አኬተ 18

1ሴከመዬ፥ ኤርከምፐቶተ አፕለ አሞንቴ ኸተ ሌከንቶን አኬ። እከ ሁፕነ ኡኩሜተ ኩተይተ ቀፕተ። ኡልፌናድን ፒተ ፕሰከ ለአይቴ። 2ኤርከምፐቶተሴከ ኔሰ ኩተን ኡሉፕቴ ከ ኪቴ፥ «ፓፕሎኔተሴ ኩተ እፒቴ፥ እፒቴ! ከ ፖረ ኦፐዬ ኦርየ ከለን ኮድቴ፥ ከ ሀፑረ ኔኔቀ ፕሰኤ ፖረ ከላተ ኮድቴ። ከ ፖረ አኦፐዬ፥ ኸምፕረ ኔኔቀ ከ ኔደተሜ ኦፐዬ ከለን ኮድቴ። 3ማነ መለ፥ ኸጬልተሴ ኻድ አአልመሉመ ኬለዬ፥ ኦረ ፕሰኤ ታዴተ ወይኔተ እክሴይ፥ ኑቁሰደ ፒተከ እሼተ ኦል አልመሉሜኔይ፥ ነካቴወ ፒተከ ናለሴኔ ኻድ ኮፔ ቀረን ኻቴ ቴየንቶዴኔይ።» 4ከመ ዴሰ ኔሰ ፕለኤን ሞንቴ ኸተ ደከዬ፥ እከ ኪን፥ «ሰመይትዮዬ፥ አከ ጩፖታድ ቁደ አቆተንን፥ ኤርከነዋድከ እሽን ቀረኤን ከይንንእ፥ እሼተ ከረ አሌ ሶከ። 5ጩፖታድ ኦልቀረኤ ቱለምቴ ከ ሞንተ ከይቴይ፥ ዋቀከ ደፓድ መቴ ኦርሰዴይ። 6አከ እሽን ኮቴ ከፐኤ እሼተ ኮደ፥ ከ ኮዳድ ከፐ ሀርከ ለክ እሽ ኦርሸ። ከ ኩፐየሴኔ አኦፐ ኦረ ኤሬርቴ ኦፐ ሀርከ ለክ እሽ ኤሬረ። 7አእስ ኡልፌስቴ ከ እስ ናልሴ ምነ ክቶኤ፥ እረከቺሰ ከ ፖይሸ። ማነ መለ፥ እሼተ እእስ ከረን ኸተ ኪን፥ ‹አንት አኑቁስትቴተ ከ አሬ ኩቴኤ፥ አንት አንህዬቴተን፥ ኡመ አሬፐ ዴሰ ኘረሀተ አነ ቀረኤን ከዮ።› 8ሴመለ፥ እሼተ ኩያተ ተከ ከረኤው ረኮተን ደይሰምተ፥ ቶተ እሾ ፖይተ ከ ሎተከ እሼተ ቀረ ዴተ፥ እከ አፕተን ኩፐተ። ዋቀ ፖቀለ፥ አእሼተ ቀረ ደፐ ሙሮ፥ ዌ ፕሰ ኤተንንይ።» 9ኑቁሰደ አፒተ፥ አእሼተ ኦል አልመሉሜ ከ ናሌ፥ ኦ ኩፐንቶ እከ ቀያድ አከኔዬ፥ እኡሉፐን ከ ፖየን። 10ከ ረኮታድ ፉሬተን ለከ ቀአደን ከ ክደኔ፥ «አት ከተመ ኩተትይ፥ ኦ ኬ ክዶ፥ ኦ ኬ ክዶ! አት ፓፕሎን ሁፕኖለየ፥ ደፐይት አተ ሳቴተ ተኮፐ ኬ ቀረ ዴኤ?» 11ነካቴወ ፒተከ፥ ቆተ ነመ አሬፐ ዴሰ እሾተ ቀረ ሜሀደ ፕደዶ እንቻንን መለ፥ እሼተ መለ ኡሉፐን ከ ፖየን። 12ወሴኔ አመርከፐን ፌአናኔ፥ ወርቄወ ከ ደከረ እሾ ጭርዋነ ከ ፉሮወ፤ «ፉሮወ» ከ ኦሀወሴኔ ሄረ ኮኮከ ቄነ፥ አቆረ ተልፐ እሾ አፒተ ቻይናት ዴነ ከ፥ አከልከለይሰ እሾ ቲመ፤ ከ ቆረ አለውነ ፕሰ፥ ከ ሜሀደ አህርተ እሾ አቆይረ ሄረን ኮኮከ ፕሰ፤ ከ ሜሀደ ቀሸወ እሾ ስፕለ ከ ደከ ሄረን ኮኮከ ኦፐ ኮደሜ ፕሰ፤ 13ከ ቆረ ሽቶተ እሾ አቅመሜተ ከ ተንከሬተ ከ ዳተሴ ኮኮከ ኬርፔ ኪነን ከ ተንከሬተ አተ፤ ከ ታዴተ ወይኔተ ከ ሰይቴተ ቆይረ ከ ዳመ ፐኻረ ከ ከፐ፤ ከ ኦከየ እሾ ከሀረ ከ ፈርተ እሾ ካሬተ፤ ከ ከርፕሸ እሾ ኦረ ፖጨሜ። 