ማትዮስ 8

1ዬሱስ ኤቴ እሮተ ቀረ ሌከዴዬ፥ ኦረ ሌከይተ እሸ ከመ ኣኔ። 2ስትይ ቆሾለይተ ተከከ ዬሱስ ከፖፐ ዴኤ ከ ዬሱስ ቱረ ክልፒፐዴ ከ ክዴ፥ «ፖቀለይ፥ ኦን እሄንተዬ፥ አነ ድንሰ እኤተንሰ።» 3ዬሱስከ ሀርከ ዴሰ ዴረይሼ ከ ቀረ ቀፐዴ ከ ክዴ፥ «እንሄነይ ድኔ።» ቆሸሴከ ኤኖው እሸ ዲሼ። 4ዬሱስከ ኣፐሴ ቆሸ ኬለ ድኔ ክዴ፥ «አከመ ድንቴ ነመ ተከ ኔፎ ከፐን ሌለን መ፥ ቄስተ ከፖፐ ኣኔ ከ ቄስተ እስ አክሼ፥ ከ አከ ኦረ ፕሰ ድነይት ኡፕናዶኤ፥ ከልሶተሴ አሙሴ አጨጬ ዋቀ ከልሼ።» 5ዬሱስ ኤቴ ከተመ ቅፍርነሆም ከሮፐ ኩሌዬ፥ ሞቶለቀ ተከን አፒተ ሮም እሸ ከፖፐ ዴሃዴን ከ ቅንሰዴን ከ ክዴኔ፥ 6«ፖቀለይ፥ ኦርኸይትዮ ቶነዌ ከ ሀርሞ ሱሩምተን ሚደም ከ ሎሸ ቀረ ቸይ፥ እነይት አነ ሱረይሰዶ።» 7ዬሱስከ ኦርሼ ከ እሽ ክዴ፥ «እንዴአ ከ ኦርኸይተይት ድንሸ።» 8ሞቶለቀሴኔከ ዬሱስ ክዴኔ፥ «ፖቀለይ፥ አት አከ ትክዮ ኬሎፐ ኩልቶኤ፥ አንት አነሜ ማነ? ሃሰ ተከኔው ክዴ ከ ኦርኸይትዮ እድነይ። 9አንት መትዮ ኦረ አነ ቀሮፔለ ቾኤ እንአጨጨም፥ ከ ፎልሶወ አነ ኬሎፐ ኸተ ቸ ከሱ አጨጭን። እሾቶፐዬ ኦን ተከ ‹ኣኔ› ኪኖዬ፥ እአን፤ ኦን ተከ ‹ኾዬ› ኪኖዬው እዴን፤ ኦን ኦርኸይትዮ ኔፎ ‹ሴዴ ኮዴ› ኪኖዬ፥ እኮንይ።» 10ዬሱስ ኤቴ ሴዴ ደከዬዬ፥ ኦፐኤ ቀወዌ ከ ኦረሴ እሸ ከመ አኖኤ ክዴ፥ «አንት ዱካተኔን እሽነ ኪን፥ ፒተ እስረኤል ኦፐዬ ነመ አመንቴተ አሴ ፐሀቶ ቀፖ ተከ ኔፎ አንአክኔ። 11አንት እንእሽነ ኪን፥ ኦረ ሌከይተ ቅንደ ፕርቶተትዬለ ከ ቅንደ ዱማቴተት ኸተ ኦሎፐ ዴአ ከ፥ አፕረሃም እሾ ይሳቅ እሾ የይቆፕ ኦልይ መንክስቴተ ሞንተትይ ደምተ ቀረ ኩቴአ። 12ኦረሴ ሄለዱ መንክስቴተ አሞንተ ሌሃዶከ ለኮፐ አሌ ቱከንተ ከሮፐ ከተመ። ቱከንሴ ከረዬ ፖይተ ከ እልከ ኦልን ቆሜተ ፐተ ኮድተ።» 13ከመ ዴሰ ዬሱስ ሞቶለቀሴኔት ክዴ፥ «ኣኔ ከ፥ እከ አከ አመንቴተይት ምነ ኬ ኮድቶ።» ኦርኸይታድከ ኤኖው ስትይ ድኔ። 14ዬሱስ ትከ ፔትሮስፐ ኣኔ ከ እስከቴተ ሀንቶተ ፔትሮስ ኸይቴ አአውደን ፓቅንቶ ከ ሎሸ ቀረ ሙክቴ አኬ 15ከ ሀርካድ እሼተ ቀረ ቀፐዴ፤ አውደሴከ ኤኖው እሼተ ዲሼ፥ እከ ድንቴ ከ ዬሱስ ፓተ ዴዴሀሰ ፐዬ። 16ኤቴ ሽሽጵቴዬ፥ ኦረከ ኦረ ኦርየን ቀፐሜ ሌከየን እሸ ከፖፐ ዴ። ዬሱስከ አከ ኦርየ እሾተ ከረ ሶከኔ አጨጬ፥ ከ ፓቆለየሴኔ ፕሰ ድንሼ። 17ሴዴ ኔፎ አከ ኹመሴ አእሰያስ ክዴ፥ «ሀ ኼለ፥ እሸ ዴስኖ ቴየዴ ከ ፓቅኖ ሃደዴ» ድከዶ መለ። 