1 Pierre 3

1Naase mɛndge kic 'booy uunki taar gaabsege. Bin ɓo gaabgen mɛtin̰gen baate tookŋ taar Raa se, 'kaakŋ kiŋg mɛndɗegen jiga se, kɛn taaɗɗen te taar Raa ey kic ɓo, ɔɔ kɛn naaɗe asen kaakŋ naase jaay iŋgki te maakŋ kalaŋ, ɔɔ 'tookɗeki taarɗege se, naaɗe utu 'tookŋ kaal maakɗe do Raa ki. 3Ɔn̰te 'jeki ɗoobm tamar rosege taa aki kaakŋ bɛɛ naan jeege tu: aan gɔɔ napar kɔgŋ dosege, ɔɔ napar tɔl kɔdɔkŋ daabsege ɔɔ ute tuusn kalsegen te ron̰ se. 4Num kaakŋ bɛɛ naase se, ɔn̰in̰ki 'tɛɗn maakse ki. Naase 'tɛɗki jee bɛɛ ɔɔ jee dalul. Kɛse ɓo nakŋ kaakŋ bɛɛ tuj eyo ɔɔ kɛn jiga naan Raa ki. 5Bin ɓo mɛndgen do dɔkin̰ aalo maakɗe do Raa ki se, naaɗe kiŋgɗe tec bini; naaɗe se tooko taar gaabɗege. 6Aakki Sara se tooko taar gaabin̰ Abraam bini daŋin̰ ɔɔ «mɛluma.» Naase kic 'tɛɗkiga gaan Sarage kɛn naase jaay 'lee 'tɛɗki bɛɛ ɔɔ 'ɓeerki ɗim ki ey se. 7Naase gaabge kic, maakŋ kiŋgse ki se, aakki do mɛndsege tu jiga. Taa mɛndge se, naaɗe tɔɔg aas te gaabge eyo. Maakŋ kiŋgse ki se aalɗeki maak ki. 'Jeelki, naaɗe kic utu 'kɔŋ kaaja te naase tɛlɛ. Kɛn naase jaay iŋgki jiga bin num, ɗim asen gaasn gɛn tɔnd mɛtn Raa se gɔtɔ. 8Do taar tɔɔlin̰ ki ara se, m'je m'asen taaɗa: ɔn̰ki taarse 'kɔkŋ mɛtn naapa, ɛɛjki do naapge tu, 'jeki naapa aan gɔɔ gɛnaage, 'tɛɗki bɛɛ te naapa ɔɔ ɔn̰te magalki rose. 9Jee tɛɗsen kusin̰ se, ɔn̰te 'tɛrlɗeki kusin̰a ɔɔ jee naajse kic num ɔn̰te naajɗeki. Num 'tɛrlɗeki ɔɔki: «Ɔn̰ Raa asen tɛɗn bɛɛn̰a!» Taa naan̰ se ɓo Raa daŋseno; bin ɓo naase kic Raa asen tɛɗn bɛɛn̰a. 10'Booyki Kitap kic ɓo taaɗga taaɗ ɔɔ: Debm jaay je 'kiŋg te lapia ɔɔ te maak‑raapo se, ɔn̰te kɔɔɗn nam ɔɔ ɔn̰te taaɗn taar‑kɔɔɓɔ. 11Debm bin se n̰'ɔɔɗ don̰ ro kusin̰ ki, n̰'tɛɗn bɛɛ. N̰'aay kaamin̰ n̰'je ɗoobm kɛn kiŋg lapia te jeege. 12Raa se naan̰ aak do jeege tun tɛɗ nakge ute ɗoobin̰a ɔɔ daayum naan̰ lee booy keemɗe. Gaŋ jee tɛɗn nakŋ kusin̰ se, Raa te naaɗe eyo. 13Kɛn naase jaay 'jeki tɛɗn bɛɛ jeege tu te maakse paac se, naŋa ɓo kɛn asen kɔŋ tɛɗn kusin̰a. 14Ɔɔ bɛɛ naase 'tɛɗki jaay jeege lee dabarse se, taa naan̰ se Raa utu asen tɛɗn bɛɛn̰a. Ɔn̰te 'ɓeerki nam ki ɔɔ nirlse ɔn̰te 'kaayse. 15'Jeelin̰ki maakse ki al‑Masi sum ɓo Mɛlse. Ɔɔ daayum 'ɗaapki rose, kɛn jeege ɓo tɔnd mɛtse, taa ɗi naase ɔndki dose do al‑Masi ki se, naase aɗeki kɔŋ taaɗn mɛtin̰a. 16Naɓo kɛn aɗeki tɛrl se 'taaɗɗeki ute taar urlu, aalɗeki maak ki ɔɔ 'tɛɗin̰ki ute maakŋ kalaŋ. Taa kiŋgsen jiga ɗoobm al‑Masi ki se, kɛn jeege jaay taaɗsen taargen iŋg kus rose ki kic ɓo, naaɗe se sɔkɔn̰ɔ aɗen tɔɔlɔ. 17Kɛn naase 'dabarki gɛn tɛɗn bɛɛ aan gɔɔ kɛn Raa maakin̰ jen ro ki se, jiga cir kɛn 'tɛɗki kusin̰ jaay ɓo k'dabarse se. 18Taa al‑Masi se, ooy jɛ‑kalaŋ sum ɓo taa kusin̰ jeege paac. Naan̰ kɛn tuj te ɗim ey se ɓo, ooy taa jee kusin̰ge taa aɗen kɔl gɔtn Raa ki. Jeege tɔɔlin̰a naɓo Nirl Salal durin̰o daan yoge tu. 19Ute tɔɔgŋ Nirl Salal se, naan̰ ɓaa taaɗo taar Raa jeege tun ooyga kooy kɛn tiŋg maakŋ daŋgay ki. 20Jee ooyga kooy ese se ɓo, jee do dɔkin̰ kɛn baate tooko taar Raa kaaɗ kɛn Raa uɗɗen bia kaaɗ kɛn Noe ɗaap ɗaap markabm magal se. Kɛn maane ɓaaɗo ɔs do naaŋa se, jeege marta kɛn ɛndo maakŋ markab ki, naaɗe se sum ɓo aaja. 21Maan ɔso do naaŋa se, naan̰ aan gɔɔ maan kɛn k'batizseno maak ki. Ɔɔ maan se gɛn tugŋ yiɗikŋ ro eyo, num gɛn tugŋ maaka. Batɛm se jaay aajse se, taa Isa al‑Masi ooy duroga daan yoge tu, 22ɔɔ ook ɓaaga maakŋ raa ki ɔɔ iŋgga do ji daam Raa ki. Ɔɔ ɓɔrse maakŋ raa ki se, sitange, maragge ute kɔɗn Raage paac kaam ji al‑Masi.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\