ลูกา 5:35

35แต พอ ด็อฺล เวเลีย แดล เจาบาว เติว็ บัด เฮฺิย      เวเลีย นุฮ โพง กฺี ก็ อ็อฺด อาฮาร"

Share this Verse:

FREE!

One App.
1259 Languages.

Learn More