኦል እኮ ከረኤ፥ አሬፐ ዴሰ ደልተ ወይኔቶሴ አንእኮ።» 30ከ ኤቴ መስሙሬተ ደወዴን ከመዬ፥ እሮተ ቴፕሬሴይት ቀሮፐ ፈየዴን። 31ስትይ ዬሱስከ ተማሬዋድ ክዴ፥ «ሀ እታፈምቴ ከ ኪን ‹ስክመይተን እሸ፥ ኼሎተ ከህረከ ኦልኬለን ፐስተ።› ሴመለ አዌ ሀልኬሴ አሬ ክቶፐዬ፥ ፕሰን አሌ አነ ዲሰን ከ አነ ከፐ ቀሀተን። 32መ ኾር፥ አውተን ቶቶፐ ኾ ከመዬ፥ ፒተ ኬልለትእን እሽን ቱረ ቀተ።» 33ስትይ ፔትሮስከ ኦርሼ ከ ክዴ፥ «ከት ፑኑ ኦረ ፕሰ አሌ ኬ ዲሸ ከ ኬ ከፐ ቀሀዬ፥ አንት ፐከነ አንኬ ከፐ አንቀሆ።» 34ዬሱስከ ኦርሼ ከ እሽ ክዴ፥ «ዱካተኔን ኬ ኪን፥ አዌ ሀልኬሴ አሬ ክቶፐዬ፥ አሉከልተን እይንን ቱረኔ፥ ሴሰኔ አነ መርመተ።» 35ፔትሮስከ ክዴ፥ «ከትፑኑ ቶተ ኮድንተዬ፥ ኬ ኦልን ቶአ ዲሼይ፥ ፐከነ አንኬ አንመርመዶ።» ተማሬወሴኔ ፕሰከ አሴው ክዴን። 36ስትይ ዬሱስከ ተማሬዋድ ኦልን ፖረ ተከ ኬቴሴማኔ ኪነን ኦፐ ኣኔን። ዬሱስከ ተማሬዋድ ክዴ፥ «ኤቱሎፐን ኣነ ከ ቅንሰደይ፥ ኬሎ አሬፐ ተወ።» 37ከ ፔትሮስ እሾ ሄለ ሴፕትዮስ ለክ እስቁደ ቄዴ ከ፥ ኘረሀተ ከ ቃፔተ ፐዬ። 38ከ እሾተ ክዴ፥ «ኘረሀተ ድኬ ኔቀ አነ ደካንይ፥ አሬፐ ተወ ከ አነ ኦል ጨፓደ ከ አነ አሰ።» 39ከ ሸከይቴተ እሾተ ከፓ ዴሰ ሄቄ ከ እቱረን ዴሰ ፕኤ ከ ፉለ ፒተ ቀፔ ከ ቅንሰዴ ከ ክዴ፥ «ኣፖ ኸኖ፥ ኦን እኮድንይ፥ ኩፐዮሴን አረኮተ አአነ ቀረን ተርፔን፤ መ ኾር አኸይት ቀረ አኮድቶ ዲሼይ፥ ኸዮ ቀረኤን ኮድንን።» 40ከ ሴከመዬ ተማሬወሴኔ ኻድ ሴሰ ከፖፐ ዴው ከ እሾተ አሙኬ አኬ ከ ፔትሮስ ክዴ፥ «ሄለ ሳቴተ ተከ ኔፎ አነ ኦል ዱፐተ መላልቴኔ? 41አከ ወ ኔቀ ኦፖፐ አከልንእ፥ ጨፓደ ከ ቅንሰደ፤ እሽነ እድክሰቴን መ፥ ደክንተይሽን ኡፍ ኑኩለይቴተይ።» 42ከ ለመተ ኣኔው ከ ቅንሰዴ ከ ክዴ፥ «ኣፖ ኸኖ፥ ኦን ኩፐዮሴን አረኮተ ሀከን እኮ መልይ አነ ቀረን ተርፐ ኮድንንክንንይ፥ አኸይት ቀረ ኮድቶ።» 43ከ አመ ኔፎ እሾነ ከፖፐ ኦሬው ከ፥ እሾነ ከከፈዴ ከ ህሞለ ከ ሙኬኤ አኬ። 44ከ አሌ እሾተ ከፐ ኣኔው፥ ከ አሴሰተትእ ቅንሴቶሴኤው ቅንሰዴው። 