ลูกา 5:5

5แต ซีโมน ตอฺบ ทา      "ลูํก อาจาน      คมาด ค็อฺม รัว เวือ็ฮ ปรึก เฮฺิย มัน บาน มะมูํย      แต คมาด น็อฺง เทอ ตาม แดล ลูํก ปรับ"

Share this Verse:

FREE!

One App.
1262 Languages.

Learn More