1 Timothée 6

1Ɓulgen kaam ji mɛlɗege se, j'aal mɛlɗege se maak ki ɔɔ j'uun taarɗege, taa jeege se 'naajn̰ ro Raa eyo ɔɔ dooy kɛn naaje k'lee k'dooy jeege se kic ɓo naaɗe an̰ naaj eyo. 2Ɓulgen mɛlɗege aalga kaal maakɗege do Isa al‑Masi ki se, j'ɔn̰te kaakŋ mɛlɗege se aan gɔɔ j'aas kaasa. Taa naaɗe k'tɛɗga tɛɗ gɛnaage kalaŋ ute mɛlɗege ɗoobm Isa al‑Masi ki se, num gaŋ mɛlɗege se, j'aay kaamɗege k'tɛɗɗen naabge jiga cir daala. Taa naabgen naaɗe tɛɗ se tɛɗ jeege tun kɛn aalga kaal maakɗege do Isa al‑Masi ki kɛn Raa jeɗe. Kɛse ɓo nakgen kɛn naai utu an dooy jeege ɔɔ anɗen dɛjɛ. 3Kɛn nam jaay dooy jeege ute taargen kuuy mɛt ki eyo, baate kɔkŋ taar Mɛljege Isa al‑Masi kɛn jiga se ɔɔ baate tookŋ taar Raa kɛn naajege k'lee k'dooyki jeege se, 4debm bin se magal ron̰a ɔɔ naan̰ se jeel ɗim eyo. Naan̰ se aan gɔɔ debm ɔk kɔɔn̰ gɛn naajn̰ taara, ɔŋga taara se naajn̰ ɔn̰ eyo. Jeegen bin se ɓo kɛn ɔl jeege dɔŋɔ, tɛɗ taamooyo, naaj jeege, ɔɔ tɛrɛc taargen jig eyo ro jeege tu ute doɗe. 5Naaɗe tiŋg ɓo gɛn naajn̰ taarge ute naapa sum, naaɗe tiŋg ɓo gɛn saapm do nakge tun jig eyo salal. Aan gɔɔ taar mɛt ki lɛ naaɗe jeel ey se, gɛn naaɗe ki num naaɗe saap ɔɔ naaɗe ɔk taar Raa ɔɔn̰ se, ute naan̰ se naaɗe tɛɗn jee nak dɛnge. 6Deere, kɛn naajege jaay j'ɔkki taar Raajege ɔɔn̰ se, ɗoobm Raa ki se j'ɔkki nakgen dɛn jiga aak eyo. Num gaŋ gɛn nakgen do naaŋ ki sum se nakŋ naaje j'ɔkki se ɓo ɔn̰ maakjege 'raapm do ki. 7Naajege k'ɓaakiro do naaŋ ki se ute jijege sik, ɔɔ ɓiin j'aki kooy kic ɓo j'aki tɛrl gɔtn Raa ki ute jijege sik. 8Kɛn j'ɔkki nakŋ kɔsɔ, kaaye ute kal tuusu se ɓo bɛɛjekiga sum. 9Gaŋ jee je 'tɛɗn jee nak dɛnge se, ɔn̰ Ɓubm sitange naamɗe ɔɔ naaɗe se ɔlga doɗege maakŋ sɛɛn̰ ki. Naaɗe lee je nakgen kɛn lee tuj jeege ɔɔ lee utɗe kap se. 10Je gurs se naan̰ ɓo ko kusin̰ge paac. Jee mɛtin̰gen tiŋg ɓo gɛn je naan̰ se sum se, naaɗe se iigga dɔkɔ ute ɗoobm Isa al‑Masi ɔɔ ɔlga roɗege maakŋ dubar ki aan gɔɔ debm j'ɔsin̰ga kɔs ute gɔrɗɔ. 