2 Corinthiens 8

1Gɛnaamgen ɗoobm al‑Masi ki, maam m'je m'asen taaɗa: naaje k'je naase aki jeele nakŋ kɛn eglizgen taa naaŋ Masedoan ki tɛɗ se. Kɛse taaɗ ute bɛɛ kɛn Raa tɛɗɗen. 2Naaɗe se ute nakgen ɔɔn̰ dɛn kɛn aan doɗe ki ɔɔ naaɗen kɛn daay naŋ tak tak se kic ɓo, naaɗe maakɗe raap aak eyo ɔɔ ɛɗga nakge dɛna ute maraadɗe. 3Kaam do roɗe sum se, naaɗe ɛɗga ɔɔ maam se m'saaɗa, nakŋ naaɗe ɛɗ se dɛn cir kɛn naaɗe kɔŋ kɛɗa. Ɔɔ nakŋ se naaɗe malin̰ge ɓo uuno doa gɛn kɛɗn nakgen se. 4Naaɗe tɔnd mɛta ɗaar cirr mɛtje ki ɔɔ kɛn bɛɛki se, naaɗe kic ɓo je kɛɗn ɗim gɛn noog gɛnaagen ɗoobm al‑Masi kɛn taa naaŋ Jude ki. 5Nakŋ naaɗe ɛɗo se cir nakŋ kɛn naaje k'j'ɔndo doje do ki. Deet deet se naaɗe ɛɗo roɗe Mɛljege tu, tɛr naaɗe took gɛn tɛɗ nakŋ kɛn naaje k'taaɗɗeno, aan gɔɔ Raa maakin̰ jen ro ki. 6Aan gɔɔ Tit baagoga tiir tusn nakge gɔtn naase jeege tun Kɔrint ki se, taa naan̰ se ɓo naaje k'taaɗ mɛtin̰ j'ɔɔ: n̰'tɛrl n̰'ɓaa n̰'naŋ naabin̰ jiga se gɔtse ki. 7Naan Raa ki se, naase ɔkki nakge dɛn aak eyo: naase aalkiga maakse paac do Isa al‑Masi ki, naase 'jeelki 'taaɗn taara jiga aak eyo, naase 'jeelki taar mɛt ki, ɔɔ napar kaay kaam ute maak‑je kɛn naaje j'ɔk dose ki jaay, naase aakin̰ki se, naase kic ɓo 'lee 'tɛɗin̰ki aan gɔɔ gɛn naaje se kici. Taa naan̰ se ɓo, naase kic num, naabm gɛn tiir ese se, 'tɛɗin̰ki ute maakse paac. 8Maam m'taaɗsen se, m'je naase aki 'tiir se taa tɔɔg eyo, naɓo kɛn ɔlum jaay m'taaɗsen bin se, taa eglizgen kuuy se naar tusga nakŋ noogo dɛna. Ute naan̰ se ɓo, maam m'je aki tɛɗn bin se taa aki taaɗn jeege tu naase ɔkki maak‑je do jeege tun kuuy kici. 9Anum naase 'jeelki bɛɛ gɛn Mɛljege Isa al‑Masi se: ey num naan̰ se debm kɛn nakge paac kaam jin̰a, naɓo taa naase se, naan̰ ɔn̰ ron̰ tɛɗ debm daaye, taa ute daayin̰ se, asen tɛɗn naase jee nak dɛnge naan Raa ki. 10Do nakge tun naase aki kɛɗ se, maam m'je m'asen taaɗn maak‑saapuma kɛn asen tɛɗn bɛɛ naase ki: ɗogɔtge tu se, naase ɓo uunkiro do deet deet gɛn kɛɗa, ɔɔ naase ɓo jee 'baagkiro tiir deet deet kici. Ɔɔ bɛɛki num, ɓɔrse se, naabm kɛn naase uunkiro do ro ki se, 'tɛɗ naŋin̰ki. 11Bin num ɓɔrse naabm se 'tɛɗ naŋin̰ki. Aan gɔɔ naase uunkiro do jiga gɛn tɛɗin̰ se, 'naar 'tɛɗ naŋin̰ki ute nakŋ kɛn naase ɔkki jise ki se kici. 12Kɛn naase jaay ɛɗki ɗim ute maakse paac se, Raa took do ki ɔɔ kɛn naase jaay ɔkki ɗim ey se, naan̰ kic tɔnd mɛtse eyo. 13Maam m'je m'asen tɛɗn jee daayge taa jee kuuy ɓo kɔŋ doɗe eyo, num maam m'jese, naase 'paacki akiga kaasa. 