2 Corinthiens 5

1Ɗeere, k'jeelki, kɛn rojegen kɛn tec aan gɔɔ kɔrɔr do naaŋ ki se jaay 'tujga kic ɓo, Raa utu ajeki kɛɗn ro kuuy aan gɔɔ ɓee maakŋ raa ki. Ɔɔ ro se tec aan gɔɔ ɓee kɛn jikilimge lee ɔɓ se eyo, num naan̰ se Raa ɓo mɛl kɔɓin̰a. Ɔɔ ɓee ese se 'tiŋg gɛn daayum. 2Kaaɗ kɛn naajege k'j'utuki do naaŋ ki ara se, naajege k'dɔŋ k'saap j'ɔl koje pir k'je naŋa naŋa kic ɓo, Raa an̰ kɛɗn ro kiji kɛn iin̰o maakŋ raa ki se. 3Kɛn Raa jaay ɛɗjekiroga ro kiji kɛn iin̰o maakŋ raa ki se, kojege se 'kɔŋ lee aan gɔɔ kɛn naan̰ ɔko ro ey se sum. 4Num kaaɗ kɛn naajege j'utuki ute daa rojegen kɛn tec aan gɔɔ kɔrɔr se, naajege k'dabar k'lee k'daay k'ɗɛs ɗɛs aan gɔɔ jeegen uuno daam deere. Ɗeere, naajege se k'je daa rojege se 'tɛɗn gɔt eyo, num naajege k'jeki Raa ajeki tɛrl rojege kiji aan gɔɔ debm uus kala kiji do kalin̰ ki, bin ɓo ro kijin 'tiŋg gɛn daayum se naan̰ ɓo pɛlɛkŋ daa rojegen kɛn utu 'kooy se. 5Raa mala ɓo 'ɗaapjeki taa j'aki kɔŋ ro kijin ese se, ɔɔ Nirlin̰ kɛn naan̰ ɛɗjekiro se, naan̰ jejeki taaɗn ɔɔ utu ajeki kɛɗn nakŋ kɛn naan̰ taaɗ ɔɔ utu ajeki kɛɗ se. 6Taa naan̰ se ɓo daayum naajege j'ɔkki maakjege tɔɔgɔ. Anum k'jeelki kɛn naajege jaay j'utu k'jee daa roge ɓɔrt se, naajege j'utu k'dɔkki k'j'aanki te gɔtn Mɛljege tu eyo. 7Taa do naaŋ ki se, naajege k'j'iŋgki ɓo ute kaal maakŋ kɛn naajege k'j'aalki maakjege don̰ ki se sum, ey num ute kaamjege se j'ɔŋ j'aakin̰ki eyo. 8Ɗeere, naajege se j'ɔkki maakjege tɔɔg aak eyo. Ɔɔ daa rojegen aan gɔɔ ɓee se, naajege k'je j'an̰ teecn̰ kɔn̰ naata gɛn ɓaa kiŋg cɛɛ Mɛljege tu. 9Kɛn naajege ɓo j'utu j'iŋgki do naaŋ ki, ey lɛ rojegen aan gɔɔ ɓee se ɓo k'teec k'j'ɔn̰in̰kiga naata gɛn ɓaa kiŋg cɛɛ Mɛljege tu kic ɓo, kɛn deet deet se, k'tɛɗki nakŋ kɛn tɔɔlin̰ naan̰ ki. 10Taa ɓii kalaŋ se naajege paac j'utu j'aki ɓaa naan al‑Masi ki taa naan̰ ajeki kɔjn̰ bɔɔrɔ dojege tu. Gɔtn se naŋa naŋa kic ɓo j'an̰ kɔgŋ bɛɗin̰ do naabin̰ kɛn naan̰ tɛɗo kaaɗ kɛn naan̰ tiŋgo do naaŋ ki; kɛn naan̰ tɛɗoga bɛɛ ey lɛ bɛɛ eyo, j'an̰ kɔgŋ bɛɗin̰ do naabin̰ kɛn naan̰ tɛɗo. 11Gɛn ɓeer Mɛljege tu sum se, naaje k'jeel mɛtin̰a. Taa naan̰ se ɓo naaje k'je jeege paac 'tookŋ do taar kɛn se. Naaje se