18ዬሱስ ኤቴ ኦረ ሌከይተ እሸ ከፖፐ ኦሎፐ ኦሬ እከ አኬዬ፥ ተማሬዋድ ዴሃሜ ከ ክዴ፥ «ፐከቴቴ አፈ ድስ ኦፐ ቱለ።» 19ሴከመዬ ኮልሰምፐይተ ተከ አሴረ ሙሴከ ዬሱስ ከፖፐ ዴ ከ ዬሱስ ክዴ፥ «ኮልሰምፐይቶ፥ አንት ፖረ ኦፐ አንቶ ፕሶፐን ኬ ከመ ዴአ።» 20ዬሱስከ እሽ ኦርሼ ከ ክዴ፥ «ከአለ ቃወ አከረ ከላናኔኤ ቀፐን፥ ኸምፕረ ኔፎከ ሳተ ቀፐን፥ እነ ነመ ኾር ፖረ አኬለ ኤለ መተ ቀፐን ኔፎን ቀፐን።» 21ተማሬዋድፐ ነመ ተከከ ፐዬ ከ ዬሱስ ካሰዴ ከ ክዴ፥ «ፖቀለይ፥ አነ ፐዮተ ኣኖ ከ ኣፕኖ ሀውሎ።» «አነ ኣፕኖ ሀውሎ» 22ዬሱስከ እሽ ክዴ፥ «ዲሼ፥ ኦረ ሌኤከ ፑከዳሶ ሀውለዶ፥ ከ አት አነ ከመ ኾዬ።» 23ሴከመዬ ዬሱስ ኦር ተማሬዋድ ኦል ኮንከ ከሮፐ ፈየዴ ከ አንተ ኼ። 24ኤቴ አናኔዬ፥ ፑፔተከ ፐከቴተ ቀረ ኻቴ። ኮንካሶከ ፕሸ ኬሎፐ ሎቀመ ፐዬን። ዬሱስ ኡፍ እሙኬ። 25ተማሬዋድከ እሸ ከፖፐ ዴሰ ኣኔን ከ ክዴኔ፥ «ፖቀለይ፥ ሀ እምፕረምነ! ኼ ከ እኖ ቃርቃሬ!» ከ ሙክቶፐ እሸ ኻሼን። 26እሸከ እሾነ ኦርሼ ከ ክዴ፥ «እሽነ አአመንቴተ እሽነ ቀጭቴ፥ ማኔ ፖረ ፉርተን?» ከ ኤለ ኼ ከ ፑፔተሴ እሾ ፐከቴተሴ እክሼ። ፒተ ፕሰከ ኦልን ኸተ ኪቴ ጨው። 27ኦረሴከ ሀርሞ ኦፐ ኦልን ቀወዌ ከ ክዴ፥ «አተ እን አፑፔተ እሾ ፐከቴተ ኩል እሽ አጨጨምቶ፥ አተ እን ነሜዬ ማነ?» 28ዬሱስ ኤቴ ፐከቴተ ኬልለ ቱሌ ከ ፒተ ኬረስኖነ ኦፐ ከዬዬ፥ ፒሴት ነመ ለክ አከረ ኦርየ ቻኔኤ ሀውለለ ከሬለ ሶሶኬ ከ እሸ ምነ ዴኤ። እሾተ ኔፎ ሀርሞኤን ኝረመየ፥ ኡመ ነመ ተከ ኔፎ ኤፐን ተርፕንንቻን። 29እሾተከ ኦር ኤኖው ኡሉፕተ ፐዬን ከ ክዴኔ፥ «አት እነ ዋቀ፥ ማነን ኦልከፐ ቀፕነ? አከ አክሴተን ከይንን መል እኖ ረከቺሰ ዴቴ?» 30ኤዬ ፖረ ዴሆፐዬ ኼሎተ ቱዮተ ኩተይቴተ ደወዴ ከ ኤዬ ዴተ ዴን። 31ኦርየሴኔከ ዬሱስ ቅንሰዴን ከ ክዴኔ፥ «ኦቶን እኖ ሶክንይ፥ አተረ ቱዮዎሴን ከሮፐ አከን አኖ እኖ ኤርኬ።» 32ዬሱስከ እሾተ ክዴ፥ «ኣነ!» ኦርየሴኔከ ኦረሴ ለክ ከረ ሶሶኬን ከ ቱዮወሴኔ ከሮፐ ከሌን። ኼሎሴ አቱዮተ ፕሰከ ተኬለ ቁደ ኸተ ህርቴ ከ ፐከቴተ ከሮፐ ሴሄቴ ከ ፕረምቴ። 33ስክመየሴኔ አቱዮወከ ኸይሾትን ቀሄን ከ ከተማፐ ኦቶተሴ ፕሰ ፍዴን፥ ከ ወሴኔ ኦረሴ ኦርየ ቀፖ ቀረ ኮዴ ከሱ ቶሬን። 34ሰመይተ ከተመሴኔ ከረ ከሎ ፕሰከ ዬሱስ ሩኬተ ኦሎፐ ሶኬ። ኤቴ እሸ አኬን ከመዬ፥ አከ ፒተይሾ ኦፐዬ አሌ ኣኖኤ እሸ ቅንሰዴን።


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\