ሮም 1

1ኤርከነ፥ አነ ፐውሎስ፥ ኦርኸይተሴ አዬሱስ ክርስቶስ፥ እሰሴ ኮደምፐይተ ዬሱስ ኮዴተ ሀላሜ ከ ኦቶተሴ አፈየ አዋቀ ቶሬተ ሬኸሜ ከፐዬ ኤርከሜ። 2ኦቶቶሴ ኔፎ፥ አዋቀ ኹመምፐያድ ቁደን ዳሰተ ኸሰ ዳሼ፥ እከ መታፈ ቁልቁሎወ ከረ ታፈምቴ። 3እሼተ ኔፎ፥ አክመ እነሴኔ አዋቀ፥ ፖቀላኖ ዬሱስ ክርስቶስ፥ ቆተ ነሙማድት ዴሰ ሰኜተ ታውትፐ ዴለዴ፥ 4ከ ቆተ ቁልቁሉመ አሀፑራድት ዴሰ ቶቶፐ ኻነትን አክመ እነ ዋቀ ኮዴ ሁፕነ ኩተን አክሼት ዴሰ ሌል። 5ኦረ ፒተ ፕሰ አከ ዋቀ አመኖ ከ እሽ አጨጨሞኤ፥ ዋቀ መኸ ክርስቶስ ምነኔ ዳሰታድ አነ ዳሼ ከ ኮደምፐይታድ አነ ኮዴ። 6እሽነ ከሱ አዋቀ አከ አዬሱስ ክርስቶስ ኮድተኔ ሀላዴ፥ ኦሮሴ ኦፐዌ ክተን። 7ሴመለ፥ እሽነ ፒተ ሮም ከረ ከለ፥ አዋቀ እሽን ጫለዴ፥ ከ አከ ከፋድ ኮድተኔ እሽን ሀላዴ ፕሰዬ፥ ዋቀ ኣፕኖ እሾ ፖቀላኖ ዬሱስ ክርስቶስ ከፐዬ አዳሰተ እሾ ነከይተ እሽነ ኮዶ። 8አመንቴተይሽን ቆተ ፒተ ፕሶፐ ደካቴ መለ፥ ዌ ፕሰ ቱረኔን ቀትን ከ እሽን ፕሰ መለ፥ ዬሱስ ክርስቶስ ምነን ዋቅዮ ከለተይሰን። 9አክመን ቅንሴትዮፐዬ አውተ ፕሰ እሽን ድከኖ፥ ዋቀሴ አንኦቶተ ቆተ እናድ ቶርኖ፥ ከ እስከሬለ እሸ ኬለ ኮደ ኮኖን አነ ማክተ። 10አመ ፕረምፕረ ቀረዬው፥ አከ አዋቀ ቀረ ኮድቶ፥ ዴኖሴን አንእሽን ከፖፐ ቀፐ አከ ኦልኬለ አነ ቴየኔኤ፥ ኩያተ ፕሰን ዋቆፐ ቅንሰን። 11ማነ መለ፥ አከ ኮኮናተኔኤ፥ ዳሰተ ሀፑረ እሽነ ዳሰተ ከ እልዳፐ እሽን አኬተን ኸጬልይ። 12ሴዴ ኔፎ፥ ዋን መለ አሴ ክዴ፥ አነ እሾ እሽን አመንቴተሴ አንኦልቱረ ቀፕኖን አከን ኦል ኸሰ ኦርኖ ከ ኦል ኮኮነኖ መለ። 13ኮያለኖ፥ አክመን ኦረ ኦረ አይሁድእን ኮድንን አፕለ ኦፐዬ፥ ኦረ አመኖ ቀፖ ምነኤ፥ አክመን አሴው እሽን ኦፐ ቀፕናዶኤ፥ አክመን ሌከይቴተን እሽን ከፖፐ ዴነ ፒሰኖ፥ እከ ሀሰው ሀስንቶ፥ አከ ኡፕናተኔን እሽን ቀረ ፋን። 14ማነ መለ፥ አተማሬ እሾ አንተማርን፥ ከ ኦከ እሾ ኤፐ ኮልሰኤ እሬተ አነ ቀረዬ ቻይ። 15ሴመለ እሽነ አፒተ ሮም ከረ ከለ ኩልእ፥ ኦቶተሴ አፈየ ቶሬተ አንት ፈየኤን ኸጬል። 16አንት ኦቶተሴ አፈየትን አንጬሮ፤ ማነ መለ፥ ኦቶተሴ አፈየ፥ ሁፕነሴ አዋቀ ፐዮተ ቀረዬ ኦረ አይሁድ ከ ከመ ዴሰው ኦረ ኦረ አይሁድእን ኮድንእ ዴኤ ከ ነመ አመኖ ፕሰ ድንኖይ። 17ኦቶተሴ አፈየ፥ ፐዮተ ዴሰ ፐየቴ ሀከ ፕረምፕረትእ ዋቀ አክመ አመንቴተ ቁደን ኦረ ሀንቄለይሼ ሌል። ማነ መለ፥ እታፈምቴ ከ ኪን፥ «ሀንቄልተ ነመ፥ አመንቴተኔ ከላን።» 