አኬተ 2

1እከ አነ ክዴ፥ «ኤርከምፐቶተ አትከሴ አክርስታነ ከተመ ኤፌሶን ከረ ክቶኤ ታፌ ከ ክዴ፦ «እሰሴ ህከ ሞንተ ተፐ ሀርካድ አአክተ ኦፐ ቀፐዴ ከ ወሴኔ ቀረ እፕሰ ኸይናኔ ተፐ ወርቄቶፐ ኮደሜ ከረ ዴሰ ትቲተውኖ እኪን፥ 2ኮደይት ከ ያለይት እሾ ዱፐተይት እንኡፐ። አክመ ኦረ ኔቀ ዱፐተ አኤተንንን ከ አእስ ኪነ፥ ‹አንኮደምፐየ አዬሱስ ኤርከዴ› ከ አከ ኮደምፐየዮን ኮድንን ፈየኤ ከመ ቆርቴ፥ ከ አክመ ደርተምፐየ ኮዴን አክቴ እንኡፐ። 3አክመ ዱፐቴ ከ መኽዮ መለ ኦፕስቴ ከ አከፈንን እንኡፐ። 4መ ኾር፥ ወ አንኬ ቀረ ጭፕነ፥ ተከኔ ቸ፦ ጫለለሴኔ አፐዮተ ቀፕተኤ አሌ ዲሴ። 5ሴመለ፥ አይሾፐ አክመ ፒቴ መቴ ኦርሰዶ፥ ከ ደፐይት ከመ ኦሬ ከ ኮደይት አኸተ ኮዴ። አታክት ኬ ከፖፐን ዴአ፥ ከ ኦን ደፐይት ከመ አኦርአክንንይ፥ ወሴኔ ኸይት ቀረ እፕሰ ኸይናኔ ፖራድፐዬ አሌ መይሸ። 6መ ኾር፥ ወ አንኬ ከለተይሰነ ተከኔ ቸ፥ ሴዴ ኔፎ፥ ኮደሴ አኦረ ኔቆለ አንአንት ኔዶ፥ እኔደቴ። 7«ነመ አነፐሀተ አደከይንቶ ቀፖ፥ ወ ሀፑረ ቁልቁሎተ ትከ ክርስታነት ኪነ አደከዮ! «ነመ ፑቴ፥ ቆይረሴ አቻተ ኬኔትፐ ቾ ቀረዬ፥ አክመ ሉከተሴ ደሞኤን እሸ ኮደ። » 8«ኤርከምፐቶተ አትከሴ አክርስታነ ከተመ ሴምርኔስ ከረ ክቶኤ ታፌ ከ ክዴ፦ «እሰሴ አፐዮተ ከ አፕረምፕረ ኮዴ፥ ከ ቶኤ ከ ለመተ ቻዴ እኪን፥ 9ረኮተይት ከ ቴኩመይት እንኡፐ፥ መ ኾር አቴየንቶለይተ። ኦረሴ እስ ኪኖ ‹አንኦረ አይሁድ› ከ ኦረ አይሁድ እንኮድንን ከ ፐርከ ሴተነ ኮዴ፥ ኦትተ አኬ ኦቴን ኔፎ እንኡፐ። 10ረኮተ ዴሀይንቶፐ ኬ ቀረ ከይቶ እንፉረን። ደከይሰደ! ሴተነ እሽን ኤከይሰተኤ እሽን ኦፐዬ ኦረ ዴሞ ትከ ህደ ከሮፐ ከልሸ ከ አከ ኩያተ ኩደን ረከተን። አሀከ ቶተት አመነሜ ኮዴ፥ አንት ኩሌተ ቻተኤን ኬ ዳሸይ። 11«ነመ አነፐሀተ አደከይንቶ ቀፖ፥ ወ ሀፑረ ቁልቁሎተ ትከ ክርስታነት ኪነ አደከዮ! «ነመ ፑቶ፥ ቶተ ለመተ እሸን ሚድቶ።» 12«ኤርከምፐቶተ አትከሴ አክርስታነ ከተመ ፔርከሞን ከረ ክቶኤ ታፌ ከ ክዴ፥ «እሰሴ ኮረቴተ ፐከ ለክን ቃርተ ቀፕቶ ቀፖ እኪን፥ 13ፖረ ኦፐ አልከ ሴተነ ቻኔፐዬ አክመ ከልቶ እንኡፐ። መ ኾር፥ መኽዮኤ አአመነሜ ኮድቴ፥ ኡመ ኼልተ አማክተሴ ኸዮ አአመነሜ አአንትፓስይ፥ እሰሴ ከተመሴኔ ኸይሽን አከረ ሴተነ ከሎ ከረ እሼን፥ ኼልታድ ኔፎዬ፥ አነ አመኔተ አዲኔ። 14መ ኾር፥ ወ አንኬ ቀረ ጭፕነ ሸከየን ቀፐ። ሴዴ ኔፎ፥ ኦረ ኮልሰ ፐለአም ቀፐዴ ሸከይተ እሽን ኦፐዬ ቸ። አክመ ሄለ እስረኤል ደምተ ክለነ ኮደምቴ ደመን ከ አልመሉመኔኤ፥ አከ ፐለቅ ጩፖቶፖፐ እሾተ ከቶኤ፥ ፐላም እሸ ፐለቅ ዴሀሜ። 