ማትዮስ 7

1ከመ ዴሰ ዬሱስ እክዴ፥ «አከ ደፐ እሽን ቀረኤን ሙረምንእ፥ ነመ ተከ ኔፎ ቀረ ደፐን ሙረን። 2አክሞሴ አነመ ቀረ ደፐ ሙርተን ምነኤው፥ ደፐ እሽን ቀረ ሙረመይ፤ ታረ አእሽን ኩርተኔኔው እሽነ ኩረምተይ። 3ማነኤ ኩርፐነ እልተይትፐ ቾ አአክንአክንን ከ፥ ከፐን ዴሰ ሚሰ እልተ እናስነ ኦፐ ቾ ቶይን? 4ከ አክሞሴ ምነኤው፥ አኩርፐነ እልተይትፐ ቾ፥ ቀረን ዴሰ አተ እናስነ ኪተ፥ ‹እናኖ፥ ኾዬ አነ ሚሰ እልተይትፐ ኬ ቄዶ?› 5አት እስፔፐንፐይቶ፥ ፐዮተ ቀረዬ ኩርፐኖሴ እልተይትፐ ቾ እልተይትፐዬ ቄዴ፥ ከ ኩልእ ሚሰሴ እልተ እናስነ ኦፐ ቾ ፈየ አክተ ከ ቄተይ። 6«ሜሀደሴኔ ቁልቁለዌ ኩተ ቱረኤን ከተን፤ ኩል ዴሰ ቲተወን ከ እሽን ቆመኔይ። ኡመ ወርቄተይሽን ቱዮወ ቱረኤን ከተን፤ ኩል ወርቄሴ ኸይሽን ቀረ ድዲተኔይ።» 7ከመ ዴሰ ዬሱስ እክዴ፥ «ቅንሰደ፥ እእሽነ ዳሰምተይ፤ ፈደ፥ እአከተኔይ፤ ኻሮፐ ኮኮሸ፥ እእሽን ቱረ ፐነመይ። 8ነመ ቅንሰኖ ፕሰ ቴይን፥ ነመ ፋኖ ፕሰከ አከን፥ አኻሮፐ ኮኮእኖ ፕሰ ቱረዬ እከ ፐነምይ። 9እሽኖፐዬ ነመ ኣፐ ሄለ ኮዴ፥ ከ ኦ እናድ እሸ ቀረ ደመ ቅንሰናኔዬ፥ እናድ ደከ ዳኖ እቻ? 10አታክት ኦ እነ ኣፐይሾ ቀረ ሶአ «ሶአ» ቅንሰናኔዬ፥ ኣፐ እእናድ ማከ ዳኒ? 11ከ አሴዬ፥ ኦ እሽነ ጩፖለየ ኩል ሄላስነ ወ ፐኻረ ዳሰተ ኡፕተኔዬ፥ ኣፐሴ ኸይሽን ሞንቴዬ ከሎ ዴሰ አተ ቀረኔን ጫልንን ከ ኦረ እሸ ቅንሰኖ ወ ፐኻረኤን ዳንን? 12ሴመለ ወ ኦረ ፕለ አከ እሽነ ኮዶ ፋንተኔ ፕሰ፥ እሽነ ከሱ አሴው ቲተይሸ ከ ኦረ ፕለት ኮደ። ሴረ ሙሴ እሾ ኮልሰ ኹመምፐየ ወ ኪንተ ሴዴዌይ።» 13ከመ ዴሰው ዬሱስ እክዴ፥ «ኻረ ክለአ ኦፐን ኩለ። ኻረ ፖረ ፐቴተ ኦፐ ኦረን አኖ እፐልድ፥ ፖራድ ኔፎ እኩት፥ ኦረ ፖረሴ ኦፐን አኖ እሌክ። 14ኻረ ፖረ ቻተ ኦፐ ኦረን አኖ እክለእ፥ ፖራድ ኔፎ ሀርሞኤ ቀለእ፥ ኦረ ፖሮሴ አከኖ ኔፎ ሸከይተው።» 