ሮም 9

1አንት ክርስቶስንን ቸ ከ ዱካተ ሃሰወን፥ ኡመ ደርተ አንኮንአንቾ። ድከተሴ ኸዮ ሀፑረ ቁልቁሎተትን አኖ ኔፎከ አነ ማኩም፦ 2ቆተ ኦርኖ አንከረ ዴለዴ መለ ከርትዮ አኩተት ኘረሀን እከ አውተ ፕሰ አነው ቃፕን። 3እሾተ መለ፥ ከትን አንት ኔፎ መትዮ አሌ ጪጨመ ከ ክርስቶስ ከፐ ሴካደ እአነ ወይ። 4ኦረ እስረኤል፥ ኦረ ዋቀ እሾተ ሬኸዴ ከ ሄላድ እሾተ ኮደዴ፥ ከ ኡልፌናድ እሾተ አክሼ፥ ከ ኮደይቴተ እሾተ ኦል ኮደዴ፥ ከ ሴራድ እሾተ ዳሼ፥ ከ ሰክሰተ ዱካተ እሾተ ኮልሼ፥ ከ ኸሰ እሾተ ዳሼ። 5እሾተ፥ ኣከደ ከፈደ ኻዬ ከረ ዴለዴን። ክርስቶስ ኔፎ፥ እሾተ ከረው ደክንተን ዴለዴ። እሸ ኔፎ ዋቀ አሀከ ፐረፐረት ኤፕሰሜ ከ ዌ ፕሰ ቀረዬ ቀፖ፤ አሜን። 6መ ኾር፥ ሴዴ ኔፎ ቃሌተ ዋቀኤ ሀሴ ክዴተን። ማነ መለ፥ ሰኜተ እስረኤል ፕሰ ኦረ እስረኤል አዱካተኤን። 7ሴመለ ሰኜተ አፕረሃም ፕሰ፥ ሄለ ዋቀ ክዴተን። ማነ መለ፥ ዋቀ እአፕረሃም ክዴ፥ «ሰኜተይት ይሳቅን ሀለመይ።» 8ሴመለ፥ አሰኜተ ዱካተ ክደመ ከ ሀላመ፥ ሄለሴኔ ቃሌተሴ አኸሰ ዋቀትን ዴለዴ ዲሼይ፥ አደክንተን ዴለዴ ሄለ ዋቀ ክደምንቻን። 9ቃሌተሴ አኸሰ አዋቀ ዳሼ ኔፎ እኪን፥ «አንት ፐረነ ኤሴን ኦረ፥ ሳረ ኔፎ፥ ኤ ምነ እነ ኸይተ።» 10አሴ ፐተን ኮድንን መልይው፥ ርፕቀ ኤቴ ይሳቅ፥ ኣፖሴ ኸኖ ከፈ ኸዬ ኬለ ሄለ ለክ ህቴዬ፥ 11ሬኸ ዋቀ አክመ ኮደ ነመ ቀረ ኮድንንክንን ከ ኻድ ቀረኤው ኮድነን፥ አሄለሴኔኤን ዴለንን፥ ከ ፑኑ አፐኻረ እሾ አኔቀ ኔፎን ኮንን መልይ፥ 12ዋቀ እርፕቀ ክዴ፥ «ቃርተ ኩስተ ኬለኤ ኦርኹመ።» 13ሴዴ ኔፎ አክመሴ አታፈምቴ ከ ኪንቶ፥ «የይቆፕን ጫለዴ ከ ኤሰው ጭፔ።» ሴ ምነ። 14ሴመለ፥ ኦር ማነን ኪነ? ሄለ ዋቀ ቀተይመ ኮን ክዴታ? እነ! ዋቀ ቀተይመ ኮንንቾ። 15ዋቀ እሙሴ ክዴ፥ «ነመ አንሱረይሰተ ሄኖን ሱረይሰን፥ ከ አኘረሀ ሄኖኤ ኘረሀ።» 16ሴመለ ሬኸ አዋቀ፥ ሱረይሰታድ ቀረኤ ኮድን ዲሼይ፥ ያለ ነመ እሾ ሄነ ነመ ቀረ ኮድንንቻን። 17መታፈ ቁልቁሎተ ኦፐዬ ቆተ ፌርኦን ዴሰ እታፈምቴ ከ ኪን፥ «አከን ሁፕንዮ ኬ ቀረ አክሾ፥ መኽዮከ ፒተ ፕሰ ቀረ ደካዶ መለን ኑቁሰ ኬ ኮዴ።» 18ሴመለ ዋቀ ነመ አሱረይሰተ ሄኖ እሱረይሰን፥ አከርታድ ኮኮነሰ ሄኖ ቱፐ ከርታድ ኮኮነን። 