มัดทิว 1:21

21เนียง น็อฺง เล็จ โกน ปร็อฮ      ออย ดะ ชม็วฮ โกน นุฮ ทา เยซู      ปร็วฮ ทา      ลูํก นุฮ น็อฺง จูํย เจียด เคฺิน็ ลูํก ออย พ็อด ปฺี บาบ"

Share this Verse:

FREE!

One App.
1259 Languages.

Learn More