ลูกา 5:39

39มา ยาง ตฺีด มัน เมียน รนา เพฺอะ ซรา องุน จัฮ      รูํจ จ็อฺง บาน ซรา องุน ทแม็ย เต      ปร็วฮ กฺี กึด ทา รบ็อฺฮ จัฮ นุฮ เจีย เฮฺิย"

Share this Verse:

FREE!

One App.
1260 Languages.

Learn More