ሮም 11

1እንቶኖ አነ ካሰዶዌይ፥ ሄለ ኩል ዋቀ እኦረ እስረኤል አሌ ከቴ? እነ፥ እንከኔ። ሀ አንት ምከ አንእስረኤልተው ከ አንሰኜተ አፕረሃም፥ ከ ከፈ ፕንያምፐ ዴለዴ። 2ዋቀ፥ ሰመይታድ አኸተው ሬኸዴ አሌኤን ከኔ። ኤልያስ፥ አክመ ፉለ ዋቀ ቱረ ኦረ እስረኤል ኸሰሴ፥ መታፈ ቁልቁሎተ ቆተ ኤልያስ ዴሰ ወ ኪነ፥ እሽነ አኡፕተኔ? 3ሀ እክዴ፥ «ፖቀለይ፥ ኹመምፐያት እሌይሼን፥ ከ ፖረይት አከልሶተ ኔፎ አሌ ፖቴን፤ አንት ፐተከ አሬ ቸ፥ እከ አመ አነ እከሰ ፋንው።» 4መ ኾር ዋቀ አተ ክዴ ከ እሽ ኦርሼ? እክዴ፥ «አንት ኦረ ክሎተሴ ፐኣል ክደምቶኤን ሰከተንን፥ ነመ ኩመ ተፐን ሀትሰዴ።» 5ሴመለ ኼልቶሴ አአመ ኔፎፐዬ፥ ኦረ ዳሰተ ዋቀትን ሬኸሜ ከ ፔለ ሀሴ ቸ። 6ሬኾሴን ኔፎ ኦን ዳሰተ ዋቀትን ኮዴኔዬ፥ ኮደ ነመትንን ኮድኔ ክዴተ። አታክት፥ ዳሰተ ዋቀ ፓተ ፐተ ኮድን። 7ከ ኩል ማነ? ኦረ እስረኤል፥ ወ ፈዴ እደፔ። ኦረ ሬኸሜከ ወ ፈዴ አከዴ፥ ኦረ አታከ ኾር ኤዬ ደካዌ። 8ሴዴ ኔፎ አክመሴ አታፈምቴ ከ ኪንቶ፥ «ዋቀ ኤዬ እሾተ ሉልሼ። ሀከ አዌትእ እልዳሶከ ፓተ አክንንክንን፥ ነፓሶከ ፓተ ደከይንንክንን» ምነ። 9ታውት እኪንው፥ «ደምተይሾ አኤሬረ እሾ አቱሩረ ምነ አእሾተ ቀፕቶ፥ ከ እሾተ ኬሀይትሶ፥ እከ እሽን ረከዴን። 10እልዳሶ አከ ፓተን አክንንእ አእሾተ ቀረ ሉሌን፥ አውተ ፕሰ አረኮተን ኦሎፐ ኸተ ኮኬን።» 11እንቶኖ አነ ካሰዶዌይ፥ ሄለ ኩል ኦረ አይሁድ፥ ኬሀይቶሴ ኸይሾ፥ ሀከ ፕረምፕረት እሽን ፐተኔ? እነ! መ ሀ፥ እሽን ደፐይሾ ምነኔ፥ ኦረ ኦረ አይሁድእን ኮድንን ድነ አከዴ። ሴዴ ኔፎ፥ አከ ኦረ እስረኤል ኦረ ኦረ አይሁድእን ኮድንን ኸጬሎ መለ። 12ደፐይሾ ምነኔ ኦረ ፒተ ሰከ ኩተ አከዴይ፥ ፕእተይሾ ምነን ኦረ ኦረ አይሁድእን ኮድንንከ ሰከ ኩተ አከዴይ፥ ከት ዴሰ ድኮተ ኦረ አይሁድ ፕሰ ድነዬ፥ ሰከ አተ ኩተ ኮደው! 13አመ ኦር፥ እሽነ ኦረ አይሁድእን ኮድንን፥ እሽነኤን ሃሰወን። ቆተን ኮደምፐይተ አኦረ ኦረ አይሁድእን ኮድንንፖፐ ኤርከሜ ኮዴ መለ፥ ኮድዮን ፔፐን። 14ሴዴ ኔፎ፥ አከ ኦርኖ አአይሁድ፥ ኦረ ኦረ አይሁድእን ኮድንን ኸጬሎ፥ አንከ እሾቶፐዬ ኦረ ዴሞ ኔፎ ድንሾ መለ። 15ኤቴ ዋቀ እሾተ ጭፔዬ፥ ፒተ ዋቀ አራረሜይ፤ ኦ ዋቀ እሾተ ቴየኖዬው ዴሰ አተ ኮድተው? እን ኦር ቶቶፐ ኻነ ምነ ክዴተ። 16ኡንተ ፐዮተ ፐልቴ ቀረዬ፥ ኦን ላቆተ ከልሶተ ዋቀት ዳሰሜዬ፥ ላቆተ ፕሰ አዋቀኤው፤ ኦን ህትነ ቆይረኤ ከልሶተ ዋቀት ዳሰመዬ፥ ታማድ ኩል አዋቀኤው። 17ኦረሴ አአይሁድ ታመ ኤኬርተ ኤነፐ ፐሆ፥ ኤቴ ቁረመዬ፥ እሽነ አታመ ኤኬርተ ኮመይተ ፐሀ፥ አኦረ አይሁድእን ኮድንንትይ፥ ፖረይሾ ኦፐኤ ድሸምቴን ከ ቴየንተይሾ ቁደ ቆተንተን። 18ሴመለ እሽነ ኦረ ኦረ አይሁድእን ኮድንንትይ፥ ታሞስን ቁረሜ ቀረዬን ጬጨደን። ኦ ጬጨንተን ኔፎ፥ አክመ ታመ ኮድቴን፥ ህትነከ እሽን ሃነን፥ እሽነከ ህትነ አሃንአክንን መቴ ኦርሰደ። 