ማትዮስ 6

1ከመ ዴሰው ዬሱስ እክዴ፥ «ኩረ ቴየ መለ ኮደ ዋቀ አኮንተን፥ አከ ፉለ ኦረ ቱሮፐ አሶክንንእ ቶይታደ። ታክት ኣፐሴ ኸይሽን ሞንቴ ከሎ ዌሴን አኮተኔ ከፔ ዌ ተከን ኔፎ እሽነኤን ዳሾይ። 2ሴመለ ኦ ሂዬሰ ዌ ተከን ዳንቶዬ፥ አከመሴ አኦረ እስ ፔፕኖ ኩረ ቴየ መለ ፖሮፐ ከ ትከ ኦረ አይሁድ አቅንሴተ ኬለ ዳኖ ምነኤን ዳሸን። አንት ዱካተኔን እሽነ ኪን፥ ኦሮሴ ቆተ ዴቾኤው ወ ፈዴኔ ፕሰ አከዴን መለ፥ ዌ ተከን ኔፎ ዋቀ ከፐን አከደን። 3- 4አት ኡፍ ኦ ሂዬሰኤ ዳሰተ ዳንቶዬ፥ ዴኮተን ዳሼ። ወ ሀርከይት አአክተትን ዳንተ ሀርከይት አፕትተ ኔፎ እንኡፕናንን። ዋቀሴ ኸይት ወ ዴኮተን ኮንተ ቶይኖ፥ ኮደይት ከፐኤ ኬ ዳሸይ።» 5ከመ ዴሰው ዬሱስ እክዴዌ፥ «ኦ ቅንሰንቶዬ፥ አከ ኦረሴ እስፔፕኖ ምነኤን ኮደን። እሾነ አከ ኦረ እሾነ ቶዮኤ፥ ፖረ ቁደ እሾ ትከሴኔ አኦረ አይሁድ አቅንሴተ ኬለ ቀቀአተ ከ ዋቀ ቅንሰተ ጫለንይ። አንት ዱካተኔን እሽነ ኪን፥ ኦሮሴ ቆተ ዴቾኤው ወ ፈደኔ ፕሰ አከዴን መለ፥ ዌ ተከን ኔፎ ዋቀ ከፐን አከደን። 6አት ኡፍ፥ ኦ ዋቀ ቅንሰንቶዬ፥ ትከይት ኬሎፐ ኩሌ ከ ኻረይት እቱረ ዱፌ፥ ከ ዋቀሴ ኸይት ዴኮተን ቾ ቅንሰዶ። ዋቀሴ ኸይት ወ ዴኮተን ኮደሜ አክኖ ወ ኮቴ ከፐ እኬ ዳሸይ። 7«እሽነ ኾር፥ ኦ ዋቀ ቅንሰንተኔዬ፥ አከ ኦረ ዋቀን ኡፕንን ምነ ወ ኪቴኔ ኦፔዌን ኦረን ከን ኛኘን። እሾነ ቅንሴተ ዴረሰን አዋቀ እሾነ ደከይኖ እሾነ ፐሀናንይ። 8እሽነ ኾር፥ ወ እሽን ፐርፓችስነ ቆተ ዋቀ አእሽነ አቅንሰንን ቱረኔው ኡፖ መለ፥ አከ ኦረ ዋቀን ኡፕንን ምነኤን ኮደን። 9ሴመለ ኦ ቅንሰንተኔዬ ክደ፦ ‹ኣፖ ኸኖ ኬ አሞንቴዬ ከሎ፥ መኸይት አቁልቁለዎ። 10መንክስቴተይት አዴቶ። ወ ጫለንተ አከ ሞንተ ኮዴን ምነኤ፥ አፒተ ኮዴኔው። 11ኩያተ ኩያተን ዋን ደመ እኖ ዳሼ። 12አክመን ኦረ እኖ ምህኖ ዲንኖ ምነኤ፥ አት ምህስኖ እኖ ዲሼው። 13ወ ኔቀ ኬለ እኖን ፐሄ ዲሼይ፥ ኦፖፐ እኖን ከልሸን። [መንክስቴተ ከ ሁፕነ ከ ኡልፌነ ኸይትው፥ ሀከ ፐረፐረትእ አሜን።]› 14«ኦን ደፐ ኦረ እሽን ቀረ ኮዴ ኦረ ዲንተኔዬ፥ ኣፐሴ ኸይሽን አሞንተ አሴው ደፐይሽን እሽነ ዲሸ። 15ከፐን ኦን ኦረ እሽን ምህሼኤ እሽነ አዲንአክንንይ፥ ኣፐሴ ኸይሽን አሞንተ አሴው ደፐይሽን እሽነኤን ዲንንይ።» 16ከመ ዴሰው ዬሱስ እክዴ፥ «ኦ ደምተ ሙሰንተኔዬ፥ አከ ኦረሴ እስፔፕኖ ምነኤ ፕሰ ኘረሀተ እሽን ቀረኤን አካንን። እስፔፐምፐየሴኔ አክመ ኦረ እሾተ ክዶ ‹ደምተ ሙሰን› መለ ኦረ ኘረሀኖ ፐሀናንይ። አንት ዱካተኔን እሽነ ኪን፥ ኦሮሴ ቆተ ዴቾኤው ወ ፈደኔ ፕሰ አከዴን መለ፥ ዌ ተከን ኔፎ ዋቀ ከፐን አከደን። 17አት ኡፍ፥ ኦ ደምተ ሙሰንቶዬ፥ ሚንቶፐ ጨቀዶ ከ ዳተ ዳተዶ። 