18ኦረ ኮደይሾ አኔቀን ዱካተ ዋቀ ዱፍኖ፥ ከ አከን ኡፕናተምን ኮኖ፥ ጩፖተይሾ ከ ኔቁምተይሾ ምነን ሚረ ዋቀ ሞንቴ ኸተ እሾተ ቀረ ዴአ። 19ማነ መለ፥ ቆተ ዋቀት ዴሰ ወ ኡፕናተ እሾተ ፋነ፥ ዋቀ እእሾተ አክሼ፥ እከን እሾተ ለአይተይ። 20ሀከ ፒተ ኡመምቴ ፐየቴ ቻተሴ አዋቀ አካንንክንንት፥ ሁፕነሴ ኻድ ፕረመን ቀፕንን እሾ ዋቁማድ፥ ኡመታድ አኡሜ ቀረን ፈየኤ ኦረ ከል። ሴመለ ኦሮሴ ወ እሽን መርመደኔ እንቀፐን። 21ማነ መለ፥ እሾተ ከት ፑኑ ዋቀ ኡፐኔዬ፥ አከ ዋቁማድ ምነ እሸን ኡልፌስኔ፥ ከ ከለተ አእሸ ፐርፓችስኖ እሽእን ከልኔ። መ ኤለ ኼን ከ ወ ፓተ ፐተ ድከዴን። መተሴ ኸይሾ ድከተን ቀፕንንከ ሉሌ። 22እሾተ «አን ኦከ» እስ ኪን መ፥ እሾተ ኤፐ። 23አዋቀሴ ቶንንክንን ሰከተደን ከፐዬ፥ ወ ኡመቶሴ ቶኖ ፐሀ፥ ወ ነመ ታክ ኸምፕረ ታክ ፕናነ እሾ ወ ፒተን ዴሰ አነ ፐሀትእ ሰከተን። 24ሴመለ ዋቀከ ኤለ ኼ ከ ኸጬልተሴ ኸይሾ ኮፔ አጬረትን፥ አከ ደክንተይሾ ኦልቱፐ ኜልሸኔኤ ኤዴሰ እሾተ ቱኬ። 25ሴዴ ኔፎ ወ መለ እሾተ ቀረ ከይቴ፥ ቆተ ዱካተ ዋቀ ደርተን ፑርሼን ከ ኡመምፐይተ ከፐዬ ወ ኡመሜት ሰከተዴን ከ እሽ ኦርኹሜን መለ። እሸ ኾር ሀከ ፐረፐረትእ አከለተይሰሜ። አሜን። 26ሴመለ ዋቀ፥ ኸጬልተ ጬረት እሾተ ተርፕሼ ከ እሾተ ዳሼ፤ እስከተ ኔፎከ እስከተ ኦል ሙክን ከ ኣታሶ ዲሼን። 27ዲረከ አሴው እስከተ ኦል ሙክተ ዲሼን ከ መተይሾት ኦልን ሙክተ ሀርሞ ኸጬሌን። ከ ኦልቀረ ኮደ ኔቀ ኮዴን። ከ ደፐይሾ ምነን ኾረ እሾተ ፐርፓችስኖ ደክንተይሾትን ኾረዴን። 28ኦረ ቆተ ዋቀ ኡፕናተ ቲቴ መለ፥ ዋቀ፥ አከ ቀልፔተ ኔቀ ቀፕናደን ከ ኮደ ጬረኤው ፖረ ኮደኔኤ እሾተ ቱፐ ዴሰ ዲሼ። 29ሴመለ እከ ከርፐ፥ ከ ኔቁምተ፥ ከ ኸጬልተ፥ ከ ኾማተ፥ ከ ዮተ፥ ከ ነመ እከሰ፥ ከ ፔቀ፥ ከ ሰሰፐ፥ ከ ቀልፔተ ኔቀ፥ ከ ፖረ ነመ ሃሰወን እመካዴን። 30ከ አመኸ ነመ ፐትነ፥ ከ አዋቀ ኔደነ፥ ከ አነመ ጬርነ፥ ከ አእስ ፔፕነ፥ ከ አጬጨነ፥ ከ አሳንተ አእሽን ኔቁምተ ኮደኔ ፈደነ፥ እሾ አቶላሶት አፈ ደከይንንክንን ኮዴን። 31ከ ኤፐ ዌኤን ኡፕንን፥ ከ አአመነምንክንን ከ አጫለለ ደፔ፥ ከ አሱረይሰተን ቀፕንን ኮዴን። 32አጨጨሴ አዋቀ ኪኖ «ኦረ ወ አሴ ፐፐሀ ኮኖ፥ ቶተ እሾተ ፋን» አኡፐን ቀረን ዴሰ ሴዴ ፕሰ ኮን፤ ከ ኮደ መልይው፥ ኦረ ወ አሴ ፐፐሀ ኮኖ ኜርን።


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\