19መ ኾር ተከ ፑኑ እኪተኔ፥ «አከን እኖ ፐከይሾ ኦፐ ድሸሞ መለ፥ እሾተ ታመዬ እኖ ቱረ ቁረሜን።» 20እን ዱካተ መ፥ እሾተ ቆተን አመንን መለ አሌ ቁረሜን፥ እሽነከ ቆተ አመንቴን መለ ጨፓቴን ከ ቀአቴን። ሴመለ እስን ጬጨን መ፥ ፉረን ከላደ። 21አውተ ዋቀ ኦረሴ አአይሁድ፥ ታመ ቆይረ ቀረ ዴሄ ፐሀኤን ሱረይሰንንይ፥ እሽን ኔፎን ሱረይሰዶይ። 22ሴመለ ዋቀ፥ ሾሮኩማድ እሾ አከ ፑኑ ከርተን ኮኮክ ቶየ። ዋቀ እሰሴኔ ፕኤ ቀረኤ ከርተ ኮኮነን። ከ እሽን ሱረይሰን። ሴዴ ኔፎ ኦን እሽነ ሾሮኩማድፐ ከላንተኔዬ፤ አታክት እሽነ ኩል አሌ ቁረመ። 23ኦሮሴ አአይሁድእው፥ ሴዴ አአመንንክንን ከመ ከት ኦረኔዬ፥ ዋቀ ፖረይሾ ቀሮፐ ለመተ እሾተ ኦርሰ እኤተንሸይ፥ እኦረን። 24እሽነ፥ አታመ ኤኬርተ አኮመይተ ፐሀ፥ ኦረ ኦረ አይሁድእን ኮድንንይ፥ ኦ እሽነ ኩል ኤኬርተ ኮመይተ ቀረ ቁረምቴን ከ ኤኬርተ ኤነፐ ቀረ ድሸምቴኔዬ፥ ኦረሴ አአይሁድ፥ ኸተው ኤኬርተ ኤነፐ ቀረ ዴለዴ ዴሰ፥ አተን ኦርን ከ ፖረይሾ ቀረኤን ድሸምን! 25ኮያለኖ፥ እለተየን ኮድኔ አከ አኪንን ከ አድከንን፥ ሃሰ ተከን ጩተሜኤን እሽነ ሌሌተ ፋን። ቲተ ኦረ እስረኤል፥ ሀከ ድኮተ ኦረ ኦረ አይሁድእን ኮድንን ዋቆፐ ቲተውኖ እመከንቶ ከረኤ ዲሼይ፥ ሀከ ፕረምፕረኤን። 26ኦረ እስረኤል ፕሰ ኔፎ ፖረ አሴ ፐሆኔ ድነን። ሴዴ ኔፎ፥ አክመሴ አታፈምቴ ከ ኪንቶ፥ «ድንሸምፐይተ ስዮንይ ዴአ ከ ሰኜተ የይቆፕ ፕሰ ከረዬ ጩፖተ ፐሸ። 27አውተን ጩፖተይሾ አሌ ፐሾዬ፥ ኮደይቴተ አንእሾተ ኦል ኮደዶ ኔፎ ሴዴ።» ሴዴ ምነ። 28ኦረ እስረኤል ቆተ ኦቶተሴ አፈየኤን አመንን መለ፥ እሽነ ኦረ ኦረ አይሁድእን ኮድንን መለ፥ ፓለካረ ዋቀ ኮዴን። መ ኾር ቅንደ ሬኸ ዋቀት ዴሰ ኣከደሴኔ ከፈደ ኻዬ ምነን እሾተ ኦረ ዋቀን ጫለተሜ። 29ማነ መለ፥ ዋቀ ኦቶ ኦረ ሬኸዶ ከ ዳሰታድ ዳሾ ከመዬ፥ አመ ዴሰ ኦርንቾ ከ ከመ ዴሰ ካጵንንቾይ። 30እሽነ ኦረ ኦረ አይሁድእን ኮድንንይ፥ አክመ እሽነ ኸተ ዋቀ አአጨጨምአክንን፥ ከ ቆተ ኦረ እስረኤል ዋቀ አጨጨመ ቲቴ ምነን፥ ሱረይሰተ ቴይቴን ምነኤ፥ 31እሾተ ኔፎ አመ አሴው ዋቀ አጨጨምንክንን ከ ቆተ እሽነ ሱረይሰተ ቴይቴን ምነን፥ አሴው ኩል ሱረይሰተ ቴየኔው። 32ማነ መለ፥ ዋቀ አከ ኦረ ፕሰ ሱረይሰዶ መለ ቄዴ ከ ኦረ ፕሰ አጨጨመ ቲተኤ ኦረ ህደሜ ኮዴይ። 33ቴየንተ ዋቀ ከ ኦኩማድ እሾ ኡፕናድ ኦ አተ ኩት! አይኖ ወ እሸ ፒሰዴ ከመ ቴየ ከ ሳንታድ ኡፕናደ? 34መታፈ ቁልቁሎተ እኪን፥ «አይኖ ድከተ ፖቀለ ከረ ኡፐ፥ ታክ አይኖ እሸ ዴሃመ?» 35ታክ «አይኖ እሽ ሌቄሴ እከ እሽ ኦርሸ?» 36ማነ መለ፥ ዌ ፕሰ እሸ ቁደው ዴኤን፥ እሸኤውከ ኮዴ፥ እከ እሽእው ኮዴኔይ። ሀከ ፐረፐረት ኡልፌነ አእሸ ከዮ፥ አሜን።


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\