45ሴከመዬ ተማሬዋድ ከፖፐ ዴኤ ከ እሾተ ክዴ፥ «ሄለ አምክ ሙክተፐ ክተን ከ ኔሰንተኔ? ሳቴተሴ አእነ ነመ ሀርከ ጩፖለየ ኦፖፐ ተርፐን ከ ዳሰመን እከይቴይ፥ 46ኻ ከ አሌ አነ፤ እሰሴ አነ ተርፕሾ ከ ዳሾ እዴሰ ከዬይ።» 47ዬሱስ ኤቴ አሱ ሃሶሴን አፈፐን ድክንንይ፥ ይሁደ፥ እሰሴ ተማሬዋድ ኩደንከ ለክፐ ተከ ኮዴ፥ እዴ። እሸ ኦልይው፥ ኦረ ኮረቴወ እሾ ኩመየ ቀቀፐዴ ሌከይተከ ሳረ ቄሴወ ከ ቅሞተ ፒተ ከፐ ዴኤ። 48ይሁደሴ እሸ ተርፕኖ ከ ዳኖ እኦረሴት ምልክተ ዳሼ ከ ክዴ፥ «ነመ አንድንኮ እሸይ፤ እሸ ቀፐ።» 49ከ ኤኖው ዬሱስ ከፖፐ ዴሃዴ ከ እሸ ድንኬ ከ ክዴ፥ «ኮልሰምፐይቶ፥ አነከይተ ኬ ኮዶ።» 50ዬሱስከ እሽ ኦርሼ ከ ክዴ፥ «ሞቶ፥ ወ መለ ዴቴ ድክሼ።» «ሞቶ፥ ወ መለ ዴቴ ድክሼ።» ኦረሴ ኦር ዬሱስ ከፖፐ ዴሰ ዴ ከ እሸ ቀፔ። 51ስትይ ኦረ ዬሱስ ኦል ቾ ኦፐዬ ተከከ ኮረቴታድ ዩኬ ከ፥ ኦርኸይተ ተከ አቄስተ ኩተትን ደይሼ ከ ቁደዬ ነፐሀተ ከቴ። 52ስትይ ዬሱስከ እሽ ክዴ፥ «ኦረ ኮረቴተ ኦሮፐ ቀፐኖ ኮረቴተኔው ፕረምይ፥ ኮረቴተይት ኮርኮርታድ ከሮፐ ኦርሰዶ። 53ሄለ አክመን ኣፕኖፐ ኡሉፐተ ኤተንሾ፥ እከ አመሴዬ ኤርከምፐቶወ ኮለ ኩተ ኩደንከ ለክ ቀረ ቀፐ አነ ኤርኮ፥ አኡፕቶ? 54ከ ኦቶ አሴ ኮድቶዬ፥ ኸው መታፈደሴኔ አቁልቁሎተ ኪነ፥ ‹አሴ ኮድተ› ኦር አይሸኔ ድከደኔው?» 55ሳቴሴ ኦፐዬ ዬሱስከ ሰመይተሴት ክዴ፥ «ሄለ አክመ ኬረ ቀፕነን ምነኤ፥ ኮረቴወ እሾ ኩመየ ፖሀቴን ከ አነ ቀፐ ዴቴኔ? አንትከ ቁልቁሎተ ኬለ ኩያተ ፕሰ ኮልኖዬ፥ እሽነ አነ አቀፕኔ። 56መ ወ መለ አሴ ኮድቴ፥ አከ ወሴኔ አኹመምፐየ ታፌኔ ድከደን መለ።» ስትይ ተማሬዋድ ፕሰከ እሸ ዲሼን ከ ከፐ ቀሄን። 57ኦረ ዬሱስ ቀፔ ከ ትከሴ አቄስተ ኩተት አቄያፎፐን ዬሱስ ኣኔን። ኮልሰምፐየ አሴረ ከ ቅሞተ ፒተ ትከሴ ከሮፐ ኦሎፐ ኦሬን። 58ፔትሮስ ኾር ሀከ ትከሴ አቄስተ ኩተትእ ለኬ ዴሰ ዬሱስ ከመ ኣኔ፥ ከ ወ ዬሱስ ቀረ ከየ ቶየ መለ፥ ትከሴ ከሮፐ ኩሌ ከ ኦርኸየ ከረ ቃኤ። 59ሳረሴኔ አቄሴወ እሾ ኦረ ፍርትሾንኮተ ፕሰከ አከ ማኩመ ደርተ አዬሱስ ምነን ቶ ፋን። 