ลูกา 5:3

3ปเรียฮ อ็อฺง ก็ จ็อฮ เติว็ จิฮ ตูก เคฺิน็ ซีโมน      รูํจ ซม ออย ซีโมน ทอฺย แจ็ญ ปฺี จรัง อันแต็จ      ซแน็ฮ ลูํก อังกุย ลฺือ ตูก ซอน โพง กฺี

Share this Verse:

FREE!

One App.
1262 Languages.

Learn More