ሮም 15

1እኖ አአመንቴተን ኮኮከ፥ አኑኑኩለ ቀረ ሃዴተ ኔስሰ እኖ ፋን ዲሼይ፥ እስ ኸሰሰ እኖ ፋንንክቶ። 2እኖ ተከ ተከዬ አመንቴተን ኼልያኖ ኮኮነሰኤ፥ ወ እሽ ፐኻረ ከ እሸ ኸሰይሸ ኮነ። 3ማነ መለ፥ ክርስቶስ እስን ኸሰኔ መ፥ አክመ ታፈምቴ ከ ኪንቶ፥ «ኦትተ አኦተምፐየ ኬ ኦቴኔን፥ አነ ኦተሜ፥» ሴዴ እሸ ቀረ ከዬ። 4ዱፐተ እሾ ኸሰ ኦርሰተ አንመታፈ ቁልቁሎተ ከረ ቴይንናትን አከን ኸሰ ቀፕናኖኤ፥ ወ ኸተ ታፈሜ ፕሰ፥ እኖ ኮልሰ መለው ታፈሜን። 5አክመ ዬሱስ ክርስቶስ ከመ አንተን ምነኤ፥ ዋቀ ዱፐተ እሾ አኸሰ ኦርሰተ፥ አሀፑረ ተኩምተን ከላተ እሽነ ዳሾ። 6ሴዴ ኔፎ፥ አከ ተኩምተ ቀፕናተን ከ ኔሰ ተከን ኣፖፐ ፖቀለ ዬሱስ ክርስቶስ ዋቀ ኡልፌስንተን መለ። 7ኡልፌነ ዋቀ መለ ክደ ከ፥ አከ ክርስቶስ እሽን ቴየዴ ምነ ኦል ቴየደ። 8ማነ መለ፥ ዋቀ ኸሰሴ አኣከደሴኔ ከፈ ኻዬት ዳሼ ድክሰኤ፥ አክመ አመነሜ አክሰኤ፥ ክርስቶስ አክመ ኦርኸይተ ኦረ አይሁድ ኮዴ፥ ሴዴን እሽነ ሌል። 9ክርስቶስ ወ መለ ኦርኸይተ አይሁድ ኮዴ አፕለኤው፥ ኦረ ኦረ አይሁድእን ኮድንን አከ ሱረይሰተ ዋቀ መለ ዋቀ ከለተይሰዶ መለ። ሴዴ ኔፎ አክመ ታፈምቴ ከ ኪንቶ፥ «ኦረ ኦረ አይሁድእን ኮድንንፐዬን ኬ ከለተይሰደ ከ መኸይት መስሙሬተን ደወደ።» ምነ። 10ከ ታፈምቴ ከ ኪንው፥ «እሽነ፥ ኦረ ኦረ አይሁድእን ኮድንንይ፥ ኦረ ዋቀ ኦልይ ኸሶደ!» 11ከ ታፈምቴ ከ ኪንው፥ «ኦረ ኦረ አይሁድእን ኮድንን ፕሰዬ፥ ፖቀለ ከለተይሰደ፥ ሰመይተ ፕሰ አእሸው ከለተይሰዶ!» 12ሴመልይው እሰያስ እኪንው፥ «አሰኜተ እሴይፐ ዴለዶ ዴአ፥ ከ ኦረ ኦረ አይሁድእን ኮድንን ሙክሰኤ ኸ፤ እሾተከ ኸሰይሾ እሸ ቀረኤ ኻየደን።» 13ሁፕነ ሀፑረ ቁልቁሎተትን ኸሰይሽን አከ ቀረኤው ኩተዶኤ፥ ሴዴ አእሸ አመንቴን መለ፥ ዋቀሴ ኸሰ ዳኖ ኸሶተ ፕሰ ከ ነከይተ እሽን አእመኮተን እሽነ ዳሾ። 14ኮያለኖ፥ አክመ ፐኻሩምተን እመካቴን፥ ኡፕነ ፕሰከ እሽን ከረ እመካዴን፥ አከ ኦል ዴሀምተ ኤተንሰን እንኡፕናዴ። 15ዳሰተ ዋቀ ከፐ አነ ዳሰምቴ መለን ክዴ ከ፥ እሽነ መቴ ኦርሰ መለ ቆተ ዌ ተከን ተከኔት ዴሰ ፉረ መል እሽነ ታፌ። 16ሴዴ ኔፎ፥ ኦረሴ ኦረ አይሁድእን ኮድንን አከ ከልሶተ ሀፑረ ቁልቁሎተትን ቁልቁለውቴ ከ ዋቀ ኸሰንቶ ኮደኔኤ፥ አከን እሾተ ኦቶሴ አፈየ ቶሮ ከ፥ እሾነኤ አቄስተ ምነ ዬሱስ ክርስቶስ ኬለ ኮደ ኮዶ መለ። 17ሴመለ ኮደን ዋቀ ኮዴ መለ፥ ዬሱስ ክርስቶስን ዋን መለ እስ ፔፐኤን ቀፐ። 