60ከትፑኑ ማክየ ደርተደ ሌከየ ዴሃዴን ኔፎዬ፥ ደፐ እሸ ቀረ ቶተ ሙረቺሶ ደፔን። ፕረምፕረ ቀረዬ ነመ ለክከ ዴሃዴ ከ ሃሰወዴ ከ ክዴ፥ 61«ሀ ነሞሴ እሃሰወዴ ከ ክዴ፥ ‹ትከ ቁልቁሎተ አሌን ቅትቅሸ ከ ኩያተ ሴሰ ከረ ቁፔተ እንኤተንሸ።› » 62ቄስተሴ ኩተከ ኼ ከ እሽ ክዴ፥ «ዌሴን አኦረ ኬ ቀረ ማኩመ ኦፐ ዌ ተከን ኔፎ አኦርሶ?» 63ዬሱስ ኡፍ ጨው ክዴ። ቄስተሴ ኩተከ ካሰዴ ከ ክዴ፥ «አት ኦን አክርስቶስ አእነ ዋቀትይ፥ አከ እኖ ሌልቶኤ፥ መኸ ቻተንፐይተሴ አዋቀትንን ኬ ኸኸችስን።» 64ዬሱስከ እሽ ክዴ፥ «ኬው ክዴ። መ ኾር እንእሽነ ኪን፥ አሬፐ ዴሰ አእነ ነመ ቅንደ ዋቀሴ ሁፕነ ኩተ ቀፖዬ ቅንደ አክተ ኬለ ኩተአን ከ፥ ሞንቴዬ ኦራረፐ ዴነኔ አክተን።» 65ስትይ ቄስተሴ ኩተ ኦር እሚሮዴ ከ ሜሀዳድ እስቁደ ካኤ ከ ክዴ፥ «ዋቀ ኦቴ! አተ አሬፐ ዴሰ ማክየ ማነኤ ፖረ ፋንው? አዋቀ ኦቴ እደከይቴኔይ፥ 66ማነ እሽነ ፐሀተ?» እሾተከ ኦርሼን ከ ክዴኔ፥ «ቶተ እሸ ፐርፓችስን!» 67እከ ኦር ስትይ እልዳፐ እሸ ቱቱፈዴን ከ ኦፐ ቅዴን። አዴሞከ እሸ ከከንድሼን ከ ክዴኔ፥ 68«እንቶኖ፥ ክርስቶስ፥ ኹመ ሃሰወዶ፥ አይኖ ኬ ከንድሼ።» 69ፔትሮስ ትከ ቄስተሴ ኩተ ከረኔ ለኮፐ ቃኤ። ኦርኸይቴተ ተከከ እሸ ከፖፐ ዴቴ ከ ኪቴ፥ «ሀ አት ኔፎ ዬሱሴተሴ አፒተ ኬልለ ቁደዌ ክተ።» 70እሸ ኡፍ ኦረ ፕሰ ቱረኤ መርመዴ ከ ክዴ፥ «ወ አኪንተ አንኡፖ!» 71ኤቴ ኻሮፐ ኸተ ሶክኖዬ፥ ኦርኸይቴተ አፕለከ እሸ አክቴው ከ ኦረ ኤፐ ቾ ኪቴ፥ «ነሞሴ ዬሱሴተሴ አፒተ ናስሬት ቁደው ቸ።» 72ፔትሮስከ ለመተኤ መርመዴው ከ ክዴ፥ «አንት ነሞሴ አንኡፖ» ከ ኸኸዴ። 73ኤቴ ለመይቴተ ጨሬኔዬው፥ ኦረሴ ኤዬፐ ቾከ ፔትሮስ ከፖፐ ዴ ከ ክዴ፥ «ደመየይትው ኬ ሌልይ፥ አት አሱ ዱካተኔ እሾነ ቁደው ክተ።» 74ፔትሮስከ ክዴ፥ «አንት አነሞሴ አንኡፖ!» ከ እስ ኦትተከ ኸኸተ ፐዬ። ሉከልተከ ኤኖው ኢዬ። 75ስትይ ፔትሮስ ኦር እሰሴ አዬሱስ እሽ ክዴ፥ «አሉከልተን እይንን ቱረኔ ሴሰን አነ መርመተ» እሽ መቴ ኦሬ ከ፥ እከ ለኮፐ አሌ ሶኬ ከ ድኬ ኘረሄ ከ ፖዬ።


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\