ማትዮስ 5

1ዬሱስ ኤቴ ሌክኖሴ ኩተ አኬዬ፥ እሮተ ቀሮፐ ፈየዴ ከ ኤዬ ቀኤ። ተማሬዋድ ከ እሸ ከፖፐ ዴሀዴን። 2እከ አሴ ክዴ ከ ኮልሰ ፐዬ፦ 3«ኦረ ሀፑረ ቴኬ ከ ፋኖ፥ እኦሎዴ፤ መንክስቴተ ሞንተ ኸይሾኤይ። 4ኦረ ኘረሀኖ፥ እኦሎዴ፤ ዋቀ ኸሰይሾ ኮኮነይሸይ። 5ኦረ ናለየ ኮዴ፥ እኦሎዴ፤ ፒተ ሌሃደኔይ። 6ኦረ ሀንቄተ ዶኽኖ ከ ዴፖኖ፥ እኦሎዴ፤ ወ ሀንቄተ ኮዴኤ ዱተነን ከ ፋከኔይ። 7ኦረ ኦረ ሱረይሰኖ፥ እኦሎዴ፤ ዋቀ እሾተ ሱረይሰደይ። 8ኦረ ከርተ አፈየ ቀፖ፥ እኦሎዴ፤ ዋቀ አከኔይ። 9ኦረ ኦሎፐ ኦረ አራርኖ፥ እኦሎዴ፤ ሄለ ዋቀኤ ክደመኔይ። 10ኦረ ቆተ ሀንቄተ መለ ቶረሞ ከ ረከኖ፥ እኦሎዴ፤ መንክስቴተ ሞንተ ኸይሾኤይ። 11«ኦ ኦረ አነ መለ እሽን ኦኖ ከ ፖረ እሽን ቶሮ ከ እሽን ከመ አኖ ከ ደርተን መኸይሽን ፐትኖዬ፥ እኦሎቴን። 12ወ ሴ ከፐ መንክስቴተ ሞንተት አከተኔ እኩትይ፥ ኸሶደ ከ እልልወ። ኹመምፐየ ኸተዬ እሽን ቱረን ቸ አሴው ቶረሜኔይ።» 13ከመ ዴሰ ዬሱስ እክዴ፥ «እሽነ አሶክተ ፒተ። ሶክተ ኦቶ መርመደውንንክንንይ፥ ለኮፐ አሌ ከተመ፥ ከ ቀረ ድድተመ ዲሼይ፥ ዴሰን ኦሮ ከ ሶክተን ኮዶ። 14«እሽነ አለአይተ ፒተ። ፐሌተ እሮተ ቀረ ክቶ ዴከተን ኤተንሶ። 15ነመ እፕሰ ኦፐኖ ከ ቀረ ቶመ ቁፓፕኖ ተከ ኔፎ እንቾ። ሴከፐ ፖረ አቀረ ዴሰ ኦረ ትከ ኬለ ቾ ፕሰ አካደን ቀረኤ ኻይን ዲሼይ። 16አከሞሴ ምነኤው ኦረ አከ ኮደይሽን አፐኻረ አኮ ከ ኣፐሴ ኸይሽን አሞንተ ከለተይሰዶኤ፥ ለአይተይሽን አኦረ ፕሰ ቱረ ለአዮ።» 17ከመ ዴሰው ዬሱስ እክዴ፥ «አንት፥ አከን ሴረ ሙሴ ከ ተማሬተ ኹመምፐየ አሌ ፐትሰ ዴ እሽነኤን ፐሀናንን። መ ወ እሾተ ሌሌኔ ድክሰኤን ዴኤ ዲሼይ፥ ፐትሰኤ አንዴኔ። 18ዱካተኔን እሽነ ኪን፥ ሀከ ፒተ ከ ሞንተ ተርፕናኔኤ፥ ሴረ ዋቀ ፕሰ ድከደ ዲሼይ፥ ዌ ሸከየ ኔፎ ኦፐን ፐተን። 19ነመ አጨጨደሴኔ ኦፐዬ አጨጨ ፕሰ ኬሎፐ ኸተ ቾ ከመ ደፕኖ ከ ኮልኖ፥ መንክስቴተ ሞንተትይ ነመ ነመ ፕሰ ኬሎፐ ኸተ ቾ ኮደ። ኾር ነመ አጨጨዶሴን ፕሰ ቶይትኖ ከ አክመ ኦረ ኻድ ምነ ቶይታዶ ኮልኖ፥ መንክስቴተ ሞንተት ነመ ኩተ ኮደ። 20እንእሽነ ኪን፥ ሀንቄሉማስን ኦቶን ሀንቄሉመ ኮልሰምፐየሴኔ አሴረ ከ አፌሬሰዌወ ቀረ ጫልንክንንይ፥ መንክስቴተ አሞንተ አሌሀተን።» 