ሮም 8

1ሴመለ አዬሱስ ክርስቶስን ቸ፥ አመ ኦር ጪጨ እሾተ ቀረዬን ቻን። 2ማነ መለ፥ ሴረሴ አሀፑረ፥ ዬሱስ ክርስቶስ ቁደን ቻተ ዳኖ፥ ሴረ ጩፖተ እሾ አቶተ ኬለዬ ነተኔ አነ ሶክሼይ። 3ኑኩሉመ አነመ ቀረን ኻቴኤ፥ ወሴኔ አሴረ ኮደ መለሌኤ፥ ዋቀ ኮዴ። ከ ጩፖተ ምነን ኤለ ኼ ከ እነሴኔ ኻድ፥ ደክንተ ጩፖለይተ ነመ ፐሀቶን ዴለዴ፥ ኤርኬ፥ ከ ደክንተ አእነሴኔ ኻድትን ጩፖተ ቀረ ደፐ ሙሬ። 4ሴዴ ኔፎ ወ መለ አሴ ኮዴ፥ እኖሴኔ ድከተ ሶአ ቀረ ከላንንክንን ከ አሀፑረ ቀረ ከላነ፥ ቅንድኖ ዴሰ አከ አጨጨ ሴረ እመካዶ መለ። 5ኦረ ድከተ ሶአትን ከላኖ፥ ቆተ ሶአት ዴሰው ድከን፤ ኦረ አሀፑረ ቀረ ከላኖ፥ ቆተ ወ ሀፑረት ዴሰው ድከን። 6ቆተ ሶአት ዴሰ ድከተ ከመ ቶተ ዴን፤ ቆተ ሀፑረት ዴሰ ድከተ ከመዬ ኾር ቻተ እሾ ነከይተ ዴን። 7ማነ መለ፥ ነመ ቆተ ሶአት ዴሰ ድከኖ፥ ቆተ ሴረ ዋቀት አጨጨምንክንን ከ አጨጨመ ኤተንንንክንን መለ፥ ፓለካረ ዋቀኤ ኮድንይ። 8ኦረ ድከተ ሶአትን ከላኖ፥ ዋቀ ኸሰሰ ኤተንንንቾ። 9እሽነ ኾር፥ ኦን ሀፑረ ዋቀኤ ዱካተን እሽን ከረ ቻዬ፥ አሀፑረ ቀረኤ ከላተን ዲሼይ፥ አሶአ ቀረኤ አከላተን። ነመ ሀፑረ ክርስቶስን ቀፕንን ኾር፥ ነሞሴ አክርስቶስን። 10ኦን ክርስቶስ እሽን ከረ ቻዬ፥ ከድ ፑኑ ሶአስን ጩፖተ ምነን ቶናኔዬ፥ ሀፑረይሽን ሀንቄሉመ ምነን ቻተ ቀፐ። 11ዋቀሴ ዬሱስ ቶቶፐ ኻሼ፥ ኦን ሀፑራድ እሽን ከረ ቻዬ፥ እሴ ዬሱስ ክርስቶስ ቶቶፐ ኻሼ፥ እሸው ሀፑረሴ ኻድ እሽን ከረ ቾ ቁደን ሶአሴኔ ኸይሽን ቶነት ቻተ ዳሸ። 12ሴመለ ኮያለኖ፥ እሬተ እኖ ቀረ ቸ። እሬቶሴ እኖ ቀረ ክቶ ኔፎ፥ አከ ድከተ ሶአትን ከላተ መለን። 13ማነ መለ፥ ኦን ድከተ ሶአትን ከላንተኔዬ፥ እሌተን። ኦን ኾር፥ ሀፑረኔ ኮደ ሶአስነ አሌ እከሰኔዬ፥ እቻተን። 14ማነ መለ፥ አሀፑረ ዋቀትን አኖ ፕሰ ሄለ ዋቀኤይ። 15ሴመለ፥ ሀፑረሴ አንእሽን ዋቀ «ኣፖ» ኪንኖ ከ ሄለ ዋቀት እሽን ኮኖ ቴየቴን ዲሼይ፥ ፉረን ከላተኤ ሀፑረ አከርፕቹመ አቴየኔ። 16አክመን ሄለ ዋቀ ኮድኔ፥ ሀፑረ ዋቀኤ ሀፑርኖ ኦልይ ማኩም። 17ሴመለ፥ ኦን ሄለ ዋቀ ኮድኔዬ፥ አንሌሀምፐየ ዋቀ ክዴተ፥ ከ ክርስቶስ ኦል እሸ ሌሃነ። ኦን አመ ክርስቶስ ኦልይ ረከኖዬ፥ ኩል ኡልፌናድ እሸ ኦልይ አሴዌን አከነይ። 18ኦን ረኮተሴ አአመ እሾ ኡልፌነሴ እኖ እቱሮፐ ሶኮ፥ ኦልከፐ ቶይኖዬ፥ ረኮተሴ አአመ ዌ ከፐኤ አንድክንአንቾ። 19ኡመተ ፕሰ አከ ዋቀ ሄላድ አክሾ ኸጬልተኔ አሰን። 20ኡመተ ፕሰ አከ ፓተ ፐተ ኮዶኤ ደፐ ቀረ ሙረሜ። ሴዴ ኔፎ አዋቀ ቀረኤ ኮድቴ ዲሼይ፥ እስንን ኮድኔ። መ ኾር ኸሰ ቸ። 21ኸሰሴ ኔፎ፥ ኡመተ መታድ አከ ከርፕቹመ ፐቴተ ኬለ ነተን ሶኮ፥ ከ ሄለ ዋቀ ኦልይ ኡልፌነ አከዶ ከ ነተን ከላዶ መለ። 