15አክሞሴ ምነኤው፥ ኦረ ኮልሰ ኦረ ኔቆለ ቴየኖ ኔፎ እሽን ኦፐዬ እቸ። 16ሴመለ ደፐይት ከመ ኦሬ፥ አታክት ዴሀይንቶፐኤን ኬ ከፖፐ ዴአ ከ፥ ኮረቴተ አፈዮ ከረ ሶክንቶን እሾተ ቶርፐይ። 17«ነመ ነፐሀተ አደከይንቶ ቀፖ፥ ወ ሀፑረ ቁልቁሎተ ትከ ክርስታነት ኪነ፥ አደከዮ! «ነመ ፑቴኤ፥ ሜነሴኔ «ሜነሴኔ» ጩተሜ ቁደዬን እሽ ዳሸ። ከ ደከ አተ፥ አቀረ መኸ ሃረየ ታፈሜ እሽ ዳሸ፥ ኡመ ነመ ደኮሴ ቴየዴ መልይ፥ ነመ መኾሴ ኡፖ ተከ ኔፎ እንቾ።» 18«ኤርከምፐቶተ አትከሴ አክርስታነ ከተመ ትየትሮን ከረ ክቶኤ ታፌ ከ ክዴ፦ «እነሴኔ አዋቀ፥ አእልዳድ ኦፐየ አፕተ ፐሀኔ፥ ሎቃድከ ቀሸወ ቁደ ላጨሜ ፐሀኔ እኪን፥ 19ኮደይት ከ ጫለላት ከ አመንቴተይት ከ ኦርኹመይት ከ ዱፐተይት እንኡፐ። አክመ ኮደይት አከመ ዴሰ፥ አፐዮተ ቀረ ጫሎ ኔፎ እንኡፐ። 20መ ኾር ወ አንኬ ቀረ ጭፕነ ተከኔ ቸ። እስከቴተሴ ‹አንኹመምፐይቴተ› እስ ኪንቶ፥ ኤልሰፔል ክደምቶ፥ ከ አከ ኦርኸየዮ አልመሉመን ከ ደምተ ክለነ ኮደምቴ ደመኔኤ እሾተ ኮልንቶ ከ እሾተ ሰሰፐንቶ፥ ኬለዬ እዱፐቴ። 21አከ ደፓድፐ ኦርቶኤ፥ ክሴተ እንእሼተ ዳሼ። መ ኾር እሼተ አልመሉማድፐ ኦሬተ እቲቴ። 22ሴመለ አንት ሎሸ ፓቀ ቀረኤን እሼተ ከተ። ሴኔ እሼተ ኦል አልመሉመ ኔፎ፥ ኦን ኮደ እስከቴተሴት ከመ ኦርንክንንይ፥ ረኮተ ኩተኤን እሾተ ቀረ ቄደ። 23ከ ሄላድ ኔፎ ሌይሸ። ትከ ክርስታነ ፕሰከ፥ አክመን ድከተ ከርተ ነመ እሾ አመተ ነመ ከረ ቾ አክኖ ኡፕናደን። አንከ እሽን ፕሰኤ አከ ኮደይሽነ ምነ ዳሸ። 24መ ኾር፥ እሽነ አከተመ ትየትሮን ከረ ቸ ከ አተ ሀሴትይ፥ እሽነ አኮልሶሴኤን ቀፕንን ከ ወሴኔ አኦረ ዴሞ እሽ ኪነ ‹ሃሰሴኔ አሴተነ ከረ ኮኮከ ከ ሴከ› አኡፕንንትይ፥ አንት እንእሽነ ኪን፥ ሃዴተ ፕለ አንእሽን ቀረ አንፌኦይ፥ 25ሀከን ዴኤኖ ከረኤ ወ ቀፕተኔ ፐተው ኮኮነይሰደ ከ ቀፐደ። 26«ነመ ፑቶ ከ ሀከ ፕረምፕረት ኮድዮ ኮዶ፥ አንት ፒተደ ፕሰ ቀረኤን እሽ ሁፕነ ኡኩሜተ ዳሸ። 27‹እከ ኡሌተ ስፕለትን እሾተ ኡኩመ ከ አክመ ኦኮቶወ ምነኤ እሾተ መመጨ ከ ዳመ ኮደ።› ሁፕኖሴ አኡኩሜተ ኔፎ፥ ሁፕነሴ አንአንት ኣፕኖ ቀረ ቴየዴ ፐሀናደ። 28አንከ ህክቴተ «ህክቴተ ፐረ ምነ» ፐረ ምነ እሽ ዳሸ። 29«ነመ ነፐሀተ አደከይንቶ ቀፖ፥ ወ አሀፑረ ቁልቁሎተ ትከ ክርስታነት ኪነ አደከዮ!»


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\