21«ወ ኦረ ኸተት ሌለሜ እደከይቴን። ሴዴ ኔፎ እሰሴ ኪንቶ፥ ‹ነመን እሸን። ነመ ነመ እሾ ቀረኤ ደፐ አሙረሞ።› 22አንት ኡፍ እንእሽነ ኪን፥ ነመ ነመ ፔቅኖ ፕሰ ቀረኤ ደፐ ሙረመ። ነመ ነመ ኦኖ ከ ኪኖ፥ ‹ኤፖ› ፕሰ ቀረኤ ፍርትሾንኮተ አደፐ ሙርቶ። ነመ ነመ ኦኖ ከ ኪኖ፥ ‹ሀሬተይት›፥ አፕተሴ ልጵንንክንን ኦፖፐ ከተመ እሸ ፐርፓችስን። 23አት ሴመለ፥ ኦ ከልሶተይትን ፖሮሴ አቀረ ዋቀ ከልሶተ ከልናን ቀሮፐን አንቶዬ፥ ከ አክመ ነመ ኬ ቀረ ኾማተ ቀፖ መቴ ኦርሰቶዬ፥ 24ከልሶተይት ፖረሴ ቱረ ዲሼ ከ ፐዮተ ኣኔ ከ ነሞሴ ኦል አራረሜ፥ ከ ኩል ኦሬ ከ ከልሶተይት ከልሼ። 25ኦን ፓረካላት ኬ ኸሰሰዬ፥ አከ ትከ ታኘ ኦፐ ኦልን ፖሮፐ አንተኔዬ፥ ጨርጨሬ ከ ፓረካላት ኦል አረረሜ። አታከት ፓረካላት ታኘ ቱሮፐ ኬ ዴሀይሰደን፥ ታኘከ ቱረዬ ፎልሶቶፐ ኬ ተርፕሸን፥ አከ ህደምተይ። 26ዱካተኔን ኬ ኪኒ፥ ሀከ ኾራተ እስቀረ ዳሶ ከ ፕርቶ መልይ፥ ትኮሴ አህደ ኬለ አሶክቶ።» 27ከመ ዴሰው ዬሱስ እክዴ፥ «አክመ ክደምቴ ‹እንአልመሉመን› እደከይቴን። 28አንት ኡፍ እንእሽነ ኪን፥ ነመ ኦቶን እስከቶፐ ቶየደ ከ ኸጬለዬ፥ እስከረን ኸተ እስከቴሴ ኦል አልመሉሜ። 29ሴመለ፥ ኦን እልተይት አአክተኤ ደፐ ከሮፐ ኬ ከልንይ፥ እልቶሴ እስከረዬ ሶክሼ ከ አሌ ከቴ። አደክንተይት ፕሰ አፕተ ልጵንንክንን ኦፖፐ ከተምቶ ከፐ፥ አደክንተይት ቁደ ዌ ተከን ደፕቶ ኬ ወይይ። 30ኦን ሀርከይት አአክተኤ ደፐ ከሮፐ ኬ ከልንይ፥ ሀርኮሴ ሙረ ከ አሌ እስቁደ ከቴ። አደክንተይት ፕሰ አፕተሴ ልጵንንክንን ኦፖፐ ከተምቶ ከፐ፥ አደክንተይት ቁደ ዌ ተከን ደፕቶ ኬ ወይይ።» 31ከመ ዴሰው ዬሱስ እክዴ፥ «አከመ ክደምቴ ‹ነመ አእስከታድ ዲኖ ፕሰ አወረቀተ እሽን እሼተ ዲሼ እሼነ ዳሾ።› እደከይቴን። 32አንት ኡፍ እንእሽነ ኪን፥ ነመ አእስከታድን ማሰንን መል ፈየ ቁደ አሌ እሼተ ዲኖ ፕሰ፥ አከ ማሰቶኤ እሼተ ኮን። ነመ እስከቴተሴ አኣፓድ አሌ እሼተ ዲሼ ሄምኖው ፕሰ፥ እአልመሉም።» 33ከመ ዴሰ ዬሱስ እክዴዌ፥ «ኦረ ኸተት አከ ክደምቴ፥ ‹ኦቶን ዌኤን ዋቀኤ ኮደ ኪቴ ከ ሬርሰቴኤ ቸዬ፥ ወሴን ኮዴ ዲሼይ፥ አሌን ዲሸን።