2 Corinthiens 9

1Taa nakgen kɛn k'tiir k'tusin̰ gɛn noogŋ jee Raagen taa naaŋ Jude ki se, taa naan̰ se, maam m'je m'asen raaŋ ziiɗn do ki ey sum. 2Maam m'jeele naase 'je aɗeki noogo ɔɔ naan jeege tun Masedoan ki se, maam m'tɔɔmseno m'ɗeekɗen m'ɔɔ: «Jee taa naaŋ Akayi ki se ɗogɔtge tu tap ɓo, naaɗe ɗaapga ɗaap roɗe gɛn tiiri.» Kɛn jee Masedoan ki jaay booy bin se, maakɗe ki se, dɛnin̰ je tiir gɛn noogŋ jee taa naaŋ Jude ki kici. 3Naɓo maam m'ɔlsen gɛnaagen ese se, taa tɔɔm kɛn maam m'tɔɔmseno naase se tɛɗ nakŋ cɛrɛ eyo. Taa maam se m'je nakgen naase 'tiirin̰kiga tiir aan gɔɔ kɛn maam m'taaɗseno ro ki se, 'ɗaapin̰ki jiga. 4Ey num kɛn jee Masedoan ki jaay ɓaaɗoga ute maam tɛlɛ ɔɔ ɔŋsen naase 'ɗaapki te rose gɛn tiir ey ɓɔrt se, sɔm naase amki kɔl maakŋ sɔkɔn̰ ki, taa naaje se k'taaɗɗenga taaɗ j'ɔɔ naaje k'jeelse, naase se 'ɗaapkiga ɗaap rose gɛn tiir nakgen se. Bin se naase kic ɓo sɔkɔn̰ɔ asen tɔɔlɔ. 5Taa naan̰ se ɓo, maam m'saap m'ɔŋin̰ tɛɗ jiga se, maam m'ɔl gɛnaage kɔnd naana ɓaa gɔtn naase ki do naaje ki. Ɔɔ maam m'je nakgen naase aki tiir se an̰ki tusn ɗaapa. Bin ɓo kɔr maam m'ɓaa se, m'an̰ kɔŋ naase 'tus 'ɗaapin̰kiga. Ute naan̰ se jeege jeele naase mala ɓo uunki doa gɛn tiir nakgen se ute maakse paac, ey num nam ɓo ɔlsen taa tɔɔg eyo. 6'Jeelki, debm jaay ɔɔc cɔkɔ se lɛ, kɔj kic ɓo cɔkɔ sum, ɔɔ debm jaay ɔɔc dɛn se lɛ, kɔj kic ɓo dɛna. 7Ɔn̰ naŋa naŋa kic ɓo nakŋ naan̰ uunga do ro ki se ɛɗin̰ ute maakin̰ paac, ɔn̰te 'naaja. Nam ɔn̰te kɔlsen taa tɔɔgɔ gɛn tiiri. Taa Raa se je debm kɛn ɛɗ ute maak‑raapo. 8Raa se ɔk tɔɔgɔ asen tɛɗn bɛɛn̰ paac ute maraadin̰a, taa daayum naase aki kɔŋ nakŋ kɛn asen kaasn kiŋgse, tɛr naan̰ asen 'ziiɗn nakge do ki ɔɔ ute nakgen naase ɔkki se, naase aki 'tɛɗn bɛɛ paac jeege tu. 9Aan gɔɔ kɛn Kitap taaɗ ɔɔ: Naan̰ ɛɗga nakge ute maraadin̰a jee daayge tu ɔɔ bɛɛ kɛn naan̰ tɛɗ se, daayum naan̰ tɛɗin̰ ute ɗoobin̰a. 10Raa ɓo ɛɗ kupu jeege tu gɛn kɔɔcɔ ɔɔ naan̰ ɓo ɛɗɗen nakŋ kɔsɔ; naan̰ utu asen kɛɗn nakge naase ki kici ɔɔ nakgen se naan̰ utu an̰ 'ziiɗi, ɔɔ ute naan̰ se ɓo naase aki kɔŋ tɛɗn bɛɛ dɛna jeege tu ute ɗoobin̰a. 11Raa asen kɛɗn nakgen asen kaasa, bin ɓo ute nakgen se naase aki tɛɗn bɛɛ jeege tu ute maraad se. Ute nakgen naase ɛɗjekiro jaay naaje k'ɓaaɗo k'j'ɛɗɗen se, naaɗe utu tɔɔm Raa ro ki. 12Ute naabm kɛn naase 'tɛɗki gɛn tiir tusn nakge se, gɛn noogŋ jee Raage sum eyo, num ute naan̰ se 'kɔl jeege paac tɔɔm Raa dɛn aak eyo. 13Naabm naase aki tɛɗ se taaɗn jeege tu 'jeele naase se jee 'tujki te ɔrmse eyo ɔɔ ɗeer ɗeer, naase se aalkiga maakse do Labar Jiga gɛn al‑Masi ki ɔɔ 'took iŋgkiga do ki. Taa naan̰ se ɓo kɛn jee dɛn jaay 'kaakse, naaɗe nookŋ Raa do ki ɔɔ tɛr, naaɗe an̰ tɔɔmɔ taa naase ɛɗki naksege ute maakse paac jee Raage tu ɔɔ jeege tun kuuy kici. 14Raa tɛɗsenga bɛɛn̰ dɛn aak eyo. Kɛn jeege jaay kaakŋ bɛɛ Raa tɛɗsen se, naaɗe asen jea, tɔnd mɛtn Raa taa naase ɔɔ tɔɔm Raa. 15K'tɔɔmki Raa taa bɛɛ naan̰ tɛɗjeki se, tap ɓo gɛn taaɗ eyo.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\