lɛ, Raa jeel ɔkje mala mala ɔɔ maam m'saap, naase kic ɓo, maakse ki se 'jeel ɔkjeki mala mala kici. 12Naase se 'taaɗki ɔɔki naaje se k'magal magal roje daala. Gɔtɔ! Naaje se k'magal magal roje eyo, num gaŋ naaje se k'taaɗsen ɗoobm kɛn naase anki tɔɔm rose ute naaje. Bin ɓo jee kɛn baagga taaɗn taargen iŋg kusu roje ki se, naase aɗeki kɔŋ tɛrlɛ. Taa jee se lɛ, tɛɗn nakŋ kɛn naaɗe je jeege ɓo aɗen kaak sum, ey num kɛn maakɗe ki eyo. 13Jee mɛtin̰ge jaay taaɗ ɔɔ naaje k'jee dɛrlge se. Kɛn naaje ɓo k'jee dɛrlge kic num, taa Raa. Kɛn naaje ɓo k'jee mɛtɛkge lɛ, taa j'asen noogo. 14K'jeelki, nakŋ naaje k'tɛɗki paac se, maakje al‑Masi ɓo ɔljeki k'tɛɗin̰ki. Ɔɔ k'jeelki, deb kalaŋ jaay ooyga taa jeege paac se, bin se aan gɔɔ jeege paac naan Raa ki se, ooyga ute naan̰a. 15Taa al‑Masi se ooy taa jeege paac; bin ɓo jeegen utu iŋg zɛɛrɛ se 'tɛɗn nakŋ kɛn tɔɔlɗen naaɗe ki eyo, num 'tɛɗn nakŋ kɛn tɔɔlin̰ naan̰ kɛn ooyo ɔɔ duroga taa naaɗe se. 16Taa naan̰ se ɓo mɔɔtn, jikilimge se, naaje j'aɗe kaal maak ki aan gɔɔ kɛn jikilimge lee aal naapa maak ki se eyo. Do dɔkin̰ al‑Masi jaay ɓo j'aalin̰o maak ki aan gɔɔ goon debkilimi kic ɓo ɓɔrse se, naaje j'aakin̰ kaam kɛn bin ey sum. 17Bin ɓo debm jaay dɔɔkga ute al‑Masi se, naan̰ tɛɗga debm kiji. Ɔɔ kiŋgin̰ do dɔkin̰ se lɛ deelga, ɓɔrse nakge paac tɛɗin̰ga kiji. 18Nakgen ese se paac, Raa ɓo tɛɗin̰a. Ɔɔ naan̰ ɔlo al‑Masi se, taa j'aki kɔkŋ taasa ute naan̰ Raa. Ɔɔ naan̰ ɛɗjenga naabin̰ kaam jije se taa j'ano ɓaa ute jeege gɛn kɔkŋ taasa ute naan̰a. 19Ɗeere, ute al‑Masi se, Raa naan̰ mala ɓo ɔkoga taasa ute jikilimge. Kaaɗ kɛn se kusin̰ jikilimgen tɛɗo se, naan̰ tɔndo te mɛt eyo. Anum, naan̰ ɔlje se taa k'ɓaa taaɗn jeege tu j'ɔɔ: Raa se, je kɔkŋ taasa ute naase. 20Taa naan̰ se ɓo naaje se k'tɛɗkiga bi al‑Masige. Bin ɓo j'eemsen nɔɔ ute ɗoobm naaje se aan gɔɔ Raa mala ɓo daŋseno ɔɔ ute ro al‑Masi se: ɔkki taasa ute Raa. 21Anum al‑Masi se naan̰ ɔŋ tɛɗ te kusin̰ eyo naɓo, Raa ɔlin̰ uun kusin̰ naajege ɓo don̰ ki. Bin ɓo aan gɔɔ naajege k'tɛɗkiga kalaŋ ute naan̰ se, ute ɗoobm al‑Masi se ɓo, naajege j'aki tɛɗn jee aak bɛɛ naan Raa ki.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\