› እደከይቴን። 34አንት ኡፍ እንእሽነ ኪኒ፥ ኦቶን ዌ ኮደ ድከቴን፥ ዌ ተከ ኔፎኔን ሬርሰደን፥ ኡመ ፓተ ፖረን ኸኸደን። ‹ሞንተ› እንክደን ከ ፖረ ፓተ ሬርሰደን፤ ሞንቴዬ ዋቀ ከለይ። 35‹ፒተ› እንክደን ከ ፖረ ፓተን ሬርሰደን፤ ፒተ ፖረ አኦፐ ዋቀ ሎቀን ዬመኖይ። ኡመ ‹ዬሩሰሌም› እንክደን ከ ፖረ ፓተን ሬርሰደን፤ እሼተኤው ከተመሴኔ አኑቁሰሴ አኩተትይ። 36‹መትዮ› ኔፎን ክደን ከ ሬርሰደን፤ ኝርፈ መተ ኦፐዬ ተከ ፑርሰ አኤተንሶይ። 37ሴመለ ቶራሴን ኦፐዬ፥ ወ ሬረ ታከት ኸኸ ኮዴ እንቻንን። ከፐኖ፥ ሃሰ ዱካተ ኮዴትእ ‹ኣ› ክደ፥ ከ ወ ደርተ ኮዴትእ ‹ሄኤ› ክደ። ሃሰ ሴኔ ቀረዬ ጫለ ሴተነ ከፐዬ ዴን።» 38ከመ ዴሰው ዬሱስ ክዴ፥ «ኦረ ኸተት አክመ ክደምቴ፥ ‹ነመ ኦን እልተ ነመ ከረ ዶቴዬ፥ አእልተ ከፐ ከረ ዶተምቶ፤ ነመ ተከ ኦን እልክተ ነመ ከረ ከተዬ፥ አከፐ እልክተ ከረ ፕኦ።› እደከይቴን። 39አንት ኡፍ እንእሽነ ኪን፥ ነመ እሽን ምህኖ ቀረ ሀሎተን ቄደን። ኦን ነመ ደፕነይት አአክተ ከንድሸዬ፥ ደፕነ አፕትተ እሽ ቲተይሼው። 40ነመ ተከ ኦን ኾቴተይት ፋንይ ከ ኬ ኸሰሰዬ፥ ኦሀተይት ከሱ ቀረ እሽ ዳሼው። 41ነመ ተከ ኦን አከ ፖረ ዴሆፐ እሸን አንቶ ኬ ክቴሶዬ፥ ፖረ ሴኮፐ ከሱ እሽን ኣኔ። 42ነመ ኬ ቀረ ቅንሰኖ ዳሼ፥ ኡመ ነመ ሌቀ ዴኖን ደውረን።» 43ከመ ዴሰው ዬሱስ እክዴ፥ «አክመ ክደምቴ፥ ‹ኼልተይት ጫለዶ ከ ፓረካላት ኔዴ።› እደከይቴን። 44አንት ኡፍ እንእሽነ ኪኒ፥ ኣፐሴ ኸይሽን ሞንቴ ከሎኤ አከ ሄለ ዱካተ ኮድተኔኤ፥ ፓረካላስን ጫለደ፥ ከ ኦረ እሽነ ቶሮ ከ እሽን ከመ አኖ ቅንሰደ። 45እሸ ጩፖለየ ከ ዱኮለየኤ ኦልከፐ አቶተ አውድን ከ ኦልከፐ ሮፐ ሮፕን። 46ኦ ኦረ እሽን ጫለኖ ፐተው ጫለንተኔዬ፥ ዋቀ ማነ ከፐ እሽነ ዳሸ? ጩፖለየ ኔፎ አሴው ኦረ እሾነ ጫለኖ ፐተው ጫለንይ። 47ኦቶ ሞተዳስን ፐተኤው ሀርከ ቄንተኔዬ፥ ወ ኦረ ፕለ ኮነ ቀረን ጫለ ማነ ኮንተን? ኦረ ዋቀን ኡፕንን ኩል አሴው ኮንይ። 48«ሴመለ አከ ኣፐይሽን አሞንተ ቀጨን ቀፕንን ምነኤ፥ እሽነ አሴው ቀጨ መል ከላደ።»


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\