19ሴመለ፥ ነመ ተከ፥ ተከ ፑኑ እአነ ክደ፥ «አይኖ ኮደ ዋቀ ሀትሰ ኤተንን፥ ዋቀከ አምክ ኦረ ቀረ ደፐ አክኒ?» 20መ ኾር አተ ነሞ፥ አት አአይኖ ከ ዋቀ ምነ ሃሰወን? ሄለ ኦኮተ እኣፐ እሼተ ኮዴ ኪን፥ «ማነኤ አሴ አነ ኮቴ?» 21ኣፐ ኦኮቶወ ኮኖ፥ አከ ሄኖ ቀረ ዶቄተ ተኮፐዬው ኦኮተ ተከ ኦኮተ ኮደ ኩኩተትእ ኮንንቾ ከ ተከ ኮደ ሸሸከትእ ኮንንቾ? 22ዋቀ ሚራድ አክሰ ከ ሁፕናድ ኡፕነሰ ፈዴ ከ፥ ሜሀደሴኔ አሚረ ፐቴተ ሀርምሰዴ ኬለ አኩተት ዱፐዴ። 23ወ መለ አሴ ኮዴ ኔፎ፥ ሜሀደሴኔ አሱረይሰተ፥ አኸተው ኡልፌነ ሀርምሼትእ ኩቱመ ኡልፌናድ አክሰ መለ። 24ሜሀደሴኔ ኻድ አሱረይሰተ ኔፎ ኦረ አይሁድ ኦፐ ፐተኔ መ፥ ኦረ ኦረ አይሁድእን ኮድንን ኩልፐዬ አሬኸዴ እኖሴኔ። 25ሴዴ ኔፎ አክመ ኹመ ሆሴ ቀረ ኪንቶ፥ «ኦረ ኦርዮን ኮድንንእን ‹ኦርዮ› ክደ ከ ሀለ፥ ከ አንጫለተምንትእ ‹አጫለተሜ› ክደ ከ ሀለ። 26ፖረሴ አኦፐዬ እሾተ ክደምቴ፥ ‹እሽነ አኦርዮን› ኦፐዬ፥ ‹ሄለ አቻተምፐይተ ዋቀኤ› ክደመን ከ ሀለመን።» ሴዴ መለ አሴ ኮድቴ። 27ቆተ ኦረ እስረኤልት ዴሰ፥ እሰያስእው፥ ኔሳድ ሞንቶፐ ቄዴ ከ ክዴ፥ «ሌኩመ ሄለ እስረኤል ከድ ፑኑ ተሀይተ ክሮፐ ፐሀኔዬ፥ ሸከየው እሾቶፐዬ ፔለ ሀሰ። 28ማነ መለ፥ ዋቀ ጨርጨርተኔ ደፐ ከ ዱካተ ፒተ ቀረ ሙረይ።» 29አክሞሴ ምነኤው እሰያስ እሃሰወዴው ከ ክዴ፥ «ከት ሁፕነምፐይተ ዋቀ ሰኜተ እኖኤን ሀትንን ኪቴዬ፥ ሄለት አከ ከተመ ሶቶም እሾ አከሞረ ምነኤን ፐን ሄኔ።» 30ሴመለ ኦር ማነን ኪነ? ኦረሴ ኦረ እስረኤልእን ኮድንን ከ ሀንቄሉመ ከመ አንንክንን ሀንቄሉመ ቴዬ፤ ሀንቄሉሞሴን ኔፎ፥ ሀንቄሉመሴኔ አመንቴተን ቴየነ። 31ኦረሴ አእስረኤል፥ ሀንቄሉመ ሴረ ቶይታተን ቴየነ ከመ አኖ ኾር፥ ቆተ ሴረ ቶይታተ መላሌን መለ ሀንቄሉመን ቴይኔ። 32ማነ መለ ሀንቄሉመን ቴይንን? ቆተ አመንቴተ ቁደን ሀንቄሉመን ፋንን ከ ሴረ ቶይታተ ቁደን ሀንቄሉመ ፈዴን መለ። ከ ደከ ኦረ ኬሀይትኖ ቀረ ኬሀዴን። 33ሴዴ ኔፎ አክመሴ አታፈምቴ ከ ኪንቶ፥ «ሀ አንት፥ ደከ ኦረ ኬሀይትኖን ስዮን ቀአ። ደከሴ ኔፎ፥ ሽለ ኦረ ከኖ። ነመ እሸ አመኖ ኾር፥ እንጬሮ።» ምነኤ አሴ ኮድቴ።


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\