አኬተ 3

1«ኤርከምፐቶተ አትከሴ አክርስታነ ከተመ ሰርዴስ ከረ ክቶኤ ታፌ ከ ክዴ፦ «እሰሴ ሀፑረሴኔ አዋቀ ተፐ እሾ ህከሴኔ አሞንተ ተፐ ቀፖ እኪን፥ ኮደይት እንኡፐ፥ ኦረ ‹እክተ› ኬ ኪን፥ መ አት እቶቴ። 2አክመ ኮደይት ፉለ ዋቅዮ ቱረዬ ቀጨ ቀፖ እንአኬይ፥ እምፐሴ ከ፥ ዌሴን አተ ሀሴ ከ ቶተ ከዬ፥ ኮኮነይሼ። 3ሴመለ፥ ወ ቴየቴ ከ ደከይቴ መቴ ኦርሰዶ ከ ቶይቴ፥ ከ ደፐይት ከመ ኦሬ። ኦን አእምፐስንአክንንይ፥ አንት አከ ኬረ ምነኤን ኬ ቀረ ዴአ፥ ኡመ ሳቴተ አኻሜፐ አክመን ኬ ቀረ ዴኦ አኡፕናቶ። 4መ ኾር ከተሞሴን አሰርዴስ ከረዬ፥ ኦረ ኦሀዋሶኤን ኜልንን ለመይተ ኬ ቁደ ቸ። እሾተ ኦሀተ አተኤ ኡውሰደን ከ አነ ኦልይ ኣነን። እሾተ ሴዴ አከተ ምነኤ ቀተኔይ። 5ነመ ፑቶ፥ አሴው ኦሀተ አተ ሉፑቅሰደ፥ ኡመ መታፈ ቻተ ከረዬ መኻድ አሌ አንሀቆ። ከ ፉለ ኣፕኖ እሾ ፉለ ኤርከምፐቶወ ኣፕኖ ቱረ አከ ነምዮ ኮዴ ማኩመ። 6«ነመ አነፐሀተ አደከይንቶ ቀፖ፥ ወ ሀፑረ ቁልቁሎተ ትከ ክርስታነት ኪነ አደከዮ!» 7«ኤርከምፐቶተ አትከሴ አክርስታነ ከተመ ፍለዴልፍየ ከረ ክቶኤ ታፌ ከ ክዴ፦ «ቁልቁልተሴ ከ ዱኮለይተሴ፥ ፉረ ታውት ቀፖ፤ ከ ፐኖ፥ ነመ ተከ ኔፎከ ዱፍንንክንን፤ ከ ዱፍኖው፥ ነመ ተከ ኔፎከ ፐንንክንን፥ እኪን፥ 8ኮደይት እንኡፐ። እህን አሬ፥ ኻረ ፐነሜ፥ አነመ ተከ ኔፎ ዱፈን ኤተንንን ኬ ቱረ ኻዬ። ሁፕነ አቀፕቶ ከድፑኑ ሸክይ፥ ቃሌትዮ እቶይትቴ ኡመ መኽዮ አመርመኔ። 9ሴመለ ሴኔ ደርተ ኮነ ከ ‹አንኦረ አይሁድ› እስ ኪነ፥ ከ ኦረ አይሁድ እንኮድንን ከ ፐርከ ሴተነ ኮዴ፥ አክመ ዴአን ከ ሎቃት ኬለ ክልፒፐደን፥ ከ አክመን አንት ኬ ጫለዴ ኡፕናደኔኤን ኮደ። 10አት አጨጨሴ ኸዮ አዱፐተ እቶይትቴይ፥ አንት ኔፎ፥ ክሴተሴ አረኮተ፥ ኦረ ፒተ ኤከይሰተ መለ ፒተ ፕሰ ቀረ ዴንቶፐዬ፥ እንኬ ቶይተ። 11አንት ጨርጨርተኔን ዴአ፥ አክመ ነመ ተከ ኔፎ ኩሌተሴ ኬ ሀርምሰምቴ ኬ ቀረዬን ቄንንእ ወ ቀፕተ ኮኮነይሰዶ ከ ቀፐዶ። 