ลูกา 5:20

20พอ เคิญ โพง กฺี จฺือ คลัง ยาง จ็อฮ      ปเรียฮ อ็อฺง ก็ อันแย็ย น็อฺง มนึฮ เงือ็บ ได เงือ็บ จฺืง ทา      "บาบ เคฺิน็ แอญ      บาน ลฺืก ออย เฮฺิย"

Share this Verse:

FREE!

One App.
1,800+ Languages.

Learn More