አኬተ 20

1ሴከመዬ፥ ኤርከምፐቶተ አሞንቴ ኸተ ሌከንቶ፥ ከ ፉረ ህወለለ እሾ ሰንሰላተ ሀርኮፐ ቀፕቶ፥ ሴዴን አኬ። 2እከ ፖፈሴ ቀፕቴ ከ፥ ፐረ ኩመ እሸ ሂቴ። ፖፈሴ ኔፎ፥ ማከሴ አኸተ፥ እሰሴ ትየፕሎስ ታክ ሴተነ ክደሞ። 3ከ ሀከ ፐረሴ ኩመ ድክኖ ከረኤ፥ አከ አሬፐ ዴሰ ኦረን ሰሰፐንንእ፥ ህወለለሴኔ ከሮፐ እሸ ከቴ፥ ከ ቱረ ዱፍቴ ከ ቀረ መሀይተመ ኮቴ። ሴከመዬ፥ ክሴተ ሸከይቴተ ከረ ፉረመ እሸ ፋን። 4ከመ ዴሰ አልከደ አኑቁሰደኤን አኬ። አአልከደሴኔ ቀረ ቃኤ ኔፎ፥ እሰሴኔ አሁፕነ ደፐ ከ ዱካተ ሙሬተ እሾተ ዳሰሜ። አንከ እሰሴኔ ቆተ ማኩመ ዬሱስ እሾ ቆተ ቃሌተ ዋቀ መለ ኾልመን ዴሰ ቁረሜ አኬ። እሾተ ኔፎ እሰሴኔ ፕነንተሴ እሾ ፐሀናድእን ሰከተንን፥ ከ ሚንተይሾ ታክ ሀርከይሾ ቁደ ምልክተሴ አፕነንተስት እንኮደንን። እሾተ ቶቶፐ ኼን ከ ክርስቶስ ኦልይ ፐረ ኩመ ኑቁሱሜን። 5ኦረ አሌ፥ አአተ ሀሴ ኾር፥ ሀከ ፐሮሴ ኩመ ድከኖ ከረኤ ቶቶፐን ኻኔ። ሴዴ ኔፎ ቶቶፐ ኻነ አፐዮተ። 6ኦረ ኻኖሴን አፐዮተ ኦፐ ቻዶ፥ ኦረ አኦሎዴ ከ አቁልቁለዌ። ኡመ ቶተ ለመተ እሾተ ቀረዬ ሁፕነን ቀፕቶ። እሾተ ቄሴወ ዋቀ እሾ አክርስቶስ ኮደን ከ ፐረ ኩመ እሸ ኦልይ ኑቁሱመን። 7ኦ ፐረሴ ኩመ ፕረሞዬ፥ ሴተነ ህዳድፐ ፉርመደ። 8ከ፥ አከ ኦረ ፒተ ቀረ ከሎ፥ አቅንደደ አፉር ቾ፥ ከ ኮክ እሾ ማኮክ ክደሞ ሰሰፐዶ፥ ከ ኦረነ ኦሎፐ እሾተ ኻሰዶኤ ሶከ። ሌኩማሶ ኔፎ ተሀይተ ፐከቴተ ከፐ ምነ። 9እሾተ፥ ፒተ ፕሰ ቀረኤ ፐሴን፥ ከ ከንተ ቁልቁሎወ እሾ ከተመሴኔ ጫለተሜ ከፐ ሙሬን። መ ኾር አፕተ ሞንቴ ሌከዴ ከ እሾተ ፕሬ። 10ትየፕሎስ፥ እሰሴ እሾተ ሰሰፐዴ፥ ፐከቴተሴ አአፕተ እሾ አደከ አፕተ፥ እሰሴ አፕነንተሴ እሾ ኹመምፐይተሴ አደርተ ከረ ቻን ከሮፐ ከተሜ። ከ ሀልኬተ እሾ ኩያተ፥ ሀከ ፐረፐረት ረኮተ አከደን። 11ከመ ዴሰ፥ አልከ አተ ኩተየ እሾ እሰሴ አልከሴኔ ቀረ ኩቴኤን አኬ። ፒተ እሾ ሞንተከ እሸ ቱረ አሌ ቀሄን። ኡመ ፖረ ተከ ኔፎ እሾተኤን ቴየኔ። 12አንከ፥ ኦረ ሌኤ፥ አኩኩተ እሾ አሸሸከ፥ አአልከሴኔ ቱረ ቀአዴ አኬ። መታፈደከ ፐነሜን። መታፈ አፕለ ኔፎከ ፐነሜው። እሸ ኔፎ መታፈ አቻተ። ኦረ ሌኤከ ኮደሴ ኸይሾ መታፈሴ ከረ ታፈሜ ከፐኤ፥ እከ እሾተ ሙረምቴ። 13ፐከቴተከ ኦረ ሌኤ አእሼተ ከረ ቾ ዳሴ። ቶተ እሾ ስኦል፥ ኦረ ሌኤ አእሾተ ከረ ቾ ዳሼን። ፕሰከ ኮደይሾ አኸተ ቱረን ኮዴን ከፐ ፍርቴተይሾ አከዴን። 14ቶተ እሾ ስኦልከ ፐከቴተ አፕተ ከሮፐ ከተሜን። ፐከቴቶሴ አአፕተ ኔፎ፥ ቶተ ለመተ። 15ነመ መኻድ መታፈ አቻተ ከረኤን ታፈምን ከ ከረኤን ቴየንን ፕሰከ ፐከቴተሴ አአፕተ ኦፖፐ ከተሜ።


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\