አኬተ 12

1ሴከመዬ፥ ወ ኦረ ቀወነ ኩተየ ሞንተ ቁደ አካዴ። እስከቴተ ፒርቶተ ኡውሰቴ ከ ሎቃድ ኬለዬ ሌየ ቀፕቶ፥ ከ ህከ ኩደንከ ለክ አኩሌተ ኡልፌነ ምነ መተ ቀረ ቀፕቶ አካዴ። 2እሼተ እነ ከርቶፐ ቀፕተ ከ ኻየን ቀፐምቴ። ከ ሱረይሰን ከ ዬተተ ኻየ ኬለዬ ኡሉፕን። 3ወ ኦረ ቀወነ አፕለከ ሞንተ አካዴኔው። ፖፈ አቲመ ኩተይተ፥ አመተ ተፐ ቀፖ ከ ካሰ ኩደን ቀፖ፥ ከ መተደሴኔ ኻድ ተፐ ቀረዬ፥ ኩሌወ ኑቁሰ ተፐ ቀፖ፥ ከ አከዴው። 4ከ ኤክታድን ህከ ቁደዬ ሀርከ ሴሰፐ ሀርከ ተከ ሞንተዬ ተፌ፥ ከ ፒተ ቀሮፐ እሾተ ሹሌ። ከ አከ፥ ኦ እስከቴሴ ኸተ ኸይቶዬ እናድ ሎቆኤ፥ እስከቴተሴ ኻየ ፎልሰቴ ቱረ ቀአዴ። 5እስከቴተሴከ፥ እነ ዲርተ አሌክነደ ፕሰ ኡልቴተ ስፕለትን ሙክሸ ኸይቴ። መ ኾር፥ እነሴኔ ዋቀ እሾ አልካድ ከፖፐ ቄደሜን። 6እስከቴተሴከ ፖረሴ አዋቀ እሽ ሀርምሼ፥ አኦፐ ኩያተ ኩመ ከ ድፐ ለክ ኩንደ ሌህ ፕርቶ፥ ከ ኦፐ ደምቶኤ፥ ኮመይቶፖፐ ቀሀቴ። 7ሴከመዬ፥ ኦረነ ሞንቴዬ ቅቴ። ምከኤል እሾ ኤርከምፐቶዋድከ ፖፈሴ ቶርፔን። ፖፈሴ እሾ ኤርከምፐቶዋድከ ምነ ቶርፔኔው። 8መ ኾር፥ ፖፈሴ እሾ ኤርከምፐቶዋድ እፑተሜን። ኡመ አውሴ ኩልፓተ፥ ሞንተኤ ፖረ ተከ ኔፎ እሾተኤን አከኔ። 9ፖፈሴ ኩተከ አሌ ከተሜ። እሸ ኔፎ ማከሴ አኸተ፥ እሰሴ ትየፕሎስ ታክ ሴተነ ክደሞ ከ ሀላሞ፥ ከ ኦረ ፒተ ፕሰ ሰሰፐኖ፥ እሸ ፒተ ቀሮፐ አሌ ከተሜ። ኤርከምፐቶዋድከ ኦልው ከተሜን። 10ሴከመዬ፥ ኔሰ ኩተይተን ሞንቴ ደከዬ፥ እከ ኪን፥ «አመ ኦር፥ ድነ እሾ ሁፕነ ከ መንክስቴተ ዋቅኖት፥ እአተ ከዬን። ሁፕነ ኡኩሜተ ኔፎ ክርስቶሴተሴ ኻድ ቴየዴ። ማነ መለ፥ ኸሰሰምፐይተሴ ፉለ ዋቅኖ ቱረ ሀልኬተ ከ ኩያተ ሄላኖ አክርስታነ ኸሰስኖ እአሌ ከተሜይ። 11እሾተ አዲከ ለሀስት እሾ ቃሌተ ማኩመይሾትን እሸ ፑቴን፥ ኡመ ነፕሴተይሾ ኔፎን ሱረይሰኔ ከ ቶተ እስ ዳሼኔይ። 12ሴመለ ሞንተይት፥ ከ እሽነ አከረ ከለትይ፥ ኸሶደ! መ ኾር፥ ፒተይት ከ ፐከቴተይት፥ ኦ እሽን ክዶ! ማነ መለ፥ ትየፕሎስ፥ አክመ ክሴታድ ቱረ ኩመእ ኡፕናዴ ከ፥ ሚረ ኩተን እሽን ከፖፐ ሌከዴይ።» 13ፖፈሴ፥ ኤቴ አክመ አሌ ፒተ ቀሮፐ ከተሜ አኬዬ፥ እስከቴተሴ እነ ዲርተ ኸይቴ ከመ ዳኔተ ፐዬ። 14መ ኾር እስከቴተሴ፥ አክመ ፖፈሴ ቱረዬ ሞንተን ኸአቶ፥ ከ ኮመይቶፐዬ ፖረሴ አኦፐ ፐረ ሴሰ ከ ፐከ ደምቶፐ ከይቶኤ፥ ኾለ ለክ አሴየ ኩተኤ እሽ ዳሰሜ። 15ፖፈሴከ፥ አከ እስከቴተሴ መልኸን ሃደምቶኤ፥ ፕሸ ክረ ኡርቅነ ኦፐ ቸ፥ አፋድፐዬ እስከቴተሴ ከመ ቱፌ። 16መ ኾር፥ ፒተ እስከቴተሴ ቃርቃሬ ከ አፋድ ፐኔ፥ ከ ፕሸሴኔ አፖፈሴ አፋድፐ ቱፌ፥ ኾጵቴ። 17ከመ ዴሰው፥ ፖፈሴከ እስከቴተሴ ቀረ ሚሮዴ፥ ከ አሰኜተ እስከቴተስት ኬለ ሀሴ ቶርፐነ ሶኬ። እሾተ ኔፎ፥ እሰሴኔ አጨጨደ ዋቀ ቶይትነ ከ ቆተ ዬሱስ ዴሰ ማኩመ። 18ፖፈሴከ ኦር ፐከቴተ ከፐዬ ተሀይቶፐ ቀአዴ።


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\