1 Corinthiens 10

1Gɛnaamgen ɗoobm al‑Masi ki, 'booyki m'asen taaɗn mɛtn taar bubjegen do dɔkin̰a. Kaaɗ kɛn Musa jaay ɔɔɗo Bubjege do kɔɗ‑ɓaar ki se, naaɗe paac se gapara bɔɔbɗeno ɔɔ naaɗe paac gaaŋo Baar Aace. 2Ɔɔ gapara jaay bɔɔbɗeno ute gaaŋ baar kɛn naaɗe gaaŋo se, kɛse aan gɔɔ k'batizɗenga kalaŋ ute Musa. 3Naaɗe paac ɔso kɔsn kɛn bɔɔyo maakŋ raa ki. 4Naaɗe paac aay maan iin̰o gɔtn Raa ki, taa naaɗe se aay maan teeco ro ko kɛn Raa ɛɗɗeno ɔɔ ko ese se, lee ute naaɗe. Ɔɔ ko se, naan̰ ɓo al‑Masi. 5Ute naan̰ se kic ɓo, maakɗe ki se jee dɛnin̰ ɓo tɛɗn nakŋ kɛn tɔɔl Raa ki eyo ɔɔ maak‑taar Raa bɔɔy doɗe ki. Naaɗe ooyo ɔɔ yoɗege se ɔɔpo do kɔɗ‑ɓaar ki. 6Nakgen se jaay aan doɗe ki se taa ajeki kaal bijege tu ɔɔ bin se j'aki kɔŋ dɔŋ nakŋ kusin̰ eyo aan gɔɔ kɛn naaɗe dɔŋo se. 7Ɔn̰te 'daanki maraga aan gɔɔ jee mɛtin̰gen maakɗe ki tɛɗo se. Taa naan̰ se ɓo Kitap taaɗ ɔɔ: Naaɗe iŋg naaŋ ki, ɔso ɔɔ aayo jaay ɓo naaɗe iin̰ baag daama ɔɔ cɛɛp ute roɗe. 8J'ɔn̰te 'kɛɛski naapge rɛn̰ rɛn̰ aan gɔɔ jee mɛtin̰gen maakɗe ki lee tɛɗo se. Taa naan̰ se ɓo maakŋ ɓii kalaŋ ki sum ɓo, jeege dupu‑si‑di‑kaar‑mɔtɔ ooyo. 9J'ɔn̰te 'naamki Mɛljege aan gɔɔ jee mɛtin̰gen maakɗe ki naamin̰o se. Taa naan̰ se ɓo jee se wɔɔjɔ tɔɔg tɔɔlɗe. 10Ɔn̰te 'mooyki naaŋ ki dir dir ute Raa aan gɔɔ jee mɛtin̰ge maakɗe ki se lee mooyo. Taa naan̰ se ɓo kɔɗn Raa debm kɔɔɗn ko jeege se 'ɓaaɗo tɔɔlɗe. 11Nakgen se jaay Raa ɔn̰in̰ aan doɗe ki se, taa kaal bi jeege tun kuuy. Ɔɔ kɛn naan̰ jaay ɔn̰in̰ k'raaŋin̰ maakŋ Kitap ki se lɛ, taa ajeki kaal bijege tu naajegen j'aankiga gɔɔr ute ɓii kɛn duni an naŋ se. 12Taa naan̰ se ɓo debm saap maakin̰ ki ɔɔ naan̰ tɔɔg ɗoobm Raa ki se, n̰'ɔnd kɔndɔ, n̰'ɔn̰te kooco. 13'Jeelki nakŋ naam kɛn aan dose ki se, lee aan do jeege tu paac kici. Ɔɔ Raa se naan̰ debm tuj ɔrmin̰ eyo ɔɔ naan̰ 'kɔŋ kɔn̰ nakŋ naam kɛn aan dose ki se, 'deel dose eyo. Ute nakŋ naam kɛn aan dose ki se, naan̰ asen taaɗn ɗoobm kɛn naase anki kaan̰ kɔtɔ ɔɔ naan̰ asen kɛɗn tɔɔgŋ kɛn naase an̰ki kaasn gɛn sɛrkin̰a. 14Taa naan̰ se ɓo, jee maakjemge, ɔɔɗki dose dɔkɔ ro maragge tu. 15M'taaɗsen naase ki se aan gɔɔ jee saap ɔŋ taara jaay taaɗa. Taar kɛn maam m'taaɗse se, naase 'saap ɔkki mɛtin̰ jiga. 16Kɛn naajege k'ɓaaki ɓaa kɔsn, kɔsn Mɛljege jaay j'uunki kɔɔpm gɛn tɔtɔ koojn̰ bin̰ jaay k'tɔɔmki Raa se, kɛse je taaɗn ɔɔ: ute moosn Isan ɔɔy se, naajege k'tum k'tɛɗkiga kalaŋ ute Isa ey ne? Ɔɔ kɛn j'uunki mappa jaay k'dupki k'nigin̰ki ute naapa gɛn kɔsɔ se, kɛse je taaɗn ɔɔ: k'tum k'tɛɗkiga ro kalaŋ ute al‑Masi ey ne? 17Taa mappan se lɛ kalaŋ sum ɔɔ naajege k'paacki se k'nig k'j'ɔski naan̰ ese sum; bin ɓo naajegen ute dɛnjege se, k'tum k'tɛɗkiga ro kalaŋ. 