ลูกา 5:11

11พอ กฺี โอฮ ตูก เลฺิง ลฺือ กูํก เฮฺิย ก็ จอล รบ็อฺฮ ต็อฺง อ็อฺฮ ตุก      รูํจ ตาม ปเรียฮ อ็อฺง เติว็

Share this Verse:

FREE!

One App.
1259 Languages.

Learn More