1 ทิโมที 1:10

10มนึฮ แดล ลฺีญ ปแด็ย ประป็วน โกน กฺี      เนียะ แดล ยัว กเทิย แบบ ปแด็ย ประป็วน      จอร แดล จับ มนึฮ เติว็ ออย กฺี ล็วฮ      มนึฮ แดล ชอฺบ กเฮฺาะ      มนึฮ แดล ชอฺบ เกฺิด พเยียน มัน ตร็อฺง      รูํม ต็อฺง โพง เนียะ ปเซญ ตฺีด แดล เทอ ค็อฮ ปฺี เปียก เมน

Share this Verse:

FREE!

One App.
1259 Languages.

Learn More