2 Corinthiens 6

1Aan gɔɔ naaje k'tɛɗn naaba kalaŋ ute Raa se, naaje k'j'eemsen nɔɔ j'ɔɔ: bɛɛ Raa kɛn naan̰ tɛɗsen se, ɔn̰ten 'tɛɗin̰ki aan gɔɔ nakŋ cɛrɛ. 2Taa Raa taaɗ maakŋ Kitap ki ɔɔ: Kaaɗn m'an tɛɗn bɛɛ jeege tu jaay aas se, maam m'booyga keemi ɔɔ kaaɗ kɛn maam m'an kaajn̰ jeege jaay aas se, maam m'ɓaaɗoga taa m'ai naaka. Bin ɓo 'booyki gɛnaamge, ɓɔrse ɓo kaaɗn kɛn Raa je tɛɗn bɛɛn̰a jeege tu se aanga ɔɔ ɓɔrse ɓo kaaɗn kɛn naan̰ an kaajn̰ jeege se, ɓɛrɛ, aanga kici. 3Naaje se k'je 'tɛɗn nakŋ kɛn 'tujn̰ maakŋ jeege ɗoobm Raa ki eyo, taa maakŋ naabje ki se k'je jeege 'kɔŋ nakŋ aak kus maak ki eyo. 4Num gaŋ do nakge tun naaje k'tɛɗ paac se, naaje k'je k'taaɗn jeege tu ɔɔ naabm naaje k'tɛɗ se gɛn Raa. Bin ɓo naaje j'aay kaamje j'aasin̰ do nakge tun ɔɔn̰ kɛn aan doje ki, ɔɔ do dubarge tun jeege lee dabarje, nakgen lee teecjen nirlje, 5k'tɔndje, k'j'ɔmbje daŋgay ki, j'ɔl mɛtn jeege iin̰ roje ki, k'tɛɗn naaba k'j'ɔɔr k'naŋ tak tak, gɔtn mɛtin̰ bi kaamje kic ɓo k'tooɗ eyo, ɔɔ gɔtn mɛtin̰ge se kɔsɔ kic ɓo j'ɔs eyo. 6Gɛn taaɗn jeege tu naaje k'jee tɛɗn naabm Raage se, naaje j'iŋg ute maakŋ kalaŋ, naaje k'jeel nakgen mɛt ki, k'tɛɗn maakje deere, jee bɛɛ, ɔɔ ute kiŋgje se k'taaɗ jeege tu, naaje se j'ɔk Nirl Salal ɔɔ k'je jeege ute maakje paac. 7Jeege se naaje k'taaɗɗen taar mɛt ki ɔɔ ute tɔɔgŋ gɛn Raa. Naaje se k'tɛɗ nakgen ute ɗoobin̰a ɔɔ naan̰ se tec aan gɔɔ bɔɔrgen do ji daamje ki gɛn tɛɗn bɔɔrɔ ute jee wɔɔyjege ɔɔ tec aan gɔɔ daragŋ j'ɔkin̰ ute ji jeelje gɛn naakŋ roje se. 8Jeegen mɛtin̰ge aaljeki maak ki, jeegen mɛtin̰ge aaljeki maak ki eyo, jee mɛtin̰ge taaɗ taar iŋg kus ɓo roje ki ɔɔ jee mɛtin̰ge se lee tɔɔmje tɔɔmɔ. Naaɗe aakje aan gɔɔ jee taar‑kɔɔɓge, num gaŋ naaje se k'lee ute kɛn mɛt ki. 9K'tɛɗjen aan gɔɔ nam tap ɓo jeeljen eyo, num gaŋ jeege paac jeelje, j'aakjen aan gɔɔ jee k'ɓaaɗen ɓaa tɔɔlɔ, gaŋ naaje se j'utu j'iŋg zɛɛrɛ, k'j'ɔɔɗjen yɛɛɓje naɓo k'tɔɔljen te eyo. 10Jeege tujjen maakje naɓo daayum naaje se j'iŋg ute maak‑raapo; naan jeege tu se naaje k'jee daayge num gaŋ naaje ɓo k'tɛɗ jeege tɛɗ jee maalge naan Raa ki; j'aakje num aan gɔɔ jee ɔk ɗim eyo, num gaŋ naaje se j'ɔk nakge paac. 11Naase jee Kɔrint ki, naaje se k'taaɗsenga taar tooɗ tal ɔɔ j'ɔɔɗsenga taar maakje ki se ɔɔ naaje k'jese. 12Naaje se j'ɔɔɗ k'naŋsenga taar maakje ki, num naase ɓo 'baate kɔɔɗjeki taar maakse ki. 13Anum maam se m'taaɗsen aan gɔɔ bubm kɛn taaɗ gɛnin̰ge tu: ɔɔɗjeki taar maakse ki ɔɔ 'jejeki aan gɔɔ kɛn naaje k'jese se. 14Jeegen aal te maakɗe do Isa al‑Masi ki ey se, ɔn̰te 'dɔɔkki taar se kalaŋ. Anum nakŋ ute ɗoobin̰a ɔɔ nakŋ kɛn kusin̰ se, nakŋ aɗe tum kalaŋ se utu la? Gɔtn wɔɔr ute gɔtn ɔɔɗ se kɔŋ tum kalaŋ la? 15Al‑Masi ute Ɓubm sitange se 'kɔŋ dɔɔkŋ taarɗe kalaŋ la? Debm aalga kaal maakin̰ do Isa al‑Masi ki ute debm kɛn aal te maakin̰ ey se 'kɔŋ dɔɔkŋ taarɗe kalaŋ la? 16Ɓee Raa ute ɓee maragge se, ɗim aɗen dɔɔkŋ tum kalaŋ se utu la? Taa naajege paacki se ɓo ɓee Raa kɛn iŋg zɛɛrɛ, aan gɔɔ kɛn naan̰ malin̰ taaɗn maakŋ Kitap ki ɔɔ: Maam m'kiŋg ute naaɗe ɔɔ m'lee daanɗe ki, maam m'tɛɗn Raaɗe ɔɔ naaɗe 'tɛɗn jeemge. 17Taa naan̰ se ɓo Mɛljege Raa taaɗ jeen̰ge tu ɔɔ: 'Teecki naatn maakŋ jeege tun kusin̰ se ɔɔ 'ɓaa iŋgki gɛn dose. Nakŋ kɛn asen tujn̰ naanum ki se ɔn̰te 'lɛkin̰ki ɔɔ maam m'asen dɔɔɗn kɔkŋ jiga. 18Tɛr Mɛljege Sidburku ɗeek ɔɔ: maam m'asen tɛɗn Bubse ɔɔ naase amki 'tɛɗn gɛnumgen gaabge ute kɛngen mɛndge.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\