22ኡመተ ፕሰ ሀከ አመት አክመ ተከ ሱሩምተ ዬተተ ኻየትን ቀፐሜ ከ እተኖ እንኡፕነ። 23ኡመ ኡመተ ፐተን መ፥ እኖሴኔ ዳሰተሴ አዋቀ አፐዮተ፥ ሀፑረሴ አቁልቁሎተ ቴየዴ ከ፥ አከ ዋቀ ሄላድ እኖ ኮደዶ ከ ደክንትኖ ፕሰ ነተን ሶክሾ አሰነ፥ መትኖ እኖ ኩል እስከረን ኸተ እተን። 24ማነ መለ፥ እኖ ኔፎ ሴዴ ክፐተኔን ድኔይ። መ ኾር ኦን ወ አካነኤን ክፐንይ፥ ሴዴ ክፔተን። አይኖ ወ አካነ ክፐን? 25ኦን ኾር፥ ወ አንአክንአንክንንእን ክፐንነዬ፥ ዱፐተኔን ዌስን ኤዬ ቸ አሰንነ። 26አክሞሴ ምነኤው፥ ሀፑረ ቁልቁሎተ ኑኩሉማኖፐዬ እኖ ቃርቃር ከ፥ አተ ቅንሰተ አክመ እኖ ፋንቶ ቆተ አንኡፕንን መለ፥ ሀፑረ ቁልቁሎተ መታድ እተነ አአፈን ሃሰወተን ኤተንሰምንን እኖኤ ዋቆፐ ቅንሰን። 27ዋቀሴ ከርተ ኦረ ከረ ቶይኖ፥ ወ ሀፑረ ቁልቁሎተ ድከነ እኡፐ። ማነ መለ፥ ሀፑረ ቁልቁሎተ፥ አከ ዋቀ ፋኖ ቀረኤ፥ ቁልቁሎወ ቅንሰንይ። 28ኦረ ዋቀ ጫለኖ ከ አከ እሸ ፋኖ ቀረ ሀላሜ፥ ዋቀ አክመ ዌ ፕሰ ወ ፐኻረት እሾተ ኮዶ እንኡፕነ። 29ማነ መለ፥ እነ ዋቀ አክመ ሄላሶ አሌከ ኦፐዬ አፐዮተ ኮደኔኤ፥ ዋቀ፥ ኦረ ሬኸዴ አክመ እናድ ፐሀናዶኤ ቱረኔው ፒሰዴ። 30ከ እሰሴኔ አቱረን ሬኸዴ፥ ሀላዴ፤ ከ ሴኔ አሀላዴ ሀንቄለይሼ፤ ከ ሴኔ አሀንቄለይሼ ኡልፌሴ። 31አመ ኦር ሴመለ ማነን ኪነ? ኦ ዋቀ እኖ ኦልይ ቾዬ፥ አይኖ እኖ ቶረው? 32ዋቀ እናድንን ፐሀኔ ከ እኖ ፕሰ መለ ቶተ ተርፕሼ ከ ዳሼ፥ እኖሴን ኻድ ኦልይ፥ አተ ዌ ፕሰ ፐተየ እኖኤን ዳንን? 33ኦረ አዋቀ እሾተ ሬኸዴ፥ አኸሰሰ ኤተንሾ እንቾ። አእሾተ ሀንቄለኖ ዋቀይ። 34አእሾተ ቀረ ደፐ ሙሮ አይኖ? ሄለ ዬሱስ ክርስቶሲ? እነ፥ ማነ መለ፥ እሸ እኖ መለ ቶኤ፥ ዋቀከ ቶቶፐ እሸ ኻሼ እከ ሀርከ ዋቀት አክተ ኬለ ኩቴኤ፥ ከ ዋቀ እኖ ናፐን። 35ሴመለ፥ ጫለለ ክርስቶስ ከፐ ማነ እኖ ፑርሸ? ሄለ ረኮተም ሞን ሱሩምተ? ሄለ ቶረም ሞን ሎተ? ሄለ ሉሌ አንተም ሞን ወ ፉራኔ፥ ሞን ሄለ ቶተ? 36አክመ ታፈምቴ ከ ኪንቶ፥ «ኩያተ ፕሰን ኬ መለ ሌንነ፤ ከህረ ቀሎተ ምነኤን ድከሜ።» ምነ። 37ሴዴ ፕሶፐዬ፥ እሰሴ እኖ ጫለዴን፥ ኦረ ፑተይመ ፑቴ ፕሰ ቀረዬን ቀፕነ። 38ሴመለ፥ ከት ፑኑ ቶተ ታክ ክረ ኮድተዬ፥ ከት ፑኑ ኤርከምፐቶወ ሞንተ ታክ ኡኩመምፐየ ኔፎ ኮድተዬ፥ ከድ ፑኑ ወ አአመ ቸ ታክ አእቱሮፐ ዴአ ኔፎ ኮድተዬ፥ ታክ ሁፕነደ ሞንተ ቁደ ኔፎ ኮድተዬ፥ 39ከድ ፑኑ ቱለ ቀረ ታክ ኸት ኬለ ኮድንተዬ፥ ከድ ፑኑ ኡመተ ፕለይተ ኮድተዬ፥ ጫለለሴኔ አዋቀ ዬሱስ ክርስቶስ ቁደን እኖ ሶኬ ከፐ፥ ወ እኖ ፑርሸ ተከን ኔፎ አክመን ክንን ፈየኤን ኡፕናዴ።


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\