11Naai debm Raa se, nakgen bin se aan̰ ro ki dɔkɔ. Aay kaami 'tɛɗ nakŋ ute ɗoobin̰a naan Raa ki. Ɔk taar Raa se ɔɔn̰ɔ ɔɔ daayum aal maaki do Raa ki. 'Je naapi ute maaki paac, aay kaami ɔɔ 'tɛɗ debm dalul. 12Aay kaami 'ɗo ɔk ɗoobm Raa se tɔɔgɔ, kaajn̰ naai ɔŋ se ɔkin̰ tɔɔgɔ. Taa naan̰ se ɓo Raa daŋio, kɛse ɓo nakŋ kɛn naai mala taaɗo naan jee dɛnge tu, ɔɔ naai aalga maaki do taarge tun jiga se. 13M'taaɗi naan Raa ki kɛn aalo nakgen paacn̰ ute koɗe ɔɔ naan Isa al‑Masi kɛn taaɗo saaɗin̰ jiga naan tɔɔg kɛn k'daŋin̰ Pons Pilat se: 14nakgen kɛn Raa taaɗ ɔɔ gɛn tɛɗa se ɔkin̰ tɔɔgɔ. Ɔn̰te kɔn̰ jeege ai taaɗn taargen iŋg kus roi ki. 'Bɔɔb roi bini Raa aɗe kɔl Mɛljege Isa al‑Masi ano tɛrl maak ki. 15Naan̰ aɗe tɛrl se kaaɗ kɛn Raa mala ɓo ɔndin̰ga kɔndɔ: Naan̰ se ɓo Raa kɛn jeege paac tɔɔmin̰a, naan̰ kalin̰ ki sum ɓo iŋg do nakge tu paac, Naan̰ Gaar gɛn gaarin̰ge, naan̰ ɓo Mɛl gɛn mɛlge. 16Naan̰ kalin̰ ki ɓo kɛn tiŋg daayum zɛɛrɛ, naan̰ iŋg gɔtn kɛn wɔɔrɔ, debm an̰ kaas jaay ɓaa cɛɛn̰ ki se gɔtɔ. Nam ɓii kalaŋ aakin̰ te eyo, ɔɔ ɓɔrse kic ɓo debm an̰ kɔŋ kaakŋ naan̰ se gɔtɔ. Ɔn̰ jeege paac 'nookŋ ron̰a, ɔɔ an̰ jeelin̰ daayum naan̰ ɓo debm tɔɔgɔ, amin. 17Gaŋ jee nak dɛngen ɓɔrse do naaŋ ki se taaɗɗen ɔɔ j'ɔn̰te magal roɗege, ɔɔ j'ɔn̰te kɔnd doɗege do nak dɛnge tun tɛɗga sum ɓo utu kut se. Gaŋ j'aal maakɗege do Raa ki, naan̰ kɛn ɛɗjeki nakge paac ute maraadin̰a taa naaje j'aki kiŋg ute maak‑raapo. 18Taaɗɗen kici ɔɔ k'tɛɗ bɛɛ jeege tu ɔɔ k'tɛɗ nakgen jiga se dɛna. K'tɛɗ jee kɛrcɛlge ɔɔ nakɗege se k'nigin̰ ute jeege. 19Bin se nakgen naaɗe tɛɗ jeege tu se, aɗen tooɗn kɔrbɔtn jiga ɔɔ kɛn 'kɔŋ kut eyo. Ɔɔ naan ki se naaɗe utu kɔŋ kaajn̰ kɛn mala mala. 20Timote goonuma, naabm kɛn Raa ɛɗisin̰ se bɔɔbin̰ jiga. Maakŋ taarge tun rɛn̰ rɛn̰ kɛn tɔɔm Raa ey se, ɔn̰te kɔl taari maak ki ɔɔ maakŋ jeege tun mɛtin̰gen tɛɗ roɗe aan gɔɔ naaɗe ɓo jeel nakge kalin̰ ki se, ɔɔɗ doi roɗe ki. 21Taa jeel nakɗegen ese sum ɓo maakɗe ki se jee mɛtin̰gen uunga kuun ɗoobm Isa al‑Masi se kic ɓo rɛsŋga naatn. Ɔn̰ Raa asen tɛɗn bɛɛn̰a.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\