15ከመ ዴሰ ዬሱስ እክዴኤዌ፥ «ኹመምፐየ አደርተ ከፐ ሴካደ። እሾነ ኦ እሽን ከፖፐ ዴናኔዬ፥ ቁደኔለ ከሀረ ፐፐሀናደን፥ መ ከረን ኸተ ከፐኖ ዮይተ ኮመይቶፐ። 16ደልተ ኮደይሾትትን እሾተ ኡፕናተን። ቄኤየ ቀረዬ ኦፍን ዴልተ ወይኔተ ፖሀንንቻን፥ ኡመ ቀሰተ ቀረዬ ኦፍን ዴልተ ደመን ፖሀንንቻን። 17ሴመለ ቆይረ አፐኻረ ደልተ ፐኻረ ደል። ቆይረ አኔቀከ አክሞሴ ምነኤው ደልተ አኔቀ ደል። 18ቆይረ አፐኻረ ደልተ አኔቀ ደሌተ ኤተንንንቾ፥ ኡመ ቆይረ አኔቀ ደልተ አፐኻረ ደሌተ ኤተንንንቾ። 19ቆይረ ደልተ አፐኻረ ደልንክንን ፕሰ አሌ ሙር ከ አፕቶፖፐ ከን። 20ሴመለ ኹመምፐየሴኔ አደርተ፥ ደልተ ኮደይሾትትን እሾነ ኡፕናተን። 21ነመ ኮደ አኣፕኖ አሞንተ እሸ ቀረ ፋኖ ኮኖ፥ መንክስቴተ ሞንተ ኦፐ ከለ ዲሼይ፥ ነመ ‹ፖቀለይ፥ ፖቀለይ› አነ ኪኖ ፕሰ፥ መንክስቴተ አሞንተ ኦፐን ከሎ። 22ኩያተ ደፐ እሾ ዱካተ ሙረሞዬ ኦረ ሌከይተ አነ ክደ፥ ‹ፖቀለይ፥ ፖቀለይ፥ እኖ መኸይትን ኹመ አንሃሰወኔ? ከ መኸይትን ኦርየ አንሶክኔ? ከ መኸይትን ኮደ ኦልሰ ፐሆ ሌከይተ አንኮኔ?› 23ኩያቶስት አንከ እሾነ ክደ፥ ‹አንት ፐከነኤ አንእሽነ አንኡፖይ፥ እሽነ ጩፖለየይ፥ አነ ከፐ ሰካደ!› » 24ከመ ዴሰው ዬሱስ እክዴ፥ «ነመ ሃሶሴን ኸዮ ደከይኖ ከ እሽን ከላኖ ፕሰ፥ እለተይተ ተከ አነመ ኮኮሆተ «ኮኮሆተ» ቀረ ትከ ቁፐዴ ፐሀ። 25ሮፐከ ሮፔ፥ መልኸ ኔፎከ ኡርቄ፥ ፑፔተ ኔፎከ ዴቴ ከ ትከሴ ቱክቴ። ትከሴ ኡፍ፥ ቆተ ኮኮሆተ ቀረ ቁፐምቴ መለ፥ እንፒኔ። 26ነመ ሃሶሴን ኸዮ ደከዬ ከ እሽን ከላንንክንን፥ ኤፐ ተከ አነመ ተሀይቶፐ ትከ ቁፐዴ ፐሀ። 27ሮፐከ ሮፔ፥ መልኸከ ኡርቄ፥ ፑፔተ ኔፎከ ዴቴ ከ ትከሴ ቱክቴ። ትከሴከ ፒቴ፥ ፕእታድ ኔፎከ አከ ኔቀ ኮዴ።» 28ዬሱስ ኤቴ ሴ ሃሰወዴ ከ ድክሼ ከመዬ፥ ኦረ ሀርሞኤ ኮልሳድፐ ቀወዌ። 29እሸ አክመ ኮልሰምፐያሶ ምነኤን ኮልኔ መ፥ አከ ኦረ ሁፕነ ኡኩሜተ ቀፖ ምነኤ እሾተ ኮልሼ።


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\