ลูกา 5:23

23แดล น็อฺง อันแย็ย ทา      บาบ เคฺิน็ แอญ บาน ลฺืก ออย เฮฺิย      รือ อันแย็ย มายาง ตฺีด ทา      ออย กรอก เดฺิร เติว็      ยาง นา น็อฺง เงียย เจีย็ง?

Share this Verse:

FREE!

One App.
1259 Languages.

Learn More