14Anum ɓɔrse naasen kɛn ɔkki nakge dɛn se, ɛɗki jeege tun kɛn baatɗe baata, taa ɓiin kuuy jaay naase ɔkki baata ɔɔ naaɗe ɔk dɛn se, naaɗe asen kɛɗn naase ki kici. Bin se naase 'paacki akiga kaasa. 15'Tɛɗn aan gɔɔ kɛn Kitap taaɗ ɔɔ: Kɛn jeege jaay tɔso kɔsn k'daŋin̰ maan se, jee tɔso dɛn se lɛ ɔsɔ ɔɔp te eyo ɔɔ jee kɛn tɔso baat se lɛ, kɔsɔ baatɗen te eyo kici. 16K'tɔɔmki Raa kɛn tɛɗ maakŋ Tit ki jaay jesen dɛn se, aan gɔɔ kɛn naan̰ tɛɗo maakŋ naaje ki se kici. 17Tit se naaje k'tɔndga mɛtin̰a ɔɔ naan̰ kic ɓo tookga gɛn ɓaa gɔtse ki. Num naaje sum ɓo k'taaɗin̰ j'ɔɔ n̰'ɓaa eyo, num naan̰ mala ɓo uunoga doa gɛn ɓaa gɔtse ki, taa naan̰ je asen ɓaa noogo. 18Ɔɔ naaje k'j'ɔlin̰ ute gɛnaa kuuy kɛn eglizge paac tɔɔmin̰a taa Labar Jigan gɛn al‑Masi se, naan̰ taaɗin̰ jeege tu jig aak eyo. 19Tɛr do naabin̰ kɛn naan̰ tɛɗ se, eglizge bɛɛr ɔɔɗin̰o taa k'ɓaa mɛrtɛ tɛlɛ, taa ajen noogŋ gɛn 'tiir 'tusn nakge. Naabm jigan ese se, kɛse 'nookŋ Mɛljege mala ɔɔ taaɗn jeege tu ɔɔ naaje se j'ɔk maak‑jea gɛn noogŋ jeege. 20Gursn kɛn jeege tiir ɛɗjeno jije ki se, tɛɗga dɛna. Gursn se, naaje k'bɔɔbin̰ jiga taa naaje k'je jeege kɔŋ taaɗn taar iŋg kus roje ki eyo. 21Taa naaje k'je k'tɛɗn nakŋ ute ɗoobin̰ se naan Mɛljege tu sum eyo, num naan jikilimge tu kici. 22Ɔɔ ute jeegen ɓaa se se naaje k'j'ɔlsenga gɛnaajen kuuy kici, naaje k'naam k'ɗɔɔlin̰ga ɗɔɔlɔ naɓo naaje se j'ɔŋin̰ naan̰ se je naabm Raa. Ɓɔrse kic ɓo, tɛr daala, naan̰ ɛɗ ron̰ paac taa asen noogo taa naan̰ se jeelse naase se jee 'tujki ɔrmse eyo. 23Tit se lɛ, naan̰ debuma ɔɔ naaje k'tɛɗo naaba tɛlɛ gɔtse ki. Gɛnaagen k'ɓaa tɛl se, eglizge ɓo bɛɛr tɔɔɗɗe ɔɔ ɔlɗen gɛn ɓaa tɛɗn naaba gɔɔ naaɗe ki ɔɔ ute naabm naaɗe lee tɛɗ se, nookŋ al‑Masi. 24Taa naan̰ se ɓo, jee se, naase ɔkɗeki ɔɔn̰ɔ. Bin ɓo eglizgen ɔlɗeno se jaay booyga num, tɔɔm kɛn naaje k'tɔɔmsen naase se, naaɗe jeele, taarje se mɛt ki.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\