18'Jeelki, gaan Israɛlgen lee ɔso daa kɛn naaɗe lee tɔjin̰ sɛrkɛ gɔtn kɛn k'j'iin̰in̰ gɛn lee tɛɗn sɛrkɛ Raa ki se, naaɗe se dɔɔk ute Raa kalaŋ. 19Taar kɛn maam m'taaɗsen tap ɓo m'je taaɗn m'ɔɔ ɗio? Bin num daa maraga ute maragin̰ge se tap ɓo tɔɔl sɛrɛ ne? 20Ɓɛrɛ gɔtɔ! Naaɗe se tɔɔl sɛr eyo. Naɓo aan gɔɔ sɛrkŋ naaɗe lee tɔj se lɛ, sitange tu ey num Raa ki eyo. Taa naan̰ se ɓo maam m'je naase aki 'dɔɔkŋ ute sitange eyo. 21Anum naase aki kɔŋ kaay tɔtn koojn̰ bin̰ kɛn maakŋ kɔɔpm Mɛljege tu jaay tɛr aki ɓaa kaay kɛn maakŋ kɔɔpm sitange tu se eyo; ɔɔ naase se aki kɔŋ kiŋg kɔsn kalaŋ do tabil ki ute Mɛljege ɔɔ tɛr aki ɓaa kɔsn ute sitange eyo. 22Lɔɓu k'je j'aki kookŋ do Mɛljege tu se lɛ? Naajege se k'tɔɔg k'cirin̰ki naan̰ la? 23Nam taaɗ ɔɔ: «Debkilimi ɔk ɗoobo gɛn tɛɗn nakge paac.» Naɓo, naajege tu se nakgen se paac tɔɔljeki sɛr eyo. Ɗeere, debkilimi ɔk ɗoobm gɛn tɛɗn nakge paac, naɓo naajege tu se ɔŋ noogjeki gɛn ɓaa ute naanjege eyo. 24Nam ɔn̰te 'saapm do naan̰ malin̰ ki sum, num n̰'saap do jeege tun kuuy. 25Naase ɔkki ɗoobo gɛn dugŋ kɔsn daagen paacn̰ maakŋ suuk ki. Kɛn 'ɓaaki ɓaa kɔs se, ɔn̰te 'tɔndki mɛta ɔɔ maakse, ɔn̰te naajn̰ do ki. 26Taa Kitap taaɗ ɔɔ: Do naaŋa ute nakgen do ki paac se gɛn Mɛljege Raa. 27Aan gɔɔ debm aal te maakin̰ do Isa ki ey jaay daŋse ɔɔ aki ɓaa ɓeen̰ ki se ɔɔ kɛn jaay 'ɓaakiga num, kɔsn kɛn naan̰ ɛɗsen se, ɔski, ɔn̰te 'tɔndki mɛta ɔɔ maakse, ɔn̰te naajn̰ do ki. 28Kɛn nam jaay ɗeeksen ɔɔ: Kɛse lɛ daa maraga se, naase ɔn̰te 'kɔski; bin se debm kɛn aalse bise ki se, naase an̰ki 'tɛɗn maakin̰ 'naajn̰ do kɔs ki se eyo. 29Maam m'taaɗ ara se ute maakŋ naan̰ kɛn utu naaj naaja ey num, ute gɛn naase eyo. Maam lɛ m'ɔk ɗoobo. Bin num gɛn ɗi jaay debm maakin̰ utu naaj naaja am gaasn gɛn kɔsn nakge se? 30Kɛn maam m'ɓaa kɔsɔ jaay m'tɔɔm Raa num, gɛn ɗi jaay naai 'taaɗum taar iŋg kus do kɔs kɛn maam m'tɔɔmga tɔɔm Raa taarin̰ se? 31Bin ɓo kɛn aki kɔsɔ, kɛn aki kaaye lɔ aki tɛɗn ɗi ɗi kic ɓo, 'tɛɗin̰ki paac gɛn nookŋ Raa. 32Bin num kɛn ute Yaudge, jeegen Yaudge eyo, ey lɛ ute eglizn gɛn Raa se, paac se, maakŋ kiŋgse ki se, ɔn̰te 'kɔlki nam 'koocn̰ ɗoobm Raa ki. 33Bin ɓo iŋgki aan gɔɔ maama: maam m'aay kaamuma ɔɔ do nakge tu paac se, m'je m'tɛɗn nakŋ kɛn 'tɔɔl jeege tu paac. Maam se m'saap do maam malin̰ ki eyo, num maam m'saap taa bɛɛ jee dɛna m'je taa Raa aɗen kaaja.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\