14ነካቴወሴኔከ እሽ ክደኔ፥ «ወሴኔ ፐኻረ አኸጬልቴ ፕሰ ኬ ከፐ ተዌ፥ ቴየንተይት እሾ ስረሴኔ ኸይትከ ኬ ቀረ ፐቴን፥ ኡመ አሬፐ ዴሰ ለመተ አአካቶ።» 15ነካቴወሴኔ ሴኔ ከቴ ከ እሼተን ቴየንቶዴ፥ ረኮተ እሼተ ቀረ ከይቴ ፉረን ከ ለከ ቀአደን ከ ኡሉፐን ከ ፖየን 16ከ ክደኔ፥ «ከተመሴኔ ኩተ፥ ኦሃተ ቆረ ተልፐ እሾ አቲመ ከ አከልከለይሰ ኡውሰነ፥ ከ ወርቄወ እሾ ጭርዋነ ከ ፉሮወ ስረነ፥ ኦ እሼተ ክዶ፥ ኦ እሼተ ክዶ! 17አተ ሳቴተ ተኮፐ ቴየንተ አሴ ክቶ ፕሰ ቱረ ፐቴ?» እሰሴኔ መርከፐ አጨጭነ ከ አከረዬ ሆቸነ እሾ አኦፐ አነ፥ ከ እሰሴኔ ፐከቴተ ቀረን ነከነ ፕሰ፥ ለከኤ ከፐ ቃቀአዴን ከ፥ 18ኤቴ ኩፐንቶ እከ ቀያድ አኬኔዬ፥ ኡሉፔን ከ ክዴኔ፥ «ከተመ አሴ ኩተ፥ አፕለ አኻሜኔኤ ቸ?» 19ከ መተይሾ ቀረ ኩያለይተ ፑለዴን ከ ኡሉፔን ከ ክዴኔ፥ «ከተመሴኔ ኩተ፥ አኦረ ፐከቴተ ቀረ መርከፐ ቀፖ ፕሰ ቴየንታድንው ቴየንቶዴ፥ ኦ እሼተ ክዶ፥ ኦ እሼተ ክዶ! አተ አተ ሳቴተ ተኮፐ አሴ ሉሌ ሀስቴ?» 20«ሞንተይት፥ እሼተ መለ ኸሶዶ! እሽነ ቁልቁሎወይ፥ ከ ኮደምፐየ ከ ኹመምፐየዬ፥ እሼተ መለ ኸሶደ! ዋቀ እሽን መለ እሼተ ቀረ ሃሎተ ፖዬይ።» 21ሴከመዬ፥ ሁፕኖለይቴተ ተከ አኤርከምፐቶተከ ደከ ዮመተ ኩቶፐ ቾ ቄቴ ከ ፐከቴተ ከሮፐ ከቴ ከ ኪቴ፥ «ፓፕሎን፥ ከተመሴኔ ኩተ ቶይ፥ ሁፕነኔ አሴ አሌ ከተምተ። ኡመ ለመተኤን አካቶ። 22ኔሰ አኦረ ኬሀይተ ደወኖ እሾ አፐልፐለየ፥ ከ አሉቶተ እሾ ካሰ ደወኖት፥ ለመተ ኬ ከረን ደካዶ። ኡመ ሀርምተ ፓተ ኼፍኖ፥ አሬፐ ዴሰ ኬ ከረን ቻዶ። ኡመ ኔሰ ዮመተ አሬፐ ዴሰ ኬ ከረዬን ደካዶ። 23ኡመ ለአይተ እፕሰ፥ አሬፐ ዴሰ ኬ ከረዬን ለአዮ። ኡመ ኔሰ እነ ሄሜ እሾ አእነንተ ሄመምቴ፥ አሬፐ ዴሰ ኬ ከረዬን ደካዶ። ማነ መለ፥ ነካቴዋት፥ እሾተ ፒቶፐዬ ሁፕነ ቀፐ፥ አከ ኮድኮደይትን ኦረ ፒተ ፕሰ ሰሰፐቴይ። 24«ዲከ ኹመምፐየ እሾ አቁልቁሎወ ከ አኦረ ፒተ ቀረ ሌይሼኔ ፕሰ፥ ኬ ቀረኤው አካዴ።»


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\