12«ነመ ፑቶ፥ አንት ትከሴ አቁልቁሎተ አዋቅዮ ኬለኤን ቱደ እሸ ኮደ፥ ኡመ ኬለዬ አፐርፐን ኣኖ። አንከ መኸ ዋቅዮ እሾ መኸ ከተመ ዋቅዮ እሸ ቀረ ታፈ። ከተሞሴን ኔፎ፥ ዬሩሰሌም ሃረየ፥ እሰሴ ዋቅዮ ከፐዬ ሞንቴ ኸተ ሌከቶ። ከ መኸሴ ኸዮ ሃረየ እሸ ቀረ ታፈ። 13«ነመ አነፐሀተ ቀፖ፥ ወ ሀፑረ ቁልቁሎተ ትከ ክርስታነት ኪነ አደከዮ!» 14«ኤርከምፐቶተ አትከሴ አክርስታነ ከተመ ሎዶቅየ ከረ ክቶኤ ታፌ ከ ክዴ፦ «እሰሴ ‹አሜን› ኪናን፥ ማክተሴ አመነሜ ከ ዱከይሰሜ፥ እሰሴ አኡመተ ዋቀ ፕሰ እሸ ቁደን ዴኤ እኪን፥ 15ኮደይት እንኡፐ፥ አፑለውንአክቶ ኡመ አፎልአክቶ። ከድን እፑለውን ታክ እፎል ኪቴዬ፥ እፐኻር። 16አመ ቆተ አፑለውንአክንን ከ አፎልአክንን መለ፥ ከ ኡፍኑቅንቶ መለ፥ አፈዮፐን አሌ ኬ ቱፈ። 17አት እኪን፥ ‹አንቴየንቶለይተ፥ ዌ ፕሰ አሬ አነ ፑሬ፥ ወ አነ ቀጬ እንቻን።› ኡመ አክመ ህዩምቴ፥ ከ ረከቴ፥ ከ ቴክቴ፥ ከ እልደ አቀፕንን፥ ከ ሉሌ ክቶ፥ አኡፕቶ። 18ሴመለ፥ እንኬ ዴሀም ከ ኪን፥ አከ ቴየንቶቶኤ፥ ወርቄተ ፐኻረ አነ ቀረ ፕደዶ፤ አከ ኡውሰቶኤ፥ ከ አከ ጬረ አሉሌ ቻተይት እንአካንንእ፥ አከ እስቁደ ዴክቶኤ፥ ኦሃተ አተ አነ ቀረ ፕደዶ፤ ከ አከ ኩለ እልደ ኬለ ዳተቶ ከ ፓተ አክቶኤ፥ ኩለ አነ ቀረ ፕደዶ። 19አንት እሰሴኔ አንጫለነ እንፉክን ከ ቂንይ፥ ደፐይትፐ ኦሬ ከ ቸፓዶ። 20እህን አሬ፥ አንት ኻሮፔኤን ቀአዴ ከ ኦፐ ኮኮእን፤ ነመ ኦን እኔስዮ ደከዬ ከ ኻሮሴ አነ ፐኔዬ፥ አንት እሸ ከፖፐን ኩለ፥ ከ እሸ ኦል ደምተ ደመ፥ እሸ ኔፎከ አነ ኦል ደመ። 21አክመን አንት መትዮ ፑቴ ከ ኣፕኖ ኦልይ አልካድ ቀረ ኩቴኤ ምነኤ፥ ነመ ፑቶ፥ አክመ አነ ኦልይ አልከዮ ቀረ ኩቴኤኦን እሸ ኮደ። 22«ነመ ነፐሀተ አደከይንቶ ቀፖ፥ ወ ሀፑረ ቁልቁሎተ ትከ ክርስታነት ኪነ አደከዮ!»


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\