18ሴዴ አክርስቶስ፥ ሃሰዮ እሾ ኮድዮ ከረ ዴሰ፥ አከ ኦረ ኦረ አይሁድእን ኮድንን ዋቀ አፈ ደከዮ ኮዴ መልይ፥ ዋን መለ እስ ፔፐ አፕለ አንቀፖ። 19ከ ሴዴ አቄዴ ከ፥ ሁፕነ ወ ኦልሰ ፐሀ ከ ኦረ ቀወነ ኮዴተ እሾ ሁፕነ ሀፑረ ቁልቁሎተትን፥ አከ ኦረ ኦረ አይሁድእን ኮድንን ዋቀ አፈ ደከዮ ኮዴ መልይ፥ ወ አንፔፐደ እንቻን። አንከ ሴመለ፥ ዬሩሰሌም ፐየቴ ሀከ ፒተ እልዋርቆንት ኣኔ ከ ፒተደ ከፐን ዴሰ ቸ ኦፐ ኦቶተሴ አፈየ ፕሰ ቶሬ። 20ዋን አውተ ፕሰ ኸጬለ ኔፎ፥ ፖረ አቱረን ክርስቶስ ኦፐኤን ቶረምንፐ ቃሌተሴ አዋቀ ቶሬተ ዲሼይ፥ አክመ ክርተ አነመ ፕለ ከቴ ቀረ ትከ ቁፕናን ምነኤ፥ ፖረ አቱረን እሸ ኦፐ ቶራሜፐ ቶሬተን። 21ሴዴ ኔፎ አክመ ታፈምቴ ከ ኪንቶ፥ «ኦረ ቆታድ ዴሰ ቱረን እሾተኤን ሌለምን እአከን፥ አአፐር ቆታድ ዴሰን ደከይንንከ ኡፕናደን።» ሴዴ ምነ። 22ዋን መለ ሀከ አመት እሽን ከፖፐ ሌከይቴተን ዴነ መላሌ ቶይ፥ ሴመለ። 23መ አመ ኦር አሬፐ ዴሰ፥ ቆተን ፒተዶሴኔፐዬ ኮድዮ ድክሼ መለ፥ ከ ኸተው እሽን ከፖፐ ዴነ ድከኖ መለ፥ 24ኦን ፒተ እስፔን ኦፐ አኖዬ፥ አከን እሽን ከፐን መቆ ከ እሽን አኮን ድከን። ኦን ሸከይቴተ እሽን ከፐ ጨሮ ከ አንተ ኻኖዬ ኔፎው፥ አክመ ዋን እሽን ኣነትን አነ ቃርቃርተኔን ኸሰ ኮን። 25አመ ኾር፥ ቃርቃርተኔን ዬሩሰሌምፐ ቁልቁሎወ አን። 26ማነ መለ፥ ክርስታነ ፒተ ሜቄዶንየ እሾ አአከየኤ፥ ረከተምፐየ አቁልቁሎወ አዬሩሰሌምይ ቻት ቃርቃርተ ፖሀ ኦል ከሌይ። 27እሾተ ቃርቃርቶሴ ኸሰኔ ዳሼን። እከ ኬቶ እሾተ ቀረዬ ፈደም። ማነ መለ፥ ኦ ኦረ አይሁድ፥ ኦረ ኦረ አይሁድእን ኮድንን ኦልይ ዳሰወደ ሀፑረ ቆተኖዬ፥ ኦረ ኦረ አይሁድእን ኮድንን ወ ቀፐኔ ዋቀከ እሾነ ዳሼትን ኦረ አይሁድ ቃርቃሬተ እሾተ ፋንይ። 28ሴመለ ኦን ቃርቃርቶሴ ፖሀሜን ኣኖ ከ እሾተ ከልሾ ከ ድክሾ ከመዬ፥ እስፔንፐን አንተ ኸ ከ እቱረ እሽን ከፐን መቀ። 29ኦን እሽን ከፖፐ ዴኖ ኔፎዬ፥ አክመ ሰከ ክርስቶስ እመኮተን እሽነ ዴኦ እንኡፐ። 30ኮያለኖ፥ አከ ዋቆፐ አነ ቅንሴተን አነ ኦል ጨፓተኔኤ፥ ፖቀለ ዬሱስ ክርስቶስ ከ ጫለለ ሀፑረ ቁልቁሎተትንን እሽን ናፐን። 31ወ አነ ቅንሰተኔ ኔፎ፥ አከን ኦረ አመንንክንን አአይሁድ ኬለ ፐሆ ከ፥ ኮደ አንዬሩሰሌም ከረ ቀፖ ኔፎከ፥ አቁልቁሎወ ኸሰኖ ኮዶ መለ። 32ከ፥ ኦን እዋቀ ክዴዬ፥ ኸሶተኔን እሽን ከፖፐ ዴአ ከ እሽን ኦልይ ኔሰደይ። 33ዋቀ ነከይተ አእሽን ፕሰ ኦልይ ቻዶ። አሜን።


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\