18ስትይ ኦር አከ ደምተ ሙሰንቶ፥ ኣፐሴ ኸይሽን ዴኮተን ቾ መልይ ነመ ፕለ ተከ ኔፎ እንኡፕናዶይ። ኣፐሴ ኸይሽን ወ ዴኮተን ኮደኔ አክኖ፥ ወ ኮቴ ከፐኤ ኬ ዳሸይ።» 19ከመ ዴሰው ዬሱስ እክዴ «ፒሴ አአሬ ኦፐዬ እቴተ እሾ ጬልጬልቶተ ፓተ ኘፐልንቶ፥ ኬሬተከ ትከ ፖንቶ ከ ከረ ሀንቶ ቀረኤ፥ ኮደቴተይሽን ኦሎፐን ፖተደን። 20መ ኾር፥ እል ሞንተኤ ፖረሴ አኦፐ እቴተ ከ ጬልጬልቶተ ፓተ ኘፐልንንክንን፥ ኬሬወከ ፓተ ፖቴተ ከ ሀተንተ ኤተንንንክንንፐ ኮደቴተይሽን ኦሎፐ ፖተደ። 21ፖረ ኦፐ ኮደቴተይሽን ክቶ፥ ከርተይሽን ከሱ ኤዬው ቻይ።» 22ከመ ዴሰው ዬሱስ እክዴ፥ «ለአይተ ደክንተይት፥ እልተይት። ሴመለ ኦ እልተይት ፈየ ቀፕቶዬ፥ ደክንተይት ፕሰ ለአይን። 23ኦን ኾር እልተይት ፈየን ቀፕንንይ፥ ደክንተይት ፕሰ ቱከን። ሴመለ ኦ ለአይተሴ ኬ ቁደ ቾ ቱከኖ፥ ኦር ቱከንተ ዴሰ አተ ኔቅናተው።» 24ከመ ዴሰው ዬሱስ እክዴ «ነመ ተከ ፖቀለደ ለክ ኬለ ኦርኹሜተን ኤተንሾ። ሴ ከፐዬ ፖቀለ ተከኔ ጫለን ከ ተከን ኔድን፤ ከ ተከን ኡልፌስን ከ ተከን ፑየን ዲሼይ። አክሞሴ ምነኤው እሽነ ኮደቴተ እሾ ዋቀ ኬለ ኦርኹሜተ አኤተንሰን። 25ሴመለ እንእሽነ ኪኒ፥ ማነን ደመ ከ ማነ እክነ ከ ማነ ኡውሰን እንክደን ከ ከላተይሽን ኦፔን ረከደን። ቻተ ደምተ ቀረን ቀፖ? ደክንተ ኔፎ ሜሀደ ከልሰናኔ ቀረን ቀፕቶ? 26ኸምፕረ ሞንተ ቶየ! እሾነ አይለንንቻን ኡመ ፌረንንቻን ከ ኮሰፐ ከልሰንንቻን፥ መ ኣፐሴ ኸይሽነ አሞንተኤ እሾተ ደምን። እሽነ ኸምፕረ ቀረዬ አቀፕተኔ? 27ሄለመ እሽኖፐዬ አይኖ ድከተፐ ረከን ከ ፐራድ ቀረ ኩያተ ተከ ፐደወተ ኤተንን? «ፐራድ ቀረ ኩያተ ተከ» 28ሜሀደ አከልሰናኔ መለ ማነኤ ረከንተን? ሜ ፕሰ ለኮፐን ኸተ አከ ፕስኖ ቶየይ። ያለን ቀፖ፥ ኡመ ፉቶተ ሽፐንንቾ። 29ኡፍ አንት እንእሽነ ኪኒ፥ ኑቁሰሴ ሴሎሞን ኪናን ኔፎ ኡልፌናድፐዬ፥ ፕሶሴ ኦፐዬ አፕሰ ተከ ኔፎ ምነኤን ስረኔ። 30ሴመለ፥ ኦ ዋቀ፥ ጨጰሴ ለኮፐን ኸተ አዌ ፕስኖ ከ ፐር ኮክኖ፥ ኦፍንከ ኩፐነፖፐ ከነን፥ አሴ ስሮዬ፥ እሽነ አአመንቴተ እሽነ ቀጨቴት፥ ኦ ዴሰ፥ አተ እሽን ስረው? 31ሴመለ ‹ማነን ደመ ከ ማነ እክነ ከ ማነ ኡውሰነ› እንክደን ከ ኦፔኤን ረከደን። 32ኦረ ዋቀን ኡፕንን ሴዴው ፋን ከ ሴፐኤው ረከንይ። ኣፐሴ ኸይሽን አሞንተ አክመ ዌሴን ፕሰ እሽን ፐርፓችስናን እኡፐይ። 33መ ኾር፥ እሽነ ሴ ቱረን ቀትሸ ከ መንክስቴተ ዋቀ ከ ሀንቄሉማድ ፈደ። ዎሴን ፕሰ ቀረኤ እሽነ ፐደወመኔይ። 34ቆተ ኩያተ ፐር መለ ድከተፐኤን ረከደን፤ ኩያተ ፐር ወ እሽን ፕርተኤ ቀፕተይ።»


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\